Info Straat
 
001
002 & 002A
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016 & 16A
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
052
054
056
 

 

Straatnaam

Adrescode

Nieuwstraat

WILNIEUW_021

 

Periode

 

< 1901 - 1907 

1905 - > 1923 

1947 - 1963 

1963 - nu

 

Huisnummer

Huidig nummer:

21

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901 

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

schrijnwerker

Uitbater(s)

Gustaaf Brieven 

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

21

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901 

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

haarsnijder (kapper, barbier)

Uitbater(s)

Jan (Jean) Mertens

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jean Mertens (barbier) overlijdt in het voorjaar 1918

Bron: KL-1907, Willebroekse Kronieken ("Willebroeck aan 't front", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1986, nr. 1)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

21

Vroeger nummer:

-

Van

1905 

Tot

> 1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

in Groenendael, herberg

Alcazar, cinema, feestzaal

danszaal met begeleiding van orgel

Uitbater(s)

J. Aerts

Louis Aerts

Toenaam

de Wagenmaker (Louis Aerts)

bij den Bulten

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Beide zaken worden vermeld in de adressengids van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Bron: BK-SW, TS-VRTL (2012 - nr. 2 en 2010 - nr. 3), BK-CVDR, BK-TDHTR

Ook te Willebroek deed kort na de eerste wereldoorlog de cinema zijn intrede door het openen van twee zalen in de Nieuwstraat, nl. Alcazar (later Palace), gekend bij het Willebroekse publiek vanwege de pikante, meestal Franse films die er werden vertoond.

Aan de overzijde - op Nieuwstraat nr. 12 en frontaal naar de markt gericht kwam Théâtre Pathé (later Apollon en nog later cinema Rio) genoemd, met zijn 550 zitplaatsen de grootste en meest moderne van de drie Willebroekse bioscopen

...

In cinema Alcazar - de latere Palace -  gebeurde het dat de stomme films werden begeleid door meester Jef Schampaert, terwijl Achiel Verest als commentator van de film er wekelijks aan zijn trekken kwam.

...

Cinema Palace - voorheen cinemazaal Alcazar met de daarbij horende herberg "In Groenendaal" - was gelegen aan de Nieuwstraat nr. 21. De cinema was eigendom van de familie Aerts (de wagenmaker).

Na geruime tijd te zijn gesloten, werd de cinema gerund door Camiel Van Houttegem (zie hieronder) uit Tielt, die op 21 juni 1947 toelating kreeg van het schepencollege voor de uitbating van een cinema.

...

In maart 1961 sloot cinema Palace de deuren, nadat ze het jaar voordien slechts 15.760 bezoekers over de vloer had gekregen.

...

 

Lees de volledige artikels in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, 2010 - nr. 3, "Cinemaverhalen uit Willebroek", Jean Merckx)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

21

Vroeger nummer:

-

Van

1947 

Tot

1963

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Palace, cinema, herberg

Uitbater(s)

Camiel Van Houttegem (cinema & herberg)

Albert De Nies (herberg) (?)

Marie-José Vandelacluze (herberg) (is dit Marie Aerts?)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Op 21 juni 1947 krijgt Camiel Van Houttegem toelating van het schepencollege van Willebroek om cinema Palace uit te baten. In maart 1961 sluit de cinema de deuren.

Zie ook de advertentie hieronder over de verkoop van het eigendom.

Marie-Josée Vandelacluze staat als gerante vermeld op dit adres in de periode van 1951 tot 1962.

In het artikel van Gary Mantiers wordt vermeld dat de herberg uitgebaat werd sinds 1885.

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2); TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), KonHarmSteCecilia

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

21

Vroeger nummer:

-

Van

1963

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeentekrediet van België (1963 - 2010), bank, financiële diensten

Dexia Bank (2010 - 2014)

Belfius Klein Brabant (2014 - nu)

Uitbater(s)

1982: Armand Peeters

1989-1990: Guy Peeters

1995- ? : Walter Cortebeeck 

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 77 60, 031 86 62 36, 03 886 62 36, 03 860 72 90

 

Informatie

Het Gemeentekrediet van België wordt Dexia Banking, nadat de laatste - een Belgisch-Franse instelling - de bank overneemt in 1996.

Publiciteit in de carnavalsbrochure (1982), in de Infobrochure (1989-1990) en in het programmablad voor de jaarmarkt van 2014.

Belfius maakt ook publiciteit in de Willebroekse Gemeentegids (1999-2000) en in de brochure van Willebroek Winkelhart (2020)

Bron: GEM-PUB, Wikipedia, TS-VRTL (2010 - nr. 3), GEM-PUB, TS-HG

 

 

Afbeeldingen

 

 

december 1908

Zicht op de Nieuwstraat met links de herberg Groenendael.

Bron: PI-TB

 

 

 

juni 1910

De stoet van het Vlaggenfeest van de Willebroekse Gemeentescholen marcheert via de Nieuwstraat naar de markt.

Links zie je zaal Groenendael.

Bron: uitg. J. Emmers - Willebroek

 

 

 

1922

Stempel van Cinema Palace, op dat ogenblik uitgebaat door J. & M. Aerts.

Lees het volledige artikel met nog meer afbeelding in het tijdschrift Vaertlinck.

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 3, "Oude facturen en brieven", Emiel Geens - René Pattyn - Gary Mantiers - Gust Van Auwenis)

 

 

 

 

 

Grondplan van de zaal van Alcazar in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Er zijn 2 plannetjes beschikbaar, waarvan het eerste in het repertorium (nr. 3) werd doorgehaald met een verwijzing naar een nieuwe tekening (nr. 77).

Volgens het plan (nr. 77) bedraagt de oppervlakte in totaal 339,00 m², verdeeld als volgt:

 

 • zaal (1): 183,30 m² (10,30 x 17,00 m)
 • zaal (2): 44,10 m² (6,30 x 7,00 m)
  van de oppervlakte van de zaal worden een hoek (4,50 m²) en een trap (2,00 m²) in mindering gebracht
 • café: 46,00 m² (9,20 x 5,00 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

juni 1933

Affiche voor een evenement in zaal Palace, met o.a. de operette Gräfin Maritza en een toneelwerk "De Dochter van de Veroordeelde".

Bron: ?

Door een gelukkig toeval konden we de hand leggen op "een cinemaweek" in Willebroek en wel in de dagen rond zondag 11 juni 1933.

In de 3 cinema's waren er telekens vertoningen op zaterdag 10 juni om 8 uur, op zondag 11 juni om 1:30 uur en om 8 uur (in de Vooruit om 7:30 uur) en op maandag 12 juni om 8 uur.

 

 • In cinema Apollon speelden ze toen:
  als hoofdfilm de spraak-, zang-, muziek-, klank-, ballet- en kleurenfilm "Het Spook van de Opera", met in de hoofdrollen Lon Chaney, Mary Philbin en Norman Kerry
  als bijfilm de spraak- zang- en muziekfilm "De Duivelsche Ruiter" met de humoristische cowboy Hoot Gibson
  en daarbij werd dan nog een allerbeste nieuwe klucht vertoond
 • De Palace had op het programma:
  als hoofdfilm "Gravin Maritza", spraak-, zang-, dans-, muziek- en klankoperette naar het werk van Emmerich Kalman, met als vedetten Dorothea Wieck, Ernst Verebes en Hubert Marischka
  als bijfilm "de Dochter van de veroordeelde", een avonturenfilm met Huntley Gordon, Lilian Rich en Boris Karloff
  voor de nabije toekomst werden aangekondigd "The Champ" met Wallace Beery en Kackie Cooper, evenals "Liefde en Avondtuur", een reuzenwerk van Paramount
 • In de Vooruit speelden ze:
  als hoofdfilm "Une Brute" met de koene en welbekende Lloyd Hughes en de schone Dorothy Sebastian
  als bijfilm "Haar Hart en 100.000 frank" met de onverschokken atleet en acrobaat Cambino Saetta en Hellen Allan
  met tot slot een dolle klucht
  voor weldra werd aangekondigd "Het Dolle Avontuur" met Jean Murat en Marie Glory

 

Lees het volledige artikel - met nog veel meer anecdotes - in het tijdschrift Vaertlinck (brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2010 - nr. 4, "Cinemaverhalen uit Willebroek", Jean Huyghe)

 

 

 

 

1935

Zicht op de Nieuwstraat van aan de verbinding met de markt, richting kanaal. Links zaal Groenendael.

Bron: ?

 

 

 

1935

De huizen in "de draai" naar de markt. De winkel met smalle deur en raam rechts ernaast is de bakkerij van Convents.

Je ziet ook nog de muurreclame van Palace met rechts daarvan café Groenendael.

Bron: ?

 

 

 

1945

Bekendmaking van een koers in Willebroek: de "Vijfde Groote Prijs Louis Claessen".

Inschrijven in café Palace, Nieuwstraat 21 bij Albert de Nies en uitreiking der prijzen in Café Nova, in de Nieuwstraat 47 bij Charel De Borger.

Bron: Het Nieuwsblad 02-08-1945, pg. 3

 

 

 

1945

Aankondiging van een visprijskamp in de "Willebroeksche Vaart", georganiseerd door "de Bitskoemmers".

Inschrijven in café Palace, Nieuwstraat21, bij Albert De Nies.

Bron: Het Nieuwsblad, 15-09-1945, pg. 3

 

 

 

 

 

1957 tot 1960

Advertenties uit jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

 

1963

Bekendmaking van de verkoop van de gebouwen van voormalige cinema Palace, Nieuwstraat 21.

Bron: Gazet van Antwerpen, 16-03-1963, pg. 26

 

 

 

1980

Advertentie in de brochure van de Gemeentelijke Brandweer van Willebroek.

Bron: GemBrandweer

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1987

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995 - 1996

Advertentie in de gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1996

Publiciteit in Willebroek Binnenste Buiten

Bron: GEM-PUB - VVV Vaartland - Karel De Decker, 1996

 

 

 

1999-2000

Publiciteit in de gemeentegids Willebroek

Bron: GEM-PUB

 

 

 

±2018

Recentere foto van de woningen die in de plaats gekomen zijn van zaal Palace en Groenendael.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2018

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

Vraag: er zou ook nog een crèmerie geweest zijn, uitgebaat door Jaak Constant Adriaensens x Maria Verlinden (bij tante Mia).
Weet iemand hier meer over? Was dit in de periode na maart 1961 tot de verkoop van het gebouw in 1963?

 

Vraag: er wordt ook melding gemaakt van een meubelzaak met de naam Victoria die hier een toonzaal gehad zou hebben.
Weet iemand hier meer over? Periode? 

 

 

 

Laatste wijziging 22-02-2024 - Toevoegen advertentie (1980)
27-10-2023 - Toevoegen advertentie gemeentegids 1995-1996
07-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende en nieuwe informatie - Toevoegen rubriek "Nog verwerken"
28-09-2023 - Toevoegen afbeelding 1908
06-09-2022 - Toevoegen advertenties uit jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
10-06-2022 - Vervangen afbeelding (stempel cine Palace)
08-05-2022 - Toevoegen plannetje feestzaal Alcazar (1923)
21-04-2022 - Toevoegen overlijdensdatum Jean Mertens (barbier)
05-04-2022 - Toevoegen informatie over cinema Palace (TS-VRTL)
03-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1987
28-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982 en 1996 - Nieuwe informatie (TS-VRTL)
17-12-2021 - Toevoegen stempel van cinema Palace uit de periode 1905-1920
29-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Gary Mantiers)
31-07-2021 - Toevoegen advertentie uit gemeentelijke Infobrochure (1999-2000) - Toevoegen infokader voor foto's
02-06-2021 - Creatie nieuwe pagina