Info Straat
 
Veert -
Kraagweg
 
Kraagweg -
Vaartstraat
 
Vaartstraat -
Boulevardbrug
 
Boulevardbrug
 
Spoorwegbrug
(Ruisbroek)
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Boomsesteenweg

WILBOOMS_000

 

Naamgeving

Sinds

1827

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Werd in 1827 tussen Groot-Willebroek en Klein-Willebroek aangelegd, nadat gedurende vele eeuwen de Gansdijk de enige verbindingsweg tussen Willebroek en Boom was geweest.

Het tracé van de Boomsesteenweg - dat ter hoogte van de Veert begon en in Klein-Willebroek eindigde - werd in 1922 verlegd, naar aanleiding van de aanpassingswerken aan de vaart, die ondermeer een afleidingskanaal van Willebroek naar Wintam inhielden, waar een eindsluis werd aangebracht.

Het hele wegdek werd in 1979 van z'n kasseien ontdaan en helemaal vernieuwd.

Aan het einde bevindt zich de Gemeentelijke Huisvuilverbrandingsoven, waar in februari 1973 het eerste huisvuil werd verbrand.

Ook het sedert 2 mei 1989 opengestelde containerpark is er gevestigd.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

De Boomsesteenweg wordt in 1827 aangelegd als de verbinding tussen Willebroek en Klein Willebroek.

Er is dan nog geen kanaalarm richting Wintam (gegraven in 1912), en de straat loopt dan ook rechtdoor, om in Klein-Willebroek aan te komen aan de huidige Volksstraat, waar de kerk is.

In 1922 wordt het tracé van de Boomsesteenweg veranderd, als gevolg van de nieuwe kanaalarm.

Net vóór die kanaalarm buigt de straat naar links af, richting de huidige Boulevardbrug.

In Klein Willebroek vervalt de aansluiting met de Volksstraat, ter hoogte van de kruising met de Schoolstraat.

Bron: BK-KDD, WIL-INFO

De standplaats voor de frituur in de Appeldonkstraat wordt verpacht aan Antoon Cleyman voor het jaar 1947.

Vraag: waar juist bevond zich deze frituur?

De uitbater woont in de Callaertsstraat.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 3, "Het gebeurde 70 jaar geleden", Gary Mantiers)

 

 Ligging in de gemeente

 

Vraag:

De woningen vanaf "de loop" nr. 12 tot en met nr. 22 werden reeds langer geleden afgebroken, maar wel nà 1910.

Ergens in de helft (nr. 16?) heb ik in mijn jeugdjaren nog wel een huis weten staan (1958-1965).

Weet iemand hier meer over?

 

Goed om weten...

De Boomsesteenweg heeft te veel huisnummers waarvoor informatie getoond kan worden, om overzichtelijk te tonen in het menu links.

Om die reden is het handiger om de Boomsesteenweg op te splitsen in meerdere secties.

Zowel de Boulevardbrug als de spoorbrug verderop (nu grondgebied Puurs) krijgen een aparte pagina.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

Veert -
      Kraagweg

 

1 - 33

2 - 34

Huizen te beginnen aan de Veert, tot aan de kruising met de Appeldonkstraat en de Kraagweg

Kraagweg -
      Vaartstraat

 

35 - 85

36 - 102

Huizen vanaf de Kraagweg / Appeldonkstraat tot aan de kruising met de Vaartstraat

Vaartstraat -
      Brug

 

87 - 225

104 - 180

Huizen vanaf de Vaartstraat tot op het einde van de Boomsesteenweg (de Boulevardbrug)

 Boulevardbrug

 


BBR

 

De Boulevardbrug

 Spoorwegbrug
      (Ruisbroek)

 

SPB

 

De spoorbrug over het kanaal, die nu op grondgebied Puurs lig

 

 

Afbeeldingen

 

 

maart 1906

Overstroming.

Dit is bijna het gebied ten oosten van de vroegere Boomsesteenweg, richting Klein Willebroek.

De nieuwe arm van het kanaal is nog niet gegraven, en dan gaat het hier over velden tussen de Boomsesteenweg en het kanaal.

In het midden van de foto zie je de kerktoren van Boom.

Bron: L. Lagaert, Brussel

 

 

 

zomer 1909

Niet zeker of dit de Boomsesteenweg is, of eerder het jaagpad aan de westelijke kant van het kanaal.

Aan de rechterkant zie je de huizen van de Oostvaartdijk, dus dit zou ook in Klein Willebroek kunnen zijn.

Bron: Edit. Thomas Frères et soeurs, imprimeurs

 

 

 

± 1975

De "draai" in de Boomsesteenweg aan de beek.

De Boomsesteenweg was toen al geasfalteerd, en blijkbaar staat aan de linkerkant de Willebroekse verbrandingsoven er al.

Bron: PI-TB

 

 

 

januari 1976

Foto van de overstroomde Boomsesteenweg, ter hoogte van de kruising met de Vaartstraat (rechts op de foto is richting Boom).

Bron: Andy Hy

 

 

 

Op 3 januari 1976 werd een bres geslagen in de oevers van de Vliet, vlakbij de Rupel. Dit had als gevolg dat zowat de hele woonkern van de gemeente Ruisbroek overstroomde, en heel veel schade werd aangericht. Ook de polders vlak in de buurt liepen onder water bij het hoge tij.

Hierboven een foto van de Boomsesteenweg, waar bootjevaren jammer genoeg mogelijk was.

Bron: WIL-INFO

 

Keerpunt - De overstroming van Ruisbroek (TVvisie, 31-12-2006)

 

Ruisbroek (Antwerpen) op Wikipedia (NL)

 

Ruisbroek (Antwerpen) op Wikipedia (ENG)

 

Vermeldingen in de pers

 Ramp in Ruibroek veertig jaar geleden (Gazet van Antwerpen, 03-01-2016, Patrick Poppe)

 

 

 

Het huis op nr. 24, vlak naast de braakliggende grond van park Den Blijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2010 - 2015

Twee afbeeldingen van de Boomsesteenweg, gemaakt vanaf de kruising met de Appeldonkstraat / Kraagweg.

Bron: ?

 

 

 

± 2010

De Boomsesteenweg gezien vanaf de Gansdijk.

Bron: ?

 

 

 

 

± 2010

Nog een zicht op de Boomsesteenweg van aan het kruispunt met de Gansdijk, dit keer in de richting van de Boulevardbrug.

Het witte gebouw op de achtergrond is gelegen in het industrieterrein van Klein Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

zomer 2021

De huizen naast de vroegere kleutertuin op de Boomsesteenweg (net te zien op de uiterst linkse kant van de foto).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

zomer 2021

Het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Vaartstraat, gezien in de richting van de Boulevardbrug.

Op de bovenste foto de huizen net voor de Vaartstraat - op de onderste foto de huizen net voorbij de Vaartstraat.

Bron: PI-TB

 

 

Nog te verwerken

 

-

 

 

 

Laatste wijziging 24-03-2024 - Toevoegen afbeeldingen (2021) - Toevoegen nr. 24
11-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
27-09-2023 - Toevoegen info in verband met verpachting voor de standplaats van een frituur in 1947
07-09-2023 - Vervangen foto overstroming
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
16-07-2023 - Controle - Verplaatsen advertentie "de Waiter" naar Boomsesteenweg nr. 72
28-01-2022 - Toevoegen foto overstroming januari 1976
12-09-2021 - Correctie in "sectietabel" - aanbrengen van links naar de juiste pagina's
27-08-2021 - Aanpassen menu huisnummers aan beschikbare informatie
25-08-2021 - Creatie van de pagina