Info Straat
 
Appeldonkstraat
001 - 055
002 - 064
 
Voetbalplein
057 - 119
066 - 120
 
Fabriek
121 - 179
122 - 180
 
Rijksweg
181 - 283
182 - 300
 
183
Ammoniak
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Straatnaam

Adrescode

Appeldonkstraat

WILAPLDS_000

 

Naamgeving

Sinds

1740

Vroegere naam:

Asserdonckstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Een der oudste straten van Willebroek.

Moet reeds voor 1180 hebben bestaan, toen ze deel uitmaakte van de straat die van Leest uit, over Tisselt en Willebroek, via Ruisbroek naar de Rupel te Nattenhaasdonk, als een lint door het landschap trok (Karel De Decker in "Willebroek 800", 1980, uitg. Gemeentebestuur).

Werd op 19 mei 1305 vermeld. In oude akten komt de naam "Appeldonk" en "Asserdonk" meermaals voor.

In 1675 heeft men het over "Asserdonk en in 1695 is er sprake van "Klein-Willebroek aan de Appeldonk".

In 1704 spreekt men van de "Asserdonckstraat" (RA Antwerpen, nr 4183, notaris Antoon Van der Veken, 9-12-1704).

In 1717 treffen we de hofstede "de Masserpot in Appeldonk" aan (RA Antwerpen, nr. 4075, notaris Jan de Cock, 24-12-1717).

In 1721 zien we opnieuw "Asserdonk" opduiken (RA Antwerpen, nr. 4079, notaris Jan de Cock).

In 1740 treffen we in de verpachting der tienden van de pastorie van Sint Niklaas, de indeling van Willebroek aan, met ondermeer "de vijfde wijk, te beginnen met het stuk Wouwermanshof de straat in tot Pirijneplas, de Appeldonkstraat in tot Gorrebroeckhecken en het zelve hecken in tot het Seeuwenantshof" (RA Antwerpen, nr. 4098, notaris Jan de Cock, 7-8-1740).

De Appeldonkstraat leunt aan bij het Appeldonck Broeck, dat anno 1685 in het "Kaertboek van de Dijkagie" werd opgetekend.

Ze was in 1820 6 ellen breed (1 Brabantse el = 692,3 mm) en liep van aan de huidige Oude Dendermondsestraat tot aan het Ooievaarsnest (nu Ruisbroek-Puurs).

Het gedeelte van aan het August Van Landeghemplein tot Veert werd later Dorpsstraat en sinds 1928 August Van Landeghemstraat genoemd.

De Appeldonkstraat die via de Boomsesteenweg en de Zavelweg te bereiken is, wordt in de gemeentearchieven meermaals vermeld. Zo bijvoorbeeld ontving Petrus Van Moer in 1832 24 gulden 76 centiem voor "... opmeting met levering der noodige materiaalen van een nieuwe steene goot in de Appeldonkstraat aen het huys der kinderen De Pauw" (G.A.W. 1100), werden er door toedoen van Louis De Coninck uit Bonheiden op 7 april 1873 "225 olmen" geleverd (G.A.W. 1116) en werd op 28 mei 1885 over gegaan tot aanbesteding van "... omtrent 3000 vierkante meter kasseiwerk in de Appeldonckstraat en te Klein-Willebroeck" (G.A.W. 1032).

De straat werd in 1914, tijdens de Duitse bezetting, "aangepast" vertaald, vermits ze alsdan "Pappeldungstrasse" werd genoemd.

Door toedoen van de riolerings- en verbeteringswerken (Gemeenteraad van 14 december 1954) verdwenen de kasseien aldaar.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

"De Asscherdonckstraat? U bedoelt waarschijnlijk de Appeldonkstraat?"

Zo zouden de meeste Willebroekenaaars reageren als iemand hen de weg naar de Asscherdonckstraat zou vragen. Het was ook mijn eerste reactie toen ik tijdens mijn zoektocht naar mijn Willebroekse voorouders geregeld op de naam "Asscherdonckstraat" stootte.

Anderhalve eeuw, van het midden van de 17de tot het einde van de 18de eeuw woonder er de "De Borgers" uit mijn stamreeks indie Asscherdonckstraat.

...

In een aantal van de vermelde aan- en verkoopakten wordt specifiek toegevoegd dat het onroerend goed in kwestie was gelegen aan de oostzijde van de Vaart.

...

Dat blijkt overigens ook uit de Volkstelling van 1796 waarin er een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de "Asscherdonckstraete" en "Appeldonck".

...

Ook uit de akten van de Willebroekse schepengrifie (in de bewerking van Chris Apers) blijkt dat Asscherdonck(straet) een ander toponiem is dan Appeldonck(straet).

...

Als de Asscherdonckstraat niet de Appeldonkstraat is, waar moet ze dan gesitueerd worden?

...

In het artikel wordt melding gemaakt van een aantal gezinnen waarin de naam De Borger voorkomt, voor de 19de eeuw (tot de volkstelling van 1796) in de Asscherdonckstraat wonen - daarna worden ze plots vermeld in de "Kaesstraet".

Intussen bestaat de naam Kaasstraat ook niet meer - sinds 1920 heet die straat Heindonkse Steenweg. Vanaf 2008 heet de straat Heindonksesteenweg.

...

Asseldonckstraet, Asserdonckstraet, Aendonck Straete, Achterdom Straete, Kaesstraat, Vaen van Willebroeck naar Heyndonck, Heindonkse Steenweg: allemaal verschillende namen voor één en dezelfde straat.

Zou het kunnen dat toch ook de "Appeldonkstraat" bij dat rijtje hoort? De gelijkenis tussen Appeldonk en Asserdonck is alleszins frappant. De twee straten liggen niet zo ver van mekaar.

Is het mogelijk dat ze ooit - voordat de Vaart werd gegraven n 1550-1561 - samen deel uitmaakten van één lange verbindingsweg van het veer in Hellegat, over Ruisbroek en door Willebroek naar Heindonk? Of via de Broekstraat naar Blaasveld en Mechelen?

...

Uit een akte van notaris Jan De Cock d.d. 07-08-1740, waarin een wijk ten oosten van de vaart als volgt wordt bepaald:

"al hetgene ligt tussen de Asserdonkstraat, lopende van het sas van Willebroek naar Blaasveldse heide, tot aan de tonnebrug op de corendijk, met al hetgene is liggende op Schoondonck op de oostzijde vaart.

...

De straat bevatte dus ook een stuk van de huidige Fabriekstraat, draaide daarna bijna in een rechte hoek naar het oosten ('de hoek van de Asserdonkstraat') en liep vervolgens onder meer langs de twee hoeves van Ter Kameren tot aan de 'Tonnebrug' op de "Corendijk'.

 

Lees het volledige artikel van Paul De Borger in het tijdschrift Vaertlinck (zie bronvermelding hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 2 en 2009 - nr. 3, "De weg naar de Asscherdonckstraat - Een nieuwe oude straat in Willebroek", Paul De Borger - Gust Van Auwenis)

De standplaats voor de frituur in de Appeldonkstraat wordt verpacht aan Jozef Mertens voor het jaar 1947.

Vraag: waar juist bevond zich deze frituur?

De uitbater woont in de Stapelstraat.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 3, "Het gebeurde 70 jaar geleden", Gary Mantiers)

 

Vraag: klopt het dat de straat tijdens WO I door de Duitse bezetter "Pappeldungstrasse" werd genoemd?

 

 Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 Werken in Willebroek (Willebroek Nu, april 2002) - deel 1 - deel 2

 

Verleden herleeft in buurtmuseum (Het Nieuwsblad, 02-04-2013, Kristof Lauwers) 

 

 

Goed om weten...

De Appeldonkstraat is een vrij lange straat met heel wat handelszaken en beroepslui.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de Appeldonkstraat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - zowel via de tabel hieronder al via het menu links kan je naar deze secties navigeren.

Daar vind je dan de huisnummers per sectie in het menu aan de linkerkant.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

Info straat

niet van toepassing

 

algemene informatie, gebeurtenissen, die niet specifiek aan een adres in deze straat zijn verbonden

Appeldonkstraat

1 - 55

2 - 64

deel van de straat vanaf de Boomsesteenweg tot aan de Callaertstraat

Voetbalplein

57 - 119

66 - 120

vanaf de Callaertstraat tot aan de Stapelstraat

Fabriek

121 - 179

122 - 180

vanaf de Stapelstraat tot aan de ingang van de Ammoniakfabriek

Rijksweg

181 - 283

182 tot 300

vanaf de ingang van de vroegere Ammoniakfabriek tot aan de rotonde (Brownfieldlaan)

 

 

Afbeeldingen

 

 

15 oktober 1942

Luchtfoto van de Appeldonkstraat in de tijden van WO II.

De straat loopt in het midden van de foto naar rechtsboven.

Herkenbaar is het pleintje (de Veert) en helemaal linksonder de bomen aan "den Blijk".

De Zavelweg was toen nog geen straat.

Bron: ?

 

 

  

 

De Appeldonkstraat in de buurt van het kruispunt met de Rijksweg.

De buizen over de straat waren pijpleidingen van de (EC)ASED-fabriek naar de vestiging aan de Hoeikensweg / Boomsesteenweg.

De foto links werd gemaakt toen op 3 januari 1976 Ruisbroek overstroomde door een bres in de Vliet. Daarbij liep niet alleen het grootste deel van de woonkern van Ruisbroek onder water, maar ook grote delen van het omliggende. De foto rechts werd waarschijnlijk gemaakt kort na het wegtrekken van het water.

Bron: FB-WV, Andy Hy

 

 

 

juli 2017

Het begin van de Appeldonkstraat aan de Boomsesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

20 april 1993

De eerste huizen in de Appeldonkstraat (nr. 2 - 6 - van rechts naar links).

Het huis rechts staat op de hoek met de Boomsesteenweg.

Bron: PI - TB

 

 

 

2016

De oudere huizen (waaronder nr. 6) werden afgebroken. In de plaats kwam een gebouw met meerdere appartementen.

Bron: PI-TB

 

 

 

25 mei 2020

Het appartementsgebouw (nr. 6-8)

Bron: PI-TB

 

 

 

juli 2017

Helemaal rechts huisnr. 92 - en dan verder door naar de Stapelstraat.

Bron: ?

 

 

 

juli 2017

Huisnummers 115 en 117

Bron: ?

 

 

 

juli 2017

De huisnummers 158 tot 164

Bron: ?

 

 

 

De huizen van nr 169 (links) tot 177 (rechts) (najaar 2023)

Bron: PI-TB

 

 

 

 

juli 2017

Twee maal een zicht op de panden met huisnummer 195 en directe omgeving.

Bron: PI-TB

 

 

 

Huis nr. 202 (±2016)

Bron: PI-TB

 

 

 

Huisnummers 232 - 238 (van rechts naar links) (± 2015-2017)

Bron:

 

 

 

Huis nummers 243 tot 247 (van links naar rechts) (±2015-2017)

Bron: ?

 

 

 

Hier komt de Appeldonkweg uit in de Appeldonkstraat (huisnr. 256) - de andere toegang is in de buurt van de Stapelstraat (2015-2017).

Bron: PI-GB

 

 

 

Huizen nummers 260 tot 268 (van rechts naar links) (2015-2017).

Bron: ?

 

 

 

Huis naast de toegang tot een uitbreidingssteegje dat ook Appeldonkstraat wordt genoemd (juli 2017).

Bron: Geopunt Vlaanderen

 

 

 

Huizen met nummers 272 tot 168 (van links naar rechts.

Links het uitbreidingssteegje van de Appeldonkstraat (±2017).

Bron: Geopunt Vlaanderen

 

 

 

De rotonde aan het einde van de Appeldonkstraat net voor de Rijksweg (±2015-2017).

Links van de rotonde begint de Brownfieldlaan - aan de rechterkant de Hoeikensstraat.

Bron: PI-TB, PI-GB

 

 

 

april 2023

Paaskermis in de Appeldonkstraat.

Deze kermis werd vroeger opgesteld in de Callaertstraat. Door het herplannen van het verkeer, staat de foor nu in de Appeldonkstraat zelf.

Bron: PI-TB

 

 

Nog te verwerken

 

 

9 april 1924

Krantenartikel naar aanleiding van een brand in de Appeldonkstraat, bij Denis Deeleman.

Vraag: weet iemand waar Denis Deeleman juist woonde in de Appeldonkstraat? Mogelijk was dit ook aan de overzijde van de A12, het gedeelte van de straat dat nu bij Puurs-Ruisbroek hoort.

Bron: FBWV, Andy Hy, (krant?, 09-04-1924)

 

 

 

Laatste wijziging 27-06-2024 - Toevoegen nr. 28, nr. 45
02-04-2024 - Toevoegen nr. 146
03-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
14-12-2023 - Toevoegen nr. 24
27-09-2023 - Toevoegen info in verband met verpachting voor de standplaats van een frituur in 1947
16-09-2023 - Toevoegen advertentie in de sectie "Nog te verwerken"
25-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
30-06-2023 - Controle - Toevoegen huisnrs 163 en 176
09-12-2022 - Toevoegen persartikel uit Willebroek Nu (2002)
20-03-2022 - Toevoegen informatie uit het artikel over de Asscherdonckstraat in TS-VRTL (Paul De Borger)
26-01-2022 - Toevoegen foto's overstroming Ruisbroek
12-09-2021 - Toevoegen informatiekader voor foto's
06-06-2021 - Link naar de ammoniakfabriek (via menu huisnummers)
07-04-2021 - Aanvullen met foto's voor huisnummers die geen pagina's met extra gegevens bevatten - Aanpassen keuzemenu met huisnummers
01-04-2021 - Creatie van de pagina