Info Straat
 
Geschiedenis
Documenten
Oude foto's
Nieuwe foto's
Luchtfoto's
Fabriekshallen
Terrein
Speelkaarten
 

 

Opmerking

Onder de noemer "Ammoniak" vallen ook de latere benamingen ASED, ECASED en Kemira.

 

Straatnaam

Adrescode

Appeldonkstraat - Ammoniakfabriek

WILAPLDS_AMM_000

 

Huisnummer

Huidig nummer:

183

Vroeger nummer:

-

Van

1926

Tot

1978

 

Het terrein van de vroegere ammoniakfabriek werd / wordt gesaneerd.

Oude gebouwen worden afgebroken en maken plaats voor een nieuw bedrijventerrein.

De watertoren werd in 2015 gesloopt.

De kaart (Google-Maps) geeft een idee waar het vroegere bedrijventerrein gelegen was.

 

De hoofdingang van de ammoniakfabrieken was gelegen in de Appeldonkstraat en had nr. 183.

Over de fabriek is vrij veel informatie beschikbaar, vandaar dat de indeling van het menu aan de linkerkant op een andere manier werd ingedeeld.

Klik op je keuze om de informatie over en de foto's van dat onderwerp te vinden. 

 

Naamgeving

Sinds

1926

Vroegere naam:

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 191 en Willebroek 195 (1938)

 

 

Informatie

Eerlijkheidshalve moet worden vermeld dat het bedrijf voor de nodige arbeidsplaatsen zorgde, ook al waren de veiligheidsomstandigheden in de fabriek niet zoals het hoort.

Uit eigen jeugd (en als bewoner van de Appeldonkstraat) herinner ik me de redelijk frequente tussenkomsten van de brandweer.

Bron: PI-GB

In 1926 werd er overgegaan tot de oprichting van de "Société d'Ammoniaque Synthétique et Dérivés SA" te Willebroek.

De fabriek werd gebouwd langs de spoorlijk Mechelen-Terneuzen. De ingang van de fabriek was gelegen in één van de oudste vermelde straten van de gemeente Willebroek.

In die periode een doodgewone straat met vele herbergen en kruidenierswinkeltjes. Een straat waar de gekende families zoals De Boeck en Eeraerts hun leven deelden met de andere bewoners.

Heden een straat met verouderde en afgeleefde huizen, waar ettelijke immigranten (nieuwe Belgen) hun dagelijke leven trachten te beleven.

...

"Den Ammoniak" is er gekomen door de samenwerking van de Sociétés Coppée de Bruxelles en Montecatini de Milan. Het zou een belangrijke fabriek worden, bestemd om ammoniak en zijn derivaten te vervaardigen. Dit was voor Belgiën een nieuw procédé.

...

De fabriek om vloeibaar gas te maken, bevatte zeven aaneengesloten fabriekshallen in gewapend beton en bouwstenen.

...

De Elektrische Centrale vormt een groep van vijf hallen en meet 60,75 x 33 m.

...

Het gebouw voor sulfaat bestaat uit 2 hallen.

...

De gemeenteraad van 24 mei 1927 verzette zich uitdrukkelijk tegen de bouw van deze fabriek. Niettegenstaande dit verzet ging de bouw van deze fabriek door.

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 4, "De nieuwe Ammoniakfabrieken", René Pattyn)

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 Sluiting productie Kemira verdaagd (Het Laatste Nieuws, 06-07-1993, LDN)

 

 

Afbeeldingen

 

 

±1960

Foto van het spoorcomplex tussen de Ecased-fabriek (links) en de cokes-fabrieken (rechts - niet op de foto).

Bron: ?

 

 

  

 

 

± 1960

Een aantal foto's van de ECASED-fabriek.

Bron: FB-WV

 

 

 

Luchtfoto uit 1972

De ammoniakfabriek bevindt zich (bovenaan de foto) aan de rechterzijde van de spoorlijn.

Aan de linkerkant van de spoorlijn zie je de cokesfabriek.

De cokesfabriek leverde gassen die door de ammoniakfabriek gebruikt werden voor de productie van de meststoffen.

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 27-06-2024 - Toevoegen telefoonnr. (1938)
01-10-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
02-07-2023 - Controle
13-11-2022 - Toevoegen persartikel 1993
12-11-2022 - Uitbreiding Ammoniak naar ASED, ECASED en Kemira
04-11-2022 - Toevoegen foto's (± 1960)
26-01-2022 - Toevoegen infokader foto's
06-06-2021 - Creatie van de pagina