Info Straat
 
001
002
003
004
008
010
013
014
015
018
023
024
027
029
031
037
039
049
050
066
072
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Kloosterstraat

WILKLOOS_000

 

Naamgeving

Sinds

1820

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Behoorde in 1820 tot de straten van 3de klasse, die een normale breedte van 4 ellen 48 duimen dienden te hebben.

Ze gaf "communicatie met het dorp van terzeyden ende met de vaertdyck", en ze begon "met den vaertdyck" en eindigde "in het dorp ofte Appeldonckstraat nr. 3 op twee punten" (rt Vaartland, 1980, nr. 1).

Genoemd naar het vroegere klooster der Carmelitessen. Het werd na 1700 - nadat het dienst had gedaan als kasteel van de graaf van Estampuis, door Isabella Verbiest, een vroegere novice - voor 15.000 fr aangekocht. Het klooster bleef tot 1783 bestaan. Op 30 juni van datzelfde jaar verlieten 17 of 18 zusters hun eenzaam geworden verblijf, dat in 1786 op last van Jozef II werd verkocht.

De open plaats die vlak voor het klooster bestond, werd in 1815 geschonden door het bouwen op die plaats van een nieuw dorpshuis en het wachthuis, alsmede door het uitroeien van de bomen langs de muur in de staat. Jaren later werd de hof van het klooster in een "bleek" veranderd.

De langs de grachten gelegen haag werd uitgerukt. Het water dat langs de hof liep, werd in de volksmond "Nonnenvijver" genoemd, maar later gedempt. Die straat heet als herinnering aan dit alles "Nonnenvijverstraat".

Verdere restanten zijn de namen van de te Willebroek overleden kloosterlingen, die zich op de afzonderlijke stenen bevinden, die destijds uit het klooster werden weggenomen, teneinde als blijvend aandenken in de zijmuur van de St-Niklaaskerk te worden gemetseld. In de sacristij van dezelfde kerk bevindt zich het geschilderd portret van Maria Margaretha der Engelen, dat jarenlang in het inmiddels verdwenen klooster der Carmelitessen heeft gehangen.

Laatste overste was Rosa Claes, geboren te Willebroek op 15 februari 1736 als Maria Catharina Claes, dochter van Nicolaus Claes (dokter in de medicijnen) en Theresia Berckmans. Zij verbleef samen met een medezuster, nadat het klooster voor altijd gesloten werd, in het ouderlijke huis aan het sas bij de vaart. Ze stierf op 28 maart 1829 ten huize van koster Paulus Apers, in de Nokkestraat als "ex-religieuse zonder beroep" (Willebroek bezit unieke relieken van Maria Margaretha der Engelen, Karel De Decker, Eigen Schoon en De Brabander, 66ste jaargang, blz. 325-331).

Op een gedeelte van het vroegere kloosterpand werd later (in 1971) het Vredegerecht gebouwd.

De Kloosterstraat is niet altijd de berijdbare straat geweest zoals we die nu kennen.

Op 23 februari 1895 in een schrijven aan "den Heere Burgemeester der gemeente Willebroeck, voorzitter van de plaatselijke gezondheidscommissie" gericht, wordt de aandacht gevestigd op de erbarmelijke toestand waarin de openbare wegen en waterlopen zich bevinden. Er is kritiek op 3 straten, waaronder de Kloosterstraat "... wiens inwoners het onmogelyk is buiten te komen zonder een slykbad tot aan de knoesels te nemen en zorgelyk hunne neusholten te stoppen" (GAW 1032).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

 Residentie staat in 't droge (Het Laatste Nieuws, 15-07-1993, DDKW / DDKW)

 

 

Afbeeldingen

 

 

1932

Begrafenisstoet (Delplanque) ter hoogte van De Waag (kruispunt August Van Landeghemstraat en Kloosterstraat).

Het gebouw achter de muziekgroep is De Waag, op dat ogenblik nog steeds met het bord "BRANDWEER".

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

 

 

mei 1936

Het vrijwillige brandweerkorps voor café 't Schuttershof.

Vraag: op welk adres was café 't Schuttershof juist gelegen?

Bron:

 

 

Nog verwerken

GB: 

In de telefoonlijst van 1938 staat in de Kloosterstraat nr. 43 een telefoonnummer Willebroek 225 vermeld, op naam van "Javelle Vareckine".

Iemand enig idee of het hier over een groothandel of een kleinhandel gaat? En wie de uitbater is?

 

GB: 

In de telefoonlijst van 1938 staat in de Kloosterstraat nr. 61 een telefoonnummer Willebroek 200 vermeld, op naam van Xavier Van den Bogaert.

Die is op dat moment brouwer op de Mechelsesteenweg (nr. 55).

Er staat ook geen beroep bij vermeld.
Heeft iemand hierover meer informatie? 

 

 

 

Laatste wijziging 09-07-2024 - Toevoegen vraag in "Nog verwerken"
22-09-2023 - Controle - Toevoegen foto Vrijwillige Brandweer en vraag
24-08-2023 - Toevoegen nr. 49
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
03-12-2022 - Toevoegen persartikel
02-08-2021 - Toevoegen infokader foto's
29-04-2021 - Creatie van de pagina