Info Straat
 
001
001 - 005
Administratief
Centrum
002
003
003 -
St. Jozefschool
(Broederschool)
006
008
009
010
011
012
013
014
016
017
020
 

 

Straatnaam

Adrescode

Pastorijstraat

WILPASTO_017

 

Periode

 

< 1947 - 1974

< 1965 - 1987

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

17

Vroeger nummer:

-

Van

oktober 1935

Tot

augustus 1974

 

Naam van het bedrijf / Beroep

koster-organist

Uitbater(s)

Joannes (Jan) Van Linden

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Zie de informatie hieronder (bij de foto's).

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977), KL-1952, KL-1962

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

17

Vroeger nummer:

-

Van

< 1965

Tot

1987

 

Naam van het bedrijf / Beroep

drukkerij Van Linden, publiciteit, typo-offset drukker

Uitbater(s)

Jan Van Linden

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 62 89, 031 86 62 89

 

Informatie

De drukkerij wordt vermeld in de Willebroekse Bedrijvengids van 1972, in Willebroek Digest (1965) en in de Carnavalsbrochure (1982).

Vanaf 1994 verhuisde de drukkerij naar de Stationsstraat nr. 9, waar Harry Van Linden de activiteiten zal verderzetten.

Bron: KL-1952, KL-1962, KL-1969, GEM-PUB

 

 

Afbeeldingen

 

  

 

 

Jan Van Linden is als koster met de Sint Niklaasparochie meegegroeid. Hij maakte er de pastoors Emsens, Cleymans, Van Lommel, Mol, Schwagten en Johnson mee en hij had op elk van deze "geestelijke leiders" een eigen kijk.

Jan werd op 8 januari 1914 op de Rijweg te Ruisbroek geboren. Hij verhuisde met het ganse gezin naar de Breendonkstraat. Hij liep lagere school te Breendonk, en ging later naar het Onze Lieve Vrouwecollege te Boom.

Hij zou echter in het Diocesaan Instituut voor Kerkmuzek te Mechelen, dat onder leiding stond van kanunnik Van Nuffel, zijn échte roeping vinden. Hij werd er... koster-organist!

Hij speelde, toen in 1932 de parochie van de Helige Familie te Willebroek werd gesticht, op vraag van pastoor Hendrickx zijn allereerste mis.

Op 5 oktober 1935 werd hij door de heren van de kerkfabriek van Willebroek - St. Niklaas tot opvolger van de pas overleden koster Felix Van Gelder aangesteld.

Op 3 januari 1938 trouwde hij met Mathilde Hoofd. Hij werd één maand later naar het leger gestuurd.

Eenmaal thuis, begon hij met kaarsen, olie en wierook de streek af te rotsen en nam hij drukwerken aan om zo -  op een gelukkige manier - met zijn even gelukkige gezin door het leven te zeilen.

Hij vond in pastoor Cleymans een begrijpende vriend, die hem aanraadde met een eigen drukkerij te beginnen, die hij er - als broodwinning naast zijn pover betaald kostereschap, gemakkelijk bij kon nemen.

Ondertussen was pastoor Cleymans verongelukt en werd Jan Van Linden gemobiliseerd en op 1 april 1939 met onbetaald verlof gestuurd.

Hij bleef echter van dat eigen drukkerijtje dromen en dat kwam er, na de bevrijding. Hij kocht in Brussel een occasiemachine, die hij "Modestje" noemde. Hij haalde bij de door vliegende bommen geteisterde drukkerij Buschmann te Antwerpen, twee letterboxen en oud lood, dat hij voor gloednieuw lettermateriaal wist te ruilen.

Hij volgde lessen in de "drukkunst" aan de Technische Scholen op de Melaan te Mechelen en hij bekwaamde zich, met de moed die hem eigen was en die hem heeft gekenmerkt, tot een drukker die mee kon met zijn tijd.

Hij was en hij is tot op 1 augustus 1974 - de dag van zijn dood - die unieke Jan Van Linden gebleven, die met zijn eigen beperktheid tot een merkwaardig man en tot een even markant koster was uitgegroeid.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1965

Publiciteit in Willebroek Digest.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Vraag: klopt het huisnummer op de advertentie? Drukkerij Van Linden had later ook nog een adres in Stationsstraat nr. 9.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1987

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Laatste wijziging 01-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
04-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1965 en 1987
28-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982
22-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
27-07-2021 - Creatie van de pagina