Info Straat
 
tot nr. 99
 
vanaf nr. 100
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Opmerking

Doordat er heel veel adressen zijn waar handel gedreven werd / wordt in deze straat, is het menu aan de linkerkant ingedeeld in twee groepen.

 

  • tot nr. 99
    de huizen vanaf huisnr. 1 tot en met huisnr. 99
  • vanaf nr. 100
    de huizen vanaf huisnr. 100 tot en met het einde van de straat

 

Straatnaam

Adrescode

Heindonksesteenweg

WILHNDKS

 

Naamgeving

Sinds

1920

Vroegere naam:

Kaasstraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

  • Broekstraat (Blaasveld)
  • Watersportbaan

 

 

Informatie

In 1821 in de "Rangschikking der wegen van de gemeynte Willebroeck" als Kaasstraat vermeld.

Behoorde tot de straten van 2de klasse, die normaal 6 ellen breed diende te zijn.

De straat liep "naer Heyndonck" en "begint aen den dyck van de Brusselsche Vaert tot op het midden van de brugge, liggende over de Leybeeck, scheydende Willebroeck van Heyndonck" ('t Vaartland, 1980, nr. 1).

Ze werd in 1723 las "de Keesstrate" vermeld (RA Antwerpen, nr. 4081, notaris Jan De Cock, 3-11-1723).

Op de "Caerte figuratief van 't Pachthof genoemd de Vleuge" (1797) is er sprake van "de Baene van Willebroeck naer Heyndonck geseyt de Achterdomstraete", wat ergens duidt op het feit dat de Appeldonkstraat en de Heindonksesteenweg veel eeuwen geleden één straat zijn geweest.

Ze wordt in het archief van de gemeente Willebroek afwisselend als Kaesstraet en als Heyndonckstraet vermeld. Zo bijvoorbeeld ontving Louis Van den Broeck uit Willebroek op 8-8-1839 10,40 fr voor het "... verleenen voor 29 dagen van eenen boot en van een duiker", voor het vervoer van materialen die dienden "... tot reparatie van de Kaesstraet" (GAW nr 1102). Op 24-3-1850 ontvingen Joannes Gillis en andere arbeiders 18,94 fr voor "vervoer en planten van boomen in de Heyndonckstraet" (GAW nr. 1106) en op 13-4-1856 ontving Armand Staldeur te Blaasveld 72 centiem voor "sleunen der boomen in de Kaesstraet" (GAW nr. 1108).

De beslissing om de Heindonksesteenweg, zijnde de "steenweg van Willebroek naar Heindonk" te kasseien, werd later genomen (gemeenteraad van 21-9-1871).

In de Topographie Médicale (1911) wordt ze gesitueerd als "... une rue, continuation de la précédente rue des Bouchers, passant par la Kaasstraat pour se diriger vers Willebroeck, construite en 1873".

De Kaasstraat werd uiteindelijk in 1920 in Heindonksesteenweg gewijzigd (Willebroek, van landbouwdorp tot industriegemeente, Tony De Herdt en Tine Rabhooy).

De straat vertrekt van de Willebroekse Vaart en eindigt aan de watersportbaan Hazewinkel.

Ze herinnert aan Heindonk dat in 1339 voor het eerst als Heidonck (= zandige opduiking, hoge rug in moerassig terrein) wordt vermeld en dat vroeger een gehucht was dat geestelijk afhing van Zemst en wereldlijk van Rumst. Het werd in 1803 met een bevolking van 350 inwoners en een oppervlakte van 368 ha als gemeente erkend.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

op 26 augustus 2004 wordt de eerste spadesteek gegeven voor de omleggingsbaan rond de vroegere fabrieken van Louis De Naeyer.

Bron: GEM-PUB

 

Opmerking:

In het artikel "De weg naar de Asscherdonckstraat - Een nieuwe oude straat in Willebroek" (TS-VRTL, 2008 - nr. 2, Paul De Borger) wordt vermeld dat de Kaasstraat voordien Asscherdonckstraat werd genoemd.

Lees hierover meer op de pagina van de Appeldonkstraat (waarmee de naam al even vaak verward wordt).

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

1970-1980

Hoek van de Fabriekstraat met de Heindonksesteenweg, vlakbij het kanaal.

Links op de achtergrond zie je de spoorbrug over het kanaal.

Bron: ?

 

 

 

januari 1993

De huizen links langs de Heindonksesteenweg op het gedeelte van het kanaal tot aan de spoorbrug.

Bron: ?

 

 

 

einde september 1993

Zicht vanop de spoorlijn Sint Niklaas-Mechelen, op de achtergevels en tuinen van de woningen vlakbij de spoorbrug.

Bron: ?

 

 

 

10 april 2015

De plaats waar de Fabriekstraat overgaat in de Heindonksesteenweg (gedeelte dat nu Victor Dumonlaan heet)

Links de fietsbaan naar Klein Willebroek, met op de achtergrond de spoorbrug over het kanaal.

Bron: PI-TB

 

 

 

25 mei 2020

Het eerste deel van de Heindonksesteenweg (nu Victor Dumonlaan).

De foto werd gemaakt van aan het kanaal (in de Fabriekstraat).

Bron: PI-TB

 

 

 

De spoorlijn Sint Niklaas-Mechelen loopt via de spoorwegbrug over het kanaal, en langs de terreinen van de vroegere fabriek Louis De Naeyer.

Destijds was er ook een gelijkgrondse spoorovergang op de Heindonksesteenweg (zie de slagboom op bovenstaande pentekening.

De auteur van deze tekening is mij niet bekend.

Bron: ?

 

 

 

26 mei 1976

Een foto gemaakt door de maatschappij van de spoorwegen.

Het gelijkgrondse spoor werd niet meer gebruikt, van zodra de fabriek van Louis De Naeyer daar geen behoefte meer voor had.

Het hout voor de papierbrij werd aangevoerd per schip en rechtstreeks van de boot via een snelle waterbaan naar de stacker gevoerd.

Gevolg van het in onbruik raken van deze spoorweg is de overgroeiing van de spoorberm.

Bron: Railations.net

 

 

 

1980

Een hevige winterbui verandert de Heindonksesteenweg in een sneeuw- en ijspiste.

Deze foto werd gemaakt aan de spoorbrug.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

Nadat de Victor Dumonlaan werd aangelegd en de brug over het kanaal in Klein Willebroek (aan de jachthaven) klaar is, wordt de Victor Dumonlaan
(links op de foto) in gebruik genomen.

Rechts is de spoorwegbrug aan het huidige begin van de Heindonksesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

2010

De huizen aan de recherkant, vlak bij de spoorwegbrug over de Heindonksesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

2017

De huizen aan de recherkant, vlak bij de spoorwegbrug over de Heindonksesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

2017

De huizen aan de recherkant, vlak bij de spoorwegbrug over de Heindonksesteenweg.

Bron: ?

 

 

 

2010

Nieuwgebouwde appartementen, recht tegenover de Stuyvenberglaan.

Bron: ?

 

 

 

2019

Appartementen recht tegenover de Stuyvenberglaan.

Bron: ?

 

 

 

2010

Omgebouwde oude huizen langs de Heindonksesteenweg (nrs. 174 en 176)

Bron: ?

 

 

 

mei 1993

Oude gebouwen langs de Heindonksesteenwegc (nr. 182 en 184)

Bron: ?

 

 

 

19 oktober 2017

Oude gebouwen langs de Heindonksesteenwegc (nr. 182 en 184)

Bron: ?

 

 

 

2010

Nieuwere huizen langs de Heindonksesteenweg (nrs. 201 tot 211)

Bron: ?

 

 

 

2010

Huis nr 208 en 210 - op de achtergrond ziet men het begin van de Broekstraat.

Bron: ?

 

 

 

november 2011

Hoekhuis aan de Broekstraat (links) - Heindonksesteenweg nr. 210

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

 

 

zomer 2023

De woning op nr. 118 zoals getoond op de website van immo Rosini.

Bron: immo Rosini

 

 

 

laatste wijziging 30-09-2023 - Toevoegen foto huis nr. 118 in de rubriek "Nog verwerken"
14-09-2023 - Toevoegen nr. 194, nr. 196, nr. 198, nr. 313
13-09-2023 - Toevoegen nr. 91, nr. 98, nr. 100, nr. 102, nr. 104, nr. 121, nr. 134, nr. 156, nr. 178, nr. 182, nr. 186, nr. 190
10-09-2023 - Controle - Toevoegen huis nr. 3, nr. 11, nr. 13, nr. 23, nr. 34, nr. 41, nr. 42, nr. 51, nr. 78, nr. 88 en nr. 92
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
16-07-2022 - Toevoegen nr. 223
20-03-2022 - Verwijzing naar de naam Asscherdonckstraet (TS-VRTL)
19-09-2021 - Toevoegen nieuwe informatie - Toevoegen infokader foto's
10-04-2021 - Creatie van de pagina