Info Straat
 
001
002
003
006
010
011 - 015
017
018
019
 
Louis De Naeyer
Algemeen
Persoon
Alida Peeters
Fabriek
Park & Kalkberg
Kasteel
Gebeurtenissen
Drukwerk
Crèche
Standbeeld
100 jaar
 

 

Straatnaam

Adrescode

Fabrieksstraat

WILFABRI_000

 

Fabrieksstraat - Informatie, geschiedenis, persberichten, algemene foto's

 

 

 

Pagina 1: informatie, geschiedenis, persberichten, algemene foto's

Pagina 2: foto's opgesplitst per deel van de Fabrieksstraat

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Genoemd als herinnering aan het Fabriekstraatje, dat van de Mechelsesteenweg naar het Kanaal toeliep. Het werd na verwoesting tijdens de tweede wereldoorlog niet meer heropgebouwd.

De straat, die loopt van aan de hefbrug tot aan de spoorweg Mechelen-St Niklaas, kreeg door toedoen van filantroop Louis De Naeyer de nodige allure, vermits deze aldaar in 1860 met z'n fabriek van start ging, en later - in 1865 en 1866 - 22 werkmanswoningen liet bouwen op het gedeelte gelegen tussen de spoorwegbrug en de Heindonksesteenweg, dat de naam Cité "Faubourg St-Anotine" meekreeg. Een huizenrij die later in 1953-1954 werd afgebroken.

De vroegere Fabriekstraat werd in 1884 gekasseid, samen met het Sasplein, door Ad. Baggerman, aannemer te Willebroek (GAW nr. 1122).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Tussen de vroegere Heindonksesteenweg (nu Victor Dumonlaan) en de spoorwegbrug, liet Louis De Naeyer huizen bouwen voor zijn werknemers.

Dit gebouwencomplex werd de Cité "Faubourg St. Antoine" genoemd (of in het Nederlands: het Sint Antoniusvoorgeborgte).

In de loop van de Tweede Wereldoorlog werd de spoorbrug opgeblazen om de Duitse strijdkrachten tegen te houden. De ontploffing die door de Belgische genietroepen werd veroorzaakt, was zo hevig dat de meeste van deze woningen zwaar beschadigd werden, en zelfs onbewoonbaar werden verklaard. De huizen zouden being van de jaren '50 van de vorige eeuw worden afgebroken.

Het gedeelte van de Fabrieksstraat waar deze woningen stonden, wordt nu bij de Kraag gerekend (Geopunt Vlaanderen, Google Maps).

Bron: TS-VRTL, BK-KDD, BK-JDK, PI-GB, G-MAPS

Na stopzetting van de activiteiten van de fabriek Louis De Naeyer, werd heel het terrein gesaneerd, en werden er ook een aantal nieuwe straten aangelegd op het domein:

 

 

Deze straten zijn heel recent toegevoegd, en er is geen informatie over beschikbaar, met uitzondering van de Industriestraat.

Deze straat ligt op de plaats waar vroeger de Nijverheidsstraat gesitueerd was.

In deze straat liet Louis De Naeyer in de periode 1870 - 1882) een 70-tal arbeiderswoningen optrekken, bestemd voor de arbeiders van zijn fabriek.

Die wijk moest echter plaats ruimen voor de uitbreiding van de fabriek. De gebouwen stonen er tot ongeveer 1953.

Op het oude bedrijventerrein, zijn ook een aantal industriële gebouwen rechtgezet.

Bron: PI-TB, PI-GB, G-MAPS

 

Ligging in de gemeente

 

Fabrieksstraat (Inventaris Onroerend Erfgoed Vlaanderen)

 

Informatie over boottochten op het kanaal en de rivieren vind je hier.

 

 

Vermeldingen in de pers

 VIDEO: Bijna 1 op 4 snelheidsovertredingen in zone 30 in Willebroek (RTV, 18-01-2024)

 

 

Afbeeldingen - Algemeen

 

 

21 september 1904

De foto hoort misschien eerder bij de Groenelaan, waar nog welig de lindebomen staan aan de kanaalboorden, die nog niet verstevigd zijn.

Opvallend zijn wel de huizen (rechts op de foto) van de Cité / het Sint Antoniusvoorgeborgte.

Helemaal op de achtergrond ook nog de spoorbrug op niveau van het kanaal.

De postkaart werd later ingekleurd.

Bron: ?

 

 

 

zomer 1905

Zicht op de weg naar Klein-Willebroek aan de oostzijde van het kanaal.

Vraag: waar juist werd de foto gemaakt?

Bron: edit. J. Thomas-Baggerman

 

 

 

oktober 1905

Zicht op de Fabrieksstraat, toegang naar de Mechelsesteenweg en de Oostdijk.

De huizen op beide hoeken van de Mechelsesteenweg zijn herbergen: café Brussel-Zeehaven links en rechts café Brughuis.

Bron: Edit. J. Thomas-Baggerman

 

 

 

augustus 1908

Foto van bedrijvigheid op het kanaal met aan de rechterzijde de burelen van de papierfabriek Louis De Naeyer.

Het schip op de voorgrond is een schip dat slib wegvoert.

Op de rechterzijde zie je trouwens dat er gewerkt wordt aan de kanaalboorden.

Bron: A. Louvois

11 augustus 1908:

Bovenstaande foto geeft ons een duidelijk beeld van Willebroek, dat in 1900 - tijdens het jaar van de volkstelling - 9959 inwoners telde, wat een pak meer was dan de 3088 Willebroekenaars die in 1846 - een goeie halve eeuw voordien - werden geteld.

Het was toen één en al bedrijvigheid op de Willebroekse vaart.

Helemaal centraal zien we, tegenover de fabrieken van Louis De Naeyer, één van de baggerschepen die sinds 1905 door de e Klein Willebroek gevestigde firma Dumon werden ingezet om het profiel van de bedding van het kanaal tussen Humbeek en Willebroek van 5,50 m naar 6,50 m uit te diepen en de maximum breedte van de bedding op 20 m en die van de waterlijn op 30 tot 40 m te brengen.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

januari 2021

Recente foto van de gevel van de burelen van de vroegere papierfabrieken van Louis De Naeyer, het nieuwe gebouw links ervan en het appartementcomplex Kanaelzicht.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

 

Laatste wijziging 16-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen van de pagina
04-10-2023 - Toevoegen nr. 3
08-09-2023 - Toevoegen foto 1905
03-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie - Toevoegen huis nr. 19
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
04-12-2022 - Verplaatsen informatie over boottochten op het kanaal naar de pagina over scheepvaart op het kanaal
29-01-2022 - Toevoegen nieuwe foto van de brug in 1945
22-08-2021 - 23-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
11-08-2021 - Toevoegen foto en bijhorende info uit 1904
08-08-2021 - Toevoegen informatie uit boek "Beelden van toen" van Staf Willems - Verplaatsen foto van "vermoedelijk Kraagput" naar Fabriekstraat
01-08-2021 - Toevoegen informatie bij foto van La Cité (KDD)
14-07-2021 - Toevoegen tekst bij de foto's
13-07-2021 - Creatie van de pagina