Info Straat
 
001
002
003
006
010
011 - 015
017
018
 
Louis De Naeyer
Algemeen
Persoon
Alida Peeters
Fabriek
Park & Kalkberg
Kasteel
Gebeurtenissen
Drukwerk
Crèche
Standbeeld
100 jaar
 

 

Straatnaam

Adrescode

Fabriekstraat - Louis De Naeyer

WILFABRI_LDN_006

 

Gebeurtenissen - deel 1 (tot 1899) - Persartikelen

 

     

 

Pagina 1: gebeurtenissen - deel 1 (tot 1899) - Persartikelen

Pagina 2: gebeurtenissen - deel 2 (van 1900 tot 1969)

Pagina 3: gebeurtenissen - deel 3 (van 1970 tot nu) - Woningbouw en woningvoorziening

 

meer over de Papierfabriek De Naeyer op Wikipedia

 

 

Gebeurtenissen (chronologisch)

 

03 december 1827

4 december 1843

 

 

3 december 1860

1863

24 juni 1865

12 april 1866

30 oktober 1866

3 september 1867

 

 

1874

30 oktober 1875

31 december 1875

1876

3 januari 1882

5 maart 1885

5 mei 1888

1889

23 juli 1893

1895

30 november 1897

1899

 

Vermeldingen in de pers

Openbaar onderzoek rond de NV Denaeyer (Het Laatste Nieuws, 24-05-1993, DDKW)

 

Denaeyer Papier vraagt vergunning (Nieuwsblad, 01-06-1993, WSB)

 

IJzeren watertoren De Naeyer mag zich monument noemen (Het Volk, 15-06-1994, MW / Pol De Wilde)

 

Watertoren De Naeyer te Willebroek beschermd monument (Ons Klein Brabant Vaartland, 17-06-1994, ReM)

 

Zo eenzaam als de laatste stenen schouw (Het Volk, 12-07-1994, MW / Pol De Wilde)

 

Minder werk voor zelfde loon (Het Laatste Nieuws, 19-11-1994, LDN / Peeters)

 

 Bij Denaeyer Papier start '95 met dubbelslag (Ons Klein Brabant Vaartland, 06-01-1995, ReM / D'Pille)

 

Willebroek twee monumenten rijker (Ons Klein Brabant Vaartland, 02-06-1995, ReM / D'Pille)

 

Dubbelslag bij Denaeyer Papier (Het Volk, 29-12-1995, MW)

 

Asbestvergadering bij Ovam (Het Nieuwsblad, 07-07-1993, WSB)

 

Nog één jaar asbestpapier bij Denaeyer in Willebroek (Het Nieuwsblad, 07-07-1993, WSB)

 

Grond in nieuwe woonwijk in Willebroek moet afgegraven worden: PFOS-waarden tien keer hoger dan in Zwijndrecht (Gazet van Antwerpen, 24-11-2021, TDK / BLG)

 

Volledige site De Naeyer wordt gesaneerd: overal PFAS (RTV, 24-11-2021)

 

Waardevol erfgoed op site De Naeyer dreigt te verdwijnen: "Het verleden moet een toekomst hebben" (Gazet van Antwerpen, 14-02-2023, Ward Bosmans / rr)

 

Willebroeks architect wil interieur van De Naeyer redden: "Laat dit belangrijke verleden deel uitmaken van de toekomst" (Het Laatste Nieuws, 16-02-2023, Els Dalemans / David Legreve)

 

 

3 december 1827

Louis De Naeyer wordt geboren in Lebbeke

 

 

4 december 1843

Alida Peeters wordt geboren in Willebroek

 

 

3 december 1860

Toelating voor de oprichting van een fabriek

 

 

1863

De fabriek van Louis De Naeyer is operationeel voor de bereiding papierpulp

 

 

24 juni 1865

Louis De Naeyer wordt ingeschreven in de bevolkingsregisters van Willebroek

 

 

12 april 1866

Louis De Naeyer trouwt met Alida Peeters  in Willebroek

 

 

30 oktober 1866

Louis De Naeyer wordt gemeenteraadslid in Willebroek

 

 

3 september 1867

Eduard, de zoon van Louis De Naeyer en Alida Peeters wordt geboren in Willebroek

 

 

1874

Opstart van een papierfabriek

 

 

30 oktober 1875

De jonge zoon Eduard overlijdt in Willebroek op 8-jarige leeftijd

 

 

31 december 1875

Louis De Naeyer wordt schepene in Willebroek

 

 

1876

Opstart van de stoomketelfabriek

 

 

3 januari 1882

Louis De Naeyer wordt dienstdoende burgemeester in Willebroek

 

 

5 maart 1885

Louis De Naeyer wordt burgemeester in Willebroek

 

 

5 mei 1888

De wet op de arbeidsinspectie wordt van kracht

 

In 1888 werd er (inderdaad) geschiedenis geschreven. Op 5 mei treedt de wet op de arbeidsinspectrie in voege.

De regering had in de troonrede van 1886 gesteld dat een wettelijke bescherming van de arbeiders noodzakelijk was geworden om de misbruiken van de economische vrijheid tegen te gaan. Deze positiebepaing - die breekt met de liberale principes - volgde op een lange periode van onrust met stakingen en betogingen.

Een paar maanden later - op 7 juni - verscheen het eerste nummer van Het Laatste Nieuws, dat vooral de volksklasse wil bereiken, al onthaalt de Vlaamse Liberale intellectuele bourgeoisie het minder vrijzinnige dagblad met weinig enthousiasme.
Op 4 juli verscheen de eerste editie van de Moniteur Belge met een Nederlandstalige rubriek, en in oktober van datzelfde jaar wordt de uitgave voorzien van bankbiljetten met Nederlandstalige vermeldingen.

Bron: "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005)

 

 

1889

Oprichting van de crèche aan de Mechelsesteenweg

 

 

23 juli 1893

 

Om de geestegesteldheid - die er in 1893 te Willebroek heerste - te schetsen, namen we een artikel over uit het katholieke dagblad "De Mechelse Courant" van 23 juli 1893

...

Groot schandaal te Willebroeck

De gemeente Willebroeck is verleden zondag het tooneel geweest van een ongehoord schandaal, door de socialisten verwekt.

Verleden zondag, ten 2 1/2 ure namiddag, moest in deze gemeente de begrafenis plaats hebben van een ongehuwd werkman, Lod. (Lodewijk) Isenbaert, oud 37 jaren.
...

De geuzen van Willebroeck hadden door hun orgaan De Gazet van Willebroeck laten weten, dat de begrafenis van Lod. Isenbaert burgerlijk zou wezen en hadden terzelfdertijd hunne vrienden van Boom, Mechelen, enz. opgeroepen.
...

Er is maar één stem te Willebroeck om het schandaal door de socialisten gepleegd, af te keuren en om de heer burgemeester De Naeyer voor zijne deftige en krachtdadige handelswijze te loven.

...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2011 - nr. 4, "De sociale ontwikkeling in de papierfabriek Louis De Naeyer, Jean Merckx)

 

 

1895

 

 

De arbeiders van de pepierfabriek De Naeyer anno 1895.

Op de tweede rijd, de vijfde persoon van links is August Van Landeghem.

Waarschijnlijk gaat het hier over het personeel van de gieterij, te zien aan de gietvormen links vooraan en de tandwielen.

...

Dat De Naeyer een heftig tegenstander van het socialisme was, werd bewezen door het feit dat hij niet duldde dat zijn arbeiders zich aansloten bij socialistische organisaties.

Zelfs het lezen van socialistische bladen was ten strengste verboden.

De man die later de eerste socialistische burgemeester van Willebroek zou worden, August Van Landeghem, werd aldus betrapt bij het lezen van "Vooruit" en werd op staande voet ontslagen.

...

"Gij Wilt" - aldus De Werker van 24 januari 1892 - "de socialistische werklieden, zij die niet denken zoals gij, de straat op werpen, ook omdat ze niet tevreden zijn met hun huisje door henzelf betaald, wanneer dit huisje een middel wordt in uw handen om loonaftrek te plegen."

...

In 1894 kwam de vraag waarom er te Willebroek geen Nijverhieds- en Werkraad bestond.

Antwoord van de heer Louis De Naeyer:

"Er zijn geen redenen van bestaan in de gemeente Willebroeck een Nijverheids- en Werkraad op te richten, vermits geschillen tussen werklieden en patroons hier uiterst zeldzaam zijn en altijd met wederzijdse voldoening vereffend worden."

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2011 - nr. 4, "De sociale ontwikkeling in de papierfabriek Louis De Naeyer, Jean Merckx)

 

 

30 november 1897

 

"Internationale spoorlijn van Mechelen naar Terneuzen - Overeenskomst van 30 november 1897 voor de exploitatie van de aansluiting van Papierfabrek De Naeyer é Cie"

Tussen De Naeyer & Cie, industriëlen te Willebroek enerzijds, en de Maatschappij van de spoorlijn Mechelen-Ternezen, vertegenwoordigd door mijn gedelegeerd bestuurder, de heer Victor Lamquet, anderzijds, werd uitgelegd en overeengekomen wat volgt:

...

Afschrift van de notariële overeenkomst die door beide partijen werd ondertekend.

Lees het volledige verslag in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2022 - nr. 1, "Internationale Spoorlijk van Mechelen naar Terneuzen", René Pattyn)

 

 

1899

De firma De Naeyer heeft een grote stand op de wereldtentoonstelling van Parijs

 

 

1899

De stand van de firma De Naeyer op de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1899

Bron: stadsachief Antwerpen

Een geweldige ontploffing heeft gistern rond 9 uur 's ochtends de dan reeds talrijke bezoekers van de Galerie des Machiens aan de Avenue de Suffren opgeschrikt.

Het was een buis van een verwarmingstoestel op stoom, in het Belgische gedeelte geïnstalleerd door ingenieur-bouwer M. Nayer (sic) uit Willebroeck, die explodeerde en de stenen van de overkapping in alle richtingen deed vliegen.

Gelukkig werd er niemand geraakt door deze gevaarlijke projectielen; dankzij de ijver en toewijding van het aanwezige personeel, dat onmiddellijk na de explosie de kraantjes van de stoomtoevoer kon afsluiten, bleef de materiële schade beperkt.

M. Daltroff, commissaris van de politie, stelde een onderzoek in om de orzaak van hetongeval te kunnen vaststellen.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 4, "Ontploffing in Parijs ... in 1900", Kevin Polfliet)

 

 

Nog verwerken

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8.

9.

10.

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17.

18.

19.

20.

 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27.

28.

29.

30.

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37.

38.

39.

40.

 

Op bovenstaande foto zien we "mannen van De Naeyer".

Vraag: wie zijn deze mensen? hadden zij een speciale functie in het bedrijf? wanneer werd de foto gemaakt?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 17-02-2024 - Opsplitsen webpagina
25-12-2023 - Toevoegen huldelied voor Louis De Naeyer (inhuldiging beeld op de Mechelsesteenweg)
18-12-2023 - Toevoegen gedeelten van het verslag van het bezoek van de afgezanten van Chine in 1906 - Overeenkomst van 30 november 1897 (spoorwegaansluiting)
17-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (boedelbeschrijving)
15-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
03-09-2023 - Controle - Toevoegen rubriek "Nog verwerken" met foto "mannen van De Naeyer"
17-07-2023 - Toevoegen 3 foto's van de Willebroecks Moto Club (1911) en 1 foto van het muziekgezelschap De Naeyer (1928)
25-02-2023 - Toevoegen link naar krantenartikel februari 2023
04-12-2022 - Toevoegen persartikels 1993
27-11-2022 - Toevoegen menu t.g.v. het bezoek van de Chinese delegatie
15-07-2022 - Toevoegen persartikels (1993-1995)
18-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - 1961)
06-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
29-04-2022 - 01-05-2022 Toevoegen bijkomende informatie
27-04-2022 - Toevoegen foto tentoonstelling 1899 in Parijs
15-04-2022 - 17-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken - Karel De Decker)
17-03-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
29-01-2022 - Toevoegen pamflet en foto staking in 1920
26-11-2021 - Toevoegen links naar krantenartikels over bodemvervuiling site De Naeyer
08-08-2021 - Toevoegen informatie uit boek "Beelden van toen" van Staf Willems
22-07-2021 - Toevoegen foto's over de PFAS-vervuiling op de site De Naeyer
20-07-2021 - Uitbreiden van gebeurtenissen - Chronologische weergave - Toevoegen woningbouw
19-07-2021 - Nieuwe info toevoegen en informatie chronologisch herschikken
14-07-2021 - Toevoegen teksten onder de foto's
13-07-2021 - Creatie nieuwe pagina