Info Straat
 
001
002
003
006
010
011 - 015
017
018
 
Louis De Naeyer
Algemeen
Persoon
Alida Peeters
Fabriek
Park & Kalkberg
Kasteel
Gebeurtenissen
Drukwerk
Crèche
Standbeeld
100 jaar
 

 

Straatnaam

Adrescode

Fabriekstraat - Louis De Naeyer

WILFABRI_LDN_002

 

Alida Julienne Peeters

 

 

 • Alida Julienne Peeters wordt in Willebroek geboren op 4 december 1843, als oudste van 9 kinderen.
  Ze is een dochter van notaris Eduardus Joannes Peeters x Maria Catharina Janssens.
  Notaris Eduardus was ook gemeentesecretaris in Willebroek.
   
 • Louis De Naeyer leert haar kennen door de contacten die hij had met de notaris, die ook gemeentesecretaris was.
  Hij zegt over haar dat ze "de levensgezellin is die hem waardig is"
  Ze is 16 jaar jonger dan Louis De Naeyer, en is 23 jaar als ze hem leert kennen.
   
 • Alida trouwt met Louis in Willebroek op 12 april 1866.
   
 • Over haar zegt staatssecretaris Graaf Henry Carton de Wiart:
  "... dat het een vrouw is die naast de kenmerkende vrouwelijke hoedanigheden van lieftalligheid en goedheid die ze bezat, een dame is die tevens de zeldzame gaven verenigde die door de levensomstandigheden schitterend op het voorplan werden gebracht: een gegrond en zeker oordeel, bekwaam de zaken in hun geheel te omvatten; een kalme wilskracht, evenals de juiste zin voor gezag en verantwoordelijkheid" ... zijnde de hoedanigheden die van haar een dame hebben gemaakt die tot de verbeelding sprak.
   
 • Eén van haar broers is Americ Peeters die het beheer van brouwerij "de Arend" overnam, en de brouwerij groter maakte en moderniseerde.
  Hij is de vader van notaris Robert Peeters, die na het overlijden van Louis De Naeyer de positie als burgemeester overneemt tot het uitbreken van WO I
  Hij woonde in het grote huis aan de Groenelaan nr. 30B, aan het pleintje waar de Vrijheidsboom werd geplant.
   
 • Alida Peeters overlijdt in Willebroek op 11 juni 1923
   
 • Op 20 augustus 1923 wordt een boedebeschrijving van het kasteel opgemaakt door de studie van Notaris Walter Van de Walle in Mechelen.
   
 • Op de gesaneerde terreinen van de fabrieken worden verschillende nieuwe straten aangelegd (2015-2016).
  Eén van deze straten krijgt de naam Alida Peetersplein. Dit is de eerste straatnaam in Willebroek die vernoemd wordt naar een vrouw (zie krantenartikel hieronder).
   

Bron: "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005), WIL-INFO, Gazet van Antwerpen, WIL-BIB, TS-VRTL (2016 - nr. 3)

Alida Peeters heeft haar man van meet af aan bijgestaan. Ze was gelukkig en altijd opgeruimd wanneer ze aan zijn zijde, de vooraanstaanden uit de nijverheidswereld, de staatslieden en de maatschappelijke werkers mocht ontvangen

Ze was 59 jaar toen haar man overleed en 80 toen ze stierf.

...

Alida Peeters verwierp na het overlijden van haar man alle bekoring tot een gemakkelijk bestaan.

Van 1902 tot 1907 bestuurde zij rechtstreeks en persoonlijk de lokale fabrieken, mede met de bijhuizen.

In 1907, wanneer de inrichting tot naamloze maatschappij werd hervormd, nam zij plaats in de raad van bestuur, waarin zij zetelde tot aan haar dood.

...

Alida Peeters overleed op 11 juni 1923 in haar woning: Fabriekstraat 15 te Willebroek.

Ze was Ridder in de Leopoldsorde.

Tijdens haar uitvaart op 15 juni 1923 werd het woord gevoerd door Graaf Henry Carton de Wiart, erenotaris Victor Van de Walle, bureelhoofd Frans Mertens en dokter Henri Persoons, die gedurende tal van jaren een trouwe medewerker van Louis De Naeyer en een vriend van de familie was geweest.

Hij (dr. Henri Persoons) bleef stilstaan bij de besmettelijke choleraziekte van 1890-1891, waardoor de noodzakelijkheid werd bewezen dat er in Willebroek een ziekenhuis diende te worden gebouwd, ook al waren de gemeentelijke geldmiddelen daartoe ontoereikend. Hij verklaarde daarbij dat het dank zij "de verstandelijke en onuitputtelijke liefdadigheid van Mevrouw De Naeyer was geweest, dat de gemeente in 1906 werd begiftigd met wat hij noemde "het onevenaarbaar godsgasthuis Louis De Naeyer, rustplaats voor weesjes, ouderlingen en kranken".

Bron: "Louis De Naeyer, een monument" (Karel De Decker, Uitg. Gemeentebestuur van Willebroek, 2005)

De eretekens van de echtgenote worden goed bewaard en uitgestald in een glazen kastje.

 

 • Chinees ereteken, waarschijnlijk overhandigd door de Chinese Delegatie bij hun bezoek op 6 juni 1906
 • ridder in de Belgische Leopoldsorde
 • Pauselijk ereteken "Pro Ecclesia et Pontifice"
 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

 

Lees het volledige artikel (met afbeeldingen) in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder).

Bron: TS-VRTL (2008 - nr. 1, "De eretekens van Madame Louis De Naeyer", pg. 12)

 

Vermeldingen in de pers

Alida Peetersplein is meteen eerste vrouwelijke straatnaam (GVA, 27-08-2016, Jan Boey)

 

 

Louis De Naeyer leerde - door toedoen van de vele contacten die hij met notaris en gemeensecretaris Eduard Peeters had (°Willebroek 24 april 1810 - +Willebroek 19 maart 1871) in de persoon van diens dochter "de levensgezelling die hem waardig was" kennen.

Alida Julienne Jacobus Peeters, die als oudste kind de zeven andere voorafging, werd op 4 december 1843 te Willebroek geboren. Ze was 16 jaar jonger dan Louis De Naeyer, en ze was 23 jaar toen ze met hem op 12 april 1866 in het huwelijk trad.

...

Alida Peeters heeft haar man van meetafaan terzijde gestaan. Ze was gelukkig en altijd opgeruimd, wanneer ze aan zijn zijde, de vooraanstaanden uit de nijverheidswereld, de staatslieden en de maatschappelijke werkers mocht ontvangen. Ze was 59 jaar toen haar man overleed en 80 toen ze stierf.

Ze overleed op 11 juni 1923 in haar woning, Fabriekstraat 15 te Willebroek. Ze was Ridder in de Leopoldsorde.

...

Alida Peeters verwierp na het overlijden van haar man alle bekoring tot een gemakkelijk bestaan. Van 1902 tot 1907 bestuurde zij rechtstreeks en persoonlijk de lokale fabrieken, mede met de bijhuizen.

In 1907 wanneer de inrichting tot naamloze maatschappij werd hervormd, nam zij plaats in de raad van beheer, waarin zij zetelde tot haar dood.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Louis De Naeyer - Grondlegger van de industrialisatie van het Vaartland", Karel De Decker, 1985, nr. 2)

 

Vermeldingen in de pers

 Peeters is een legendarische figuur (Het Laatste Nieuws, 03-12-1993, DDKW / DDKW)

 

Mevrouw De Naeyer: een legendarische figuur (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 08-12-1993, Karel De Decker)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Mevrouw Alida Peeters - deze foto zal worden gebruikt als haar huwelijksfoto.

Bron: WIL-BIB

 

 

 

12 april 1861

Huwelijksfoto van Alida Peeters.

Bron: ?

 

 

 

11 juni 1923

Overlijdensbericht van Alida Peeters.

Bron: ?

 

 

 

De binnenzijde van het doodsprentje van Alida Peeters.

Bron: druk J. Emmers - Willebroek

 

 

 

Laatste wijziging 03-09-2023 - Controle
04-12-2022 - Toevoegen persartikels 1993
15-04-2022 - 16-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (Willebroekse Kronieken - Karel De Decker)
18-03-2022 - Toevoegen informatie over eretekens (TS-VRTL)
15-07-2021 - Toevoegen foto's en bijhorende tekst - Toevoegen algemene informatie bovenaan de pagina
14-07-2021 - Toevoegen foto en tekst onder de foto's
13-07-2021 - Creatie nieuwe pagina