Info Straat
 
003
007
010
013
014
016
018
019
020
021
024 - Gemeenteschool
024 -
Feestzaal
027
028
029
030
033
034
036
037
040
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm.

 

Straatnaam

Adrescode

Schoolstraat (Klein Willebroek)

KLWSCHOL_000

 

Naamgeving

Sinds

1854

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

  • -

 

 

Informatie

Gelegen in Klein-Willebroek waar ze de Volksstraat met de Westvaartdijk verbindt.

Genoemd naar de in deze straat gelegen school, waar naar alle waarschijnlijkheid in de onmiddellijke buurt van daar geankerde schepen "de zeevaartschool" van Willebroek gevestigd was.

Het besluit om tot de inrichting van "aanvankelijk onderwijs" over te gaan, werd op 12 november 1854 genomen. De lessen werden kosteloos gegeven aan jongens van 12 tot 14 jaar, die door ondermeester Broeckmeyer werden ingeschreven.

De "lessen in zeevaartkunde" werden in 1879 opgedoekt. Ch. Boeckx was in de "school Klein-Willebroek" de allerlaatste zeevaartonderwijzer.

De lessen werden meestal met succes gevolgd. Dat blijkt ondermeer uit het feit dat 3 leerlingen in 1857 door de "Hoge School voor Zeevaartkunde" in Antwerpen werden aangenomen (100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Klein-Willebroek, Karel De Decker en Tony De Herdt, 1979).

Dat de Schoolstraat er niet altijd netjes bijlag blijkt ondermeer uit de brief van H. Verhaegen op 16-2-1893 aan de heren burgemeester, schepenen en raadsleden van Willebroek gericht. "De Schoolstraat" aldus de schrijver "is in een erbarmelijke staat. Al het huishoudelijk water, zeepsop, afval, enz. wordt door het grootste getal bewoners op straat uitgegoten en moet er versmachten bij gebrek aan voldoende afloop en de nodige opkuis. In de winter is het een ijsberg om hals en benen te breken, bij dooiweer is er de doorgang onmogelijk zonder tot aan de knieŽn in 't slijk te zinken, en bij zomderdag - het ergste nog van al - zijn er de verpestende uitwasemingen van verschillende luchtbedervende stoffen" (GAW 1032).

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

1930 - 1940

Zicht aan het pleintje in de Schoolstraat. Het grote gebouw aan het groenpleintje is de gemeenteschool.

Bron: ?

 

 

 

1 februari 1953

Overstroming - schade aan het wegdek

Bron: ?

 

 

 

1 februari 1953

Overstroming - schade aan het wegdek en aan de huizen

Bron: ?

 

 

 

1 februari 1953

Overstroming - hoge waterstand in de tuinen aan de Schoolstraat.

Het gebouw uiterst links op de foto is de gemeenteschool.

Bron: ?

 

 

 

1 februari 1953

Overstroming - schade aan het wegdek.

Het gebouw rechts is (waarschijnlijk) het hoekhuis met de Westvaartdijk.

Bron: ?

Hoek van de Schoolstraat en de Westvaartdijk met het cafť van Victor De Roeck.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, GVA

 

 

 

1 februari 1953

Overstroming - hoge waterstand als gevolg van de overstroming.

Het grote gebouw links is de gemeenteschool.

Bron: ?

De Schoolstraat, de Westvaartdijk en de Antwerpsesteenweg werden zwaar getroffen door de overstroming in 1953.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

1999

Panorama van Klein Willebroek - de straat die schuin naar rechtsboven loopt aan de rechterzijde is de Schoolstraat

Bron: stadsarchief van Antwerpen

 

 

 

augustus 2019

Huizen nr 9 tot en met 17

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2019

Het pleintje aan de ingang van de school

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2019

Huizen aan het pleintje tegenover de school.

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2019

De woningen in de Schoolstraat, van aan het pleintje aan de school richting kanaal

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2019

De woningen tegenover de school.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

14 december 2023

Nog een aantal indrukken van de wateroverlast in de Schoolstraat, zoals hierover verslag werd gedaan in Het Laatste Nieuws.

Bron: Het Laatste Nieuws (14-12-2023)

 

 

Nog verwerken

 

 

 

Laatste wijziging 20-12-2023 - Toevoegen info over wateroverlast in december 2023
05-11-2023 - Controle - Toevoegen nr. 3, nr. 13, nr. 14, nr. 16, nr. 18, nr. 20, nr. 21, nr. 27, nr. 28, nr. 33, nr. 34, nr. 36, nr. 40
22-10-2023 - Toevoegen nr. 30
25-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
13-11-2022 - Toevoegen huis nr. 37
01-07-2022 - Toevoegen huis nummer 29
23-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (overstroming)
21-02-2022 - Toevoegen van de menukeuze 24-Feestzaal
04-10-2021 - Toeveogen infokader voor foto's
08-04-2021 - Toevoegen van afbeeldingen
28-03_2021 - Toevoegen algemene informatie en foto's
15-03-2021 - Creatie van de pagina