Info Straat
 
007
010
019
024 - Gemeenteschool
024 -
Feestzaal
029
037
 

 

Straatnaam

Adrescode

Schoolstraat (Klein Willebroek)

KLWSCHOL_024

 

Periode

 

1854

< 1940 - 1952

1947 - 1975

1947 - september 2004

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24 - Gemeenteschool

Vroeger nummer:

-

Van

1854

Tot

1854

 

Naam van het bedrijf / Beroep

gemeentelijke jongensschool

Uitbater(s)

ondermeester Broeckmeyer

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

In Klein Willebroek wordt gestart met "aanvankelijk onderwijs" op 12-11-1854.

De les wordt gegeven aan jongens van 12 tot 14 jaar, ingeschreven door ondermeester Broeckmeyer.

Bron: BK-KDD

 

Klasfoto's

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

gemeenteschool

Uitbater(s)

Frans Janssens

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Frans Janssens is schoolhoofd in de gemeenteschool in Klein Willebroek.

Hij is afkomstig van Tienen.

Bron: KL-1952

In Klein Willebroek bestond er reeds sinds 1849 een kindertuin. Deze ontving een gemeentelijke toelage en werd bestuurd door mevrouw Van den Broeck.

In 1866 kocht het Schepencollege van Willebroek twee stukken grond aan tussen de Vaartdijk en de Steenweg, met de bedoeling hier een school op te richten.

Op 6 oktober 1870 werd de gemeenteschool van Klein Willebroek geopend met als eerste onderwijzer J. Boex uit Leest. Negen jaar later werd er ook een gemeentelijke bewaarschool opgericht met onderwijzeres Piqueu.

In 1870 startte men met 31 jongens en 36 meisjes.

Nadat onderwijzer Boex in 1885 aangesteld werd als gemeentesecretaris werd hij vervangen door L. Verboven.

In 1894 waren er reeds 111 jongens en 99 meisjes ingeschreven.

Achtereenvolgens kwamen nog de leerkrachten mevrouw Piqueu, mevrouw Gillé-De Helt, J. Cox (hoofdonderweijzer van 1887 tot 1895), J. Schuerewegen (1895 tot 1912), L. Verhaert (1912 tot 1934), Frans Janssens (1934 tot 1947) en tenslotte Leon De Helt die de school bestuurde van 1947 tot de sluiting in 1975.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

Klasfoto's

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24

Vroeger nummer:

-

Van

1947

Tot

1975

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeenteschool

Uitbater(s)

Leon De Helt

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vanaf 1947 tot 1975 is Leon De Helt schoolhoofd van de gemeenteschool in Klein Willebroek.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, KL-1962

De lagere school sloot zijn deuren in 1975.

Na sluiting van de gemeenteschool worden de kinderen van Klein Willebroek met de schoolbus opgehaald en lopen dan school in Willebroek.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

1955 - 1956: in deze periode repeteerte de Socialistische Harmonie Volharding in de schoollokalen. Leon de Helt is de correspondent voor en voorzitter van de Harmonie.

Vanaf 1965 wordt het onderwijs gemengd in de gemeenteschool.

Van 1965 tot 1990 wordt in de schoollokalen een filiaal van de gemeentelijke bibliotheek van Willebroek ingericht.

Bron: GEM-PUB, TS-VRTL

 

Klasfoto's

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24

Vroeger nummer:

-

Van

1947

Tot

september 2004

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gemeentelijke kleuterschool

Uitbater(s)

mevrouw G. Stoffels

mevrouw Hélène Lamot

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De kleuterschool met o.a. mevrouw Stoffels en mevrouw Hélène Lamot werd definitief gesloten op 1 september 2004.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

In 1978 zijn er publieke stortbaden beschikbaar voor de bewoners van Klein Willebroek.

In 1995 wordt de gemeentelijke feestzaal van Klein Willebroek in gebruik genomen.

De kleuterschool met o.a. mevrouw Stoffels en mevrouw Hélène Lamot werd definitief gesloten op 1 september 2004.

In 2005 wordt de gemeentelijke sporthal van Klein Willebroek in gebruik genomen.

Bron: GEM-PUB, TS-VRTL

 

Klasfoto's

 

 

Afbeeldingen

 

 

De Schoolstraat in Klein Willebroek. Links in het midden van de straat zie je de gemeenteschool.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

Het schoolgebouw in de Schoolstraat in de periode 1930 - 1940.

Bron: ?

 

 

 

De schoollokalen in de periode 1950 - 1970.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

Het pleintje en de parking aan de gebouwen van de gemeenteschool in de Schoolstraat (zomer 2019).

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 15-09-2022 - Verplaatsen klasfoto's naar eigen pagine
24-01-2022 - Toevoegen nieuwe informatie en foto's - Herindelen van de webpagina
28-03-2021 - Creatie nieuwe pagina