Info Straat
 
003
007
010
013
014
016
018
019
020
021
024 - Gemeenteschool
024 -
Feestzaal
027
028
029
037
040
 

 

Straatnaam

Adrescode

Schoolstraat (Klein Willebroek)

KLWSCHOL_024F

 

Opmerking

Op deze pagina worden ook gegevens vermeld aangaande verenigingen in Klein-Willebroek, die niet op een afzonderlijke pagina werden geplaatst.

Deze verenigingen gebruikten vaak de lokalen van de school in de Schoolstraat in Klein-Willebroek.

 

Periode

 

1921 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24 - Feestzaal

Vroeger nummer:

-

Van

1921

Tot

nu

 

Informatie

De grote zaal (turnzaal) en lokalen van de gemeenteschool werden door de tijden heen ook gebruikt om plaatselijke verenigingen een lokaal te geven, zowel om samen te komen, als om te repeteren of om tentoonstellingen te organiseren.

Hieronder volgen een aantal van organisaties die in de gemeenteschool van Klein Willebroek samenkwamen / samenkomen.

Er waren uiteraard nog andere organisaties die elders hun lokaal hadden - deze organisaties worden opgelijst op dat adres.

Binnen de kleine dorpsgemeenschap van Klein Willebroek waren en zijn er verschillende culturele verenigingen actief.

KAV, KWB, SVV, Rode Volkskring, Socialistische Harmonie Volharding, Culturele Vereniging Klein Willebroek, Fondy Riverside Bullet Band, Aqua Minor, The Lunik Rag-Time Band, Ter Wijmen en Klein Willebroek Dorp stonden en staan nog steeds garant voor een rijk en actief cultureel leven.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

Afbeeldingen

 

Rode Volkskring

 

Socialistische Harmonie Volharding

 

SVV Klein Willebroek

 

Aqua Minor

 

 

Rode Volkskring

 

Informatie

Reeds in 1922 waren de socialistische vrouwen actief in de vereniging De Rode Volkskring.

Aanvankelijk beperkten ze zich tot het verlenen van financiŽle en materiŽle steun aan de Socialisitische Harmonie Volharindg en de Rode Volkskring.

In 1953 werden zij volwaardig lid van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen - SVV (zie verder hieronder).

...

De Rode Volkskring werk opgericht in 1921 als onderafdeling van BSP-Klein Willebroek met als doel de nodige fondsen te vergaren om een eigen Harmonie te kunnen stichten.

Grondleggers waren Henri "de Michel" Van Muylder, Frans "Max" Vinck, Anna Daem, Louis "de Witte" Brems, Frans "de Smisse" Cool, Louis Ost, Paul Van den Abeele, Emiel "Zola" Roef, Louis Franckaert en Fil De Weert.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

De Rode Volkskring kort na de oprichting in 1921.

Bron: PI-TB

 

 

 

1946

De jubilarissen van de Socialistische Rode Volkskring Klein-Willebroek poseren voor de foto in de grote zaal van de school.

Bron: PI-TB, GemBib Willebroek (Fa1216)

 

 

Socialistische Harmonie Volharding

 

Informatie

De Socialistische Harmonie Volhardin van Klein Willebroek werd gesticht in 1924.

Ze konden met 17 spelende leden van wal steken.

De harmonie was in 1945 met haar 44 spelende leden de voornaamste in de Rupelstreek.

In 1949 verleende ze haar medewerking aan 44 vieringen.

Hun laatste optreden was tijdens de teerfeesten van 2006.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

 

voorjaar 1946

De pioniers van de Socialistische Harmonie Volharding. Op de linkse foto de spelende leden, op de rechtse foto alle aangesloten (en dus ook steunende) leden.

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding

 

 

 

 

 

mei 1974

Feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Socialistische Harmonie Volharding.

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding

 

 

 

mei 1999

Viering van het 75-jarig bestaan van de Socialistische Harmonie Volharding van Klein Willebroek.

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding, PI-TB

 

 

SVV - Klein Willebroek

 

Informatie

-

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

Vermeldingen in de pers

 SVV Klein-Willebroek in handwerken (Ons Klein-Brabant Vaartland, 05-11-1993, D'Pille / D'Pille)

 

 

Krantenartikel uit 1989 waarin de geschiedenis van SVV Klein Willebroek wordt verteld.

Bron: ?

 

 

 

 

mei 1997

Viering van de leden van SVV Klein Willebroek (25 en 50 jaar lidmaatschap).

Bron: krantenartikel (ReM /ReM)

 

 

 

2003

Feestelijkhjeden van de Klein-Willebroekse SVV.

Vraag: heeft iemand meer informatie over deze feestelijkheden? wie zijn de personen op de foto? zit rechts voporaan burgemeester Marc De Laet? 

Bron: PI-TB

 

 

Aqua Minor

 

Informatie

Aquariumclub De Minor ontstond in 1965 in Boom.

In 1990 nam de Minor haar intrek in het lokaal in de Schoolstraat in Klein Willebroek.

Naast tentoonstellingen organiseert de club voor de leden vormingsavonden en lezingen. Af en toe worden ook open vijverdagen ingericht.

Sinds het begin van de vereniging tot op heden viel de club geregeld in de prijzen en sleepte meermaals een trofee in de wacht. Ze werd zelfs 2 maal club van het jaar.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

 

  

 

Links de omslag van het tijdschrift "de Minor" (1990).

Rechts de leden van Aqua Minor op "wetenschappelijke" uitstap (1990).

Bron: Aqua Minor, PI-TB

 

  

 

  

 

  

 

In het clublokaal van de Minor in de Schoolstraat worden naast informele contacten ook vormingssessies en lezingen gehouden (1995-2010).

Voor deze gelegenheden zijn de leden van e aquariumclub druk in de weer voor o.a. hun jaarlijkse tentoonstelling.

Bron: Aqua Minor, PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 01-02-2024 - Toevoegen afbeelding en bijkomende informatie
12-01-2024 - Herindeling pagina
02-07-2022 - Verplaatsen info over Lunik Rag-Time Band naar Antwerpsesteenweg 23
21-02-2022 - Creatie nieuwe pagina