Info Straat
 
007
010
019
024 - Gemeenteschool
024 -
Feestzaal
029
037
 

 

Straatnaam

Adrescode

Schoolstraat (Klein Willebroek)

KLWSCHOL_024F

 

Periode

 

1921 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

24 - Feestzaal

Vroeger nummer:

-

Van

1921

Tot

nu

 

Informatie

De grote zaal (turnzaal) en lokalen van de gemeenteschool werden door de tijden heen ook gebruikt om plaatselijke verenigingen een lokaal te geven, zowel om samen te komen, als om te repeteren of om tentoonstellingen te organiseren.

Hieronder volgen een aantal van organisaties die in de gemeenteschool van Klein Willebroek samenkwamen / samenkomen.

Er waren uiteraard nog andere organisaties die elders hun lokaal hadden - deze organisaties worden opgelijst op dat adres.

Binnen de kleine dorpsgemeenschap van Klein Willebroek waren en zijn er verschillende culturele verenigingen actief.

KAV, KWB, SVV, Rode Volkskring, Socialistische Harmonie Volharding, Culturele Vereniging Klein Willebroek, Fondy Riverside Bullet Band, Aqua Minor, The Lunik Rag-Time Band, Ter Wijmen en Klein Willebroek Dorp stonden en staan nog steeds garant voor een rijk en actief cultureel leven.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

Afbeeldingen

 

Rode Volkskring

 

Informatie

Reeds in 1922 waren de socialistische vrouwen actief in de vereniging De Rode Volkskring.

Aanvankelijk beperkten ze zich tot het verlenen van financiŽle en materiŽle steun aan de Socialisitische Harmonie Volharindg en de Rode Volkskring.

In 1953 werden zij volwaardig lid van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen - SVV (zie verder hieronder).

...

De Rode Volkskring werk opgericht in 1921 als onderafdeling van BSP-Klein Willebroek met als doel de nodige fondsen te vergaren om een eigen Harmonie te kunnen stichten.

Grondleggers waren Henri "de Michel" Van Muylder, Frans "Max" Vinck, Anna Daem, Louis "de Witte" Brems, Frans "de Smisse" Cool, Louis Ost, Paul Van den Abeele, Emiel "Zola" Roef, Louis Franckaert en Fil De Weert.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

Socialistische Harmonie Volharding

 

Informatie

De Socialistische Harmonie Volhardin van Klein Willebroek werd gesticht in 1924.

Ze konden met 17 spelende leden van wal steken.

De harmonie was in 1945 met haar 44 spelende leden de voornaamste in de Rupelstreek.

In 1949 verleende ze haar medewerking aan 44 vieringen.

Hun laatste optreden was tijdens de teerfeesten van 2006.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

SVV - Klein Willebroek

 

Informatie

-

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

Vermeldingen in de pers

 SVV Klein-Willebroek in handwerken (Ons Klein-Brabant Vaartland, 05-11-1993, D'Pille / D'Pille)

 

Aqua Minor

 

Informatie

Aquariumclub De Minor ontstond in 1965 in Boom.

In 1990 nam de Minor haar intrek in het lokaal in de Schoolstraat in Klein Willebroek.

Naast tentoonstellingen organiseert de club voor de leden vormingsavonden en lezingen. Af en toe worden ook open vijverdagen ingericht.

Sinds het begin van de vereniging tot op heden viel de club geregeld in de prijzen en sleepte meermaals een trofee in de wacht. Ze werd zelfs 2 maal club van het jaar.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek, PI-TB

 

 

Rode Volkskring

 

 

De Rode Volkskring kort na de oprichting in 1921.

Bron: ?

 

 

Socialistische Harmonie Volharding

 

  

 

De pioniers van de Socialistische Harmonie Volharding. Op de linkse foto de spelende leden, op de rechtse foto alle aangesloten (en dus ook steunende) leden.

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding

 

 

 

Feestelijkheden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Socialistische Harmonie Volharding (mei 1974).

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding

 

 

  

 

mei 1999

Viering van het 75-jarig bestaan van de Socialistische Harmonie Volharding van Klein Willebroek.

Bron: GEM-PUB, Soc. Harm. Volharding, PI-TB

 

 

SVV - Klein Willebroek

 

 

Krantenartikel uit 1989 waarin de geschiedenis van SVV Klein Willebroek wordt verteld.

Bron: ?

 

 

 

Viering van de leden van SVV Klein Willebroek (25 en 50 jaar lidmaatschap).

Bron: krantenartikel (ReM)

 

 

Aqua Minor

 

 

  

 

Links de omslag van het tijdschrift "de Minor" (1990).

Rechts de leden van Aqua Minor op "wetenschappelijke" uitstap (1990).

Bron: Aqua Minor, PI-TB

 

  

 

  

 

In het clublokaal van de Minor in de Schoolstraat worden naast informele contacten ook vormingssessies en lezingen gehouden (1995-2000).

Voor deze gelegenheden zijn de leden van e aquariumclub druk in de weer voor o.a. hun jaarlijkse tentoonstelling.

Bron: Aqua Minor, PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 02-07-2022 - Verplaatsen info over Lunik Rag-Time Band naar Antwerpsesteenweg 23
21-02-2022 - Creatie nieuwe pagina