Info Straat
 
013
014
024
026
027
030
040
050 - Rode Kruis
 
Jeanne De Laet
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Emmanuel Rollierstraat

WILEMROL_000

 

Naamgeving

Sinds

1954

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Het college besloot in 1954 de straat vanaf de Mechelsesteenweg tot aan de Molenstraat, Emmanuel Rollierstraat te noemen, als herinnering aan Boerenkrijgleider Emmanuel Benedict Rollier, die op 3 december 1769 te Sint Amands aan de Schelde geboren werd, maar zich na zijn huwelijk met Isabella Van den Bogaert in Willebroek vestigde op de plaats waar zich momenteel de parking van papierfabriek De Naeyer bevindt, en waar voordien de Kinderkribbe (crêche) was gelegen.

Emmanuel Rollier wist van meet af aan de genegenheid van de Willebroekenaars te winnen. Hij verzette zich openlijk tegen de Fransen en trok op 7 juni 1798 met een groep jongeren naar het kerkhof van Willebroek, waarna onder zijn leiding de verzegelde deuren van de St-Niklaaskerk werden opengebroken.

Hij wou nadien, samen met z'n Brigands, de Schelde over, wat evenwel mislukte. Toch bleef hij meester over de Rupel en de Willebroekse Vaart. Het forte Sinte-Margriet, gelegen aan de Schelde in Bornem, werd zijn hoofdkwartier, waaruit hij later zou worden verdreven.

Z'n leger werd zowel te Klein-Willebroek als later te Hingene, door de Fransen weggeveegd, waarna hij het strijdtoneel ontvluchtte en onderdook.

Verteld wordt dat hij zich jarenlang schuilhield in het Arckenbos (het Broek), in een onder de grond verstopte ton. Hij werd opgejaagd en er werd een beloning van 500 gouden Louis uitgeloofd aan wie hem dood of levend zou vangen.

Zijn hoeve werd platgebrand en zijn villa geplunderd. Hij kwam naar zijn haardstede terug, nadat hem in 1804 - onder het Frans Keizerrijk - vergiffenis werd geschonken.

Hij was geknakt en verbitterd. Hij overleed op 23 mei 1851 te Willebroek, waar hij in alle eenvoud begraven werd (Willebroek, van landbouwdorp tot industriegemeente, door Tony De Herdt en Tine Rabhooy, 1982).

De kapel van St. Jozef Ambachtsman, naar ontwerp van architect Marc Dessauvage, is in de Emmanuel Rollierstraat gelegen.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

De Willebroekse opstandelingen (... tegen de Franse bezetter ...) stelden zich onder de leiding van Emmanuel Benedikt Rollier. Deze werd geboren te Sint Amands aan de Schelde op 3 december 1769. Hij was een zoon uit het kinderrijk gezinvan de burgemeester der gemeente, een welgestelde man en eigenaar van een zoutziederij.

Emmanuel Rollier had zich na zijn huwelijk met Isabella Van den Bogaert in Willebroek gevestigd.

Hij wist aldaar de genegenheid van de Willebroekenaren te winnen en kwam openlijk in verzet tegen de Fransen. Hij vervulde aldan reeds een leidende rol.

Op 7 juni 1798 kwam hij met een groep jongeren naar het kerkhof van Willebroek. Aangemoedigd door Rollier breken ze de verzegelde kerkdeuren open. Zij trokken zingend de kerk binnen, verbrandden de registers van de burgerlijke stand en bekogelden de Franse gendarmen met stenen. Die maakten zich hals over kop uit de voeten.

Bron: BK-TDHTR "Willebroek - van Landbouwdorp tot Industriegemeente", pg. 41)

 

Ligging in de gemeente

 

 

Afbeeldingen

 

 

24 augustus 1930

In de historische stoet, die men op 24 augustus 1930 door de Willebroekse straten had weten te jagen, werd de verheerlijking van de Boerenkrijgleider Emmanuel Rollier op een verhelderende manier verbeeld.

Al mogen wij de vroegere Boerenkrijgsherdenking - in 1898 - niet vergeten, toen veel lokale jongens met de opvoering van het toneelstuk "Kommandant Rollier" een geweldig succes wisten te oogsten.

Op bovenstaadn "document" zien wij al de acteurs, met onder anderen: Jomme Van Malder, Emiel Verdickt, Edgard De Jonghe, Isidoor Erix, Nante Reyntien enzoverder...

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

± 2020

De hoek van de Emmanuel Rollierstraat en de Louis Mommaertstraat.

Bron: ?

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 04-10-2023 - Toevoegen nr. 40
23-09-2023 - Start toevoegen webpagina's voor Jeanne De Laet
02-09-2023 - Controle
30-07-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Toepassen infokader onder foto
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
29-05-2021 - Toevoegen informatie uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
21-05-2021 - Creatie van de pagina