Info Straat
 
009 & 009 A
013
017
025
028
038
039
043
047
051
053
057
058
061
062
065
069
071
072
079
082
083
087
090
091
101
105
106
107
108
109
115
123
127
133
137
139
143
149
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Molenstraat

WILMOLES_000

 

Naamgeving

Sinds

1621

Vroegere naam:

Meule(n)straete

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Zeer oude straat die dateert van voor het graven van de Willebroekse vaart.

Maakte tijdens de 16de eeuw en ook voordien deel uit van het tracé dat van Mechelen uit, via de Oude Dendermondsestraat en de Brandstraat naar Dendermonde liep.

In 1621 als Meulestraat en in 1639 als Meulenstraete bekend, wat op de aanwezigheid van de windmolen wijst, die eigendom was van de familie Van den Bogaert, en die omstreeks 1860-1870 verdween. Het was een standaardmolen die als graanmolen dienst deed. De molen was gelegen op de plaats waar zich later de gasketel bevond. De molen vormde samen met de langs de Mechelsesteenweg gelegen standaardmolen van Emmanuel Rollier (die tijdens dezelfde periode verdween) en de aan de Nokkestraat (nu Guido Gezellestraat) gelegen graanmolen van Monneke Maes, die rond 1916 werd afgebroken in het Willebroek van vlak na de onafhankelijkheidsverklaring, een molenwiekend trio waar men zowel letterlijk als figuurlijk naar opzag.

De Molenstraat behoorde in 1821 tijdens het Hollands Bewind tot de straten van 3de klasse, die een normale breedte van 4 ellen 48 duimen dienden te hebben.

De straat gaf "... communicatie met de heirbaene op Mechelen en met den dyck van de Brusselsche vaert". Ze begon "... aen d'heirbaen op Mechelen en Dendermonde ende eyndigt op den dyck van de Vaert" ('t Vaartland 1980, nr. 1).

De verbinding van de Molenstraat met de weg naar Dendermonde werd tot in 1900 door middel van een overzet verzekerd.

Nadat het algemeen bouwlijnplan van de gemeente door KB van 9 juni 1891 werd goedgekeurd, besloot de raad in zitting van 15 december 1905, de Bestendige Deputatie om advies te vragen. Het stelde daarbij voor het rooilijnplan van zekere straten te herzien, inzonderheid dat van de Molenstraat en de Rouwinkelstraat, waarin aanhoudend nieuwe woningen werden gebouwd.

Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 7 maart 1907 werd lezing gegeven van een brief, uitgaande van het provinciaal bestuur, de dato 17 februari 1906, waarbij de raad werd aangezet "... zo in het belang van de openbare gezondheid, als dit van de verlichting en van het verkeer", bedoelde straten op een breedte van 12 m aan te leggen. De raad was echter van oordeel dat een breedte van 10 m als zeer voldoende mocht worden beschouwd "... daar deze straten in volle veld zijn gelegen en de woningen die er opgericht worden, zonder uitzondering van eenen ruimen hof zijn voorzien".

De Molenstraat vertrekt ter hoogte van de Mechelsesteenweg en eindigt aan de WIllebroekse vaart.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Vermeldingen in de pers

Mechelsesteenweg blank na lek in waterleiding: “Honderdtal gezinnen tijdelijk zonder drinkwater” (Het Laatste Nieuws, 01-05-2020, Tim Van der Zeypen / David Legreve)

 

Tienduizenden liters drinkwater gaan verloren: steenweg loopt onder door breuk in waterleiding (Het Nieuwsblad (02-05-2020, Theo Derkinderen)

 

Omleiding door werken in Molenstraat en omgeving (Het Nieuwsblad, 08-08-2019, Jurgen Baute)

 

Molenstraat blijft tot de zomer afgesloten (Gazet van Antwerpen, 05-05-2021, Jan Boey)

 

Bewoners Molenstraat zijn werken die al 2 jaar duren beu: “Water- en gaslekken, stof en modder, scheuren in onze woningen… alles gaat hier mis”
        (Het Laatste Nieuws, 01-06-2021, Redactie / David Legreve)

 

 

Afbeeldingen

 

 

1938

In de Molenstraat woonde vroedvrouw Maria Brems, beter mekend als "Mieke de Goeivraa".

In 1938 werd ze gevierd, nadat ze 50 jaar haar beroep had uitgeoefend.

Naar aanleiding daarvan stond er een artikel in de krant.

Vraag: weet iemand in welk huis Maria Brems woonde op dat ogenblik?

Bron: ?

 

 

 

najaar 2012

De Molenstraat wordt heraangelegd, mogelijk als gevolg van de herstelling van waterleiding op het kruispunt met de Mechelsesteenweg.

Bovenstaande foto werd gemaakt van aan het kruispunt van Molenstraat en Mechelsesteenweg.

Bron:

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 18-12-2023 - Toevoegen nr. 82, nr. 106
15-10-2023 - Toevoegen nr. 17
05-10-2023 - Toevoegen nr. 101, nr. 115
04-10-2023 - Controle - Toevoegen nr. 71 - Verplaatsen plannetje herberg naar nr. 71
01-10-2023 - Toevoegen huis nr. 105
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten - Toepassen van kader voor persartikels
02-12-2022 - Toevoegen nr. 43
13-05-2022 - Toevoegen plannetje van de herberg van de weduwe van Louis Verschueren (1923)
07-12-2021 - Toevoegen foto's en bijklomende informatie
29-09-2021 - Creatie van de pagina