Info Straat
 
Vredesbrug
001 - 018
 
Welvaartstraat
019 - 069
 
Molenstraat
070 - 109
 
Sas
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Opmerking:

Om het kanaal te verbreden voor een "betere" doorvaart van schepen met een grotere tonnenmaat, diende het kanaal verbreed te worden.

Na de verwijdering van de sluis van Willebroek aan het "Scherp Zand", werden ook de woningen aan de Oostdijk afgebroken.

Behalve het appartementsgebouw vlakbij de Mechelsesteenweg, werden de meeste woningen gesloopt.

Van de vroegere woningen vind je nu geen woningen meer terug.

Vraag: weet iemand de juiste periode wanneer deze woningen werden afgebroken?

 

Straatnaam

Adrescode

Oostdijk

WILOSTDK_000

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Informatie

Gelegen langs de oostelijke oever van de Willebroekse vaart.

Vertrekt aan de brug van Willebroek en eindigt aan de brug van Tisselt.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Goed om weten...

De Oostdijk is een vrij groot gebied.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de straat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - via het menu links kan je naar deze sectie navigeren.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

 Vredesbrug

1 tot 18

Van de Vredesbrug / Mechelsesteenweg

tot aan de Welvaartstraat (verbinding met Edmond de Grimbergheplein)

 Welvaartstraat

19 tot 69

 

Van de Welvaartstraat

tot aan de Molenstraat

Molenstraat

70 tot 109

Van de Molenstraat

tot aan het gebouw van de waterwegen

Sas

110

Het sas en

het gebouw van de waterwegen

 

 

Afbeeldingen

 

Algemeen

 

Bevrijding

 

Huisgevels

 

Vredesbrug

 

 

Algemeen

 

 

Afbeelding van rond de eeuwwisselingen 1900. Er zijn nog geen verstevigde kanaalmuren (links = westdijk) - de schouwen van de fabriek Louis De Naeyer staan er wel?

Het grote witte huis midden op de foto op de Oostdijk is (waarschijnlijk) dat van beenhouwerij Henri Rottiers.

Heel wat schepen liggen stroomopwaarts achter de sluis in het centrum van Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

april 1902: foto van ongeveer de zelfde plaats boven de sluis van Willebroek.

Links zie je de Westdijk en verderop het (Oud-) Sasplein.

Bron: edit. Thomas Baggerman

 

 

 

juli 1909: rechts op de foto het begin van de Oostdijk, met het hoge witte huis van slagerij Henri Rottiers.

Een beetje meer naar links het begin van de Mechelsesteenweg, en nog wat verder de ingang van het kleine straatje ter hoogte van het sas van Willebroek.

Verderdoor aan de overzijde van de vaart: de gebouwen van de papierfabriek, en dan de bomen aan de fabriekstraat (waarschijnlijk van het park van Louis De Naeyer.

Bron: edti. Thoma frères et soeurs

 

 

 

juli 1912: het sas in het centrum van Willebroek met aan de overkant het begin van de Mechelsesesteenweg.

Links ervan is de Fabrieksstraat, rechts ervan de Oostdijk.

Bron: edit. imprimerie Thomas

 

 

 

oktober 1912: een ingekleurde foto met zicht op de Oostdijk en de Fabrieksstraat.

Op het witte huis zie je de tekst "boucherie" - de zaak van Heintje Kwak.

Bron: edit. Jos. De Maeyer-Cuykens

De vaart met zeer centraal de sleepboot ofte de "sleper, die binnenschepen meetrok van sas tot sas, betekende een leven en brood voor de streek.

Al zorgde Heintje Kwak, die in het grote witte huis op de Oostdijk woonde, voor een beetje vlees op dat brood.

Links naast Heintje Kwak - in de huizen in trapgevelstijl - werden de dorsten te goed geaand in de herbergen die zich respectievelijk "de Hooiwagen" en "Klein Brussel" lieten noemen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

  

 

december 1912: het sas in het centrum van Willebroek wordt afgebroken, het kanaal wordt verbreed en de kanaalmuren worden verstevigd.

Op de foto links zie je de huizen aan de Oostdijk, aan de Fabrieksstraat en de gebouwen van papierfabriek Louis De Naeyer.

Op de rechts foto zie je rechts de Oostdijk en links de huizen aan het (Oud-) Sasplein en de Groenelaan.

Bron: ?

 

 

 

oktober 1921: de ophaalbrug ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Links van de brug is de Fabrieksstraat en rechts daarvan begint de Oostdijk.

Bron: Nels - Brussel

De brug in het dorp, met zicht op de oostzijde der vaart.

Met links de verdwenen Fabriekstraat en een beetje verden naar Tisselt toe, de Mechelsesteenweg, met op de hoek de herberg "het Brughuis".

Ze verdwenen met z'n allen in een stofwolk, toen de Belgische troepen op 17 mei 1940 Willebroek verlieten.

De brug werd - na financieel over en weer gekrassel en veel politiek gepalaber - door een stalen gevaarte vervangen, om uiteindelijk op 5 mei 1952 door 's lands roem te kunnen worden ingehuldigd.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

oktober 1929: een zicht op de vaart, de Fabrieksstraat en de Oostdijk van enkele jaren later.

Bron:

 

 

 

1950-1960: van aan de Vredesbrug, een zicht op het kanaal en op de achtergrond de Oostdijk.

Het schip is de City of Brussels - één van de grootste stomers die door de sluis in Klein Willebroek konden worden versast.

Bron: ?

 

 

 

1960-1970: binnenschip Cornaline ligt aangemeerd tegen een ander schip aan de Westdijk in Willebroek.

De andere kant toont de Oostdijk.

Bron: ?

 

 

 

±1970: een binnenschip verlaat de oostelijke sluis aan de kant van de Oostdijk.

Bron: ?

 

 

 

 

Recentere foto's van de huizen aan de Oostdijk (±2015).

Intussen zijn een groot aantal van de huizen aan de Oostdijk zelf afgebroken, om op die manier het kanaal te kunnen verbreden voor de steeds groter wordende binnenschepen.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015: de achterkant van de huizen die in de Spaarzaamheidsstraat zijn gelegen.

De woningen aan de Oostdijk zelf werden afgebroken om het kanaal te kunnen verbreden.

Bron: PI-TB

 

 

 

mei 2015: binnenschip met containers op het kanaal, met aan de overzijde de Oostdijk.

Het straatje links op de foto is de Welvaartstraat, die de Oostdijk verbindt met het Edmond de Grimbergheplein.

Bron: PI-TB

 

 

 

juli 2015: het kanaal in de richting van de Vredesbrug, gezien vanaf ongeveer de kaai van het vroegere Gränges Graver.

De sluis van Willebroek was intussen al verwijderd. De bomen links op de foto zijn aan de kanaalrand, ter hoogte van het vroegere "Scherp Zand".

Bron: PI-TB

 

 

 

Recente woningen aan de Oostdijk (±2017).

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2016 - 2017: gebouwen aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

±2018: gebouwen langs de Oostdijk, net waar het kanaal breder werd ter hoogte van de vroegere sluis.

Bron: PI-TB

 

 

 

±2018: de toegang tot de Molenstraat aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Woningen aan de Oostdijk (±2018)

Bron: PI-TB

 

 

 

2018: achterzijde van de woningen aan het Edmond de Grimbergheplein - links is nog net de Welvaartstraat te zien.

Bron: PI-TB

 

 

 

Achterzijde van de woningen aan het Edmond de Grimbergheplein (links) en de Louis Mommaertsstraat (rechts).

Op de voorgrond de kaaien van de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

Achterzijde van de basisschool HIMO aan de Louis Momaertsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

De Welvaartstraat, die vanaf de Oostdijk naar het Edmond de Grimbergheplein leidt.

Er worden geen huizen genummerd in deze straat.

Bron: PI-TB

 

 

Bevrijding

 

  

 

 

Een aantal foto's van de tijdelijke brug over het kanaal, na de bevrijding van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Op de bovenste foto's is nog duidelijk de oorlogsschade aan de huizen te zien.

Bron:

 

 

Huisgevels

 

Hieronder foto's van de woningen aan de Oostdijk, te beginnen aan de Vredesbrug en zo verder richting sas van Wilelbroek.

De foto's werden gemaakt aan het einde van de jaren 1960.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Vredesbrug

 

 

De verbinding tussen de Dokter Persoonslaan en de Mechelsesteenweg, wortd voorzien door de Vredesbrug, ook wel de Brug der Zuchten genoemd.

Aan de oostzijde van het kanaal begint rechts van de Vredesbrug de Oostdijk. De foto dateert van de periode 1950-1960.

Bron: PI-TB

 

 

 

oktober 1983: zicht van boven op de opgehaalde Vredesbrug richting Brussel.

Er wordt gewerkt aan de verwijdering van de sluis - rechts daarvan de extra gegraven geul om de schepen door te laten tijdens deze afbraakwerken.

Bron: ?

 

 

 

De Vredesbrug nadat het kanaal verbreed werd en de kaaimuren aan de Oostdijk werden vernieuwd (±2015);

Bron: PI-TB

 

 

 

Het kanaal, de Vredesbrug en het appartementsgebouw aan de Oostdijk.

Helemaal aan het begin van het gebouw - op de Mechelsesteenweg - is de fietsenhandel van Claessens gevestigd.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

Het grote appartementsgebouw aan het begin van de Oostdijk (±2018).

Bron: PI-TB

 

 

 

Scheepvaart dat onder de Vredebrug doorvaart - op de achtergrond de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2020: recente foto's van de Vredesbrug en de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 22-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
07-08-2021 - Creatie van de pagina