Info Straat
 
Vredesbrug
001 - 018
 
Welvaartstraat
019 - 069
 
Molenstraat
070 - 109
 
Sas
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Opmerking:

Om het kanaal te verbreden voor een "betere" doorvaart van schepen met een grotere tonnenmaat, diende het kanaal verbreed te worden.

Na de verwijdering van de sluis van Willebroek aan het "Scherp Zand", werden ook de woningen aan de Oostdijk afgebroken.

Behalve het appartementsgebouw vlakbij de Mechelsesteenweg, werden de meeste woningen gesloopt.

Van de vroegere woningen vind je nu geen woningen meer terug.

Vraag: weet iemand de juiste periode wanneer deze woningen werden afgebroken?

 

Straatnaam

Adrescode

Oostdijk

WILOSTDK_000

 

Naamgeving

Sinds

?

Vroegere naam:

-

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

Gelegen langs de oostelijke oever van de Willebroekse vaart.

Vertrekt aan de brug van Willebroek en eindigt aan de brug van Tisselt.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

Rond het jaar 1958 (van vorige eeuw) gebeurden in onze kanaalgemeente Willebroek rare dingen.

Er verschenen enkele zwarte vlaggen aan de gevels van sommige huizen. Er waren talrijke mensen misnoegd.

...

Waarom die zwarte vlaggen?

Alle eigenaard op de beide kanaaloevers, ook in andere deelgemeenten, kregen elk jaar een aanslagbiljet, niet van de "belastingen", maar van de eigenares van dit kanaal, gevestig in Brussel: nl. n.v. Zeekanaal en Haveninrichtingen, verder genoemd: de Maritime.

...

In het Burgerlijk Wetboek staat artikel 678, waarbij bepaald wordt dat er altijd een afstand van tenminste 1,90 m moet liggen van het ene eigendom tot het andere, vooraleer je gerechtigd bent om naar het aanpalend eigendome toe een deur of een venster te maken. Dat artikel beschermt derhalve "uitzicht en toegang" van belendende partijen.

...

De wegen op de dijken worden door de Maritime als "privé" beschouwd, en volgen het weboek is dat terecht.

Daarom eist de maatschappij dan ook dat de eigenaars van de woningen langs de dijken "voor uitzicht op het kanaal, dit is op particulier eigendom" lasten zouden betalen!

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2021 - nr. 1, "Dichtmeteselen of betalen", René Pattyn)

 

Ligging in de gemeente

 

Goed om weten...

De Oostdijk is een vrij groot gebied.

Omwille van die uitgebreidheid is het praktische om de straat op te splitsen in "secties".

Hieronder een overzicht van de indeling van deze secties - via het menu links kan je naar deze sectie navigeren.

 

Naam van de "sectie"

Huisnummers

Omschrijving

 Vredesbrug

1 tot 18

Van de Vredesbrug / Mechelsesteenweg

tot aan de Welvaartstraat (verbinding met Edmond de Grimbergheplein)

 Welvaartstraat

19 tot 69

 

Van de Welvaartstraat

tot aan de Molenstraat

Molenstraat

70 tot 109

Van de Molenstraat

tot aan het gebouw van de waterwegen

Sas

110

Het sas en

het gebouw van de waterwegen

 

 

Afbeeldingen

 

Algemeen

 

Bevrijding

 

Huisgevels

 

Vredesbrug (zie ook hier)

 

 

Algemeen

 

 

Afbeelding van rond de eeuwwisselingen 1900.

Er zijn nog geen verstevigde kanaalmuren (links = westdijk) - de schouwen van de fabriek Louis De Naeyer staan er wel?

Het grote witte huis midden op de foto op de Oostdijk is (waarschijnlijk) dat van beenhouwerij Henri Rottiers.

Heel wat schepen liggen stroomopwaarts achter de sluis in het centrum van Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

april 1902

Foto van ongeveer de zelfde plaats boven de sluis van Willebroek.

Links zie je de Westdijk en verderop het (Oud-) Sasplein.

Bron: edit. Thomas Baggerman

 

 

 

zomer 1904

Zicht op de sluis en rechts vooraan de Oostdijk. Daar ook de toegang tot de Mechelsesteenweg.

Verder aan de overzijde van het kanaal: de fabriek van Louis De Naeyer en de Fabrieksstraat.

Bron: edit. Thomas Baggerman

 

 

 

oktober 1905

Zicht op de Fabrieksstraat, toegang naar de Mechelsesteenweg en de Oostdijk.

De huizen op beide hoeken van de Mechelsesteenweg zijn herbergen: café Brussel-Zeehaven links en rechts café Brughuis.

Bron: Edit. J. Thomas-Baggerman

 

 

 

juli 1909

Rechts op de foto het begin van de Oostdijk, met het hoge witte huis van slagerij Henri Rottiers.

Een beetje meer naar links het begin van de Mechelsesteenweg, en nog wat verder de ingang van het kleine straatje ter hoogte van het sas van Willebroek.

Verderdoor aan de overzijde van de vaart: de gebouwen van de papierfabriek, en dan de bomen aan de fabriekstraat (waarschijnlijk van het park van Louis De Naeyer.

Bron: edti. Thoma frères et soeurs

 

 

 

juli 1912

Het sas in het centrum van Willebroek met aan de overkant het begin van de Mechelsesesteenweg.

Links ervan is de Fabrieksstraat, rechts ervan de Oostdijk.

Bron: edit. imprimerie Thomas

 

 

 

oktober 1912

Een ingekleurde foto met zicht op de Oostdijk en de Fabrieksstraat.

Op het witte huis zie je de tekst "boucherie" - de zaak van Heintje Kwak.

Bron: edit. Jos. De Maeyer-Cuykens

De vaart met zeer centraal de sleepboot ofte de "sleper, die binnenschepen meetrok van sas tot sas, betekende een leven en brood voor de streek.

Al zorgde Heintje Kwak, die in het grote witte huis op de Oostdijk woonde, voor een beetje vlees op dat brood.

Links naast Heintje Kwak - in de huizen in trapgevelstijl - werden de dorsten te goed geaand in de herbergen die zich respectievelijk "de Hooiwagen" en "Klein Brussel" lieten noemen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

  

 

december 1912

Het sas in het centrum van Willebroek wordt afgebroken, het kanaal wordt verbreed en de kanaalmuren worden verstevigd.

Op de foto links zie je de huizen aan de Oostdijk, aan de Fabrieksstraat en de gebouwen van papierfabriek Louis De Naeyer.

Op de rechts foto zie je rechts de Oostdijk en links de huizen aan het (Oud-) Sasplein en de Groenelaan.

Bron: ?

 

 

 

oktober 1921

De ophaalbrug ter hoogte van de Mechelsesteenweg. Links van de brug is de Fabrieksstraat en rechts daarvan begint de Oostdijk.

Bron: Nels - Brussel

De brug in het dorp, met zicht op de oostzijde der vaart.

Met links de verdwenen Fabriekstraat en een beetje verden naar Tisselt toe, de Mechelsesteenweg, met op de hoek de herberg "het Brughuis".

Ze verdwenen met z'n allen in een stofwolk, toen de Belgische troepen op 17 mei 1940 Willebroek verlieten.

De brug werd - na financieel over en weer gekrassel en veel politiek gepalaber - door een stalen gevaarte vervangen, om uiteindelijk op 5 mei 1952 door 's lands roem te kunnen worden ingehuldigd.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

oktober 1929

Een zicht op de vaart, de Fabrieksstraat en de Oostdijk van enkele jaren later.

Bron:

 

 

 

1933

Zicht op de brug, het begin van de Mechelsesteenweg en de gebouwen aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

1950 - 1960

Van aan de Vredesbrug, een zicht op het kanaal en op de achtergrond de Oostdijk.

Het schip is de City of Brussels - één van de grootste stomers die door de sluis in Klein Willebroek konden worden versast.

Bron: ?

 

 

 

± 1965

Een citerne, gemaakt bij Gränges Graver, wordt langs het kanaal naar de bestemming gevoerd.

De foto werd gemaakt van op het geopende brugdek.

Links van de citerne ziet men de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

1960 - 1970

Binnenschip Cornaline ligt aangemeerd tegen een ander schip aan de Westdijk in Willebroek.

De andere kant toont de Oostdijk.

Bron: ?

 

 

 

± 1970

Een binnenschip verlaat de oostelijke sluis aan de kant van de Oostdijk.

Bron: ?

 

 

 

 

2014 - 2016

Recentere foto's van de huizen aan de Oostdijk.

Intussen zijn een groot aantal van de huizen aan de Oostdijk zelf afgebroken, om op die manier het kanaal te kunnen verbreden voor de steeds groter wordende binnenschepen.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015

De achterkant van de huizen die in de Spaarzaamheidsstraat zijn gelegen.

De woningen aan de Oostdijk zelf werden afgebroken om het kanaal te kunnen verbreden.

Bron: PI-TB

 

 

 

mei 2015

Binnenschip met containers op het kanaal, met aan de overzijde de Oostdijk.

Het straatje links op de foto is de Welvaartstraat, die de Oostdijk verbindt met het Edmond de Grimbergheplein.

Bron: PI-TB

 

 

 

juli 2015

Het kanaal in de richting van de Vredesbrug, gezien vanaf ongeveer de kaai van het vroegere Gränges Graver.

De sluis van Willebroek was intussen al verwijderd. De bomen links op de foto zijn aan de kanaalrand, ter hoogte van het vroegere "Scherp Zand".

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2017

Recente woningen aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

2016 - 2018

Nieuwere gebouwen aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2018

Gebouwen langs de Oostdijk, net waar het kanaal breder werd ter hoogte van de vroegere sluis.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2018

De toegang tot de Molenstraat aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2018

Woningen aan de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

2018

Achterzijde van de woningen aan het Edmond de Grimbergheplein - links is nog net de Welvaartstraat te zien.

Bron: PI-TB

 

 

 

Achterzijde van de woningen aan het Edmond de Grimbergheplein (links) en de Louis Mommaertsstraat (rechts).

Op de voorgrond de kaaien van de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

voorjaar 2018

Achterzijde van de basisschool HIMO aan de Louis Momaertsstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

De Welvaartstraat, die vanaf de Oostdijk naar het Edmond de Grimbergheplein leidt.

Er worden geen huizen genummerd in deze straat.

Bron: PI-TB

 

 

Bevrijding

 

  

 

 

september 1944

Een aantal foto's van de tijdelijke brug over het kanaal, na de bevrijding van de Duitse bezetter in de Tweede Wereldoorlog.

Op de bovenste foto's is nog duidelijk de oorlogsschade aan de huizen te zien.

Bron: ?

 

 

Huisgevels

 

einde jaren 1960

Hieronder foto's van de woningen aan de Oostdijk, te beginnen aan de Vredesbrug en zo verder richting sas van Wilelbroek.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

Vredesbrug

 

Meer informatie over de Vredesbrug vind je hier

 

 

1950 - 1960

De verbinding tussen de Dokter Persoonslaan en de Mechelsesteenweg, wortd voorzien door de Vredesbrug, ook wel de Brug der Zuchten genoemd.

Aan de oostzijde van het kanaal begint rechts van de Vredesbrug de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

oktober 1983

Zicht van boven op de opgehaalde Vredesbrug richting Brussel.

Er wordt gewerkt aan de verwijdering van de sluis - rechts daarvan de extra gegraven geul om de schepen door te laten tijdens deze afbraakwerken.

Bron: ?

 

 

 

± 2015

De Vredesbrug nadat het kanaal verbreed werd en de kaaimuren aan de Oostdijk werden vernieuwd.

Bron: PI-TB

 

 

 

2016

Het kanaal, de Vredesbrug en het appartementsgebouw aan de Oostdijk.

Helemaal aan het begin van het gebouw - op de Mechelsesteenweg - is de fietsenhandel van Claessens gevestigd.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

± 2018

Het grote appartementsgebouw aan het begin van de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

Scheepvaart onder de Vredebrug - op de achtergrond de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2020

Recente foto's van de Vredesbrug en de Oostdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

september 2023

Het appartementencomplex op de Oostdijk, met zicht op de Vredebrug.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

 

 

Vraag: ergens langs de Oostdijk waren de Molens Mariman gevestigd. Heeft iemand hier meer informatie over?

Bron:

 

 

 

Laatste wijziging 23-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
18-12-2023 - Toevoegen afbeelding september 2023
12-10-2023 - Toevoegen informatie over het dichtmetselen van ramen en deuren rond 1958
11-10-2023 - Controle
27-09-2023 - Toevoegen foto 1965
08-09-2023 - Toevoegen foto 1905
11-08-2023 - Toevoegen vraag in de rubriek "Nog verwerken"
02-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
22-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
07-08-2021 - Creatie van de pagina