Info Straat
 
Vredesbrug
001 - 018
 
Welvaartstraat
019 - 069
 
Molenstraat
070 - 109
 
Sas
110
Sas
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oostdijk

WILOSTDK_SAS

 

Periode

 

± 1914 - 1965

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Sas

Vroeger nummer:

-

Van

± 1914

Tot

1965

 

Informatie

-

Bron:

 

Afbeeldingen

 

Bouw van het nieuwe sas (ter hoogte van het "scherp zand")

 

De nieuwe sluis in gebruik

 

In de buurt van de sluis

 

Luchtopnames

 

Afbraak van de sluis

 

Dienst zeewegen & waterwegen

 

 

Bouw van het nieuwe sas

 

 

11 augustus 1908

Door het op 27 juli 1906 door de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV Zeekanaal genomen besluit het kanaal te laten uitmonden in Wintam, moest het vroegere sas - dat gelegen was in de directe buurt van de huidige "brug der zuchten" - uit het centrum van Willebroek verdwijnen, al kwam er een paar kilometer verder (naar Tisselt toe) een totaal nieuwe sluis.

De bouw van het "Sas van Willebroek" werd toevertrouwd aan de firma Victor Dumon - die alle haar in 1905 en in 1908 toegewezen trajecten diende te bouwen.

In totaal waren dat 5 sluizen, waarvan één van 114 m lengte, alsmede zes baan- en drie beweegbare spoorwegbruggen met 18 m doorvaaropening.

Zoals uit deze foto van 11 augustus 1908 blijkt, was dat een hele klus.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996), foto A. Louvois)

 

 

 

december 1908

het sas van Willebroek volop in aanbouw.

Bron: ?

Om de diepgang voor schepen tot 5 m te vergroten, werden door de Maatschappij van het Zeekanaall nieuwe sluizen gebouwd te Willebroek en te Kapellen-op-den-Bos.

Deze foto toont de werken aan de nieuwe sluis.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

Op 11 september 1895 werd door de Kamers de stichting van de maatschappij "Société Anonyme du Canal et des Installations de Bruxelles" toegestaan.

Doel was de vaart tot zeekanaal te verbouwen. Daarvoor diende de diepte van de vaart op 5,50 à 6,50 m te worden gebracht, ten einde toegang aan schepen met 5 m diepgang te verlenen.

De breedte der bedding diende op 20 m en die der waterlijn op 30 à 40 m te worden gebracht.

Er werden 2 sluizen voorzien, waarvan het ende te Kapellen-op-den-Bos en het andere te Willebroek zou komen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

juli 1908

bij grote structuurwerken aan het kanaal (sluizen en bruggen) werden steeds tijdelijke werven ter plaatse opgericht waar alle voorbereidingen en werken werden uitgevoerd.

Deze foto dateert van bij de aanleg van het sas.

Bron: "de Maritime", PI-TB

 

 

De nieuwe sluis in gebruik

 

 

oktober 1912

de sluis aan het Scherp Zand is in gebruik. Op de achtergrond ziet men de schoorstenen van de papierfabriek De Naeyer.

De waterstand is echter nog niet op het niveau zoals dat later zal zijn. De sluis is nog niet in gebruik en de schepen varen er gewoon door.

Bron: edit. Jos. De Maeyer - Willebroek

Om de diepgang voor schepen tot 5 m te vergroten, werden door de Maatschappij van het Zeekanaall nieuwe sluizen gebouwd te Willebroek en te Kapellen-op-den-Bos.

Het afgewerkte sas, met in de verte de vele schouwen van de papierfabriek.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

 

juli 1914

2 postkaarten van de sluis die klaar is voor gebruik, maar nog niet operationeel.

Op de achtergrond ook weer de schoorstenen van De Naeyer.

Bron: ?

 

 

 

september 1922

een binnenschip dat klaar ligt om de kleine sluis (de meest oostelijke) binnen te varen.

Bron: C.O.B.

 

 

 

1925 - 1930

Eén van de gebouwtjes aan de nieuwe sluis van Willebroek.

Vraag: weet iemand hier meer over? kent iemand de personen op de foto?

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

oktober 1929

de sluis is in gebruik. Het water in de sluis staat op hoogte van het bovenniveau (richting Tissel).

Achter de sluis zie je rechts van het kanaal de Oostdijk, en op de achtergrond de schoorstenen van de papierfabriek van De Naeyer.

Bron: ?

De vaart werd door een afleidingskanaal van Willebroek naar Wintam - waar een eindsluis werd aangebracht - rechtstreeks met de Schelde in verbinding gesteld.

Eindelijk, op 12 november 1922 was alles klaar. De sluizen waren gereed, het sas van Willebroek functioneerde lijk in haar beste dagen.

De Willebroekse vaart lag open voor het groot verkeer en voor de zeeschepen, die de sympathieke "bakskes" in snelheid voorbijpeilden.

De sfeer van het aloude sas was enkel nog een verre herinering aan toen in die tijd!

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

oktober 1933

foto van een schip dat richting Klein Willebroek vaart, en in de sluis van Willebroek geschut wordt.

Bron: ?

 

 

  

 

2 foto's uit de periode 1960-1970 van schepen die in de sluis geschut worden.

Bron: ?

 

 

 

1960 - 1970

Foto van een sleepboot in de sluis.

Bron: PI-TB

 

 

 

oktober 1966

vervangen van een sluisder.

Bron: Stadsarchief van Antwerpen

 

 

 

1970 - 1975

Een schip vaart de kleinste sluis uit, richting Rupel.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

Eén van de meeste recente foto's van de sluis van Willebroek in gebruik (± 1985).

Op de achtergrond rechts zie je (vaag) de Vredesbrug)

Bron: ?

 

 

In de buurt van de sluis

 

 

april 1915

de sluis van Willebroek aan de kant van het "Scherp Zand".

Bron: Nels - Brussel

 

 

 

augustus 1921

de sluis van Willebroek aan de stroomopwaartse zijde.

Op de achtergrond ziet men het torentje van de kapel aan het gasthuis op de Tisseltsesteenweg.

Bron: C.O.B.

 

 

  

 

Op de linkerfoto (1950-1960) verlaat een schip de sluis in Willebroek stroomopwaarts.

Op de rechterfoto (1933) vaart een schip de sluis binnen aan de zijde van Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

1963

het kanaal en aan de overkant de Oostdijk, mét de woningen nog aanwezig.

Bron: PI-TB

 

 

  

 

  

 

 

Een aantal foto's gemaakt in de directe omgeving van de sluis van Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

± 2015

Zicht op het kanaal vanop een binnenschip dat zich in de buurt van de vroegere sluis bevindt.

Links de Westdijk en rechts de Oostdijk. Achteraan in het midden de Vredesbrug.

Bron: ?

 

 

Luchtopnames

 

 

 

2 foto's van de sluis van Willebroek, bestaande uit een grote en een kleinere sluis.

Beide foto's dateren van begin jaren 1970.

Bron: ?

 

 

Afbraak van de sluis

 

 

 

De sluis van Willebroek werd verwijderd in het kader van de modernisering van het kanaal in 1965, dat werd verbreed tot 55 m en 25 m breedte voor de luizen.

Een aantal sluizen dienden te worden afgebroken en de zeesluis van Zemst (205 m x 25 m - 1975) zou het verval door de verdwijning van de sluis in Willebroek opvangen.

In Wintam werd de nieuwe zeesluis geopend in 1997, waardoor schepen met een tonnemaat van 4500 ton (zeeschepen) en resp. 9000 ton (duwkonvooien) tot in Brussel verder konden.

Voordat de sluis van Willebroek werd afgebroken en verwijderd, werd eerst een verbreding van het kanaal voorzien, waardoor schepen ongehinderd gebruik konden maken van het kanaal tijdens de werken. Dit is zichtbaar op beide luchtopnames hierboven.

Bron: zie link hieronder, foto ?

1993 - 1995

Er zijn heel wat strubbelingen om de dienst NV Zeekanaal op een voor iedereen rechtvaardige manier de regionaliseren.

Bron: zie persartikels hieronder

 

informatie over het Zeekanaal Brussel-Schelde op Wikipedia

 

Vermeldingen in de pers

 Personeel Zeekanaal blijft actie voeren (Het Laatste Nieuws, 14-01-1993, Leo De Nijn / Peeters)

 

Kanaalgemeenten achter personeel NV Zeekanaal (Het Volk, 15-01-1993, RBM)

 

Personeel Zeekanaal eist nieuw statuut (Het Volk, 19-01-1993, JMB)

 

Nieuwe akties bij nv Zeekanaal (Nieuwsblad, 20-01-1993, GhG)

 

Stakers sluiten bruggen - Ziekenwagen en taxi met vrouw in barensnood kregen vrije doorgang (Het Laatste Nieuws, 21-01-1993, VMW / VMZ)

 

Personeel Zeekanaal schort akties op (Nieuwsblad, 21-01-1993, MTS / GHG)

 

Zeekanaal onderzoekt voorstellen (Het Laatste Nieuws, 22-01-1993, VMZ)

 

Voor wanneer Vlaamse N.V. Zeekanaal? - Personeel vreest voor de toekomst (Ons Klein Brabant Vaartland, 22-01-1993, MEW / MEW) deel 1 - deel 2

 

Gemeenschappelijk standpuynt van de afgevaardigden van de Vlaamse Kanaalgemeenten in verband met de toekomst van de n.v. Zeekanaal en Haveninrichtingen van Brussel

 

Meer inspraak voor gemeenten - Zeekanaal beheren vanuit Willebroek? (Het Volk, 22-01-1993, MW)

 

Opening voor conflict NV Zeekanaal (Het Laatste Nieuws, 26-01-1993, LDN)

 

Toenadering in conflict rond NV Zeekanaal (Het Volk, 26-01-1993, RBM)

 

De burgemeesters en Zeekanaal (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 27-01-1993, Karel De Decker)

 

Licht optimisme bij NV Zeekanaal (Het Laatste Nieuws, 02-02-1993, LDN)

 

Zeekanaal gaat 24 in staking (Het Laatste Nieuws, 26-02-1993, VMZ / JGB)

 

Zeekanaal parastataal? (Het Laatste Nieuws, 05-03-1993, Leo De Nijn)

 

Zeekanaal pararegionaal - Na verbeten strijd krijgen personeelsleden wat ze gevraagd hebben (Het Laatste Nieuws, 11-03-1993, VMZ / Peeters)

 

Kanaal op nieuw spoor (Het Laatste Nieuws, 16-10-1993, VMZ)

 

Maatschappelijke zetel NV Zeekanaal te Willebroek (Ons Klein Brabant Vaartland, 09-09-1994, ReM)

 

Willebroek neemt deel aan oprichting van n.v. Zeekanaal (Het Laatste Nieuws, 12-10-1994, DDKW / DDKW)

 

Nieuwe NV Zeekanaal kan voor meer tewerkstelling zorgen in Willebroek (Nieuwsblad, 03-12-1994, MSS)

 

Raad brengt vaart in Zeekanaal (Het Laatste Nieuws, 07-12-1994, DDKW / DDKW)

 

Willebroek heeft medezeggenschap in Vaartbeheer (Ons Klein Brabant Vaartland, 09-12-1994, ReM / D'Pille)

 

Zeekanaal hoopt op geld (Nieuwsblad, 09-10-1995, WSB)

 

Zeekanaal hoopt op geld (Het Volk, 09-10-1995, WSB)

 

Protocolakkoord tussen de havenkapiteindienst van de NV Zeekanaal, watergebonden grondbeheer Vlaanderen en brandweer Willebroek (Willebroek Nu, juni 2002)

 

 

Dienst zeewegen & waterwegen

 

 

 

± 2017

Vlak naast het vroegere sas bevinden zich de kantoren van Netwerk de Vlaamse Waterweg n.v.

De organisatie werd opgericht op 11 april 2005.

Zij beheren kanalen en rivieren, de werken die er worden uitgevoerd, de natuurgebieden er rond.

Bron: staatsblad, zie link naar de website hieronder

 

website van De Vlaamse Waterweg n.v.

 

 

  

 

± 2017

Het schip "de Blauwe Reiger" waarmee kanaaltochten worden ondernomen.

Bron: shipphoto.nl

 

website Binnenvaart

 

 

 

Laatste wijziging 23-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
18-12-2023 - Toevoegen afbeelding 1960-1970
12-10-2023 - Controle
11-08-2023 - Toevoegen foto 1925-1930
02-12-2022 - Toevoegen persartikels nv Zeekanaal (1993 en 2002)
03-08-2022 - Toevoegen persartikels (1993-1995)
21-01-2022 - informatie / foto's toevoegen als resultaat van de verwerking van gegevens van de Westijk
23-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
09-08-2021 - Creatie nieuwe pagina