Info Straat
 
003
004
006
008
010
012
013
020
025 - 027
028
034
037
039
041
045
 

 

De straat...

Hieronder algemene informatie over de straat.

Voor informatie over een specifiek adres, klik je op het huisnummer in het menu aan de linkerkant van het scherm (indien beschikbaar).

 

Straatnaam

Adrescode

Glooistraat

WILGLOOI_000

 

Naamgeving

Sinds

1821

Vroegere naam:

De Gloyestraat

 

Begin / Einde

 

Zijstraten

 

 

Informatie

In de "Rangschikking der wegen van de Gemeynte van Wilebroeck" (1821) als DE GLOYESTRAAT vermeld.

Ze gaf "communicatie met de heirbaene op Dendermonde en met Mechelen, met Ruysbroeck met de Peperstraat". Ze "begint in d'heirbaene op Dendermonde en eyndigt op de brugge liggende over de Bosch Beeck op Creweeck, dese straet is de heiligt westwaerts aan Ruysbroeck, oostwaerts aen Willebrock" ('t Vaartland, 1980, nr. 1).

Behoorde tot de straten van 3de klasse, die een normale breedte van 4 ellen 48 duim dienden te hebben.

De Glooistraat die in het verlengde van de Emiel Vanderveldestraat ligt, begint ter hoogte van de Bosbeek en eindigt in de Schalkstraat.

Bron: "Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen", samengesteld door Karel De Decker en uitgegeven door CSC Vormingswerk Willebroek in 1989.

 

Ligging in de gemeente

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

In de Glooistraat werd volgende hernummering toegepast (wanneer?):

  • huisnummers van 2 tot 12 werden veranderd naar 12 tot 52

 

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

2010

Het gedeelte van de Glooistraat vanaf ongeveer de overbrugging van de Bosbeek in de richting van de aansluiting met de A12.

Bron: PI-TB

 

 

 

2010

De gebouwen aan de Glooistraat, net voordat deze straat over de aansluitingsweg met de A12 gaat.

Rechts op de foto is nog de straat te zien die naar links afbuigt - dat is de Schalkstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

2017

De plaats waar de Leibeek uitmondt in de Bosbeek

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2020

Links de Glooistraat (langs de Bosbeek) en rechts de Emiel Vanderveldestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 2020

De huizen aan de andere zijde van de Glooistraat, gezien vanaf de kruising met de Emiel Vanderveldestraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2020

Het laatste deel van de Glooistraat, bijna aan het einde waar de straat op de Kreweg uitkomt.

Links in de verte zie je de brug over de Bosbeek.

Bron: PI-TB

 

 

Nog verwerken

-

 

 

 

Laatste wijziging 02-04-2024 - Toevoegen foto's zomer 2020
15-12-2023 - Toevoegen nr. 41
25-10-2023 - Toevoegen nr. 20
06-09-2023 - Controle
01-08-2023 - Toevoegen overzicht aangrenzende straten
15-12-2021 - Toevoegen informatie van de gemeente Willebroek
21-10-2021 - Creatie van de pagina