Inleiding
 
Straatnamen
Personen
Brouwerijen
Gebouwen
Fabrieken
Onderwijs
Bronnen
 
Documentatie
(allerlei)
 
Bedankt...
Contact
 
In samenwerking met
 
 
Lees de publicaties van Vaertlinck op de webpagina
Uitgaves Vaertlinck Contact
 

 

Gerard Debarbieux x Cecile Mees - Toevoegen schoolfoto's - Willebroekse Brandweer - Jubelboek huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier

 

Hoe het groeide...

 

Toen ik lang geleden besliste om een website op te zetten over de gemeente Willebroek en het dialect van de streek, heb ik heel goed geluisterd naar wat ik mensen rond mij hoorde zeggen.

Talrijke mensen die in de zestiger-jaren bij mijn ouders over de vloer kwamen, werden nauwlettend "afgeluisterd". Elk woordje dat een beetje speciaal leek of "specifiek"klonk, noteerde ik.

En dat resulteerde toen in een lijst die met veel ijver op de schrijfmachine werd bijgehouden.

 

En toen kwam het internet, en dacht ik: waarom deze woordenlijst niet beschikbaar maken via een website?

Het begin van www.willebroek.info (vanaf 1999).

 

Naast dialectwoorden hoor je dan ook over plaatsen in de gemeente, over mensen die met een al dan niet flatterende bijnaam worden aangesproken...

Zo kom je dan in contact met de geschiedenis van je eigen gemeente. En je eigen jeugd.

Gesprekken met moeder & vader, met mijn broer, schoonzuster en schoonfamilie leverden uiteraard weer heel wat nieuwe informatie op.

 

Toen mijn ouders de laatste jaren van hun leven doorbrachten in "het Berkenhof", werd er heel veel gepraat over hun eigen jonge leven, over hoe het leven er toen uitzag, wat er zoal te beleven viel voor de jeugd van die tijd, hoe zij hun eigen leven en hun zaak hadden opgebouwd. Het waren heel veel berichten, die ik op één of andere manier toch wilde bewaren. Ik begon met heel summier nota's te nemen.

 

Zo ontstond na een tijdje het idee om de eigen website uit te breiden met een "strateninventaris" van de gemeente, door de tijden heen. Al bleek het direct duidelijk dat ik meer concrete gegevens aan mijn verhaal moest toevoegen. En dan ga je op zoek...

 

Je spreekt mensen aan en je vraagt hen naar hun eigen geschiedenis, naar wat zij zich zoal herinneren, welke plezierige herinneringen hen bijgebleven zijn. Dank zij al die hulp van zovelen (zie "Bedankt"), heb ik beslist om mijn website uit te breiden met deze informatie. Nu komt het er vooral op aan om de gegevens in een handig formaat te gieten, zodat mijn streekgenoten ook van deze herinneringen kunnen genieten.

 

Via de keuze Straatnamen in het menu links kom je op de stratenlijst die ik heb samengesteld. Daar kan je dan kiezen voor welke straat je meer informatie wil.

Er is een groen-oranje-rood systeem dat aangeeft welke straten al verwerkt zijn, welke behandeld worden, en welke nog niet van informatie zijn voorzien.

 

De startpagina voor een straat bevat algemene gegevens en foto's die niet aan een specifiek huisnummer toe te wijzen zijn.

Helemaal onderaan vind je ook een lijstje van gegevens die nog moeten worden verwerkt (in het juiste formaat worden omgevormd).

 

Op de pagina's met de huisnummers komt altijd de tabel voor waarin gegevens genoteerd worden, ook al zijn er nog geen gegevens bekend. Het is dus mogelijk dat zo'n tabel nog leeg is.

 

Het zal nog een hele tijd duren voor de beschikbare informatie is overgebracht naar deze webpagina's. En vermits dit werk nooit "af" zal zijn, hou ik me uiteraard altijd aanbevolen voor tips, leuke anecdotes, aanvulingen, correcties. Je kan me bereiken via de Contactpagina.

Hoe meer informatie vergaard wordt, hoe meer vragen er rijzen. In dat geval wordt de vraag in een "speciale kleur aangeduid. Mocht je een antwoord op die vraag kunnen bezorgen, gebruik dan alsjeblief het contactformulier.

 

Opmerking:

Uit de bronnen waar de informatie werd opgepikt, is niet altijd af te leiden of iemand als zelfstandig ondernemer een beroep uitoefende, of dat dit beroep in loondienst (en dus voor een andere onderneming) werd uitgevoerd.

 

Aan heel wat gegevens werd ook in de pers aandacht besteed. Deze worden vermeld in een speciaal daarvoor bedoeld kader.

De titel komt overeen met de titel van het persartikel. Deze titel bevat een hyperlink naar het originele document, dat zowel on-line kan staan, als dat de link verwijst naar een afbeelding van het artikel. Uiteraard wordt verwezen naar de bron, de datum van plaatsing van het artikel, en naar de auteur (voorzover die wordt aangegeven).

 

Vermeldingen in de pers

 titel (bron, datum, auteur)

 

Er is informatie die aan het gemeentebestuur wordt gevraagd, en door de diensten van de gemeente wordt bevestigd.

Deze informatie is voornamelijk op straatniveau, zoals hernoemen van de straten en hernummering van de woningen.

Deze gegevens worden weergeven zoals hieronder getoond.

 

Informatie van het gemeentebestuur Willebroek

Informatie...

 

 

 

 

 

Soms weten mensen "plezierige informatie" of herinneringen die te maken hebben met één van de adressen hier vermeld.

Deze worden dan als anecdote weergegeven, te herkennen aan deze kleuren.

 

Voor wat betreft de straatnamen baseer ik me op de website van Geopunt Vlaanderen.

Deze website sluit best aan bij kadastrale gegevens, en laat ook toe om te vergelijken in verschillende tijden.

Dit wil niet zeggen dat de gemeente andere straatnamen kan hanteren.

Ook voor de huisnummers baseer ik me zoveel mogelijk op de nummering op deze website.

Bedoeling is dat bij evt. hernummering ook informatie wordt toegevoegd over de vroegere huisnummers. Voorlopig is deze informatie niet altijd beschikbaar.

 

Ik wens alle bezoekers veel plezier als ze door deze webpagina's surfen.

 

 

Statistiek

 

Status op

Omvang (GB)

Aantal bestanden

Aantal folders

Aantal afbeeldingen

13 februari 2022

1,53

9490

431

7057

11 oktober 2022

4,36

13686

500

10992

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 15-10-2022 - Toevoegen "statistiek"
06-08-2022 - Toevoegen infromatie over het kader "persartikels"
17-05-2022 - Toevoegen link naar de tijdschriften van Vaertlinck-on-Line
12-12-2021 - Toevoegen van het presentatieformaat, als deze informatie door het gemeentebestuur werd nagekeken en bevestigd.
01-10-2021 - Toevoegen opmerking ivm zelfstandig ondernemer vs. beroep in loondienst
10-09-2021 - Toevoegen formattering van anecdotes
14-07-2021 - Toevoegen marquee
20-04-2021 - Aanpassen van de quicklinks in het titelgedeelte van de webpagina's
01-04-2021 - Toevoegen informatie over Geopunt Vlaanderen
20-03-2021 - Creatie van de pagina