Inleiding
 
Straatnamen
 
Personen
Brouwerijen
Gebouwen
Fabrieken
Onderwijs
Brouwerijen
Diensten en Groeperingen
Documentatie
Fabrieken, grote industrieën
Gebouwen, bouw- werken en speciale plaatsen
Herbergen, café's, restaurants
Personen
Scholen, onderwijs
 
Bronnen
 
Documentatie
(allerlei)
 
Bedankt...
Contact
 
In samenwerking met
 
 
Lees de publicaties van Vaertlinck op de webpagina
Uitgaves Vaertlinck Contact
 
> > > Diensten en Groeperingen

 

Diensten en Groeperingen

 

Hieronder vind je een overzicht van Diensten en Groepringen die in deze website worden behandeld.

 

Brouwerijen

 

Diensten en groeperingen (deze pagina)

 

Documentatie

 

Fabrieken, grote industrie

 

Gebouwen & bouwwerken, speciale plaatsen (kastelen, villa's, openbare gebouwen...)

 

Herbergen, café's, tavernes, restaurants

 

Personen

 

Scholen, onderwijs

 

 

Code

 Dienst, groepering   -   straat

Klaar / Wijziging?

WILSCHEL_025

 ATB - de Natuurvrienden   -   Scheldelaan

  24-02-2024

WILODSAS_000

 Bâteaux Mouches   -   Oud Sasplein / kanaal

  08-06-2022

WILNIEUW_041

 Beenhouwersbond Willebroek en Omstreken   -   Nieuwstraat

  06-04-2022

WILWZAVL_042_WLB

 Berkenhof   (Ten Weldebrouc)   -   Westzavelland

  30-11-2022

WILJWAUT_045

 Bond van de Oudstrijders   -   Jozef Wautersstraat

  20-09-2023

WILBRNDP_BRDW

 Brandweer   -   Brandweerplein

  24-12-2023

WILVEERT_BED

 Brandweer Rivierenland   -   Bedrijvenpark de Veert

  09-07-2022

WILKERKS_002A

 Brass Band Willebroek   -   Kerkstraat

  18-02-2024

WILAVLST_0_002

 Carnaval & Carnavalcomité - August Van Landeghemstraat

  15-12-2023

WILOVERW_GDB_CIV

 Civiele Bescherming   -   Floridastraat - Overwinningstraat

  17-07-2023

WILFLORI_042

 Harmonie Concordia   -   Floridastraat

  05-11-2023

WILAVLST_4_068

 Het Congres   -   café Vlierboom - August Van Landeghemstraat

  22-04-2022

WILAVLST_5_078

 Koninklijke Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt   -   August Van Landeghemstraat

  19-08-2023

WILRUPPL_001

 zwembad Dolfijntje   -   Rupellaan

  24-02-2024

WILAVLST_4_064

 Koninklijke Fanfare Eendracht   -   August Van Landeghemstraat

  27-09-2023

WILAVLST_1_001

 Toneelgezelschap Elck Wat Wils   -   August Van Landeghemstraat

  20-08-2023

WILDPERS_004_1

 Five from Dave   -   Dr. Persoonslaan

  15-02-2024

KLWHOOFD_002

 Fondy Riverside Bullet Band   -   café Veerhuis - Hoofd (KLW)

  24-01-2024

WILEMVDV_100

 Geere Bij (maatschappij)   -   café den Bonte - Emiel Vanderveldestraat

  17-07-2023

WILKLOOS_024

 De Mannen van de Gouden Eed   -   Kloosterstraat

  17-04-2022

WILDENDS_127

 KAV - Heilige Familie   -   Dendermondsesteenweg

  17-04-2022

WILEMVDV_011

 Humanistisch Vrijzinnig Verbond   -   Emiel Vanderveldestraat

  17-07-2023

WILDENDS_KRK_G

 Gesneuvelden WO I en WO II   -   Dendermondsesteenweg - Kerkhof

  01-05-2022

WILDENDS_KANG

 Basketballclub de Kangoeroes   -   Dendermondsesteenweg

  20-08-2022

WILSTAPL_KROT

 De Krotters   -   Stationsplein

  18-08-2022

WILAPLDS_080

 KWSV - Koninklijke Willebroekse Sportvereniging   -   Appeldonkstraat

  15-02-2024

WILODSAS_KWTV

 KWTV - Koninklijke Willebroekse Turnvereniging   -   Oud Sasplein

  23-02-2024

KLWANTWS_023

 Lunik Ragtime Band   -   Antwerpsesteenweg (KLW)

  24-01-2024

WILAVLPL_002

 Maatschappij voor Volkshuisvesting   -   August Van Landeghemplein

  06-07-2022

WILTONST_M13

 De Manne van 13   -   Tonstraat

  15-08-2023

WILAVLST_4_M16

 De Manne van 16   -   August Van Landeghemstraat

  25-02-2023

WILNIEUW_033

 De Manne van de Met   -   Nieuwstraat

  10-08-2023

WILKLOOS_024

 De Mannen van den Ouden Eed   -   Kloosterstraat

  12-08-2022

WILBRNDK_KVC

 KVC Meerhof / SV Willebroek (voetbalvereniging)   -   Breendonkstraat

  15-02-2024

WILYZERW_003

 De Moedige Leerjongens (muziekvereniging)   -   IJzerenwegstraat

  17-09-2023

WILKERKS_002A

 Muziekacademie   -   Kerkstraat

  03-12-2022

WILJWAUT_045

 Nationale Strijdersbond van België - NSB   -   Jozef Wautersstraat

  18-02-2024

WILLDNPL_NVI

 Nationale Verbond van Oorlogsinvaliden (NVO - NVI)   -   Louis De Naeyerplein

  22-02-2024

WILTSLTS_029_OCMW

 OCMW Willebroek   -   Tisseltsesteenweg

  09-08-2023

WILWZAVL_042

 OCMW Berkenhof - Ten Weldebrouc   -   Westzavelland

  15-08-2023

WILVAART_056

 De Plezante Sloebers   -   Vaartstraat

  22-04-2022

WILDPERS_015A

 Post   -   Dr. Persoonslaan

  04-11-2022

WILOVERW_065

 Post   -   Overwinningsstraat

  10-07-2022

WILAVLST_0_002

 Prins Carnaval   -   August Van Landeghemstraat

  23-03-2024

WILNIEUJW_026_1

 Radio Willebroek   -   Nieuwstraat

  22-02-2024

WILEMROL_050

 Rode Kruis - Afdeling Willebroek   -   Emmanuel Rollierstraat

  13-09-2023

WILAVLST_1_RZK_ALG

 Toneelgezelschap Rozeknop   -   (Odeon - Scala)

  16-09-2023

KLWSASPL_SS

 Scheepvaart op het kanaal - Sasplein (Klein Willebroek)

  09-02-2024

KLWLDNKA_SKW

 Schuttersclub Klein-Willebroek - SKW - Louis De Naeyerkaai (Klein Willebroek)

  05-11-2023

WILJWAUT_103

 Accordeonclub SEDOP   -   Jozef Wautersstraat

  15-12-2022

WILFLORI_042_1

 Sint Niklaasgilde "den Edelen Handboghe"   -   Floridastraat

  17-02-2024

WILODSAS_STCEC

 Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia   -   Oud Sasplein

  23-02-2024

WILBRNDK_013

 Sociale Maatschappij voor Huisvesting   -   Breendonkstraat

  10-04-2022

WILAVLST_2_SAB

 Socialistische Arbeiders Beweging

  07-02-2024

WILAVLST_0_000

 Socialistische Beweging Willebroek

  14-10-2023

WILGROEN_050A

 Spoorlijn Mechelen - Terneuzen   -   via Spoorbrug - Groene Laan

  03-09-2023

WILBRNDK_KVC

 SV Willebroek (voetbalvereniging)   -   Breendonkstraat

  15-02-2024

KLWDPERS_TIG

 TIGERS 33   -   Dokter Persoonslaan

  05-10-2023

KLWSCHOL_037

 Basketbalclub Turuka   -   Schoolstraat (Klein Wilelbroek)

  01-02-2024

KLWSASPL_VAART

 't Vaartland - Heemkundige Kring van het het Vaartland v.z.w.

  17-03-2024

WILAVLST_4_095

 V.V.V. Vaartland   -   August Van Landeghemstraat

  07-07-2023

WILCPTTR_033

 Vaertlinck   -   Captain Trippstraat

  09-06-2023

WILLDNPL_016

 Van Peene's Kring   -   Louis De Naeyerplein

  18-08-2022

WILHOOFD_VEER

 Veerdienst Klein Willebroek - Boom   -   Hoofd (KLW)

  26-01-2024

WILOVERW_GDB_VET

 Veteranen Koning Albert I - Sectie Willebroek   -   Gerard Debarbieuw   -   Overwinningsstraat

  02-12-2022

KLWSASPL_009

 Socialistische Harmonie Volharding   -   Sasplein (Klein Willebroek)

  17-08-2022

WILSTAST_106

 Socialistische Harmonie Vooruit   -   Stationsstraat

  20-12-2022

WILNIEUW_022

 Zangvereniging de Vreugdegalm   -   Nieuwstraat

  17-09-2023

WILGULDV_011_VTS

 VTS - Vooruit's Turners Rik Selleslaghs   -   Gulden Vliesstraat

  18-02-2024

WILWZAVL_042_WLB

 Ten Weldebrouc   -   Westzavelland

  03-03-2024

WILAVLST_042_
WLB_PUB

 Publicaties van Berkenhof / Ten Weldebrouc

  14-07-2023

WILFABRI_LDN_006

 Willebroekse Moto Club   -   Fabriekstraat

  17-07-2023

WILAVLST_OPRT

 Willebroeks Operettengezelschap   -   August Van Landeghemstraat (Odeon)

  13-07-2023

WILAVLST_0_006

 Willebroekse woensdagmarkt   -   Louis De Naeyerplein

  20-07-2022

WILDENDS_207

 WRAK - Willebroeks Recyclage en AfvalKringloopcentrum   -   Dendermondsesteenweg

  10-04-2022

WILOSTDK_SAS

 n.v. Zeekanaal   -   Oostdijk

  02-12-2022

 

 

LLaatste wijziging 20-08-2023 - Opsplitsen van de overzichtspagina in deelpagina's - Creatie van de pagina Diensten en Groeperingen