Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
 
het gemeentehuis
036
038
040 & 040B
042 & 42B
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064 - 066
068
070
072
073
074
075
077
079
081
083
085
087
089
091
093
095
097 - 099 - 101
103
105
107
109
 
De Mannen van '16
 
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het gemeentehuis

WILAVLST_4_064

 

Periode

 

< 1836 - 1914

1925

< 1938 - nu

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

64 - 66

Vroeger nummer:

-

Van

< 1836

Tot

1914

 

Naam van het bedrijf / Beroep

villa ten Dorpe

Uitbater(s)

Baron Ulens

Jacques Janssens-Modaff

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Het kasteel van baron Ulens

Het stond op de plaats waar zich heden (1976) de bank van de Société Générale de Belgique bevindt, hoek August Van Landeghemstraat  en het Tonstraatje.

In 1925 werd het afgebroken.

Bron: BK-TDHTR "Willebroek - van Landbouwdorp tot Industriegemeente", pg. 50

In de periode van 1836 tot 1843 was Jacques Janssens-Modaff gemeenteraadslid.

Van 1843 tot 1846 was hij schepene in de gemeente Willebroek.

De villa wordt verwoest in het begin van de Eerste Wereldoorlog.

Bron: BK-SW ("Beelden van toen", BK-TDHTR ("Willebroek - Van Landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

Op 1 januari 1850 wordt in deze villa de Koninklijke Fanfare Eendracht opgericht, in de woning van Jacques Janssens-Modaff. Het initiatief en de stichting van de fanfare werden opgericht naar aanleiding van de in 1848 Willebroekse jaarmarkt.

Het is daarmee één van de oudste muziekverenigingen van onze gemeente.

De initiatiefnemende leider, en tevens eerste voorzitter, is Jacques Janssens-Modaff - de fanfare was politiek onpartijdig.

30 personen ondertekenden de stichtingsakte van de fanfare, met als belangrijkste doel "zich met geoorloofde muziekoefeningen te vermaken".

De muzikale leiding werd verzorgd door Celest Raes.

In 1865 wordt het voorzitterschap overgenomen door J. De Maeyer, en in 1875 wordt Eduard De Boeck die nieuw voorzitter. Dirigent Celest Raes overleidt en toondichter Henri Genijn neemt de functie over.

In 1911 overlijdt voorzitter Eduard De Boeck - hij wordt opgevolgd door J. De Parmentier. Onder zijn leiding krijgt de muziekvereniging in 1912 de titel Koninklijke fanfare. De fanfare telt op dat ogenblik 69 muzikanten en 107 leden.

De Duitse bezetter ontbindt de fanfare in de periode 1914 - 1918. Na het einde van WO I gaat de fanfare opnieuw van start.

In 1925 neemt Armand Van Herp (+ 1941)het voorzitterschap over, en Henri Genijn wordt als 75-jarige dirigent gevierd. Deze laatste overlijdt in 1928 en hij wordt opgevolgd door Louis De Boeck (+ 1940).

Gedurende WO II wordt de fanfare door de Duitse bezetter opnieuw verboden om te vergaderen en te musiceren.

Na het einde van WO II heeft de fanfare het financieel heel moeilijk. Onder voorzitterschap van Antoine De Landsheere (+ 1967), dirigent Edmond Baeyens en tweede dirigent Jan Simon, gaat de fanfare echter opnieuw van start.

In 1976 telt de maatschappij 37 muzikanten. 

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 2, "Koninklijke Fanfare Eendracht", René Pattyn), BK-TDHTR ("Willebroek - Van Landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

Antoine De Landsheere wordt in 1967 opgevolgd door Frans Bernaerts.

Dirigenten waren o.a. Celest Raes (tot 1880), Henri Genijn, Louis De Boeck, Edmond Baeyens, Jan SImon...

Rond de jaren 1910 was hun vergaderlokaal de zaal Appolon in de Nieuwstraat nr. 12.

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

1901 - 1907

Emiel Verdickt wordt op dit adres als rentenier vermeld.

Bron: KL-1907

 

Vermeldingen in de pers

Eendracht in concert (ons Klein Brabant Vaartland, 03-12-1993, D'Pille / D'Pille)

 

Eendracht huldigt vier leden (Het Laatste Nieuws, 24-12-1993, DDKW)

 

Eendracht huldigde vier leden (Het Laatste Nieuws, 28-12-1993, DDKW / DDKW)

 

 Pol (70) is muzikant in hart en nieren (Het Laatste Nieuws, 06-01-1994, Karel De Decker / DDKW)

 

Lenteconcert door K.F. Eendracht (Ons Klein Brabant Vaartland, 29-04-1994, MEW)

 

Koninklijke Fanfare Eendracht Willebroek bracht Herfstconcert (Ons Klein Brabant Vaartland, 02-12-1994, MEW / MEW)

 

Decoraties bij K.F. Eendracht (Ons Klein Brabant Vaartland, 23-12-1994, ReM / D'Pille)

 

Fanfare Eendracht met geslaagd Lenteconcert (Ons Klein Brabant Vaartland, 28-04-1995, mew / MEW)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

64 - 66

Vroeger nummer:

-

Van

1925

Tot

1925

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Banque Centrale de la Dendre, bankkantoor

Uitbater(s)

bankdirecteur:

Jules Pennewaert (<1940 - 1952) 

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Het is niet duidelijk of Jules Pennewaert directeurs is in de tijd van de Banque Central de la Dendre of van de latere Société Générale.

Nadat de in de Dorpsstraat gelegen villa Ten Dorp teloor was gegaan, hadden de beheerders van de Christelijke Sociale Werken hun oog op dit stukje Willebroek laten vallen. Ze hadden de bedoeling op die plaats een fraai gebouw op te richten, waar ze hun Sociale Werken met café en vergaderzaal zouden onderbrengen.

Ze namen een optie op de in volle centrum gelegen grond, die ze voor 40.000 fr. konden verwerven. De onderhandelingen sprongen echter af op het ogenblik dat moest worden uitgemaakt, wie van de 4 participerende plaatseleijke brouwers (De Jonghe-Erix, Charles Erix, de kinderen Erix en Van den Bogaert) het noodzakelijke bier zouden leveren.

In augustus 1923 werd diezelfde grond, de stenen restanten van de verkrotte "Villa Ten Dorpe" inbegrepen, voor 60.000 fr door de Banque Centrale de la Dendre aangekocht.

(lees het volledige krantenartikel via de link "Bank kreeg nieuw gezicht) hieronder.

...

Het oorspronkelijke gebouw van de bank werd ontworpen door rchitect Georges Van Dyck (°1884 - +1927).

In de periode 1957-1962 staat er op dit adres ook een geneesheer ingeschreven (Etienne Ratté x Vera Pennewaert).

Vraag: weet iemand meer over deze geneesheer?

De "Banque de la Dendre" werd later Banque de la Société Générale de Belgique".

Vraag: wanneer gaat de naam van de bank over?

Bron: KL-1952, KL-1962, Karel De Decker

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

64 - 66

Vroeger nummer:

-

Van

< 1938

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Société Générale de Belgique

Generale Bankmaatschappij

BNP Paribas Fortis

bankkantoor, financiering, krediet, spaarkas

Uitbater(s)

Lucian Van Acker (< 1969 - 1971)

André Pauwels (1989 - 1990)

Jean-Paul Demol (1995)

Eliane Nuyens (< 1995 - 1996)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 130 (1938)

03 86 85 10

03 886 84 47

03 886 61 30

03 886 50 91

 

Informatie

De bank wordt vermeld in de bedrijvengids van de gemeente Willebroek van 1972.

Publiciteit in Willebroek Digest (< 1965), in de carnavalsbrochure van 1982 en de Infobrochure van 1989-1990.

Bron: BK-SW, BK-JDK, FB-WV, GEM-PUB, TS-VRTL, VRTLND, KL-1969, WSF, Telefoonlijst 1938

 

Vermeldingen in de pers

 Bank kreeg nieuw gezicht - Twistgesprek tussen brouwers werkte vestiging van Banque de la Dendre in de hand (Het Laatste Nieuws, 03-08-1992, Karel De Decker)

 

 

Afbeeldingen

 

 

23 mei 1851

"Verhelderende" affiche over de kandidaatstelling van de heer Janssens-Modaff als kandidaat voor de aanstaande verkiezingen.

Bron: ?

 

 

 

december 1908

Villa ten Dorpe in de percelen op de hoek van de August Van Landeghemstraat en de Tonstraat.

Bron: ?

De koninklijke fanfare "Eendracht" werd op 1 januari 1850 ten huize "Villa ten Dorpe" gesticht.

Eerste voorzitter werd de genaamde Jacques Janssens-Modaff, die de gelukkige eigenaar was van deze op de hoek van de August Van Landeghemstraat en van de Tonstraat gelegen landelijke villa.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd "Villa ten Dorpe" verwoest.

De onbewoonbaar geworden woning, die jarenlang één was geweest met het dorp, werd volledig gesloopt.

De "Banque de la Dendre" (de huidge Generale Bank) bouwde er het grote gebouw dat wij al jaren kennen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

Kasteel van de Baron Ulens te Willebroek op de plaats van de bank der Société Générale de Belgique.

Afgebroken in 1925.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverlag, 1958-1959

 

 

 

7 maart 1936

Affiche om het verkleed bal van de koninklijke fanfare bekend te maken.

Het feest gaat doorgaan in Casino.

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 3, Eric Van Winghe - Marc Lejon)

 

 

     

 

± januari 1850 - Fanfare Eendracht

Bijgaande foto's illustreren het nagaande, in 1850 ontstane Eendracht-verhaal.

Op de middenste foto treffen wij Edmond De Boeck (1843-1911) aan, die jarenlang voorzitter van de fanfare was en die later, zonder het zelf te weten, de overgrootvader van Frans Bernaerts - de huidige voorzitter - zou worden.

Op de linkse foto zien wij dirigent Henri Genijn, die in 1912 - toen de "Eendracht" koninklijk werd - nagaand gelegenheidsliedje zou schrijven:

 

't Geldt hier weer de Eendracht

Die men ziet op deze dag

Moedig en met volle kracht

Hebben wij 't zover gebracht

Dat er op ons vaandel

Prijkt de schone adel

Wie heeft dat dan toch verwacht

Van onze Eendracht

 

Op de rechter foto treffen wij aan, van links naar rechts: Jef Eeraerts, Luisd De Boeck, Eugeen Van Hoeck en Gustaaf Baeyens, zijnde de oudere garde van dat nog jong gebleven geheel dat op 1 januari 1850 ten huize van Jacques Janssens-Modaff, door 30 moedige mannen werd gesticht.

De eerste jaren werden jaren van geschipper en van het zich vrijmaken van politieke invloeden. Er werden miningsverschillen genoteerd en het is zelfs meer dan waarschijnlijk dat de politieke binding, die er toen was of die er zou geweest zijn, in het opstellen van nieuwe statuten en in het benoemen van een nieuwe voorzitter is geresulteerd.

Jacques Janssens-Modaff, die van 1850 tot 1965 vooriztter was, werd later in die functie door De Maeyer opgevolgd. Celest Raes dirigeerde toen met menselijkheid en muzikale kunde dat volksverbonden geheel. Na diens overlijden in 1880, nam Henri Genijn de dirigeerstok over.

In 1875 was Edmond De Boeck voorzitter geworden. In 1911 kwam De Permentier (de vader van dokter De Permentier) aan bod. Onder diens leiding en onder die van dirigent Henri Genijn werd de fanfare "koninklijk".

Gedurende de Eerste Wereldoorlog werd de "Eendracht", op bevel van de bezetten, ontbonden.

In het najaar van 1918 werd echter opnieuw gestart. In 1925 werd, met de nodige luister, het 75-jarig bestaan gevierd?

In 1928 werd Louis De Boeck dirigent. Armand Van Herp was één jaar tevoren voorzitter geworden. Zij zeilden de jaren door. Ze beleefden crisis en werkeloosheid. Ze leefden in onrust.

Zij beleefden de mobilisatie en later de Tweede Wereldoorlog.

Maar zij bleven muzikaal overeind!

In 1950 werd het 100-jarig bestaan en in 1975 het 125-jarig bestaan van de "Eendracht" gevierd.

De fanfare is, als een "eendracht"ig gebleven geheel, met stille trom langs de flanken van het muzikaal zo sterke Willebroek meegegroeid.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 - 1967

Advertenties uit jaarverslagen 1955 tot 1967 Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

1962

Een begrafenisstoet op weg naar de Sint Niklaaskerk.

Bron: PI-TB

 

 

 

±1970

Foto uit de periode rond 1970 van het indrukwekkende gebouw van de Société Générale de Belgique op de hoek van de August Van Landeghemstraat en de Tonstraat.

Uiterst links café de Vlierboom.

Bron: ?

 

 

 

1965

Publiciteit in Willebroek Digest.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

augustus 1971

Advertentie in de brochure van de Willebroek Stadfeesten.

Bron: WSF

 

 

 

 

1976 - 1979

Advertenties in het tijdschrift Vaartland.

Bron: VRTLND

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1987 - 1990

Publiciteit in de Willebroek Gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1993 - 1995

Advertentie in Willebroek Nu.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1995 - 1996

Advertentie in de gemeentegids.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

1996

Publiciteit in Willebroek Binnenste Buiten

Bron: GEM-PUB - VVV Vaartland - Karel De Decker, 1996

 

 

 

 

± 2010

Het vernieuwde bankkantoor met daarop ook de nieuwe naam "Fortis).

Bron: ?

 

 

 

2014

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

 

2015 - 2022

Enkele meer recente foto's van het kantoor van BNP Paribas Fortis.

Uiterst links op beide foto's het begin van de Tonstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 04-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
28-06-2024 - Toevoegen telefoonnr. 1938
10-02-2024 - Toevoegen advertenties (1976-1979
22-10-2023 - Toevoegen bijkomende informatie en advertentie gemeentegids 1995-1996
27-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
16-08-2023 - Toevoegen advertentie Willebroek Stadfeesten augustus 1971
15-07-2023 - Toevoegen foto 1962
12-07-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
05-12-2022 - Toevoegen advertentie uit Willebroek Nu - Toevoegen persartikels over Eendracht
21-10-2022 - Toevoegen afbeelding afficht 1936
24-08-2022 - Toevoegen advertenties in jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
18-08-2022 - Toevoegen informatie over koninklijk fanfare Eendracht
17-08-2022 - Toevoegen persartikels (1994)
06-07-2022 - Toevoegen informatie en persartikel (1992)
06-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia)
01-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1965, 1987 en 1990
26-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982, 1996 en 2014
28-01-2022 - Toevoegen plakkaat voor de verkiezingen van 1831
15-08-2021 - Toevoegen infokaders voor foto's
26-07-2021 - Toevoegen foto's en informatie over koninklijk fanfare Eendracht
29-05-2021 - Toevoegen informatie uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
17-05-2021 - Creatie nieuwe pagina