Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
 
het gemeentehuis
036
038
040 & 040B
042 & 42B
044
046
048
050
052
054
056
058
060
062
064 - 066
068
070
072
073
074
075
077
079
081
083
085
087
089
091
093
095
097 - 099 - 101
103
105
107
109
 
De Mannen van '16
 
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie het gemeentehuis

WILAVLST_4_072

 

Periode

 

< 1940 - 1971

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

72

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

juffrouw Maria Verdickt

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vraag: dit huis is een gesloten privé-woning, waar juffrouw Maria Verdickt woonde (< 1940 - 1971).

Die naam is mij vroeger vermeld met in één ruk de naam "mevrouw Minazio".

Was er enige familieband met de brouwersfamilie Minazio?

Ook vermeld op dit adres was de dienstmeid Marie-Louise Reyntiens)

Bron: KL-1952, KL-1962, KL-1969

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 12-07-2023 - Controle - Toevoegen nieuwe gegevens en vraag
17-05-2021 - Creatie nieuwe pagina