Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein - Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

WILODSAS_STCEC

 

Periode

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Vroeger nummer:

-

Van

1804

Tot

nu

 

Geschiedenis

 

Bestuur

 

Afbeeldingen

 

Jaarverslagen

 

 

Geschiedenis

 

Het geschiedkundig relaas op deze pagina is afgeleid uit de jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Deze jaarlijkse publicaties werden samengesteld door Robert Convents - voorzitter van het feestcomité van de koninklijke harmonie - in de periode van 1954 tot 1968.

Een PDF-versie van die jaarverslagen is beschikbaar op een volgende bladzijde (zie menukeuze hierboven of links in het keuzemenu).

 

Van de gemeente en vóór de stichting van de koninklijke harmonie Sinte Cecilia

 

1565

1632

1654

1661

1697

1712

1778

1788

1795

1798

 

 

 

Vanaf het jaar van de stichting van de koninklijke harmonie Sinte Cecilia

 

1804

1810

1820

1826

1827

1831

1832

1853

1855

1860

1871

1882

1883

1900

1902

1903

1903 - 1914

1904

1909

1910

1914

1920

1929

1940 - 1945

1947

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

 

 

 

 

 

2004

 

Bijkomende informatie

 

Sinte Cecilia is de patrones van de muziek. De patroonheilige wordt voorgesteld met een instrument, en staat symbool voor muziek, zang en muzikale begeleiding.

De patroonsheilige wordt in de christelijke gemeenschap gevierd op 12 november.

 

Tijdens de bezetting van onze gewesten door de Franse troepen wordt deze maatschappij in 1804 gesticht. Namen als Verdickt, Janssens-Modaff, Van den Bogaert, Van Crombruggen en Isenbaert volgen in Mechelen lessen van toondichter Siebens.

 

Op 28 april 1810 brengen zij een eerste muzikale uitvoering ten gehore aan het sas van Willebroek, en dat ter gelegenheid van de doortocht van het schip waarop keizer Napoleon en zijn echtgenote Marie-Louise van Brussel naar Antwerpen varen, met doortocht op het kanaal in Willebroek.

 

De maatschappij - met 28 muzikanten - wordt al snel als officiële muziekmaatschappij herkend.

 

In 1827 begroet de muziekmaatschappij koning Willem van de Nederlanden op de doortocht van Antwerpen naar Brussel. Hij moest in Willebroek overstappen op een ander vaaartuig.

 

Op vrijdag 29 april 1831 is de harmonie van de partij bij de planting van de Vrijheidsboom aan de Groene Laan, in aanwezigheid van baron Surlet de Chokier.

 

In 1853 is de harmonie aanwezig bij de plechtige opening van de Van Enschodtbrug (van Klein Willebroek naar Boom).

 

In 1864 wordt het 60-jarig bestaan van de maatschappij gevierd met grote feestelijkheden. 32 muziekmaatschappijen luisteren de feestelijkheden op.

 

Robert Peeters was gedurende lange tijd voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia. De Harmonie brengt een feestelijk hulde bij zijn benoeming als burgemeester op 18 februari 1904.

Ook bij de schoolfeesten op 19 juni 1910 is de harmonie meer dan ondersteunend aanwezig.

 

Willem Broeckmeyer heeft 30 jaar de harmonie bestuurd. Na hem neemt Judocus (Josse) Clymans deze taak over tot in 1922.

Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door Jules Lettanie, daarna volgt kapelmeester Cootmans en nog later Marcel De Boeck.

 

In 1914 wordt het 110-jarig bestaan gevierd, maar door WO I vallen alle activiteiten stil tot na de oorlog. Na de oorlog telde de maatschappij 61 muzikanen en 120 ereleden.

In 1925 gaf de harmonie een groots concert in het park van Louis De Naeyer, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.

 

In WO II werd het lokaal van de Harmonie - het Casino - volledig door brand verwoest, waardoor partituren en instrumenten verloren gingen.

Na de oorlog nam L. Amelinckx het voorzitterschap over van de overleden Robert Peeters - Marcel De Boeck werd dirigent.

Het succes van de harmonie blijft doorgan, o.a. met succesvolle deelname aan tal van kampioenschappen.

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

 

 

1565

Margaretha van Parma werd ontvangen op het Kasteel van Willebroek.

 

 

1632

Maria de Medicis - de koningin-moeder van Frankrijk - dineert op het kasteel van mijnheer Delafaille, gelegen tussen de Kloosterstraat en de Nonnenvijverstraat

 

 

1654

Kristina van Zweden wordt opgewacht door Aartshertog Leopold en ontvangen op het kasteel van Willebroek, samen met de magistraat der gemeente.

 

 

1661

Koning Philip IV van Spanje richtte Willebroek op als Baronie met de heren Helman van Grimbergen als barons.

Deze bouwden ee nieuw kasteel - het mooiste van de omtrek. Het was gelegen dussen de kerk en de vaart.

 

 

1697

Tsaar Peter de Grote van Rusland komt onze sluizen bestuderen.

Hij verbleef hier geruime tijd en hielp persoonlijk bij het versassen.

 

 

1712

Het kasteel van de heer Delafaille wordt verkocht om tot klooster te dienen. Vandaar de namen Kloosterstraat en Nonnenvijverstraat.

Op de plaats van deze laatste straat bevond zich een langwerpige vijver.

 

 

1778

De Dorpsstraat wordt gekasseid van aan de Waag (waar later de brandweerkazerne komt) tot aan de Veert.

Een jaar later wordt de Nieuwstraat aangelegd.

 

 

1788

De kloosterlingen worden verjaagd en het klooster wordt openbaar verkocht, als gevolg van de hervormingen, die door keizer Jozef II van Oostenrijk en de Nederlanden worden getroffen.

Kort daarna worden Willebroek en omgeving het centrum van de Brabantse Omwenteling, met aan het hoofd burggraaf Villain XIV.

 

 

1795

Karel van Lorreinen - vergezeld van zijn zuster, de prinses van Lorreinen - bezoekt onze gemeente.

 

 

1798

Willebroek wordt een belangrijkcentrum in de Boerenkrijg, met Emmanuel Benedict Rollier als bijzondere aanvoerder.

Het prachtige historisch kasteel van de barons wordt door de Fransen brand gestoken en grotendeels vernield.

 

 

1804

Willebroek wordt een belangrijkcentrum in de Boerenkrijg, met Emmanuel Benedict Rollier als bijzondere aanvoerder.

Het prachtige historisch kasteel van de barons wordt door de Fransen brand gestoken en grotendeels vernield.

 

 

1810

Napoleon legt aan in Willebroek en wordt verwelkomd door de harmonie Sinte Cecilia. 

 

Dat ze vaardige leerlingen waren, bewijst een muzikale uitvoering aan het sas, die op 28 april 1810 gegeven werd.

Dit sas was gans met bloeiende kerselaars omzoomd, ter ere van de keizer, die per trekschuit van Brussel naar hier reisde. Hij werd te Willebroek verwelkomd door burgemeester anssens met een redevoering over vrede.

Aan de Rupel werd hij opgewacht door al de schepen van de Antwerpse vloot, die feestelijk bevlagd waren.

Napoleon was vergezeld van Marie-Louise van Oostenrijk - zijn tweede echtgenote - en een schitteren gevolg van vorsten en rijksgroten.

Een flinke groep ruiters uit de beste burgerij van het naburige Mechelen, sloot zich achter de Harmonie aan en vormde een geleide van het Keizerlijke vaartuig.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1954

Spelen voor Napoleon

Toen Napoleon van Brussel naar Antwerpen voer, moest te Willebroek van schip veranderd worden.

De lichtere vaartuigen (goed voor het kanaal) moesten vervangen worden tegen zwaardere vaartuigen om de getijden van de Rupel te trotseren.

Tijdens dit oponthoud speelde de Kon. Harmonie "Ste. Cecilia".

Napoleon was vergezeld van Marie-Louise.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1820

De Hollandse gouverneur is aanwezig op de liefdadigheidsfeesten ten voordele van de slachtoffers van de toenmalige overstroming.

 

 

1826

De Dendermondsebaan (nu: Dendermondsesteenweg) wordt aangelegd van de Vier Armen naar de Rijweg. Welk een verbetering!

Voordien moest de diligence Mechelen - Dendermonde rijden van de brug langs de Nieuwstraat - Vier Armen - Palingstraat (nu: Overwinningsstraat) tot het einde en dan de aardebaan achter het kerkhof naar de Rijweg.

De voetgangers van Blaasveld naar de Rijweg namen de kortere weg langs de Molenstraat - overzetbootje - Oude Dendermondsestraat en verder de aardebaan achter het kerkhof tot de Rijweg.

 

 

1827

 

Muzikale begroeting van Koning Willem 1 der Nederlanden bij zijn doortocht te Willebroek.

Willem I (van Nederland) verblijft hier kort tijd. Hij woont een dansfeest bij, dat doorgaat op naast elkaar gelegde schuiten.

De aardeweg van Willebroek naar Klein-Willebroek wordt gekasseid.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1831

 

Muzikale opluistering bij het planten van de Vrijheidsboom.

De voorlopige regent van België - Surlet de Chokier - woont de planting van de Vrijheidsboom op de Groene Laan bij.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1832

De Kasteelstraat (nu: Torenstraat) wordt aangelegd op de plaats waar vroeger de kasteeldreef lag.

 

 

1853

De prinsen Leopold (later koning Leopold II) en Philip (graaf van Vlaanderen) nemen deel aan het bal in ons lokaal "Union" recht tegenover de kerk.

Het bal werd gegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van de brug over de Rupel (de Van Enschodtbrug).

Zij openden het bal met de dames van de Burgemeesters van Boom en Willebroek.

 

In 1853 bij de inhuldiging van de brug "Van Enschodt" over de Rupel, viel aan de vorstelijke prinsen Leopold - later koning Leopold II - en zijn broeder de graaf van Vlaanderen, een grote ontvangst te beurt.

Zij woonden 's avonds het prachtige dansfeest bij, dat in het lokaal van de Harmoni "Union" werd gegeven.

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954 en 1963)

 

 

1855

Stichting van de toneelafdeling der Harmonie: de Van Peene's Kring.

 

 

1860

De heer Louis De Naeyer - wonende te Lebbeke - kiest Willebroek uit om een papierfabriek te bouwen, die met 1500 werklieden uitgroeide tot de grootste van België.

De gunstige gevolgen er van zijn menigvuldig geweest:

 

 • De boerenzonen van Willebroek en van meer dan twee uren in de omtrek worden door "de fabriek" aangetrokken, en brengen verteer in onze gemeente
 • Om de verre afstanden niet meer te voet te moeten doen - er waren toen nog geen fietsen - kwamen ze zich vestigen in onze gemeente.
  Hierdoor groeide de bevolking in snel tempo.
 • Avondlessen in metaalbewerking... werden ingericht in "de fabriek" om geschoolde werklieden te vormen, voor het maken van eigen machines en stoomketels en het herstellen ervan
 • Door de grote werkliedenbevolking en de gevormde specialisten komen er spoedig nog andere fabrieken zich vestigen (in Willebroek), namelijk de "Ateliers de Construction de Willebroek", de "Cokesfabriek", de "Ammoniaque Synthétique"...
  Al deze fabrieken brengen meer en meer voorspoed voor iedereen

 

 

1871

Aanleg van de spoorweg Mechelen - Terneuzen.

 

 

1882

Op aandringen van de heer Louis De Naeyer - en niettegenstaande de kritiek van sommige "alweters", die ze te groot vonden - werd een nieuwe markt aangelegd, daarna genaamd de Louis De Naeyerplaats.

 

 

1883

Aanleg van de spoorweg Antwerpen - Willebroek - Aalst.

Stichting van de toneelkundige Van Peene's Kring, als een zij-organisatie van de koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Meer informatie over Van Peene's Kring vind je op de pagina van Louis De Naeyerplein nr. 16.

 

 

1900

 

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia in 1900, met hun leider Willem Broeckmeyer.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jubeljaar (1954)

Het menu ter gelegenheid van het feest van de Harmonie Sinte Cecilia voor de eeuwwisseling

 

 • soep met ballekens
 • bouillie - schorseneren
 • worsten met spruiten
 • hamelbout met boontjes
 • gestoofe tong met rozijnen
 • haas
 • kiekens met sla
 • rijstpap
 • nagerecht - koffie
 • een halve fles wijn

 

En dat alles voor de prijs van 4,50 frank!

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1902

Overlijden van de heer Louis De Naeyer, de groot-nijveraar en burgemeester van Willebroek, die door zijn papierfabriek en zijn stoomketels onze gemeente weervermaardheid heeft doen verwerven.

Uit alle landen kwamen bezoekers om de uitvindingen en toepassingen ervan in zijn fabriek te bestuderen. Zelfs een delegatis van hoge gasten uit China kwam Willebroek bezoeken.

Zij werden allen feestelijk op het kasteel ontvangen, gelegen in een park van tientallen hectaren groot.

 

 

1903

 

De toenmalige voorzitter van onze Harmonie - de heer notaris Robert Peeters - wordt als burgemeester benoemd.

Onder zijn bestuur wordt onze gemeente verfraaid en gemoderniseerd.

In al de straten worden voetpaden en elektrische verlichting aangelegd, stortbaden worden ingericht, enz...

Nieuwe private woningen en winkels rijzen op en veel ouderwetse (gebouwen en winkels) worden vervangen

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

1903 - 1914

Grote moderne werken worden te Willebroek uitgevoerd:

 

 • De vaart word verdiept en met kaaimuren bezet om zeeschepen van 3000 ton toe te laten
 • Het oude sas verdwijnt en een dubbel sas wordt gebouwd meer naar het zuiden van de gemeent
 • Het oude station wordt gesloopt en een prachtig nieuw gebouw verrijst in de plaats
 • De oude spoorbrug over de vaart wordt afgebroken een door een nieuwe vervangen

 

 

1904

 

Bij koninklijk besluit van 23 januari 1904, werd de Harmonie de eretitel toegekend van "Koninklijk".

Die benoeming werd met veel luister gevierd op 21 augustus 1904. Te dier gelegenheid werden in onze gemeente grootse feesten op touw gezet, met een Cantate van 620 personen.

Maanden werd er gewerkt en gezwoegd om de gelegenheidscantate aan te leren, gedicht en getoonzet door éénzelfde persoon: de heer Willem Broeckmeyer.

Deze bestuurde met een weergaloze ijver meer dan 30 jaar onze Harmonie. Heden nog spreken vergrijsde burgers over zijn stuwend werk.

In het park van de firma De Naeyer had een grote muzikale plechtigheid plaats, opgeluisterd door 18 maatschappijen uit het omliggende.

Door de versierde straten trok een machtige optocht.

's Avonds werd een bal aan de leden en hun dames aangeboden.

 

Bij deze gelegenheid uitvoering van een Cantate met 620 uitvoerder en een muziekfestival met 18 muziekmaatschappijen.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1909

Dankzij een milde gift van mevrouw Louis De Naeyer wordt het gasthuis gebouwd.

 

 

1910

 

Zo moest op 19 juni 1910 onze Koninklijke Harmonie een zeer groots opgevat schoolfeest opluisteren.

Machtig veel volk was naar Willebroek gekomen en het ogenblik was werkelijk ontroerend, waarop de heer Robert Peeters, de nationale vlaggen aan de jeugdige vaandrigs overhandigde.

De nationale vlaggen spraken tot het hart... onze Koninklijke Harmonie deed het zingen.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1954

Weergaloos vlaggenfeest

Machtig veel volk was naar Willebroek gekomen.

De toenmalige burgemeester - de heer Robert Peeters - schonk hierbij nationale vlaggen aan de jeugdige vaandrigs van de verschillende scholen.

Deze nationale vlaggen spraken tot het hart... de Harmonie deed het zingen.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

meer informatie en foto's over het vlaggenfeest van 19 juni 1910

 

 

1914

De eerste wereldoorlog breekt uit op de dag dat er een prachtige bloemenstoet moest uitgaan.

En ganse zijk van Willebroek - gelegen ten zuiden van de Nieuwstraat en de Dendermondsesteenweg, wordt platgebrand door de Belgische Genietroepen, om het zicht van het fort te vergemakkelijken.

Nieuwe plannen van wederopbouw worden dan gemaakt dooe de heer architect Georges Van Dyck, één der ijverigste medewerkers van onze harmonie.

 

... bijna een bloemenstoet

We bereikten het jaar 1914 en een volledig programma werd samengesteld tot de viering van ons 110-jarig bestaan.

De "clou" der feestelijkheden zou een bloemenstoet zijn die driemaal zou uitgaan.

Reeds maanden van tevoren waren alle vrienden druk in de weer om iets groots voort te brengen.

Op vrijdag 31 juli 1914  waren ze allen tegenwoordig in het "Casino" voor de laatste schikkingen. De voorzitter besloot de vergadering met de wens uit te drukken: "dat de politieke verwikkelingen, die waren opgerezen tussen Servië en Oostenrijk, zouden worden bijgelegd.

Maar zie: de mobilisatiebrieven werden diezelfde nacht rondgebracht door de gendarmen. Het gold voor de jongste militieklassen.

Wat een verlagenheid!

's Anderendaags werden de overige klassen binnengeroepen. En twee dagen later verklaarde het heerszuchtige Duitsland de oorlog aan het kleine, vredelievende België.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1954

 

 

1920

 

Eindelijk werd op de algemene vergadering van 10 december 1920 het vóóroorlogse bestuur herkozen, met dien verstande dat de vroegere preisdent - de heer Robert Peeters - het ere-voorzitterschap waarnam.

Een nieuweling - de heer Charles Janssens (wisselagent) - werd tot voorzitter uitgeroepen.

Als had de bevolking slechts dit heuglijk ogenblik afgewacht, begonnen de toetredingen toe te stromen. Na enkele dagen telde de maatschappij 129 ereleden en 61 muzikanten.

In maart 1921 gaven we ons eerste winterconcert.

In de maand juni deden we onze eerste uitstap per boot naar Grimbergen, via Vilvoode.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1954

 

 

1929

 

125 jaar oud

Een groots concer werd gegeven in het park der Firma Der Naeyer op 21 juli.

Van de 150 leden - die in 1904 het 100-jarig bestaand vierden - waren er nog 30 in leven, dus 1/5.

Van de 60 speledne leden van toen, bleven er nog 3 over, die om hun taaie volharding werden toegejuicht. Het waren de heren August Smets (intussen overleden), Hector Lettanie en Charles Janssens.

...

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

 

 

1940 - 1945

 

Door de oorlogswoede verblind hadden de Duitsers ons lokaal "Casino" moedwillig in brand gestoken. Gans ons muziekrepertorium ging in de vlammen op. Onze instrumenten werden troosteloze, vormloze massa's tussen de uitgebrande puinen.

Onze voorzitter - de heer Robert Peeters - wiens gezondheidstoestand ondermijnd was geworden tijdens zijn vlucht naar Frankrijk, werd ons in 1942 ontrukt. Het oorlogswee had een rechtschapen man neergeveld. Zijn afsterven werd door allen diep betreurd.

...

Uit gehechtheid aan onze Harmonie, nam mevrouw Robert Peeters in 1945 het ere-voorzitterschap waar en blijft tot op heden trouw op haar post.

In 1943 kwam een nieuwe slag ons bestuur teisteren: de heer Arthur Lacourt moest de drukke vergaderzaal ruilen voor het stille kerkhof. Onze wardering voor zijn grote stuwkracht weze mevrouw Arthur Lacourt een troost.

...

Hier brengen we een bijzondere vermelding voor de heren Jean Lamberts, Jean Teck, Jozef Lauwers, Emmanuel Somers, Alfred Van Dyck en Frans Mertens, die het eerst de gedachte naar voren brachten om de Harmonie weder op te richten in 1945.

...

We namen onze intrek in het zaaltje "Elbardo".

...

Ons lokaal werd onderhuurd door de Duivenbond en we konden terug verhuizen naar de oude "Salle de Paris", om uiteindelijk ons huidig lokaal "Alhambra" te betrekken.

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

In 1940 wordt het Casino verwoest door een bombardement en beschietingen - het hele gebouw en de volledige inboedel gaan hierbij verloren.

Ook de bezittingen van de koninklijke Harmonie gaan hierbij verloren.

Bron: Annie Van Dessel

Nieuwe wereldramp

Opnieuw knetterden de oorlogswapens... opnieuw zwegen de instrumenten.

Door de oorlogswoede verblind hadden de Duitsers het lokaal Casino moedwillig in brand gestoken. Gans het muziekrepertorium ging in de vlammen op. De instrumenten waren troosteloze, vormloze massa's tussen de uitgebrande puinen.

De heer Robert Peeters, voorzitter, wiens gezondheidstoestand ondermijnd was geworden, tijdens zijn vlucht naar Frankrijk, werd aan de Harmonie in 1942 ontrukt.

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1947

 

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van Willebroek behaal de 1ste prijs in Anderlecht.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1965

 

 

1954

 

 

 

Op 27 juli (1954) werd een afvaardiging van het bestuur plechtig op het gemeentehuis ontvangen.

De heer schepen Van Lerberghe - voorzitter van de gemeentelijke feestcommissie - stelde de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia voor aan de heer burgemeester Van Winghe, omringd door het volledig schepencollege.

Hij schetste op pittige wijze de verdiensten van de Harmonie doorheen de vele jaren, in dienst van het volk en in dienst van de gemeente. Hij besloot met een warme hulde aan het huidige bestuur en gaf zijn beste wensen voor de toekomst.

...

Openbare concerten op de Louis De Naeyerplaats:

 

 • 3 juli - General Motorsband (Antwerpen) onder leiding van de heer. D. Van Nevel
 • 8 juli - Socialistische Harmonie "Vooruit" (Willebroek) onder leiding van de heer J. Schampaert
 • 10 juli - Koninklijke Fanfare "Eendracht" (Willebroek) onder leiding van de heer Ed. Baeyens
 • 15 juli - Katholieke Harmonie "Deugd en Vlijt" (Willebroek) onder leiding van de heer J. Van Breedam
 • 17 juli - Koninklijke Fanfare van de Brouwerij Haecht onder leiding van de heer P. Roupcinsky
 • 21 juli - slotconcert - Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (Willebroek) onder leiding van de heer M. De Boeck

 

...

Er volgde ook een Grote Internationale Muziekwedstrijd, die gehouden werd in het park van Louis De Naeyer.

De jury bestond uit dhr. J. Redouté (kapitein, kapelmeester bij de luchtmacht) - voorzitter, dhr. J. Moerenhout (kapitein, kapelmeester 11de brigade) en dhr. A. Courtain (ere-kapitein, kapelmeester 2de regiment).

In de jubileumuitgave van het jaarverslag staan ook foto's van de deelnemende muziekmaatschappijen.

 

Op de bovenste foto de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia in het jubeljaar 1954.

Op de onderste foto een afvaardiging van het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia na ontvangst op het gemeentehuis in datzelfde jubeljaar.

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jubeljaar ("Grote Internationale Muziekwedstrijd - Ontvangst op het gemeentehuis", 1954)

Jubelviering - 150-jarig bestaan

Tijdens deze 3 weken lange Jubelviering traden niet minder dan 47 muziekmaatschappijen op, om allen hulde te brengen aan de 150-jarige.

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia in 1954 met hun leider Marcel De Boeck

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jubeljaar (1954)

 

 

1955

 

Deze brochure werd uitgegeven ter gelegenheid van een Muziekfestival, ingericht door de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia te Willebroek, tot viering van het 125-jarig bestaan van de Dynastie.

Onze Harmonie uitte reeds vroeger zijn eerbied voor de regerende vorsten:

in 1810 verwelkomde zij Napoleon en Marie-Louise bij hun bezoek aan Willebroek

...

Verklaring

Deze bondige geschiedenis van ons Belgisch Vorstenhuis past niet in het kader der "Geschiedenisboeken", die wij in onze schooltijd verwenst hebben, met hun stijve feiten en ontelbare data van geboorten, oorlogen, verdragen en overlijdens.

Dit werkje wil veeleer een vertelling zijn... een verhaal over een land, over een familie, over een gemeenschap. Het wil de bijzonderste feiten uit ons verleden weer in het geheugen brengen, om de huidige generatie liefde en genegenheid bij te brengen voor hun Moeder- en Vaderland.

Het wil zijwen op de gedurige vooruitgang van handel en nijverheid en de gevolgen hiervan op de maatschappij. Het wil voornamelijk een bijzonder licht werpen op het leven, het strijden en het welslagen van onze koningen.

Zoek dus geen "strenge" geschiedenis, maar wel een roman over het land der Belgen, verteld op het ogenblik dat zijn vorsten 125 jaar regeren.

...

 • Hoe was de toestand vroeger?
 • Het gebeurde na Waterloo...
 • En de mistevredenheid groeide...
 • En toen verjaarde Willem I
 • Zij zongen van de vrijheid... en bevochten ze op straat
 • Een bloedige strijd in het park te Brussel
 • Wat nu, kleine man?
 • En eindelijk... ons koninkrijk!
 • Wel een koningdom, maar geen koning

...

Hierna volgen hoofdstuken over de opeenvolgende 5 koningen van België, met hun volledige namen en historische data.

...

 • Leopold I (°Coburg 16 december 1790 - +Laken 10 december 1865) x Louise-Marie van Orléans (°Palermo IT 3 april 1812 - +Oostende 11 oktober 1850)
 • Leopold II (°Brussel 9 april 1835 - + Laken 17 december 1909) x Marie-Henriette van Oostenrijk (°Pest HU 23 augustus 1836 - +Spa 19 september 1902)
 • Albert I (°Brussel 8 april 1875 - +Marche-les-Dames 17 februari 1934) x Elisabeth van Beieren (°Pssenhofen DE 25 juli 1876 - +Laken 23 november 1965)
 • Leopold III (°Brussel 3 november 1901 - +Sint Lambrechts Woluwe 25 september 1983) x Astrid van Zweden (°Stockholm SE 17 november 1905 - +Küssnacht CH 29 augustus 1935)
 • Boudewijn (°Brussel 7 september 1930 - +Motril ES 31 juli 1993) x Fabiola Mora y Aragón (°Madrid ES 11 juni 1928 - +Laken 5 december 2014)

...

 

 

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1955 - Extra nummer ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Belgische Dynastie

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Onze Vorsten regeren 125 jaar (1955)

 

 

1956

 

Een aantal gebeurtenissen van het jaar 1956

 

 • zondag 29 januari: concert der Koninklijke Harmonie Verbroedering in Mariekerke
 • maandag 20 februari: opvoering van de toneelafdeling van de Harmonie-Jeugd
 • zondag 18 maart: sprookjesspel "Sneeuwwitje en de 7 dwergen" - de grote harmonie speelt tijdens de pauzes
 • zondag 25 maart: concert van de Koninklijke Fanfarde Concordia in Tisselt
 • zondag 8 april:  afgevaardigden van de Vlaamse Televisie komen luisteren naar het programma van de blokfluiters - dirigent is Jozef Vervliet
  begeleiders zijn L. De Boeck, J. Vervliet, Ed. Nonclercq, Fr. Willockx en R. Convents
 • woensdag 18 april: concert onder het motto "Successen 1955"
 • "meiavond": het blokfluitorkest gaat in een korte optocht door de gemeente
 • zondag 20 mei: het blokfluitensemble van de Harmonie is te gast in Steenokkerzeel
 • zondag 15 juli: herdenking van het 125-jarig bestaan van het Belgisch Vorstenhuis
  Dit gaat vergezeld van muziekconcerto's op de Louis De Naeyerplaats door de Koninklijke Fanfare Rumolduszonen uit Humbeek, de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van Merchtem, de Koninklijke Fanfare Sinte Cecilia uit Heffen, de Liberale Harmonie van Boom en de Koninklijke Fanfare Concordia uit Tisselt
 • donderdag 19 juli: optreden van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia ter afsluiting van de feesten voor het 125-jarig bestaan van de Belgische dynastie
 • zaterdag 25 augustus: bezoek aan de Koninklijke Fanfare Willen is Kunnen in Houtem (bij Vilvoorde) ter gelegenheid van een plaatselijk muziekfestival
 • september: deelname door de Koninklijke Harmonie aan het Bevrijdingsconcert
 • zondag 18 en maandag 19 november: teerfeesten van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia in zaal Scala op de Louis De Naeyerplaats
 • zaterdag 19 november: Dag der Harmonie-Jeugd
 • zondag 20 november: Succesrijke optocht

 

 

Lees alle artikels in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1955-1956

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1956

 

 

 

Op de bovenste foto de balletgroep voor de opvoering van "Het Verdwenen Meisje".

Onderaan de verklede meisjes en jongens voor het jeugdbal "Leve Karnaval".

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1956)

 

 

 

1955

Het grootste deel onzer leerlingen in de muziek met hun leraars: de heren Jozef Vervliet, Frans Willocx, Edward Nonclercq en voor de tambours de leraar de heer August Cleirbout en onze tambour-majoor de heer Rafaël Van Wouwe.

De bijzonderste leraar - de heer Modest Willocx - kon niet aanwezig zijn.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1956)

 

 

 

Ons Blokfluit-Ensemble onder de leiding van de heer Jozef Vervliet.

Zij speelden reeds voor de Televisie en zullen binnenkort aldaar opnieuw optreden.

Op verzoek van het Muziekverbond van België zullen zij een demonstratie geven in twintig voorname plaatsen.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1956)

 

 

1957

 

 

Hierboven:

Ontwerp van de voorgevel van ons nieuw lokaal, genaamd "HARMONIE", in opbouw op dezelfde plaats als de vroegere Casino.

De zaal bevindt zich achteraan.

Architect: mijnheer Raymond Van Dijck 

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1955-1956

Wanneer verleden jaar de opning van ons nieuw lokaal (Casino) één van de verheugendste feiten was van een druk muzikaal leven, dan ontvangt dit jaar de belangrijkste aanwinst van jonge muzikanten de "Oscar van verdienste".

Door de volledig inschakelin van ons eerste blokfluitorkest, door de uitbreiding van ons tamboerkorps en door het toetreden van andere muzikanten, is onze maatschappij bijna verdubbeld.

...

Daar onze nieuwe leden slechts gemiddeld 12 jaar oud zijn, heeft onze maatschappij als het ware een zekerheid, dat de overgrote meerderheid ervan, ruim 50 jaar hun beste krachten zullen wijden aan de verdere opbloei van de vereniging, die hen 3 jaar terug in haar rangen riep, om in het blokfluitorkest op een snelle en nuttige wijze muziek te leren.

...

Intussen zijn weer 26 moedigen lid geworden van een nieuw blokfluitorkest, dat momenteel het jong muzikaal zaad laat kiemen, om binnenkoft jeugdig open te bloeien en alzo weer ±20 muzikanten aan de grote Harmonie zal schenken.

...

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1957-1958

 

 • 16 februari: uitstap naar Steenokkerzeel
 • 19 februari: deelname an de "Six Days" van Antwerpen
 • 17 november 1957: teerfeest van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Tekst van telegrams verstuurd naar aanleiding van de viering van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia:

...
Aan zijn Majesteit, Boudewijn I, Koning der Belgen, Brussel

Sire,

De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia te WXillebroek, verenigd op de jaarlijkse Ste Cecilia-feesten, hernieuwt hiermede haar gehechtheid aan het Vorstenhuis en wenst zijn Majesteit een voorspoedige regering.

...

Aan mevrouw Robert Peeters, Erevoorzitster, Brussel

Mevrouw de Erevoorzitster,

De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia te Willebroek, verenigd op de jaarlijkse Ste Cecilia-feesten, stuurt haar geachte Erevoorzitster, de beste dank voor haar milde steun en de beste wensen voor de toekomst.

...

Beide telegrams ondertekend met Kon. Harm. Ste Cecilia, Casino, Willebroek

In het jaarverslag volgt dan de volledige tekst van de tafelrede van de Heer Louis Amelinckx, met opsomming van de verdiensten van verschillende leden van de Harmonie tijdens het afgelopen werkingsjaar. Er wordt ook aandacht besteed aan de huldewoorden, geschreven ter gelegenheid van het overlijden van de heer Charles Janssens

 

 • einde november: vastleggen van de nieuwe statuten van de Harmonie, die op 7 december 1957 in het Staatsblad verschijnen
 • december: Sint Niklaasfeest voor de kinderen

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1957-1958

 

 

1958

 

 

 • 1 november: de koninklijke harmonie stapt mee op voor de jaarlijkse rouwbetuiging aan de graven van de gesneuvelde soldaten en burgerslachtoffers
 • november - teerfeesten met 224 deelnemers in de zaal van het Casino
 • zaterdag 27 december: kerstfeest voor de jeugdige leden van de Harmonie
 • derde

 

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1958-1959

 

 

1959

 

 

 • 4 februari - jaarlijkse algemene vergadering
 • 11 februari - Six Days van Antwerpen
 • 21 februari - paardenschepsouper
 • 11 maart - kunstconcert
 • maart - half vasten - deelname aan de carnavalstoet met de "Muzikale Pierrots" en "Sneeuwwitje bij de Dwergen"
 • 12 april - bijwonen van een cabaretavon in Tisselt, georganiseerd door de Koninklijke Fanfare Concordia
 • 19 april - jaarlijkse bedevaart naar het Fort van Breendonk
 • 1 mei - feest van de Arbeid met een optreden van de jeugd-harmonie
 • 2 mei - feest van de Ontspanning
 • 3 mei - feest van de Herdenking
 • 23 mei - bezoek met optreden in Breendonk
 • 11 juli - concert in Klein-Willebroek
 • 16 juli - concert in Willebroek - op het programma de "modernen" en de "klassiekers"
 • 25 juli - optreden op het festival in Heindonk
 • 3 september - concert van de Bevrijding
 • 6 september - deelname aan de viering van het 50-jarig bestaan van de Katholieke Harmonie Deugd en Vlijt in Willebroek
 • 18 september - concert in Castel
 • 20 september - verrassingsserenade voor de heer Louis Amelinckx
 • 22 en 23 november - Teerfeest in lokaal het Casino

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1958-1959

 

 

1960

 

 

 • 2 juli - jubelconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare Concordia in Tisselt
 • 14 juli - kunstconcert op de Louis De Naeyerplaats
 • 18 september - kunstconcert op de Louis De Naeyerplaats
 • 29 oktober - gelegenheidconcert voor de 100ste verjaardag van Victor De Maerschalck in de Guido Gezellestraat
 • 20 en 21 november - Teerfeest in lokaal Casino, voorafgegaan door een optocht door de gemeente

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1959-1960

 

 

1961

 

Hoe ontstonden de volkse muziekverenigingen?

En welke plaats bekleedt hierin onze Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia?

De levensomstandigheden vinden hun vertolking in verhalen en gezangen, waarvan sommige - vooraleer neergepend te woden - mondelings van geslacht tot geslacht overgemaakt worden, zoals dit heden ten dage nog gebeurt bij primitieve volksstammen. Dit was eveneens het geval in Oud-Egypte en Oud-Griekenland, waar koorzangers, begeleid door fluit en slagwerk, de lof bezongen van de macht der Goden, de kracht van de Natuur en de vergoding van de seizoenen.

...

Evolutie

Een bevelschrift van Lodewijk de XIVde, gedagtekend op 18 januari 1683, verordent het statuut van de muziekkorpsen bij het leger en beperkt de uitgaven daaraan verbonden.

In de loop van de XVIIIde eeuw worden de kapellen aangevuld met klarinetten en hobo's.

...

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1961

 

 • Verslag over de teerfeesten van 20 november 1960
 • Verslag over het kerstconcert van de Jeugdharmonie (december 1960) (meerdere artikels)
 • 15 maart 1961 - Six Days van Antwerpen
 • Kunstconcerten in Berlaar, Humbeek en Heffen
 • Openbaar concert op de Louis De Naeyerplaats
 • 19 en 20 november 1961 - Teerfeesten van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
  met aansluitend het relaas over deze feesten in "De Nieuwe Gazet"

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1961

 

 

Advertentie in het jaarverslag om jongeren uit te nodigen om muziekonderricht te krijgen en toe te treden tot de harmonie.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1961

 

 

1962

 

In het jaarverslag van 1962 wordt een heel artikel gewijd aan de geschiedenis van de aardkorst, genaamd "Sial" en over de vervorming van de aardkorst.

Er wordt ook aandacht besteed aan het overlijden van een aantal (steunende) leden van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 • mevrouw Louis Doms - Van de Sande
 • mevrouw Arthur Lacourt
 • mevrouw Emmanuel Somers
 • meneer Leon De Ridder
 • meneer Laurent De Laet
 • meneer Alfons Marnef
 • meneer Robert De Ruysscher
 • meneer Edmond Lettani
 • meneer Jozef Van den Abbeele

...

 • 7 februari - jaarlijkse algemene statutaire vergadering in lokaal Casino
 • 26 februari - uitstap naar Westmalle
 • 11 maart - uitstap naar Mariekerke
 • viering van het 100-jarig bestaan van de Koninklijke Fanfare Volharding van Blaasveld
 • bezoek van Nederlandse radioreporters van de VPRO
 • viering van het 50-jarig bestaan van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis in Willebroek
 • 7 april: officiële opening van "Ons Huis"
 • 1 mei-viering in et Casino met schep als hoofdgerecht
 • 5 juli en 8 september: concert op de Louis De Naeyerplaats
 • 14 september en 21 december: kunstconcert in Ons Huis
 • teerfeesten 1962

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1962

 

 

1963

 

Ter gelegenheid van het 160-jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie - dat gevierd wordt in 1964 - wordt het volgende erecomité samengesteld:

 

 • Voorzitter: de heer L. Schevenhels (ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur)
 • Leden
 • de heer O. Vanaudenhove (oud minister en senator)
 • de heer J. De Ryck (nationaal voorzitter van het Muziekverbond van België)
 • de Heer H. Vanderpoorten (volksvertegenwoordiger)
 • de heer Fr. De Weert (directeur van het P. Huysmanscentrum)
 • de heer W. Pelemans (muziekcriticus - componist)
 • de heer J. Moerenhout (componist - voorzitter van de Provinciale Muziekfederatie van Antwerpen)
 • de heer J. Segers (directeur van de Muziekschool - onderkapelmeester van de muziekkapel van de luchtmacht)
 • de heer O. Van Herp

 

In Willebroek werd ook nog een feestcomité opgericht, bestaande uit:

 

 • de heer R. Convents (voorzitter)
 • de heren E. Nonclercq, M. Meganck, J. Vervliet en G. De Schutter (leden)

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

Het bestuur van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia was einde 1963 - begin 1964 als volgt samengesteld:

 

 • mevrouw Robert Peeters - ere-voorzitster
 • de heer Louis Amelinckx - voorzitter
 • de heer Robert Convents - ondervoorzitter - secretaris
 • de heer Emmanuel Somers - penningmeester
 • de heer Charles De Ruysscher - verslaggever
 • de heer Marcel De Boeck - muziekleider
 • de heren Jozef Lauwers, Ernest De Schutter, Henri De Gang, Eduard Nonclercq, Jef Reveraert, Marcel Meganck, Leon De Bruyne, Hector Van den Heuvel, Jos Vervliet, Georges Goovaerts, Paul De Gang, Frans Smedts, Werner Marijnen, Guy De Schutter en Jean Naegels - leden

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

Prijs van de Koning

In een Internationale Muziekwedstrijd te Brecht behaalde de thans jubilerende vereniging het hoogste aantal punten in de ERE-AFDELING.

Ze bekwam hierdoor het ERE-PLAKKET van Koning Boudewijn.

Deze prestatie werd in ons jaarverslag van 1961 als volgt beschreven...

...

 

In het jaarverslag wordt extra aandacht besteed aan volgende personen:

 

 • de heer en mevrouw Amelinckx
 • Guy Duijck
 • Kapitein Hanniken
 • Renier Janssen
 • Marcel De Boeck

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1963

Foto van Marcel De Boeck (°Mariekerke-aan-de-Schelde 19 december 1921).

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

1963

Het jeugddrumkorps van de Koninklijke Harmonie.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

1963

Uitnodigende advertentie in het jaarverslag om jongeren te werven om muziek te leren en aan te sluiten bij de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

Advertentie in het jaarverslag om (steunende) leden voor de Koninklijke Harmonie op te roepen.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1964

 

Dit jaar viert de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia haar 160-jarig bestaan.

Het jaarverslag is dus in grote mate aan deze feestelijkheid gewijd.

Andermaal wordt naar aanleiding van deze feestelijkheden een erecomité opgericht:

 

 • beschermvrouwe: Hare Majesteit Koninging Elisabeth
 • Voorzitter: de heer L. Schevenhels (ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur - dienst Volksontwikkeling)
 • Leden: O. Vanaudenhove (oud-minister en senator), J. De Ryck (nationaal voorzitter van het Muziekverbond van België), H. Vanderpoorten (volksvertegenwoordiger), Fr. De Weert (directeur P. Hymanscentrum), W. Pelemans (muziekcriticus, componist), J. Moerenhout (componist, voorzitter van de Provinciale Muziekfederatie van Antwerpen), J. Segers (directeur van de Muziekschool, onderkapelmeester van de Muziekkapel van de Landmacht), O. Van Herp.

 

Er wordt ook een feestcomité opgericht:

 

 • voorzitter: R. Convents
 • leden: E. Nonclercq, M. Meganck, J. Vervliet, G. De Schutter

 

Voor de viering wordt een jubelconcert georganiseerd met "moderne muziek", met werken van : J. Hannieken, Renier Janssen, J. Moerenhout, J. Schampaert. P. Leemans, G. Duijck, J. Segers en dirigent Marcel De Boeck.

Feestleider Robert Convents geeft bij de aanvang van het jubelconcert een feestrede.

 

In november vinden traditioneel de teerfeesten plaats.

 

Dit jaar worden ook de 90-jarige eremuzikanten Hector Lettani en Octave Van Herp gevierd.

 

 

 

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

 

 

 

 

De Koninklijke Harmonie verwerft voor en tweede keer de Erepenning Koning Boudewijn.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

Uitnodiging in het jaarverslag om (steunend) lid te worden van de Koninklijke Harmonie.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

24 april 1964

In de gemeentelijke feestzaal wordt een speciaal concert verzorgd.

Hierboven het programma van de "Willebroekse Notenbalken", zoals het concert wordt genoemd.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

11 juli 1965

Uitstap met de leden van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia naar Hasselt, waar ze zullen deelnemen aan het Nationaal Kampioenschap (in de ere-afdeling).

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

 

november 1964

Op de bovenste foto drumband - in de nieuwe uniformen.

Op de onderste foto de koninklijke harmonie in november 1964.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

Foto van de van Peene's kring uit 1908 - de toneelkring opgericht als zij-organisatie van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1965

 

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia is kampioen!

Nadat de Willebroekse K.W.S.V. op een schitterende wijze tot voetbalkampioen was gepromoveerdd, behaalde thans de gekende Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia eveneens de Nationalle Kampioenstitel te Hasselt.

Dit kampioenschap voor harmonies en fanfaren van de afdelingen Uitmuntendheid en Ereafdeling werd ingericht door het Muziekverbond van België met de hoge medewerking van Hare Majesteit Koningin Elisabeth en het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur.

...

Londerzeel en Willebroek worden kampioenen in de hoogste afdeling!

...

Voor deze prestatie wordt de Koninklijke Harmonie extra in de bloemetjes gezet en gefeliciteerd door gouverneur Declerck en burgemeester Van Winghe.

(zie foto's hieronder)

Lees de volledige artikels in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1965

 

 

 

De Koninkljke Harmonie bestaat nu 161 jaar.

Ze worden nationaal kampioen van België in de Ereafdeling Harmonies.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1965

 

 

1966

 

Dit jaar viert de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia een groot "overwinningsfeest.

Ze worden door het Muziekverbond van België aangeduid om in de maand juli deel te nemen aan de internationale wedstrijd in Vallaro in Italië. Tijdens het optreden wordt aan de Harmonie een ereplakket uitgereikt door schepen Van Lerberghe van Willebroek, om hen te belonen voor het behalen van de nationele titel in Hasselt.

Het verloop van de wedstrijd en de geschiedeis van de Harmonie worden uitvoerig beschreven in de Belgische pers: Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad, de Nieuwe Gazet,

De heenreis naar Varallo gaat met de internationale trein van Oostende, via Strasbourg, Bazel, Milaan en Rome. Het eindpunt ligt echter in Chiasso (CH). In Bazel wordt de goederenwagon met de instrumenten tegengehouden voor controle door de douane. Deze wagon komt pas 3 uur later op de plaats van bestemming aan.

Het vervolg van de tocht ging dan met autocars. Dat had wel gevolgen op de "nachtrust" van de harmonieleden.

De uitslag van het concours:

 

 • eerste prijzen: Denemarken, Italië en Luxemburg
 • tweede prijzen: België en Frankrijk
 • forfaits: West Duitsland en Oostenrijk

 

Op het einde van het jaar (19 november) vinden dan de traditionele teerfeesten plaats. En op die teerfeesten wordt uiteraard verslag gedaan van de deelname aan de wedstrijd in Italië. Robert Convents vat het als volgt samen:

 

Mijn waarde disgenoten,

We hebben rond de 3.600 km afgelegd... 15 uren geslapen... 105 uren wakker geweest... 15 uren gegeten... 12 uren gedronken (sommigen meer!).

Maar we zijn ONEINDIG gelukkig geweest.

 

Op de teerfeesten worden ook de plannen voor het volgende jaar 1967 uit de doeken gedaan.

 

 

 

 

-

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1966

 

 

Op de marktplaats voor het stadhuis in Varallo (IT) staan de vijf deelnemende muziekmaatschappijen opgeteld: Italië, Frankrijk, Denemarken, Groot Hertogdom Luxemburg en België.

Hier werden eens te meer de Nationale Hymnen uitgevoerd.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1966

 

 

 

 

Een uitnodiging in het jaarverslag om kandidaat-leden voor de harmonie uit te nodigen.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1966

 

 

2004

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia stopt officieel in 2004 met alle activiteiten, nà een 200-jarig bestaan.

Voor die gelegenheid wordt in de gemeentelijke feestzaal een afscheidsavond ingericht; o.a. georganiseerd door Johnny en Willy Nonclercq

Bron: Annie Van Dessel

 

 

Bestuur

 

1954

 

 • ere-voorzitster: mevrouw Robert Peeters - Coullier
 • voorzitter: de heer Louis Amelinckx
 • onder-voorzitter: de heer Armand Van der Straeten
 • secretaris: de heer Leonard De Boeck
 • kassier: de heer Emmanuel Somers
 • feestbestuurder: de heer Robert Convents
 • raadgevend lid: de heer Leon De Bruyne
 • dirigent: de heer Marcel de Boeck
 • onder-dirigent: de heer Louis Doms
 • bestuursleden: Alfred Van Dyck, Charles Janssens, Frans Mertens, Hector Van den Heuvel, Victor De Boeck, Jozef Lauwers, Eduard Nonclercq, Henri De Gang, Modest Willockx, Willem Van Rompaey, Jozef Reveraert, Marcel Meganck, Ernest De Schutter, Frans Van Campen

 

 

Linksboven: voorzitter 1942 - Robert Peeters

Rechtsboven: voorzitter sinds 1950 - Louis Amelinckx

Linksonder: ondervoorzitter tot 1943 - Arthur Lacourt

Rechtsonder: secretaris tot 1942 - August Emmers

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jubeljaar (1954)

 

 

 

Foto van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia uit Willebroek in 1954.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

 

 

Afbeeldingen

 

 

"Geboorteakte" van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, van 1904.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954), pg. 18

 

 

 

Menu van het teerfeest van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia in 1900.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954), pg. 20

 

 

 

Pagina 16 uit het jaarverslag van 1954.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

 

 

 

1960

Ons trommelkorps met 1 tamboer-majoor en 25 paradetrommels.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1959-1960

 

 

 

1960

De jeugd-harmonie in 1960 - De toekomst onzer harmonie is verzekerd.

...

Links vooraan op de foto staat de heer Vervliet als dirigent.

...

Voor de heer Jozef Vervliet een "reprise"...

Jos schraagt een reusachtig werk en springt in de moeilijkste toestanden steeds ter hulp.

Hij bewerkt de muziek voor de Jeugd-Harmonie, herhaalt zaterdagnamiddag en zondagvoormiddag, laat de instrumenten herstellen, bracht samen met de heer Marcel Meganck de muziekboekjes in orde (herkenningstekense van eigen vinding), houdt de inventaris in orde van de rijke instrumentenschat der Harmonie, en misschien ... ben ik nog iets vergeten.

Proficiat Jos... laat me toe u in naam van het bestuur, van harte dank te zeggen voor deze voorbeeldige werking.

...

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1959-1960

 

 

 

1960

Onze harmonie... de grootste en één der beste van België.

Parade op de Veert.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1959-1960

 

 

 

1962

Radio Hilversum (VPRO) wijdde in 1962 een reeks uitzendingen aan ons land onder het thema: "Vlaanderen is vlakbij".

In één van de uitzendingen was het de bedoeling te handelen over de volksmuziek en meer in het bijzonder, over het leven in een dergelijke muziekgemeenschap.

... 

Op de afscheidsavond werd er natuurlijk aan een groepsfoto gedacht.

Vooraan (links en rechts) de twee reporters van de VPRO.

Daarachter een gedeelte onzer welbekende bestuursleden.

Op de tafel... de alles horende banopnemer met micro.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1962

 

 

 

 

juni 1963

De brieven die naar jaarlijkse gewoonte ter gelegenheid van de viering van de Koninklijke Harmonie aan Koningin Elisabeth werden gestuurd.

De bovenste is de brief van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van Willebroek - de onderste is een begeleidend schrijven van het Muziekverbond van België.

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

juli 1963

Een maand later volgt het antwoord, verstuurd door de secretaris van Koningin Elisabeth.

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

 

Laatste wijziging 17-08-2022 - Toevoegen informatie uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
09-06-2022 - Afsplitsen overzicht jaarverslagen naar aparte pagina
29-04-2022 - 02-07-2022 - Toevoegen informatie en afbeeldingen over de geschiedenis van de gemeente en over de koninklijke harmonie
27-04-2022 - Creatie nieuwe pagina