Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein - Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

WILODSAS_STCEC

 

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Geschiedenis en afbeeldingen tot 1900, bestuur

 

       

 

Pagina 1: Geschiedenis en afbeeldingen tot 1900, bestuur

Pagina 2: Geschiedenis en afbeeldingen vanaf 1901 tot 1960

Pagina 3: Geschiedenis en afbeeldingen vanaf 1961

Pagina 4: Jaarverslagen

 

 

Bestuur

 

1954

 

 • ere-voorzitster: mevrouw Robert Peeters - Coullier
 • voorzitter: de heer Louis Amelinckx
 • onder-voorzitter: de heer Armand Van der Straeten
 • secretaris: de heer Leonard De Boeck
 • kassier: de heer Emmanuel Somers
 • feestbestuurder: de heer Robert Convents
 • raadgevend lid: de heer Leon De Bruyne
 • dirigent: de heer Marcel de Boeck
 • onder-dirigent: de heer Louis Doms
 • bestuursleden: Alfred Van Dyck, Charles Janssens, Frans Mertens, Hector Van den Heuvel, Victor De Boeck, Jozef Lauwers, Eduard Nonclercq, Henri De Gang, Modest Willockx, Willem Van Rompaey, Jozef Reveraert, Marcel Meganck, Ernest De Schutter, Frans Van Campen

 

 

Linksboven: voorzitter 1942 - Robert Peeters

Rechtsboven: voorzitter sinds 1950 - Louis Amelinckx

Linksonder: ondervoorzitter tot 1943 - Arthur Lacourt

Rechtsonder: secretaris tot 1942 - August Emmers

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jubeljaar (1954)

 

 

 

1954

Foto van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia uit Willebroek.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954)

 

 

Bijkomende informatie

 

Sinte Cecilia is de patrones van de muziek. De patroonheilige wordt voorgesteld met een instrument, en staat symbool voor muziek, zang en muzikale begeleiding.

De patroonsheilige wordt in de christelijke gemeenschap gevierd op 12 november.

 

Tijdens de bezetting van onze gewesten door de Franse troepen wordt deze maatschappij in 1804 gesticht.

Namen als Verdickt, Janssens-Modaff, Van den Bogaert, Van Crombruggen en Isenbaert volgen in Mechelen lessen van toondichter Siebens.

 

Op 28 april 1810 brengen zij een eerste muzikale uitvoering ten gehore aan het sas van Willebroek, en dat ter gelegenheid van de doortocht van het schip waarop keizer Napoleon en zijn echtgenote Marie-Louise van Brussel naar Antwerpen varen, met doortocht op het kanaal in Willebroek.

 

De maatschappij - met 28 muzikanten - wordt al snel als officiële muziekmaatschappij herkend.

 

In 1827 begroet de muziekmaatschappij koning Willem van de Nederlanden op de doortocht van Antwerpen naar Brussel. Hij moest in Willebroek overstappen op een ander vaaartuig.

 

Op vrijdag 29 april 1831 is de harmonie van de partij bij de planting van de Vrijheidsboom aan de Groene Laan, in aanwezigheid van baron Surlet de Chokier.

 

In 1853 is de harmonie aanwezig bij de plechtige opening van de Van Enschodtbrug (van Klein Willebroek naar Boom).

 

In 1864 wordt het 60-jarig bestaan van de maatschappij gevierd met grote feestelijkheden. 32 muziekmaatschappijen luisteren de feestelijkheden op.

 

Robert Peeters was gedurende lange tijd voorzitter van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia. De Harmonie brengt een feestelijk hulde bij zijn benoeming als burgemeester op 18 februari 1904.

Ook bij de schoolfeesten op 19 juni 1910 is de harmonie meer dan ondersteunend aanwezig.

 

Willem Broeckmeyer heeft 30 jaar de harmonie bestuurd. Na hem neemt Judocus (Josse) Clymans deze taak over tot in 1922.

Hij wordt op zijn beurt opgevolgd door Jules Lettanie, daarna volgt kapelmeester Cootmans en nog later Marcel De Boeck.

 

In 1914 wordt het 110-jarig bestaan gevierd, maar door WO I vallen alle activiteiten stil tot na de oorlog. Na de oorlog telde de maatschappij 61 muzikanen en 120 ereleden.

In 1925 gaf de harmonie een groots concert in het park van Louis De Naeyer, ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.

 

In WO II werd het lokaal van de Harmonie - het Casino - volledig door brand verwoest, waardoor partituren en instrumenten verloren gingen.

Na de oorlog nam L. Amelinckx het voorzitterschap over van de overleden Robert Peeters - Marcel De Boeck werd dirigent.

Het succes van de harmonie blijft doorgan, o.a. met succesvolle deelname aan tal van kampioenschappen.

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

 

 

Geschiedenis

 

Het geschiedkundig relaas op deze pagina is afgeleid uit de jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Deze jaarlijkse publicaties werden samengesteld door Robert Convents - voorzitter van het feestcomité van de koninklijke harmonie - in de periode van 1954 tot 1968.

Een PDF-versie van die jaarverslagen is beschikbaar op een volgende bladzijde (zie menukeuze hierboven of links in het keuzemenu).

 

Van de gemeente en vóór de stichting van de koninklijke harmonie Sinte Cecilia

 

1565

1632

1654

1661

1697

 

 

 

 

 

1712

1778

1788

1795

1798

 

 

 

 

 

 

Vanaf het jaar van de stichting van de koninklijke harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

 

1804

 

 

 

 

 

1810

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1820

 

 

 

 

 

1826

1827

 

 

 

1831

1832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1853

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1855

 

 

 

 

1860

 

 

 

1864

 

 

 

 

 

 

1871

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1882

1883

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1900

 

1565

Margaretha van Parma werd ontvangen op het Kasteel van Willebroek.

 

 

1632

Maria de Medicis - de koningin-moeder van Frankrijk - dineert op het kasteel van mijnheer Delafaille, gelegen tussen de Kloosterstraat en de Nonnenvijverstraat

 

 

1654

Kristina van Zweden wordt opgewacht door Aartshertog Leopold en ontvangen op het kasteel van Willebroek, samen met de magistraat der gemeente.

 

 

1661

Koning Philip IV van Spanje richtte Willebroek op als Baronie met de heren Helman van Grimbergen als barons.

Deze bouwden ee nieuw kasteel - het mooiste van de omtrek. Het was gelegen dussen de kerk en de vaart.

 

 

1697

Tsaar Peter de Grote van Rusland komt onze sluizen bestuderen.

Hij verbleef hier geruime tijd en hielp persoonlijk bij het versassen.

 

 

1712

Het kasteel van de heer Delafaille wordt verkocht om tot klooster te dienen. Vandaar de namen Kloosterstraat en Nonnenvijverstraat.

Op de plaats van deze laatste straat bevond zich een langwerpige vijver.

 

 

1778

De Dorpsstraat wordt gekasseid van aan de Waag (waar later de brandweerkazerne komt) tot aan de Veert.

Een jaar later wordt de Nieuwstraat aangelegd.

 

 

1788

De kloosterlingen worden verjaagd en het klooster wordt openbaar verkocht, als gevolg van de hervormingen, die door keizer Jozef II van Oostenrijk en de Nederlanden worden getroffen.

Kort daarna worden Willebroek en omgeving het centrum van de Brabantse Omwenteling, met aan het hoofd burggraaf Villain XIV.

 

 

1795

Karel van Lorreinen - vergezeld van zijn zuster, de prinses van Lorreinen - bezoekt onze gemeente.

 

 

1798

Willebroek wordt een belangrijkcentrum in de Boerenkrijg, met Emmanuel Benedict Rollier als bijzondere aanvoerder.

Het prachtige historisch kasteel van de barons wordt door de Fransen brand gestoken en grotendeels vernield.

 

 

1804

Willebroek wordt een belangrijkcentrum in de Boerenkrijg, met Emmanuel Benedict Rollier als bijzondere aanvoerder.

Het prachtige historisch kasteel van de barons wordt door de Fransen brand gestoken en grotendeels vernield.

 

 

1810

Napoleon legt aan in Willebroek en wordt verwelkomd door de harmonie Sinte Cecilia. 

 

Dat ze vaardige leerlingen waren, bewijst een muzikale uitvoering aan het sas, die op 28 april 1810 gegeven werd.

Dit sas was gans met bloeiende kerselaars omzoomd, ter ere van de keizer, die per trekschuit van Brussel naar hier reisde. Hij werd te Willebroek verwelkomd door burgemeester anssens met een redevoering over vrede.

Aan de Rupel werd hij opgewacht door al de schepen van de Antwerpse vloot, die feestelijk bevlagd waren.

Napoleon was vergezeld van Marie-Louise van Oostenrijk - zijn tweede echtgenote - en een schitteren gevolg van vorsten en rijksgroten.

Een flinke groep ruiters uit de beste burgerij van het naburige Mechelen, sloot zich achter de Harmonie aan en vormde een geleide van het Keizerlijke vaartuig.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954 (zie brongegevens hieronder)

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia, 1954

Spelen voor Napoleon

Toen Napoleon van Brussel naar Antwerpen voer, moest te Willebroek van schip veranderd worden.

De lichtere vaartuigen (goed voor het kanaal) moesten vervangen worden tegen zwaardere vaartuigen om de getijden van de Rupel te trotseren.

Tijdens dit oponthoud speelde de Kon. Harmonie "Ste. Cecilia".

Napoleon was vergezeld van Marie-Louise.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1820

De Hollandse gouverneur is aanwezig op de liefdadigheidsfeesten ten voordele van de slachtoffers van de toenmalige overstroming.

 

 

1826

De Dendermondsebaan (nu: Dendermondsesteenweg) wordt aangelegd van de Vier Armen naar de Rijweg. Welk een verbetering!

Voordien moest de diligence Mechelen - Dendermonde rijden van de brug langs de Nieuwstraat - Vier Armen - Palingstraat (nu: Overwinningsstraat) tot het einde en dan de aardebaan achter het kerkhof naar de Rijweg.

De voetgangers van Blaasveld naar de Rijweg namen de kortere weg langs de Molenstraat - overzetbootje - Oude Dendermondsestraat en verder de aardebaan achter het kerkhof tot de Rijweg.

 

 

1827

 

Muzikale begroeting van Koning Willem 1 der Nederlanden bij zijn doortocht te Willebroek.

Willem I (van Nederland) verblijft hier kort tijd. Hij woont een dansfeest bij, dat doorgaat op naast elkaar gelegde schuiten.

De aardeweg van Willebroek naar Klein-Willebroek wordt gekasseid.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1831

 

Muzikale opluistering bij het planten van de Vrijheidsboom.

De voorlopige regent van België - Surlet de Chokier - woont de planting van de Vrijheidsboom op de Groene Laan bij.

 

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslag, 1963

 

 

1832

De Kasteelstraat (nu: Torenstraat) wordt aangelegd op de plaats waar vroeger de kasteeldreef lag.

 

 

1853

De prinsen Leopold (later koning Leopold II) en Philip (graaf van Vlaanderen) nemen deel aan het bal in ons lokaal "Union" recht tegenover de kerk.

Het bal werd gegeven ter gelegenheid van de inhuldiging van de brug over de Rupel (de Van Enschodtbrug).

Zij openden het bal met de dames van de Burgemeesters van Boom en Willebroek.

 

In 1853 bij de inhuldiging van de brug "Van Enschodt" over de Rupel, viel aan de vorstelijke prinsen Leopold - later koning Leopold II - en zijn broeder de graaf van Vlaanderen, een grote ontvangst te beurt.

Zij woonden 's avonds het prachtige dansfeest bij, dat in het lokaal van de Harmoni "Union" werd gegeven.

Lees het volledige artikel in het Jaarverslag van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia van 1954.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia (1954 en 1963)

 

 

1855

Stichting van de toneelafdeling der Harmonie: de Van Peene's Kring.

 

 

1860

De heer Louis De Naeyer - wonende te Lebbeke - kiest Willebroek uit om een papierfabriek te bouwen, die met 1500 werklieden uitgroeide tot de grootste van België.

De gunstige gevolgen er van zijn menigvuldig geweest:

 

 • De boerenzonen van Willebroek en van meer dan twee uren in de omtrek worden door "de fabriek" aangetrokken, en brengen verteer in onze gemeente
 • Om de verre afstanden niet meer te voet te moeten doen - er waren toen nog geen fietsen - kwamen ze zich vestigen in onze gemeente.
  Hierdoor groeide de bevolking in snel tempo.
 • Avondlessen in metaalbewerking... werden ingericht in "de fabriek" om geschoolde werklieden te vormen, voor het maken van eigen machines en stoomketels en het herstellen ervan
 • Door de grote werkliedenbevolking en de gevormde specialisten komen er spoedig nog andere fabrieken zich vestigen (in Willebroek), namelijk de "Ateliers de Construction de Willebroek", de "Cokesfabriek", de "Ammoniaque Synthétique"...
  Al deze fabrieken brengen meer en meer voorspoed voor iedereen

 

 

1864

 

Het "Régistre aus délibérations du conseil municipals de Willebroeck depuis la réorganisation du 1er october 1836", of in 't kort "het Verslagboek van de Raad" vertelt ons dat de gementeraad in 1864 ter gelegenheid van 60 jaar Grote Harmonie - Ste Cecilia - er 2 dagen met Groote Feesten zouden plaats hebben: 32 harmonies, fanfares en koren schreven zich in: 4 uit Boom en Brussel en uit Blaasveld was er "Volharding".

...

Het programma van de feesten gaat over de activiteiten op zondag 19 juni "Festival", en maandag 20 juni "de Societeit Concordia van Willebroek".

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2018 - nr. 3, "Koninklijke Harmonie Ste Cecilia Willebroek", Emiel Geens)

 

 

1864

Medaille die werd gemaakt ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de harmonie.

Bron: PI-TB

 

 

1871

Aanleg van de spoorweg Mechelen - Terneuzen.

 

 

1882

Op aandringen van de heer Louis De Naeyer - en niettegenstaande de kritiek van sommige "alweters", die ze te groot vonden - werd een nieuwe markt aangelegd, daarna genaamd de Louis De Naeyerplaats.

 

 

1883

Aanleg van de spoorweg Antwerpen - Willebroek - Aalst.

Stichting van de toneelkundige Van Peene's Kring, als een zij-organisatie van de koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Meer informatie over Van Peene's Kring vind je op de pagina van Louis De Naeyerplein nr. 16.

 

 

1900

 

 

 

 

Laatste wijziging 04-07-2024 - Toevoegen bijkomende informaie
23-02-2024 - Toevoegen afbeelding - Opsplitsen webpagina
20-10-2023 - Controle - Kleine correcties - Link voor info over Van Peene's Kring
01-10-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL 2018, nr. 3)
17-08-2022 - Toevoegen informatie uit het boek van Tony De Herdt en Tine Rabhooy
09-06-2022 - Afsplitsen overzicht jaarverslagen naar aparte pagina
29-04-2022 - 02-07-2022 - Toevoegen informatie en afbeeldingen over de geschiedenis van de gemeente en over de koninklijke harmonie
27-04-2022 - Creatie nieuwe pagina