Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein

WILODSAS_KWTV

 

Koninklijke Willebroekse TurnVereniging

 

 

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging werd opgericht op 2 januari 1905, als Willebroecksche Turnvereeniging. De nieuwe turngroep is een samensmelting van "Kracht en Zwier" en "de Jonge Turners". Ze kiezen als motto "Eendracht-Macht".

Naar aanleiding van de viering van het 100-jarig bestaan in 2005, wordt er extra aandacht besteed om de historie van de KWTV in de kijker te zetten.

Een oproep in de krant vraagt inwoners van Willebroek en omgeving om documentatie te bezorgen.

Bron: zie het krantenartikel hieronder

Op 2 januarie 1905 werd door de samensmelting van de toenmalige turnverenigingen "Kracht en Zwier" en "De Jonge Turners" de "Willebroekse Turnvereniging" opgericht.

Daarbij werden, zoals vereist, de nodige verordeningen opgesteld, ook wel de "statuten" genoemd, dewelke nog steeds in ons bezit zijn.

De kernspreuk van deze nieuw opgericht club was "Eendracht - Macht".

110 jaar geleden waren ook reeds enkele doelstellingen in deze verordeningen opgenomen, met als voornaamste: "de weldaad der turnsport te verspreiden".

...

Als een vereniging 50 jaar bestaat, kun je een aanvraag indienen om een koninklijke vereniging (officieel: Koninklijke Maatschappij) te worden.

...

Dus vanaf 1955 zijn wij gemachtigd om de "koninklijke" vereniging te dragen.

...

 

 • 18 augustus 1905: Bondsfeesten in Luik
 • 1907: Bondsfeest in Turnhout
 • 1910: Bondsfeest in Lier
 • 1912: Bondsfeest in Gent
 • 1914 - 1918: stopzetten van de activiteiten (omwille van WO I)
 • mei 1920: Noordergouwfeesten in Antwerpen
 • 1923: Noordergouwfeesten in Borgerhout
 • 1924: Noorderguowfeesten in Boom
 • augustus 1930: deelname aan de Geschiedkundige en Folkloristische Stoet van het 100-jarig bestaan van België
 • 1940: stopzetten van de activiteiten (omwille van WO II)
 • juli 1953: deelname aan de 1ste Gymnaestrada in Rotterdam
 • 1957: Gymnaestrada in Zagreb
 • 1961: 3de Gymnaestrada in Stuttgart
 • augustus 1948: deelname aan de Olympische Zomerspelen in London
 • ...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 2, "De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging: 111 jaar weldaad der turnsport", René Pattyn)

 

 

 

Albert Mees bezorgde me heel wat materiaal uit het archief van Willy Mees, materiaal dat ik op deze pagina beschikbaar maak.

In zoverre dit mogelijk en/of bekend is, wordt het materiaal in chronologische orde getoond (naar best vermogen)

 

Vraag:

Indien iemand meer informatie beschikbaar heeft om deze documentatie aan te vullen, dan mag u die altijd terugsturen via het contactformulier op deze webpagina.

Waarvoor dank.

 

Vermeldingen in de pers

 88ste verjaardag gevierd met turnoptreden (Gazet van Antwerpen, 08-12-1993)

 

 

Periode

 

1905

1914

1923

1926

1930

1931

1935

1936 - 1937

1938

1939

1945

1946

1947

1948

1949

1952

1960

1962

1987

1988

1990

1991

1994

 

Wie weet meer over deze afbeeldingen?

 

 

1905 - Het stichtingsjaar

 

 

januari 1905

Wij kwamen via aloude - bij het fameuze Willebroekse echtpaar Benoit Moens (°1912) en Albertine Van Roy (°1915) - gevonden documenten te weten, dat H. Van den Berg uit Willebroek, die zowel in 1892 als in 1893 voorzitter van Noordergouw is geweest, de voedstervader van alle turners en turnsters in onze gewesten was.

Er bestonden in het Willebroek van toen 2 turnverenigingen, die zich "Kracht en Zwier" en "De Jonge Turners" lieten noemen, al zouden die later in 1905 hun krachten samenbundelen in de "Willebroeksche Turnvereeniging".

Op dit rond die jaren aan het Oud-Sasplein in de allang verdenen brouwerij "den Arend" genomen beeld, treffen wij bovenaan, telkens van links naar rechts, bij de jongens in turnkledij aan: Louis De Borger als eerste, Laurent De Jonghe (de Vrolijken Bakker, die veel revues voor de turnkring schreef) als vierde, Piet Mampaey als vijfde, Frans Van de Put als zevende, Leopold Moens als achtste, Alfons Roelants als negende en Adolf Mintiens als laatste in de rij.

In de rij onder henherkennen wij Alfred Van Dijck als achtste van links.

Centraal zien wij - in burger en met gekruiste amren - notaris Robert Peeter, die toen burgemeester van Willebroek was, met vlak naast zich Octaaf Van Herp.

Allemaal krachtig gespierde mannen, die van hun turnen een sport wisten te maken. Al is het wel spijtig dat wij niet meer leden van deze later zo fel marcherende "Willebroeksche Turnvereeniging" konden ontmaskeren!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

1914 - Organisatie van de Noordergouwfeesten

 

 

 

 

7 en 14 juni 1914

De Willebroekse Turnvereniging mag de 24ste Noordergouwfeesten organiseren.

Op de bovenste foto de "onafhankelijke turnkring" bij het bouwen van een pyramide, op het Louis De Naeyerplein in Willebroek.

Op de onderste foto beide kanten van de penning die werd gegraveerd voor de gelegenheid van deze feesten.

Bron: archief Willy Mees

 

 

1923

 

 

-

Bron: archief Willy Mees

 

 

1926

 

 

Vraag: naar aanleiding van welke gelegenheid en waar werd deze foto gemaakt?

Bron: archief Willy Mees

 

 

1930

 

 

1930

De "Willebroekse Turnvereniging" die wij op dit in 1930 genoemen beeld in groep hervinden, had in die tijd Jos Clymans, Laurent De Jonghe, Louis De Borger en Octaaf Van Herp als ereleden, terwijl Frans Fromont als voorzitter, Leopold Moens als ondevoorzitter, Désiré Simon als secretaris en Leonard Somers als penningmeester aan hun trekken wisten te komen. Daaraast droegen zowel mevrouw De Backer-De Coninck als Albertine Van Roy, Frans De Bock, Louis Fromont, Benoit Moens en Leonard Somers er zorg voor dat het met de prestaties op turngebied steeds crescendo zou gaan.

Op dit beeld zien wij - even van de groep afgescheiden - de toenmalie voorzitter Frans Fromont (links) en turnleider Frans De Boeck, die we rechts aantreffen.

Helemaal bovenaan bemerken wij - van links naar rechts: Isidoor Moens, Henri Cools, Marcel Seghers, Frans Eeraerts, Marcel Lauwers, Victor Baeken, Henri Moeremans, Louis Henrard, Kamiel Eeraerts en Benoit Moons.

Onder hen: Louis Gering, Henri Lauwers, Leopold Ceurstemont, Karel De Moor, Victor Van de Vliet, Pintens, Marcel Van Hoorenbeeck, Louis Fromont, Frans Van de Put en Jozef Rosier.

Op de derde rij: Arthur Van Dijck, Gustaaf Van Roy, Désiré Simon, Leopold Moens, mevrouw De Backer-De Coninck, Octaaf Van Herp, Emiel Lettani, Leonard Somers, Frans Verbesselt en Eduard De Boeck.

Onder de vrouwelijke turners bemerken wij: Jeanne Van Malder, Irene Permentier, Louisa Somers, Maria Eeraerts, Maria Moens, Maria De Wit, Albertine Van Roy, Mariette Coeck, Rosa Van Herstraeten, Yvonne Verwilt, Jeanne Van de Put, Delphine De Wit, Maria Van Roy, Leontine Lauwers, Maria Marivoet, Aline Mees en Octavie Eeraerts.

Onder de jongeren, die de drie rijen onderaan weten te vullen, herkennen we hooguit enkele gezichten, onder andere het derde van links op de tweede rij - dat behoort aan Fred Goossens, (later) de begrafenisondernemer.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Op 2 januari 1905 werd door de samensmelting van de toenmalige turnverenigingen "Kracht en Zwier" en "De Jong Turners" de "Willebroekse Turnvereniging" opgericht.

Daarbij werden, zoals vereist, de nodige verordeningen opgesteld, ook wel de "statuten" genoemd, dewelke nog steeds in ons bezit zijn.

De kernspreuk van deze nieuw opgerichte club was "Eendracht - Macht".

110 jaar geleden waren ook reeds enkele doelstellingen in deze verordeningen opgenomen, met als voornaamste, "de weldaad der turnsport te verspreiden".

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 3, "De Koninklijk Willebroekse Turnvereniging; 111 jaar weldaad der turnsport", René Pattyn)

 

 

 

Op de foto staan onder meer Aline Mees, Frans Van Roye (Dek), Joseph Mees (De Payer) en Albertine Van Roy.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De pyramidebouwers van de WTV.

Bovenaan links de 2 vaandeldragers. Rechts van hen staat Joseph Mees (de Payer).

Op de petjes van de turners staat een blinkende penning.

Bron: archief Willy Mees

 

 

april 1930 - Uitstap naar Luik

 

 

 

 

 

Foto's van een uitstap naar Luik.

Vraag: Heeft iemand meer informatie over deze uitstap? Weet iemand personen op één van de foto's te benoemen?

Bron: archief Willy Mees

 

 

1931 - Uitstap naar Blankenberge

 

 

Op deze foto staan ondar andere: Toon Bruyninckx, Frans Van de Put (de Loemer), J. Vlaemincks, Frans Van Roye (de Kadodder), Dis (Isidoor?) Muntiens, Pol Moens, Frans Fromont, Frans De Parmentier (den Bats) en Jozef Mees (de Payer).

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op deze foto staan onder andere: Fransk (?), Frans De Parmentier (den Bats), Frans Van Roye (de Kadodder), Frans Van de Put (de Loener)

Bron: archief Willy Mees

 

 

1935 - WT Brussel

 

 

 

In maart wordt in Brussel wordt een turnfeest georganiseerd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, waaraan de Willebroekse Turnvereniging deelneemt.

Vraag: herkent iemand personen op de bovenstaande foto's?

Bron: archief Willy Mees

 

 

augustus 1935 - Turnfeest van de Noordegouw

 

 

 

De damesturners bij de feestelijkheden van de Noordergouw.

Van links naar rechts op deze foto: Albertine Van Roy, Louisa De Vleeshouwer, José Van Muylder, Hilda Van Breedam, Selma Voet, Maddy Daelemans, Hilda De Ridder, Anna Van Camp, onbekend, Edith Van Mol, onbekend, onbekend, ... Fermeuse, Henriette Mortelmans, Maria Steenhuysen, onbekend, Odette Van der Taelen.

Bron: archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

Persartikel naar aanleiding van de feestelijkheden van de Noordergouw.

De turnster op de achterste rij - tweede van links - is Albertine Van Roy, mede-bezieler van de KWTV).

Vraag: herkent iemand nog andere personen op deze foto?

Bron: Weekblad de Stad (augustus 1935)

 

 

1936 - 1937

 

 

Op bovenstaande foto onder andere ... De Backer, Alice De Wit, Yvonne Van der Wilt, J. Van de Put, Jeanne Moeremans.

Vraag: wat was de gelegenheid voor deze feestelijkheden?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op de foto onder andere Jeanne Moeremans, Yvonne ..., J. Van de Put, Yvonne van der Wilt (op de voorste rij) en J. Aelbrechts, M. Moeremans, H. De Vleeshouwer, Alice De Wit, Rosa Verherstraeten, Leona ..., Yvonne ... en Mad(eleine) De Backer

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op de foto onder andere Jozef Mees (de Payer), Frans ..., Dis (Désiré?) Muntiens (van de Kotee), Frans Van Roye (de Kadodder), Arthur Van Dyck, Frans Fromont, Pol (Leopold) Moens.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Optocht van het gezelschap van de turners van de KWTV.

Vraag: voor welke gelegenheid? waar?

Bron: archief Willy Mees

 

 

1938 - Uitstap naar Parijs

 

  

 

   

 

 

Foto's gemaakt tijdens een uitstap naar Parijs.

Bron: archief Willy Mees

 

 

mei 1938 - Kampioenschappen van de West-Vlaamse Gouw (in Temse)

 

 

Albertine Van Roy (echtgenote Benoit Moens)

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op deze wedstrijd werd een 1ste prijs gewonnen door de KWTV voor de kringen buiten de West-Vlaamse Gouw.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op de achterste rij (vlnr): Frans Schacht (?), Marcel Lievens (?), Cl. De B. (?), ... Schaerlaecken, onbekend, Modest Roggemans, Marcel Aerts, onbekend, Eduard Callaert, Edward Cools, Fl. De Boeck, onbekend, Jef Rossiers (?)

Op de voorste rij (vlnr): Benoit Moens, Louis Roelants, Charles Van de Sande, Leon Van Hoorenbeeck, Frans Van Roy, Hubert Van der Taelen, Eduard Van den Bos

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De heren turners van de KWTV.

Vraag: Wie herkent de heren op de foto?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De turners van KWTV.

Vraag: Wie herkent de heren op de foto? waar werd de foto gemaakt?

Bron: archief Willy Mees

 

 

1939

 

 

Op de achterste rij: Benoit Moens, Jan Van Troyen, Désiré Simon, Jozef Mees (de Payer), François Cloots (ondercommissaris), Marcel Seghers (de Faar), Hendrik Cools

Gehurkt: Louis Fromont, Charel Cools, Henri Lauwers, Camiel Eeraerts

Bron: archief Willy Mees

 

 

1945 - Zomerfeest

 

     

 

     

 

Het zomerfeest van de Koninklijke Willebroekse Turnvereniging in 1945 begint met een optocht door de straten van Willebroek, gevolgd door ontvangst op het gemeentehuis.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het zomerfeest gaat uiteraard vergezeld met een show / optreden van de turners en turnsters van KWTV, en dat op de markt.

Naast de turndiscipline, worden er ook volksdansen opgevoerd.

Let op de gevels op de markt, aan de zijde tegenover het Volkshuis. Reclame voor bier (de Jonghe-Erix), "Meubels", Anker...

Bron: archief Willy Mees

 

 

1946

 

 

Een aantal turners en turnsters van KWTV, meer dan waarschijnlijk tijdens één van de wekelijkse samenkomsten.

Er zijn intussen ook al jongere krachten aangesloten bij de turnkring.

Vraag: waar werd de foto gemaakt? op de speelplaats van één van de scholen?

Bron: archief Willy Mees

 

 

maart 1947

 

 

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging nam ook z'n plaats in tijdens de jaarlijkse carnavalstoet. Hier een foto van de groep in 1947.

Op de foto onoder andere: Ben Mees, Maria Eeraerts, "de Fikker", Marc Lauwers, Dis (Désiré?) Simon, Albertine Van Roy, Marc Segers (de Faar), Camiel Eeraerts, J. Van de Put (de Loemer), M. Lettani (Vigor), Frans Fromont, Mariette Coeck en Jef Rogiers.

Bron: archief Willy Mees

 

 

1948 - Arnhem

 

 

Mannelijke leden van de KWTV tijdens een uitstap naar Arnhem (NL).

Bron: archief Willy Mees

 

 

10 juli 1949 - Lokeren

 

 

Achterste rij: Angele ..., Louisa Van Roy, Hilda Van Breedam, Nora Voet, José Van Muylder, Selena Voet en Maggie Daelemans

Middenste rij: José Laureys, Anna Van Camp, ... Piscé, onbekend

Voorste rij: Albertine Van Roy, onbekend, Henriette Mortelmans, Mit Heremans (?)

Bron: archief Willy Mees

 

 

1952 - Halle

 

 

Optreden van de KWTV in Halle

Bron: archief Willy Mees

 

 

1960 - Bondsfeest Heizel

 

 

Het herenteam van de KWTV neemt deel aan de spelen op de Heizel in Brussel.

Op de foto: Benoit Moens, Julien De Cock, Jef Rossiers, Marcel Van de Voorde, Jaak (Piscé?), Marcel Lauwers, André ?, Jan De Cuyper, Celest (van den Bert), Eduard Callaerts, Marcel Aerts, Camiel Coeck, François De Boeck, Hubert Van der Taelen, Eduard Cools, Willy Mees, Clement De Backer, Modest Roggemans, Etienne Buytaert, Vharel Van de Sande, Karel Cools, Jos Roelants, François Schaerlaecken, Louis Roelants

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Het herenteam van de KWTV neemt deel aan de spelen op de Heizel in Brussel.

Op de foto: Louisa De Vleeshouwer, Hilda ..., Yvette Van Reck, Marie Louise Roggemans, José Van Muylder, Alice ...., onbekend, onbekend, Nora Voet, Selma Voet, Maria (Ria) ..., Angèle..., Mariette ..., Julienne Piscé, Louisa Van Roy, Anna Van Camp, Mit Hereman, Albertine Van Roy

Bron:  archief Willy Mees

 

 

1962

 

 

Joseph Mees (° 28 januari 1888 Willebroek   -   + 1962 Willebroek) - alias de Payer - karaktervolle kop met blik op oneindig.

De Payer was jarenlang één van de pijlers van de KWTV.

Bron: archief Willy Mees

 

 

maart 1987 - Carnaval in Willebroek

 

 

Zoals gewoonlijk is KWTV vertegenwoordigd als groep in de Willebroekse carnavalstoet, met het octaaf van halfvasten.

Bovenstaand artikel brengt verslag uit van de 41ste carnavalstoet.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De carnavalgroep van de KWTV vlakbij de eerste doortocht aan het gemeentehuis.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De carnavalgroep kiest als thema "In the Navy", en trekt op die manier door de straten van o.a. Willebroek.

Bron: archief Willy Mees

 

 

oktober 1987

 

 

21 oktober 1987

Overljdensbericht van Albertine Van Roy, één van de grootste bezielers van de KWTV.

 

Benedict (Benoit) Moens (° 31 januari 1912 Willebroek) en zijn echtgenote Albertine Van Roy (° 18 oktober 1915 Willebroek) waren mee bezielers van de KWTV.

Het echtpaar woonde aan de Groene Laan, waar Benoit schrijnwerker / aannemer was.

Op het ogenblik van overlijden van Albertine, woont het echtpaar in een appartement op de Dendermondsesteenweg (residentie Talmar).

 

Bron: archief Willy Mees

 

 

maart 1988 - Carnaval

 

 

KWTV neemt opnieuw deel aan de carnavalstoet in Willebroek.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

 

Ook voor de carnavalstoet in Temse staat KWTV klaar.

Bron: archief Willy Mees

 

 

1990

 

 

Viering van het 80-jarig bestaan van de KWTV.

Met ontvangst op het gemeentehuis.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

 

Krantenartikel naar aanleiding van het 80-jarig bestaan van de Koninklijke Willebroekse Turnvereniging.

In het artikel worden de vier "steunpilaren" van de vereniging (zie bovenste foto) uitdrukkelijk in de bloemetjes gezet.

Bron: archief Willy Mees

 

 

1991 - Eduard Callaerts

 

 

 

Verdiend huldebetoon aan Eduard Callaerts (° 15 november 1926 Antwerpen), die meer dan 50 jaar "meeturnde" in de KWTV, en ook een functie in het bestuur opnam.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

einde 1985 / begin 1986

Eduard Callaerts neemt onstlag als bestuurslide van de KWTV.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

In de herinneringen komt het optreden op de Heizel en de Internationale Gymnastrade in Stuttgart (1961) extra naar boven.

Bron: archief Willy Mees

 

 

maart 1994

 

 

In de carnavalstoet van 1994 neemt de KWTV deel als "de Dansende Klompen".

Bron: archief Willy Mees

 

 

Wie weet meer over deze afbeeldingen?

 

 

 

 

 

 

 

Vraag: heeft er iemand maar informatie over bovenstaande afbeeldingen? Wanneer? Wie? Voor welke gelegenheid?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Op de achterste rij: Marcel Aerts, Adolf De Maeyer, Frans De Schutter, Corneel Coeck, Modest Roggemans, Eduard Callaerst, ... De Maeyer, Yvonne De Bree (?), Jean Van den Bossche

Op de voorste rij: Yvonne Lenie, Clement De Backer, Willy Mees, Alfred Goossens, Jos ?, Jos Ceurstemont, Charel Van de Sande.

Vraag: heeft iemand nog bijkomende informatie? Waar?  Wanneer? Speciale gelegenheid?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Laatste wijziging 16-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
02-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
09-09-2022 - Creatie nieuwe pagina