Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein

WILODSAS_KWTV

 

Koninklijke Willebroekse TurnVereniging - Informatie, geschiedenis, pers, afbeeldingen tot 1930

 

 

 

Pagina 1: Informatie, geschiedenis, pers, afbeeldingen tot 1930

Pagina 2: Afbeeldingen vanaf 1931 tot 1960

Pagina 3: Afbeeldingen vanaf 1961

 

De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging werd opgericht op 2 januari 1905, als Willebroecksche Turnvereeniging.

De nieuwe turngroep is een samensmelting van "Kracht en Zwier" en "de Jonge Turners". Ze kiezen als motto "Eendracht-Macht".

Naar aanleiding van de viering van het 100-jarig bestaan in 2005, wordt er extra aandacht besteed om de historie van de KWTV in de kijker te zetten.

Een oproep in de krant vraagt inwoners van Willebroek en omgeving om documentatie te bezorgen.

Bron: zie het krantenartikel hieronder

Op 2 januari 1905 werd door de samensmelting van de toenmalige turnverenigingen "Kracht en Zwier" en "De Jonge Turners" de "Willebroekse Turnvereniging" opgericht.

Daarbij werden, zoals vereist, de nodige verordeningen opgesteld, ook wel de "statuten" genoemd, dewelke nog steeds in ons bezit zijn.

De kernspreuk van deze nieuw opgericht club was "Eendracht - Macht".

110 jaar geleden waren ook reeds enkele doelstellingen in deze verordeningen opgenomen, met als voornaamste: "de weldaad der turnsport te verspreiden".

...

Als een vereniging 50 jaar bestaat, kun je een aanvraag indienen om een koninklijke vereniging (officieel: Koninklijke Maatschappij) te worden.

...

Dus vanaf 1955 zijn wij gemachtigd om de "koninklijke" vereniging te dragen.

...

 

 • 18 augustus 1905: Bondsfeesten in Luik
 • 1907: Bondsfeest in Turnhout
 • 1910: Bondsfeest in Lier
 • 1912: Bondsfeest in Gent
 • 1914 - 1918: stopzetten van de activiteiten (omwille van WO I)
 • mei 1920: Noordergouwfeesten in Antwerpen
 • 1923: Noordergouwfeesten in Borgerhout
 • 1924: Noorderguowfeesten in Boom
 • augustus 1930: deelname aan de Geschiedkundige en Folkloristische Stoet van het 100-jarig bestaan van België
 • 1940: stopzetten van de activiteiten (omwille van WO II)
 • juli 1953: deelname aan de 1ste Gymnaestrada in Rotterdam
 • 1957: Gymnaestrada in Zagreb
 • 1961: 3de Gymnaestrada in Stuttgart
 • augustus 1948: deelname aan de Olympische Zomerspelen in London
 • ...

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 2, "De Koninklijke Willebroekse Turnvereniging: 111 jaar weldaad der turnsport", René Pattyn)

 

 

 

Albert Mees bezorgde me heel wat materiaal uit het archief van Willy Mees, materiaal dat ik op deze pagina beschikbaar maak.

In zoverre dit mogelijk en/of bekend is, wordt het materiaal in chronologische orde getoond (naar best vermogen)

 

Vraag:

Indien iemand meer informatie beschikbaar heeft om deze documentatie aan te vullen, dan mag u die altijd terugsturen via het contactformulier op deze webpagina.

Waarvoor dank.

 

Vermeldingen in de pers

 88ste verjaardag gevierd met turnoptreden (Gazet van Antwerpen, 08-12-1993)

 

 

 

 

 

 

1905

 

 

 

 

 

 

 

 

1914

 

 

 

 

 

 

 

 

1923

 

 

1926

 

 

 

1930

Wie weet meer over deze afbeeldingen?

 

 

1905 - Het stichtingsjaar

 

 

januari 1905

Wij kwamen via aloude - bij het fameuze Willebroekse echtpaar Benoit Moens (°1912) en Albertine Van Roy (°1915) - gevonden documenten te weten, dat H. Van den Berg uit Willebroek, die zowel in 1892 als in 1893 voorzitter van Noordergouw is geweest, de voedstervader van alle turners en turnsters in onze gewesten was.

Er bestonden in het Willebroek van toen 2 turnverenigingen, die zich "Kracht en Zwier" en "De Jonge Turners" lieten noemen, al zouden die later in 1905 hun krachten samenbundelen in de "Willebroeksche Turnvereeniging".

Op dit rond die jaren aan het Oud-Sasplein in de allang verdenen brouwerij "den Arend" genomen beeld, treffen wij bovenaan, telkens van links naar rechts, bij de jongens in turnkledij aan: Louis De Borger als eerste, Laurent De Jonghe (de Vrolijken Bakker, die veel revues voor de turnkring schreef) als vierde, Piet Mampaey als vijfde, Frans Van de Put als zevende, Leopold Moens als achtste, Alfons Roelants als negende en Adolf Mintiens als laatste in de rij.

In de rij onder henherkennen wij Alfred Van Dijck als achtste van links.

Centraal zien wij - in burger en met gekruiste amren - notaris Robert Peeter, die toen burgemeester van Willebroek was, met vlak naast zich Octaaf Van Herp.

Allemaal krachtig gespierde mannen, die van hun turnen een sport wisten te maken. Al is het wel spijtig dat wij niet meer leden van deze later zo fel marcherende "Willebroeksche Turnvereeniging" konden ontmaskeren!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

1914 - Organisatie van de Noordergouwfeesten

 

 

 

 

7 en 14 juni 1914

De Willebroekse Turnvereniging mag de 24ste Noordergouwfeesten organiseren.

Op de bovenste foto de "onafhankelijke turnkring" bij het bouwen van een pyramide, op het Louis De Naeyerplein in Willebroek.

Op de onderste foto beide kanten van de penning die werd gegraveerd voor de gelegenheid van deze feesten.

Bron: archief Willy Mees

 

 

1923

 

 

-

Bron: archief Willy Mees

 

 

1926

 

 

1926

Vraag: naar aanleiding van welke gelegenheid en waar werd deze foto gemaakt?

Bron: archief Willy Mees

 

 

1930

 

 

1930

De "Willebroekse Turnvereniging" die wij op dit in 1930 genoemen beeld in groep hervinden, had in die tijd Jos Clymans, Laurent De Jonghe, Louis De Borger en Octaaf Van Herp als ereleden, terwijl Frans Fromont als voorzitter, Leopold Moens als ondevoorzitter, Désiré Simon als secretaris en Leonard Somers als penningmeester aan hun trekken wisten te komen. Daaraast droegen zowel mevrouw De Backer-De Coninck als Albertine Van Roy, Frans De Bock, Louis Fromont, Benoit Moens en Leonard Somers er zorg voor dat het met de prestaties op turngebied steeds crescendo zou gaan.

Op dit beeld zien wij - even van de groep afgescheiden - de toenmalie voorzitter Frans Fromont (links) en turnleider Frans De Boeck, die we rechts aantreffen.

Helemaal bovenaan bemerken wij - van links naar rechts: Isidoor Moens, Henri Cools, Marcel Seghers, Frans Eeraerts, Marcel Lauwers, Victor Baeken, Henri Moeremans, Louis Henrard, Kamiel Eeraerts en Benoit Moons.

Onder hen: Louis Gering, Henri Lauwers, Leopold Ceurstemont, Karel De Moor, Victor Van de Vliet, Pintens, Marcel Van Hoorenbeeck, Louis Fromont, Frans Van de Put en Jozef Rosier.

Op de derde rij: Arthur Van Dijck, Gustaaf Van Roy, Désiré Simon, Leopold Moens, mevrouw De Backer-De Coninck, Octaaf Van Herp, Emiel Lettani, Leonard Somers, Frans Verbesselt en Eduard De Boeck.

Onder de vrouwelijke turners bemerken wij: Jeanne Van Malder, Irene Permentier, Louisa Somers, Maria Eeraerts, Maria Moens, Maria De Wit, Albertine Van Roy, Mariette Coeck, Rosa Van Herstraeten, Yvonne Verwilt, Jeanne Van de Put, Delphine De Wit, Maria Van Roy, Leontine Lauwers, Maria Marivoet, Aline Mees en Octavie Eeraerts.

Onder de jongeren, die de drie rijen onderaan weten te vullen, herkennen we hooguit enkele gezichten, onder andere het derde van links op de tweede rij - dat behoort aan Fred Goossens, (later) de begrafenisondernemer.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

Op 2 januari 1905 werd door de samensmelting van de toenmalige turnverenigingen "Kracht en Zwier" en "De Jong Turners" de "Willebroekse Turnvereniging" opgericht.

Daarbij werden, zoals vereist, de nodige verordeningen opgesteld, ook wel de "statuten" genoemd, dewelke nog steeds in ons bezit zijn.

De kernspreuk van deze nieuw opgerichte club was "Eendracht - Macht".

110 jaar geleden waren ook reeds enkele doelstellingen in deze verordeningen opgenomen, met als voornaamste, "de weldaad der turnsport te verspreiden".

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 3, "De Koninklijk Willebroekse Turnvereniging; 111 jaar weldaad der turnsport", René Pattyn)

 

 

 

± 1930

Op de foto staan onder meer Aline Mees, Frans Van Roye (De Kadodder), Joseph Mees (De Payer) en Albertine Van Roy.

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

De pyramidebouwers van de WTV.

Bovenaan links de 2 vaandeldragers. Rechts van hen staat Joseph Mees (de Payer).

Op de petjes van de turners staat een blinkende penning.

Bron: archief Willy Mees

 

 

april 1930 - Uitstap naar Luik

 

 

 

 

 

april 1930

Foto's van een uitstap naar Luik.

Vraag: Heeft iemand meer informatie over deze uitstap? Weet iemand personen op één van de foto's te benoemen?

Bron: archief Willy Mees

 

 

Nog verwerken - Wie weet meer over deze afbeeldingen?

 

 

 

 

 

 

 

foto #1 tot foto #5

Vraag: heeft er iemand maar informatie over bovenstaande afbeeldingen? Wanneer? Wie? Voor welke gelegenheid?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

foto #6

Op de achterste rij: Marcel Aerts, Adolf De Maeyer, Frans De Schutter, Corneel Coeck, Modest Roggemans, Eduard Callaerst, ... De Maeyer, Yvonne De Bree (?), Jean Van den Bossche

Op de voorste rij: Yvonne Lenie, Clement De Backer, Willy Mees, Alfred Goossens, Jos ?, Jos Ceurstemont, Charel Van de Sande.

Vraag: heeft iemand nog bijkomende informatie? Waar?  Wanneer? Speciale gelegenheid?

Bron: archief Willy Mees

 

 

 

Laatste wijziging 23-02-2024 - Toevoegen afbeelding - Opsplitsen webpagina
18-12-2023 - Toevoegen artikel nav 118de verjaardag (PubliNews)
08-11-2023 - Toevoegen petsartikel PubliNews
20-10-2023 - Controle - Correcties
16-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
02-12-2022 - Toevoegen persartikel 1993
09-09-2022 - Creatie nieuwe pagina