Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein

WILODSAS_002

 

Periode

 

< 1904 - 1940 (?)

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

2

Vroeger nummer:

-

Van

< 1904

Tot

< 1940 (?)

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Neptunus, restaurant

Uitbater(s)

Fr. De Heel

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: foto hieronder

 

 

Afbeeldingen

 

 

1904

Het vroegere Sasplein in het centrum van Willebroek, met uiterst rechts het Gulden Vlies.

Links daarvan, in het rode kader café Neptunus. En links daarvan het Casino.

De huizen links daarvan werden na WO I afgebroken om plaats te maken voor nieuwe gebouwen, en uiterst links de doorgang van de Nieuwe Steenweg (lat r de Dokter Persoonslaan) tot aan het kanaal.

Bron: Edit. Thomas Baggerman, PI-TB

 

 

 

zomer 1907

Een ingekleurde postkaart van een sleepboot die de sluis van Willebroek in vaart.

Het rechts gebouw met de rood-wit gestreepte baldakijn is café Neptunus. Links daarvan het Casino.

De huizenrij liep toen nog verder door naar de huidige Westdijk.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

1912

Twee foto's van restaurant Neptunus, vlak naast het Casino. De zaak werd uitgebaat door Fr. De Heel

Let ook op het bordje "MOPS" op het raam. Heel waarschijnlijk een jenever.

Vraag: wie weet er meer over restaurant Neptunus.

Bron: ?

 

 

 

zomer 1924

Het Oud-Sasplein waarop men ziet dat de sluis in het centrum van Willebroek verdwenen is.

Links van het Gulden Vlies de ingang van de Nieuwstraat. Naast het volgende hoekhuis restaurant Neptunus, dan het Casino , en dan de huizen die later verdwenen.

Bron: NELS, PI-TB

 

 

 

 

mei 1940

Bombardement van de brug aan de Nieuwstraat zorgt voor grote schades en tuďnes aan de gebouwen langs het Oud-Sasplein.

Op de bovenste zie je in het rode kader restaurant Neptunus.

Op de onderste foto de witte gevel van het vernielde Casino, met rechts daarvan restaurant Neptunus.

Bron: PI-TB

 

 

 

mei 1940

Na het bombardement werd een noodbrug aangelegd ter hoogte van de Nieuwstraat (niet op de foto, aan de rechterzijde) waarvoor een snelheidsbeperking van 10 km / uur gold.

Duidelijk herkenbaar de witte gevel van het vernielde Casino, met rechts daarvan het vreogere restaurant Neptunus.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2015 - 2020

Meer recente foto's van het gebouw op het Oud-Sasplein nr. 2 (huis met het witte rolluik).

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 20-10-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
27-09-2023 - Toevoegen foto's (1904, 1907, 1940)
19-08-2021 - Toevoegen nieuw beeldmateriaal
30-07-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
27-04-2021 - Creatie nieuwe pagina