Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Cecilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Oud-Saspliein 3 - Informatie, persartikels, afbeeldingen tot 1920

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein

WILODSAS_003

 

 

 

Pagina 1: Informatie, persartikels, afbeeldingen tot 1920

Pagina 2: Afbeeldingen vanaf 1921

 

Periode

 

< 1885 - 1930

1903 - 1907

1922 - 1923

< 1947 - 1970

1972 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

3

Vroeger nummer:

-

Van

< 1885

Tot

1930

 

Naam van het bedrijf / Beroep

de Arend, brouwerij

Uitbater(s)

Americ Peeters

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 113 (1938)

 

Informatie

Wordt vermeld als gelegen aan de "rue de l'Ecluse".

De zaak wordt vermeld in het boek "Beelden van Toen" van Staf Willems en komt voor in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Bron: BK-SW, BK-CVDR

Café De Arend bestond al in 1675.

Het huis wordt ook wel huis Fourvel genoemd.

Tot voor 1845 kwamen de enkele brieven en hoogstens een half dozijn nieuwsbladen hier per beurtschipper aan van uit Antwerpen of Brussel aan bij de herberg "de Arend".

Tegen betaling (naarglang de afstand) werden deze brieven dan aan de bestemmeling bezorgd.

Brouwerij de Arend werd tot 1930 uitgebaat. In 1940 werden de brouwerij en de aanpalende woning door de Duitse bezetter in brand gestoken.

Bron: BK-TDHTR (Willebroek - van Landbouwdorp tot Industriegemeente, p. 61-62

In de telefoonlijst van 1938 wordt brouwerij de Arend vermeld, met als persoonsnaam: A. Fourvel.

Vraag: heeft iemand hierover meer informatie? 

Bron: Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

3

Vroeger nummer:

-

Van

1903

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Casino, hotel, restaurant, brasserie

Uitbater(s)

Camiel Van Geet

Toenaam

-

Telefoonnummer

88

 

Informatie

-

Bron: KL-1907, TS-VRTL (2013 - nr. 3)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

3

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Casino, herberg, restaurant

Uitbater(s)

C. Sprimont

Frans De Heel (zie plan)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

In het midden van de jaren 1950 was er nog steeds een logement (zie hieronder).

François Flerackers heeft samen met zijn echtgenote Nelly Bogaerts het Casino uitgebaat (vraag: wanneer?) - werd hij opgevolgd door Daniel x?

Bron: BK-CVDR, FB, PI-TB

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

3

Vroeger nummer:

-

Van

< 1947

Tot

1970

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Casino, herberg, feestzaal

Uitbater(s)

Ludovicus (Louis) Rits x Maria Van Gorp

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 68 70

 

Informatie

-

Bron: KL-1962

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

3

Vroeger nummer:

-

Van

1972

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Casino, herberg, feestzaal, logement (?)

Uitbater(s)

Chris (Christiane Van Roy) en Patrick

Chris en Marcel

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 68 70, 031 86 68 70, 03 886 68 70

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de bedrijvengids van Willebroek van 1972, in de carnavalsbrochure van 1982, maakt publiciteit in het tijdschrift van Vaertlinck en in de brochure van Willebroek Winkelhart van 2020.

Bron: GEM-PUB, PI-WS, TS-VRTL, TS-HG, Obodo.be, VRTLND

 

Vermeldingen in de pers

 Willebroekse Café Feestzaal "Casino" kreeg nieuw gelaat (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 20-04-1994, Karel De Decker)

 

Opmerking

Op gewone zondagen werd muziek gespeeld in de zaal van het Casino

Vraag: in welke periode?

Bron: BK-TDHTR (Willebroek - van Landbouwdorp tot Industriegemeente, pg. 60)

 

De Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia is heel nauw verbonden met "het Casino".

Meer informatie over deze koninklijke harmonie vind je op de pagina van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

 

 

Afbeeldingen

 

 

1 november 1885

Willebroek is altijd een dorp apart geweest waar - figuurlijk gesproken - zowel de kerk als de brouwerij altijd midden in het dorp heeft gestaan.

Dat blijkt ondermeer uit het aloude lied waarvan wij enkel de aanhef kennen:

 

Oh Weldebrouc, Oh Polderland

Hoeseer syth Ghy niet bekant

Voor 't maeken van het goede bier.

Uw volk syn meesters van het gherstennat,

Sy drinken pint en pot en vat

en nooit ofte nimmer zyn zy sat.

 

Bovenstaande vergeelde foto werd op 1 november 1885 door Joseph Apers uit Boom genomen.

Hij brengt ons een romantisch beeld van het toenmalig personeel van "brouwerij Den Arend", die gelegen was aan het Oud-Sasplein, waar de herberg "den Arend" door het echtpaar janssens werd uitgebaat.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

 

1900

Nadat zoon Jan van datzelfde echtpaar (Janssens) met Carolina Peeters uit Sint Amands in het huwelijk was getreden, liet hij met het geld van zijn vrouw op de aanpalende gronden de "brouwerij Den Arend" bouwen, die wij hier vijftien jaar later met kar en paard en personeel - op bovenstaande foto uit 1900 terugvinden.

De familie Jan Janssens-Peeters beheerde de brouwerij tot op het ogenblik dat hun neef Americ Peeters ze overnam.

Ze kwam nadien in henden van Maurice Fourvelle, die gehuwd was met Peeter's dochter Corine.

De brouwerij werd tot 1930 uitgebaat, waarna de klanten en de herbergen door de brouwerij Moortgat uit Breendonk in hun totaliteit werden overgenomen.

Het herenhuis met de brouwerij werd in 1940 door de Duitsers in brand gestoken.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

Postkaart met links het Casino aan het Oud-Sasplein in het begin van de 20ste eeuw.

Bron: C.O.B.

De Groene Laan dankt haar naam aan de prachtige, langsheen de vaart geplante bomenrij, die later toen de verbreding van de vaart en feit was geworden, uit dit zo mooie land zou worden weggenomen.

Rechts zien we een mosselschuit, met mensen die wachten op dat wat de tafel hen later zou bieden.

Vooraan links - naast het Casino - is er de inrijpoort van "brouwerij Den Arend".

Op de hoek van het Oud-Sasplein en van de Nieuwstraat, zien we de velowinkel van Jules Frateur.

Helemaal achteraan - naar Boom toe - is er de spoorwegbrug die we kennen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

zomer 1904

Postkaart van de gebouwen aan de westkant van het vroegere sas in het centrum van Willebroek.

Duidelijk herkenbaar aan de rechterzijde het Gulden Vlies met daarnaast de toegang tot de Nieuwstraat.

In het midden van de foto het Casino (witte gevel) met rechts daarnaast restaurant Neptunus.

Bron: edit. Thomas Baggerman, PI-TB

 

 

 

± 1905

Briefhoofding van "Grand Hôtel Casino".

Lees het volledige artikel met nog meer afbeelding in het tijdschrift Vaertlinck.

Bron: TS-VRTL (2013 - nr. 3, "Oude facturen en brieven", Emiel Geens - René Pattyn - Gary Mantiers - Gust Van Auwenis)

 

 

 

augustus 1905

Het terras voor het Casino, logement, restaurant en brasserie.

Bron: Jos. De Maeyer, Willebroek 

Een ploeg levensgenieters zit hier op het terras van de Brasserie-Restaurant "Casino".

Voor banketten van huwelijken en maatschappijen kon men hier terecht en biefstukken waren er op elk uur van de dag te verkrijgen, zo zegt althans de reclame op de gevel.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

augustus 1905

Dat de brouwerijen in Willebroek floreerden hoeft geen betoog.

Vlak vóór de Eerste Wereldoorlog telde men in Willebroek alleen elf brouwerijen.

De "Brouwerij den Arend", gelegen achter het Casino, was één der meest bekende, ook al heeft ze achteraf niet lang stand kunnen houden.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

1905

twee postkaarten van brouwerij de Arend.

Bron: Jos. De Maeyer, Willebroek

Willebroek is altijd één brouwerij geweest.

Ook al heeft de 17de eeuw - toen er in Willebroek alleen op het bierbrouwen taks mocht worden geslagen, ten einde de herstellingswerken aan de Sint Niklaaskerk te kunnen betalen! - veel van die brouwers kwaad bloed gezet.

In 1914, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, telde men in Willebroek 11 brouwerijen, die echter één na één verdwenen.

Hieronder was er deze van Americ Peeters, die er achter het Oud-Sasplein gelegen "Brouwerij Den Arend" onder zijn leiding had.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

±1906

Wij kwamen via aloude - bij het fameuze Willebroekse echtpaar Benoit Moens (°1912) en Albertine Van Roy (°1915) - gevonden documenten te weten, dat H. Van den Berg uit Willebroek, die zowel in 1892 als in 1893 voorzitter van Noordergouw is geweest, de voedstervader van alle turners en turnsters in onze gewesten was.

Er bestonden in het Willebroek van toen 2 turnverenigingen, die zich "Kracht en Zwier" en "De Jonge Turners" lieten noemen, al zouden die later in 1905 hun krachten samenbundelen in de "Willebroeksche Turnvereeniging".

Op dit rond die jaren aan het Oud-Sasplein in de allang verdenen brouwerij "den Arend" genomen beeld, treffen wij bovenaan, telkens van links naar rechts, bij de jongens in turnkledij aan: Louis De Borger als eerste, Laurent De Jonghe (de Vrolijken Bakker, die veel revues voor de turnkring schreef) als vierde, Piet Mampaey als vijfde, Frans Van de Put als zevende, Leopold Moens als achtste, Alfons Roelants als negende en Adolf Mintiens als laatste in de rij.

In de rij onder henherkennen wij Alfred Van Dijck als achtste van links.

Centraal zien wij - in burger en met gekruiste amren - notaris Robert Peeter, die toen burgemeester van Willebroek was, met vlak naast zich Octaaf Van Herp.

Allemaal krachtig gespierde mannen, die van hun turnen een sport wisten te maken. Al is het wel spijtig dat wij niet meer leden van deze later zo fel marcherende "Willebroeksche Turnvereeniging" konden ontmaskeren!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

Meer informatie over de Koninklijke Willebroekse Turnvereniging

 

 

 

juni 1913

Publiciteitspostkaart van het Casino, met de indicatie dat de zaak recht tegenover de fabrieken van Louis De Naeyer gelegen is.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 11-07-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
23-02-2024 - Opsplitsen webpagina