Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
 
Koninklijke Harmonie
Sinte Ceilia
Jaarverslagen
 
KWTV
Koninklijke Willebroekse
Turnvereniging
 

 

Straatnaam

Adrescode

Oud-Sasplein - Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

WILODSAS_BROC

 

Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - Jaarverslagen

 

       

 

Pagina 1: Geschiedenis en afbeeldingen tot 1900, bestuur

Pagina 2: Geschiedenis en afbeeldingen vanaf 1901 tot 1960

Pagina 3: Geschiedenis en afbeeldingen vanaf 1961

Pagina 4: Jaarverslagen

 

 

Geschiedenis

 

Bestuur

 

Afbeeldingen

 

 

Hieronder een overzicht van de jaarverslagen van de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia.

Klik op de afebeelding, om het document (in PDF-formaat) te openen in een nieuw venster. 

 

 

 

 

 

Rubrieken

 

 • Data om te onthouden
 • Zo leefde Willebroek... het dorp waar ik ben geboren
 • Opgang...
 • 1914 - Oorlog - 1918
 • Herleving
 • 1929
 • Jubeljaar 1954
 • Grote Internationale Muziekwedstrijd 1954
 • Koninklijke Harmonie Sinte Cecila Willebroek

 

 

 

Rubrieken

 

 • Onze Vaart
 • Grote Internationale Muziekwedstrijd
 • En wat nu?

 

 

 

 

 

Rubrieken

 

 • Inleiding
 • Zij gingen scheep en ... moeten varen
 • Dag der harmonie-jeugd
 • Suksesrijke optocht
 • Overhandiging der paradetrommels
 • Aanbiedig van een huldeplakket
 • Kruimeltjes
 • Welkom aan de brave Sint
 • Varia
 • Op zoek bij de balletten - Toneel- en balletgroep
 • Op bezoek bij onze blokfluiten
 • Mei-avond - een traditie met carbonaden en boterhammen
 • Optreden voor de Vlamse Televisie
 • Zand... zout... water... en natuurschoon
 • Geef mij maar ... Manneke Pis
 • Festival (125-jarig bestaan der Belgische Dynastie)
 • Bevrijdingsconcert
 • ...

 

 

 

Rubrieken

 

 • De hedendaagse kerktoren
 • Onze vorsten regeren 125 jaar
 • Een papierfabriek te Willebroek
 • Mensen in de lucht
 • Bij de Boomse duivel.. Ed. Roofthooft
 • Nieuwe wetten
 • Mobilisatie... Oorlog... Vrede
 • Achttiendaagse veldtocht
 • De Koninklijke Harmonie Ste Cecilia - Willebroek
 • Koning Boudewijn I te Breendonk

 

 

 

 

 

Rubrieken (onvolledig)

 

 • Treurige herinneringen!
 • Teerfeesten 1957
 • Voor wie de doodsklok luidde
 • Weet gij het nog?
 • Weer kwam de Sint
 • Naar Steenokkerzeel
 • De Six-Days van Antwerpen
 • Losse noten...

 

 

 

Rubrieken

 

 • De papierfabrieken Louis De Naeyer bestaan 100 jaar
 • Uittreksels...
 • Voorwoord
 • Er was eens...
 • Voor wie de doodsklokl luidde...
 • Leve Ste Cecilia
 • Teerfeesten 1958
 • Terwijl de kaarsjes brandden...
 • Op bezoek mij onze chef de heer M. De Boeck
 • Losse noten...
 • Op bezoek in de postzegelkring
 • De muzikale Pierrots ... en Sneuwwithe bij de dwergen
 • Drukke meidagen
 • Festivals
 • Concert der bevrijding
 • Samegevatte activiteiten 1959
 • De ster van verdiensten
 • Teerfeesten 1959

 

 

 

Rubrieken

 

 • Naar de Maan!
 • Voorwoord
 • Bondige historiek van voormelde wetenswaardigheden
 • Waarheid... Verzinsel... Toekoms
 • Ontvangst en concert
 • uit het oog... niet u!t het hart
 • Zij varen op een kalme zee
 • Teerfeesten 1959
 • Feestklanken
 • Na de soep... na de fidekes...
 • Na de tarbot... de stoemp... en de botersaus...
 • Luisterrijke Sinte Cecilia feesten
 • Losse noten...
 • De Antwerpse heksenketel
 • Broederschap met ... Boom
 • Traditioneel meifeest
 • Triomf
 • Schitterend concert in de Zoo
 • Samengevatte activiteiten 1960
 • Kroniek der witte raven
 • ...

 

 

 

Rubrieken

 

 • En daar gaan we weer...
 • 't Geheim is groot !?!...
 • Onze aarde... (samenvattend)
 • Zet de klok maar stil...
 • Ook een verjaardag!
 • Losse noten...
 • ... Honderden vroegen erom, hier gaat onze geschiedenis!
 • Uit eerbied opgedragen... aan het echtpaar Louis De Naeyer
 • Voor wie de doodsklok luidde...
 • ... Lichten uit!
 • Teerfeesten 1960
 • Terwijl de kaarsjes brandden...
 • Prachtig kinderkerstfeest
 • Een lovende pers
 • Geslaagde uitvoeringen
 • En in mei leggen alle vogeltjes een ... ei!
 • Wij reizen om te ... ?
 • Openbare concerten (op de Louis De Naeyerplaats)
 • Teerfeesten 1961
 • Ste Ceciliafeesten 1961
 • ...

 

 

Rubrieken

 

 • En hier zijn we weer!
 • Geschiedenis van de aardkorst, genaamd "Sial"
 • Te schoon om niet gekend te zijn!
 • ... drie ... twee ... één ... Start!
 • Voor wie de doodsklok luidde!
 • Vriend Laurent is niet meer...
 • Rust zacht, Jefke Van den Abbeele...
 • We verloren ook hr. R. De Ruysscher
 • Mevr. Emmanuel Somers is niet meer
 • Grasduinend in het verleden...
 • Losse noten...
 • 1862 - 1962 - 100 jaar - Naar Blaasveld
 • Bij onze eeuwelingen
 • Symfonie Alfinia
 • Eervolle prestaties
 • Feest van de Arbeid - "Saus met brokjes"
 • En de regen pletste neer!
 • Feestredenaar aan het woor...
 • Kroniek der witte raven
 • Het leven in een muziekmaatschappij is niet zo gemakkelijk!
 • Ons offensief tegen de fiscale hervormingen

 

 

 

Rubrieken

 

 • Welkomm 1964 - 160 jaar
 • Het erecomité - Het feestcomité - Samenstelling van het bestuur
 • Onze harmonie leefde onder 5 koningen
 • En hier zijn we weer! - Even de klok terugdraaien
 • Geslaagde uitvoeringen
 • Hulde aan de heer en mevrouw Amelinckx
 • Even voorstellen... Guy Duijck, Renier Janssen, Marcel De Boeck
 • Rond het kiosk
 • Kunst en techniek
 • Muzikale besprekeing over "Genoveva"
 • Mijmeringen
 • Vissen trommels
 • De muziekvereniging - centrum van opvoeding
 • Hoe blijft men gezond tot 100 à 150 jaar?!?
 • De oorsprong van het leven
 • De recrutering van jonge krachten bij de volkse muziekmaatschappijen
 • Poëzie en kleur bij de blaasinstrumenten
 • Een woord geschiedenis
 • Ons actieprogramma

 

 

Rubrieken

 

 • En hier zijn we weer met: ...
 • Marcel De Boeck
 • 't Waren lange jaren
 • Teerfeesten 1964
 • Naar Hasselt!
 • Uit het verleden - Van Peene's Kring
 • Tweemaal negentig: Hector Lettani, Octave Van Herp
 • Kanttekeningen rondom een kind der goden
 • Willebroekse Notenbalken
 • Het verraad van Orpheus
 • De ligging van Boom
 • Ergens gelezen
 • Muzikale opleiding in het westen
 • Hoe gebeurde de evolutie of gedaanteverandering?
 • De evolutie door mutaties
 • Sinte Cecilia
 • Ons actieprogramma

 

 

 

Rubrieken

 

 • En hier zijn we weer met: ...
 • Koninklijke Harmonie Sinte Cecilie is kampioen!
 • De Sinte Cecilia-feesten - een nieuw succes...
 • De heerlijkste dagen te Hasselt
 • Londerzeel en Willebroek
 • Hulde aan de landskampioenen
 • Gelukwensen
 • Ere wie ere toekomt
 • Willebroekse notenbalken
 • Uit de oude doos
 • Opvoeding en muziekcultuur
 • Paul Gilson
 • Biografieën: Wolfgang Amadeus Mozart, Lodewijk Van Beethoven
 • Ziehier het leven
 • Ergens gelezen
 • Internationale attractie
 • Naar Varallo
 • Jaarvergadering bij de Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia
 • Zij had de muziek zo lief
 • Succes te Temse
 • De vrije middenstand

 

 

 

Rubrieken

 

 • En hier zijn we weer met: ...
 • tweede Overwinningsfeest van de harmonie te Willebroek
 • Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia Willebroek terug uit Italië
 • Schitteren jaarfeesten bij Sinte Cecilia
 • Prachtig geslaagde avond van de volksmuziek
 • Ergens gelezen
 • Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia - de actiefste van het land?
 • Opvoeding en vaderlandsliefde
 • Het onderwijs van de muziek
 • Drie miljard jaar evolutie der levende wezens tot de menswording (vervolg 1)
 • Vrije middenstand (middenstanders- en jeugdbelangen)

 

 

 

Rubrieken

 

 • En hier zijn we weer met: ...
 • Schitterende teerfeesten
 • Sinte Ceciliafeesten '67
 • Een hoogdag voor de volksmuziek
 • Commentaar uit "het Klokske"
 • Kunstconcert te Boom
 • Scheldesucces voor Willebroekse muzikanten
 • Brief aan een zieke muzikant (Jean Naegels)
 • Groeperingen van jongeren vormen
 • Algemene toestand van het Muziekverbond van België
 • Wijlen August De Boeck
 • 3 miljaard jaar evolutie der levende wezens tot de menswording (vervolg 2)
 • Vrije middenstand

 

 

 

 

Rubrieken

 

 • Mijn waarde lezers
 • Wij huldigen
 • Succes voor "Melodie en Ritme" te Willebroek
 • Te gast in Niel
 • Een laureaat in ons midden
 • Repertoire - aangelegenheden
 • Necrologie: Hector Lettanni, Alfons Van Breedam, Jan Naegels
 • 3 miljard jaar evolutie der levende wezens (vervolg 3)
 • Vrije middenstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 23-02-2024 - Opsplitsen webpagina
20-10-2023 - Controle
09-06-2022 - Afsplitsen overzicht jaarverslagen naar aparte pagina
02-06-2022 - Toevoegen bijkomende informatie (Annie Van Dessel)
29-04-2022 - 03-06-2022 - Toevoegen informatie en afbeeldingen over de geschiedenis van de gemeente van van de koninklijke harmonie
27-04-2022 - Creatie nieuwe pagina