Info Straat
 
Begin
nr 1 - 17
nr 2 - 40
 
Centraal
nr 19
nr 42 - 96
 
Station
nr 21 - 27
nr 98 - 140
021
025
027
098
100
102
104
106
108
113 - oud
122
124
126
128
132
134
136
138
 

 

Straatnaam

Adrescode

Stationsstraat

WILSTAST_106

 

Periode

 

1922 - 1956

< 1965 - > 1972

< 2015 - nu

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

1956

 

Naam van het bedrijf / Beroep

La Renaissance du Panama, herberg, dans- en feestzaal

Maison du Peuple - Volkshuis, herberg, duivenlokaal Noorderbond

Uitbater(s)

Jeanne Heeckhout (1954 - 1955)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De herberg-feestzaal wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen (1922-1923).

Zaal en café hadden een gezamelijke oppervlakte van 284,03 m² (zie plannetje hieronder).

Als er gedanst wordt in de feestzaal, dan kan dat onder begeleiding van een orgel.

De eerste lokale radio - de Socialistische Arbeiders Radio Omroep van Vlaanderen, de SAROV - zendt uit van uit dit Volkshuis in de periode van 1926 tot 1932 (zie hieronder).

In de periode van 1955-1956 was dit het lokaal van Duivenmaatschappij Noorderbond.

Zie ook de afbeeldingen hieronder. 

Bron: BK-CVDR, BK-KDD, BK-TDHTR, TS-VRTL, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), Flor Cools / Albert Mees

8 muzikanten van de firma Louis De Naeyer vormden een nieuwe muziekmaatschappij opgericht onder muzikale leiding van Jozef van Reck (tot in 1905). Deze personen vormen de kern van de Socialistische Harmonie Vooruit, die op 5 december 1897 officieel wordt gesticht.

Een tweede muziekleider was L. Volschiet.

De repetities vonden afwisselend plaats in "Au Pont du Portugal" (Veert / August Van Landeghemstraat) en "La Renaissance de Panama" (Stationsstraat).

In 1903 is Pieter Peeters de voorzitter van e harmonie, en telt het muziekgezelschap 12 muzikanten.

In 1934 wordt de zetel van de harmonie overgebracht van "het oud volkshuis" in de Stationsstraat (nr. 106) naar het nieuwe Volkshuis in de August Van Landehemstraat nr. 47. De toenmalige voorzitter van de harmonie waren toen Gaston Fromont en Judocus (Josse) Clymans - den Doo - was sinds 1922 dirigent.

Gedurende de oorlogsjaren (WO II) waren er geen repetities noch muziekuitvoeringen.

In 1976 waren er nog maar 20 muzikanten. J. P. Leveugle wordt dirigent van de harmonie Vooruit, en de harmonie wordt aangevuld met 24 majoretten, 15 trommelaars en 10 bazuinblazers.

Er kom een 40 man tellende groep van New Generation Singers.

Van 1964 tot 1982 is Louis Van Frausum de voorzitter van de soialistische harmonie Vooruit.

 

Jaar

Voorzitter

Dirigent / Muzikale leider

1892

Pieter Peeters

Jozef Van Reck

1905

Edward Brand

Louis Volschiet

1912

 

Emiel Coeck

1914

 

Jan Van Breedam

1915

 

Alfons Dons

1916

 

Jan Baptist Marevoet

1922

 

Jos Clymans - Louis De Maeyer

1923

Gaston Fromont

 

1945

 

Jef Schampaert

1947

Jaak Van der Wee

 

1955

 

Frans Van Regemoorter

1964

Louis Van Frausum

 

1976

 

J. P. Leveugle

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

< 1965

Tot

> 1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

lood- en zinkwerken

Uitbater(s)

Jos Ceurstemont

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 74 05

 

Informatie

Het bedrijf van lood- en zinkwerken wordt genoemd in de bedrijvengids van de gemeente Willebroek (1972).

Het oude Volkshuis was een hele tijd de oefenzaal voor de VTS - Vooruit's Turners Rik Selleslaghs. De turngroep werd daar officieus gesticht in 1920, onder leiding van Jules Boey, die na zijn overlijden werd opgevolgd door Gaston Croes.

Na de bevrijding in september 1944 werd de groep opnieuw actief. De zaal van het Oude Volkshuis werd te klein, en als oefenzaal week de groep uit naar de turnzaal van de gemeentelijke meisjesschool in de Kerkstraat.

Jos Ceurstemont was één van de keurturners van de VTS, naast Aloysa Thijs, Leona Pepermans, Simone Reper, Guillaume Thielemans en Frans De Borger.

Jean De Wachter was één van de leiders & trainers - hij overleed in 1970 in een auto-ongeval.

In 1959 wordt Jos Ceurstemont officieel gevierd op het gemeentehuis, voor zijn prestaties in de turnkring (zie foto hieronder).

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR, PI-TB

Jos Ceurstemont was zijn loodgietersbedrijf begonnen in de Guido Gezellestraat nr. 12

Bron: WIL-INFO

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

< 2015

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Yunus Emre Camii, moskee

Uitbater(s)

Mustafa Bolat (imam)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De moskee wordt vermeld in de Infogids van de gemeente Willebroek (2005).

Zie ook de foto hieronder.

Bron: GEM-PUB, G-MAPS

 

 

Afbeeldingen

 

 

Het huis met de witte gevel rechts is het oude Volkshuis in de Stationsstraat.

Bron: Edit. Thomas Baggerman

 

 

 

Grondplan van het café en de zaal van het Volkshuis in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal  284,03 m², verdeeld als volgt:

 

  • scène: 50,00 m² (5,00 x 10,00 m)
  • zaal: 183,00 m² (18,30 x 10,00 m)
  • café: 51,03 m² (8,10 x 6,30 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

 

±1927

Een lidkaart van de Arbeidersjeugd.

Bron: PI-TB

 

 

 

1927

De Arbeidersjeugd  poseert voor de foto, op de stoep van het oude Volkshuis.

Bron: PI-TB

Het vroeger in de Stationsstraat gelegen Volkshuis is jarenlang de enige verzamelplaats en het eigen heiligdom vande Willebroekse socialisten geweest. De Socialistische Beweging was er, langs de flanken van de niet altijd in rozegeur vertoevende papierfabriek De Naeyer en via de later gekomen industrialisatie, tot een gevestigde, sterk gegroepeerde macht uitgegroeid.

De toenmalige Willebroekse socialisten, die door de jaren heen van hun Willebroek een "rode burcht" hadden gemaakt, waren in wezn van geen gerucht vervaarde mannen, die er zelfs niet voor terugdeinsden om ook op een ander "hun waarheid" te zeggen. Vandaar de vele propagandatochten die zij vanuit dit Volkshuis ondernamen.

Bijgaande vergeelde foto geeft ons een beeld van de groep, zoals die op 1 mei 1927, met gazetten vol socialistische gedachten, de straat optrok.

Aan de centrale dame te zien was het een waakzaam gezelschap van werkende mensen, die wisten wat ze wilden!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1930

Begin van één van de talrijke optochten van socialistische groeperingen aan het oude Volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

1928

De vereniging van socialistisch gezinde Willebroekenaars, had verschillende deelverenigingen.

Hier een foto gemaakt voor het vertrek van de Arbeidersjeugd op kindervakantie.

Bron: PI-TB

 

 

 

1959

Jos Ceurstemont wordt als turner gevierd voor zijn prestaties bij de turngroep Vooruit's Turners Rik Selleslaghs.

Bron: PI-TB

 

 

 

Het naambord van de moskee die nu gevestigd is in het gerenoveerde gebouw van het vroegere volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2020

Het gerenoveerde vroegere volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 17-08-2022 - Toevoegen informatie Socialistische Harmonie Vooruit
13-05-2022 - Toevoegen plan zaal en café (1923)
06-10-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Gary Mantiers)
12-07-2021 - Creatie nieuwe pagina