Info Straat
 
Begin
nr 1 - 17
nr 2 - 40
 
Centraal
nr 19
nr 42 - 96
 
Station
nr 21 - 27
nr 98 - 140
021
025
027
098
100
102
104
106
108
113 - oud
122
124
126
128
132
134
136
138
 

 

Straatnaam

Adrescode

Stationsstraat

WILSTAST_106

 

Periode

 

< 1894- 1956

< 1965 - > 1972

< 2015 - nu

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

< 1894

Tot

1956

 

Naam van het bedrijf / Beroep

La Renaissance du Panama, herberg, dans- en feestzaal

Maison du Peuple - Volkshuis, herberg, duivenlokaal Noorderbond

Uitbater(s)

Jeanne Heeckhout (1954 - 1955)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De herberg-feestzaal wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen (1922-1923).

Zaal en café hadden een gezamelijke oppervlakte van 284,03 m² (zie plannetje hieronder).

Als er gedanst wordt in de feestzaal, dan kan dat onder begeleiding van een orgel.

De eerste lokale radio - de Socialistische Arbeiders Radio Omroep van Vlaanderen, de SAROV - zendt uit van uit dit Volkshuis in de periode van 1926 tot 1932 (zie hieronder).

In de periode van 1955-1956 was dit het lokaal van Duivenmaatschappij Noorderbond.

Het Volkshuis van Willebroek is later gevestigd in de August Van Landeghemstraat nr. 47 - ter hoogte van de markt.

Zie ook de afbeeldingen hieronder. 

Bron: BK-CVDR, BK-KDD, BK-TDHTR, TS-VRTL, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), Flor Cools / Albert Mees

8 muzikanten van de firma Louis De Naeyer vormden een nieuwe muziekmaatschappij opgericht onder muzikale leiding van Jozef van Reck (tot in 1905) richten in 1892 de SocialistischeHarmonie Vooruit op. Andere bronnen spreken van 1 november 1894 als oprichtingsdatum.

Nog een ander document vermeldt dat de Harmonie werd opgericht op 5 december 1897 met als doel de muziekkunst te beoefenen en de socialistische propaganda te bevorderen.

In "De Werker" van 1 februari 1895 wordt opgeroepen om de repetities bij te wonen op zaterdagavond om 20:00 uur in "La Renaissance du Panama" bij Frans Van Thienpondt.

Deze personen vormen de kern van de Socialistische Harmonie Vooruit, die op 5 december 1897 officieel wordt gesticht (of is het 11 november 1897?)

Een tweede muziekleider was L. Volschiet.

De repetities vonden afwisselend plaats in "Au Pont du Portugal" (Veert / August Van Landeghemstraat) en "La Renaissance de Panama" (Stationsstraat nr. 106).

In 1899 nam de Harmonie Vooruit deel aan de inhuldiging van het Brusselse Volkshuis

In 1903 is Pieter Peeters de voorzitter van e harmonie, en telt het muziekgezelschap 12 muzikanten.

In 1934 wordt de zetel van de harmonie overgebracht van "het oud volkshuis" in de Stationsstraat (nr. 106) naar het nieuwe Volkshuis in de August Van Landehemstraat nr. 47. De toenmalige voorzitters van de harmonie waren Gaston Fromont en Judocus (Josse) Clymans - den Doo - was sinds 1922 dirigent.

Gedurende de oorlogsjaren (WO II) waren er geen repetities noch muziekuitvoeringen.

In 1976 waren er nog maar 20 muzikanten. J. P. Leveugle wordt dirigent van de harmonie Vooruit, en de harmonie wordt aangevuld met 24 majoretten, 15 trommelaars en 10 bazuinblazers.

Er kom een 40 man tellende groep van New Generation Singers.

Van 1964 tot 1982 is Louis Van Frausum de voorzitter van de soialistische harmonie Vooruit.

 

Jaar

Voorzitter

Dirigent / Muzikale leider

1892

Pieter Peeters

Jozef Van Reck

1905

Edward Brand

Louis Volschiet

1912

 

Emiel Coeck

1914

 

Jan Van Breedam

1915

 

Alfons Dons

1916

 

Jan Baptist Marevoet

1922

 

Jos Clymans - Louis De Maeyer

1923

Gaston Fromont

 

1945

 

Jef Schampaert

1947

Jaak Van der Wee

 

1955

 

Frans Van Regemoorter

1964

Louis Van Frausum

 

1976

 

Jean Pierre Leveugle

 

Bron: BK-TDHTR ("Willebroek - Van landbouwdorp tot industriegemeente", eigen beheer, Willebroek 1982), Hulde document Robert Peeters (1910)

Al jaar en dag nam harmonie Vooruit uit Willebroek deel aan het Bestendig Festival van de stan Antwerpen op 15 augustus.

De Harmonie Vooruit was gesticht op 11 november 1897 en had haar lokaal in de Statiestraat.

Ieder jaar opnieuw werden hun optredens met smaak gewaardeerd. Tot 1922...

..

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2022 - nr. 3, "Koppig of onverzettelijk?", Rik Van der krieken)

De Socialistische toneelkring "Voor en Door het Volk" ging van start in 1907.

In "De Werker" van 2 februari 1907 stond immers te lezen dat een toneel-, studie- en turnkring gesticht was met onmiddellijk 50 leden.

Op 16 februari 1908 werd in het Volkshuis een "Volksconcerto" ingericht. Het bestuur zag er als volgt uit:

 

  • voorzitter: Jan Van de Sande
  • toneelbestuurder: Gaston Fromont
  • schrijver: A. Van Herp
  • kassier: E. Persoons
  • medewerkers: juffrouw Broeckmeyer, J. Borghijs, E. Domini, A. Van Landeghem, juffrouw De Laet, J. Verschaeren, A. Peeters

 

En op zondag 17 mei 1908 werd in de "Renaissance du Panama" in de Stationsstraat een "Luisterrijke Volksvertooning" ingericht met op het programma: "Gevolgen der Dronkenschap" van Prosper Van Langendonck. In dit drama in 3 bedrijven traden op: Gaston Fromont, Anna De Laet, Francine Waegemans, Jan Vermeiren, Emile Domini, Jules Borghijs, Maria Waegemans, Alfons Uyttendaele, Arthur Peeters, Frans Van Kerckhoven en Adriaan De Saegher.

Na de pauze van 10 minuten werd een kort blijspel in één bedrijf van Octaaf Knops en op muziek van Louis Volschiet opgevoerd. De acteurs waren: Alfons Uyttendaele, Bertha Broeckmeyer, Leopold Geens, Jules Borghijs en Maria Waegemans.

Op 20 november 1910 was er weer een opvoering door de toneelkring, die werd bijgewoond door niet minder dan 800 personen.

In de winter van 1910-1911 werd o.a. "Allerzielen" van Herman Heyermans opgevoerd.

In 1910 telde de vereniging 24 leden.

En in 1916 was Alfons Uyttendaele (Dendermondsesteenweg) de voorzitter. De vergaderingen vonden plaats in het Volkshuis in de Stationsstraat.

"Voor en Door het Volk" bleef - met ups en downs - actief tot in de jaren 1960.

Later kreeg het toneelgezelschap een opvolger in Pierlala, de toneelafdeling van de plaatselijke ATB-vrienden. 

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

Op 15 mei verscheen in "De Werker" het bericht dat men kon aansluiten bij een ziekenbeurs, gevestigd in "Au Pont du Portugal", op de Veert, bij Louis Volckaert.

Op 25 november 1894 werd in "La Renaissance du Panama" een nieuwe ziekenbeurs opgericht.

Bij de stichting waren er 9 leden, die spoedig opliepen tot 40 en zelfs 350.

Tot 22 april 1900 was de ziekenbeurs vrijwel onpartijdig, maar van dan af werd ze omgevormd tot de Socialistischen Ziekenbond. Dit had zijn weerslag op het ledental.

Op 22 augustus ware er volgens een nota van Emiel Brems (schrijver in "De Werker") nog slechts 180 leden.

Enige dagen later - op 26 augustus 1900 - werd een nieuw vaandel ingehuldigd met afgevaardigden uit Brussel, Sint-Niklaas, Mechelen en de Rupelstreek.

Bij het uitbreken van WO I waren er nog 290 leden, al moet opgemerkt worden dat er bij de Metaalvewerkersbond nog een eigen ziekenbeurs bestond.

In 1916 was Jan Van de Sande, Mechelsesteenweg nr. 10 te Willebroek, de voorzitter. Het vergaderlokaal was toen het Volkshuis in de Stationsstraat.

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

< 1965

Tot

> 1972

 

Naam van het bedrijf / Beroep

lood- en zinkwerken

Uitbater(s)

Jos Ceurstemont

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 74 05

 

Informatie

Het bedrijf van lood- en zinkwerken wordt genoemd in de bedrijvengids van de gemeente Willebroek (1972).

Het oude Volkshuis was een hele tijd de oefenzaal voor de VTS - Vooruit's Turners Rik Selleslaghs. De turngroep werd daar officieus gesticht in 1920, onder leiding van Jules Boey, die na zijn overlijden werd opgevolgd door Gaston Croes.

Na de bevrijding in september 1944 werd de groep opnieuw actief. De zaal van het Oude Volkshuis werd te klein, en als oefenzaal week de groep uit naar de turnzaal van de gemeentelijke meisjesschool in de Kerkstraat.

Jos Ceurstemont was één van de keurturners van de VTS, naast Aloysa Thijs, Leona Pepermans, Simone Reper, Guillaume Thielemans en Frans De Borger.

Jean De Wachter was één van de leiders & trainers - hij overleed in 1970 in een auto-ongeval.

In 1959 wordt Jos Ceurstemont officieel gevierd op het gemeentehuis, voor zijn prestaties in de turnkring (zie foto hieronder).

Bron: GEM-PUB, BK-TDHTR, PI-TB

Jos Ceurstemont was zijn loodgietersbedrijf begonnen in de Guido Gezellestraat nr. 12

Bron: WIL-INFO, KL-1969

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

106

Vroeger nummer:

-

Van

< 2015

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Yunus Emre Camii, moskee

Uitbater(s)

Mustafa Bolat (imam)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De moskee wordt vermeld in de Infogids van de gemeente Willebroek (2005).

Zie ook de foto hieronder.

Bron: GEM-PUB, G-MAPS

 

 

Afbeeldingen

 

 

07 april 1902

Het huis met de witte gevel rechts is het oude Volkshuis in de Stationsstraat.

Bron: Edit. Thomas Baggerman

 

 

 

28 oktober 1921

Uiterst links (het gebouw met het balkon en de vlag) is het Volkshuis.

Bron: Nels

 

 

 

Grondplan van het café en de zaal van het Volkshuis in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal  284,03 m², verdeeld als volgt:

 

  • scène: 50,00 m² (5,00 x 10,00 m)
  • zaal: 183,00 m² (18,30 x 10,00 m)
  • café: 51,03 m² (8,10 x 6,30 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

1925

Optocht in de Stationsstraat op het ogenblik dat de stoet voorbij het Volkshuis trekt (rechts op de foto).

Vraag: wat is de aanleiding voor deze optocht, waar zoveel jongeren bij zijn?

Bron: PI-TB

 

 

 

± 1927

Een lidkaart van de Arbeidersjeugd.

Bron: PI-TB

 

 

 

1927

De Arbeidersjeugd  poseert voor de foto, op de stoep van het oude Volkshuis.

Bron: PI-TB

Het vroeger in de Stationsstraat gelegen Volkshuis is jarenlang de enige verzamelplaats en het eigen heiligdom vande Willebroekse socialisten geweest. De Socialistische Beweging was er, langs de flanken van de niet altijd in rozegeur vertoevende papierfabriek De Naeyer en via de later gekomen industrialisatie, tot een gevestigde, sterk gegroepeerde macht uitgegroeid.

De toenmalige Willebroekse socialisten, die door de jaren heen van hun Willebroek een "rode burcht" hadden gemaakt, waren in wezn van geen gerucht vervaarde mannen, die er zelfs niet voor terugdeinsden om ook op een ander "hun waarheid" te zeggen. Vandaar de vele propagandatochten die zij vanuit dit Volkshuis ondernamen.

Bijgaande vergeelde foto geeft ons een beeld van de groep, zoals die op 1 mei 1927, met gazetten vol socialistische gedachten, de straat optrok.

Aan de centrale dame te zien was het een waakzaam gezelschap van werkende mensen, die wisten wat ze wilden!

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1928

De vereniging van socialistisch gezinde Willebroekenaars, had verschillende deelverenigingen.

Hier een foto gemaakt voor het vertrek van de Arbeidersjeugd op kindervakantie.

Bron: PI-TB

 

 

 

1930

Begin van één van de talrijke optochten van socialistische groeperingen aan het oude Volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

1959

Jos Ceurstemont wordt als turner gevierd voor zijn prestaties bij de turngroep Vooruit's Turners Rik Selleslaghs.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2015

Het naambord van de moskee die nu gevestigd is in het gerenoveerde gebouw van het vroegere volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

2015 - 2020

Het gerenoveerde vroegere volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 07-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
05-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
20-12-2023 - Toevoegen bijkomende info over harmonie Vooruit (TS-VRTL 2022 - nr. 3)
12-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie - Toevoegen link naar de locatie van het huidige Volkshuis
29-09-2023 - Toevoegen foto's 1909 en 1925
17-08-2022 - Toevoegen informatie Socialistische Harmonie Vooruit
13-05-2022 - Toevoegen plan zaal en café (1923)
06-10-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Gary Mantiers)
12-07-2021 - Creatie nieuwe pagina