Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
 
de spoorweg
084
086
088
090
092
094
102
104
106
108
110
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128 & 128 bis
129
d' Oude Post
130
132
135
136
138
139
140
141
142
143
145
147
148
150
152
153
155
156
157
158
159
160
164
169
170
171
172
174
180
186
188
192
196
198
202
204
206
 
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de Spoorweg

WILAVLST_6_206

 

Opmerking:

De huizen met nr. 202 tot en met 206 werden afgebroken (wanneer?).

Op het perceel met nr. 196 werd een veel groter gebouw opgetrokken met appartementen.

Op de andere percelen werd op de Boomsesteenweg nr. 2 - 6 ook een appartementsgebouw opgetrokken.

 

Periode

 

< 1887 - ?

1922 - 1923

1954 - 1955

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

206

Vroeger nummer:

-

Van

< 1887

Tot

?

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Au Pont du Portugal

herberg

Uitbater(s)

Louis Volckaert

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Op 15 mei verscheen in "De Werker" het bericht dat men kon aansluiten bij een ziekenbeurs, gevestigd in "Au Pont du Portgal", op de Veert, bij Louis Volckaert.

Op 25 november 1894 werd in "La Renaissance du Panama" een nieuwe ziekenbeurs opgericht.

Vraag: Was de herberg op dit adres gevestigd? In de meeste informatiebronnen wordt naar de Veert verwezen...

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

De "Bond der Willebroekse Metaalbewerksers" werd gesticht op de Veert (sic) in "Au Pont du Portugal".

Als stichtingsdatum wordt wel eens 1 augustus 1888 vermeld, al zeggen andere bronnendat op 17 oktober 1886 te Brussel de Metaalbewerkersbond werd gesticht door 44 afgevaardigden van 14 toen al bestaande organisaties, waaronder een afgevaardigde van Willebroek.

Die 14 syndicaten die dus in 1886 de Federatie der Metaalbewerkers hebben opgericht, hadden toen in totaal 3400 leden (wat enkele jaren later wel terugliep naar 2118).

Willebroek telde daarin 63 leden, wat meer was dan 49 leden van Mechelen en 40 leden van Antwerpen.

Vanaf 1896 kende de plaatselijke afdeling een opmerkelijke groei. In 1901 waren er 250 leden en op 8 september 1907werd een nieuw vaandel ingehuldigd. "De Werker" deed daarover een oproep als volgt: "Heel de Rupelstreek daarheen".

In 1909 werd een Provincial Organisatie der Metaalbewerkers opgericht, met Antwerpen, Berchem, Hoboken, Sint-Niklaas, Hemiksem, Herentals, Boom en Turnhout.

Aanvankelijk hielden Mechelen en Willebroek zich afzijdig, maar traden jaren later toch toe.

Elders lezen we dat er in 1914 ruim 340 betalende leden waren.

En in 1916 was Constant Broeckmeyer voorzitter met het vergaderlokaal in het Volkshuis in de Stationsstraat nr. 106.

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

206

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

herberg

Uitbater(s)

Ch. De Maeyer

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De herberg wordt vermeld in de adressenlijst van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

In 1923 werd de oppervlakte van de zaal vastgelegd op 60,39 m (zie plannetje hieronder).

Bron: BK-CVDR, Flor Cools / Albert Mees

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

206

Vroeger nummer:

-

Van

1954

Tot

1955

 

Naam van het bedrijf / Beroep

caf Margriet, herberg

Uitbater(s)

Margriet Josselin

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers)

 

 

Afbeeldingen

 

 

Grondplan van de zaal van Charles De Maeyer in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen (aangeduid bij de Veert).

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal 60,39 m, verdeeld als volgt:

 

  • zaal: 60,39 m ((8,30 + 6,50 m) /2 x 8,60 m) - (2,50 x 1,30 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
14-07-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
13-05-2022 - Toevoegen plan van de zaal van Charles De Maeyer (1923)
23-05-2021 - Creatie nieuwe pagina