Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
de markt
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
 
de spoorweg
084
086
088
090
092
094
102
104
106
108
110
114
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128 & 128 bis
129
d' Oude Post
130
132
135
136
138
139
140
141
142
143
145
147
148
150
152
153
155
156
157
158
159
160
164
169
170
171
172
174
180
186
188
192
196
198
202
204
206
 
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de Spoorweg

WILAVLST_6_180

 

Periode

 

< 1901 - 1907

< 1940 - 1952

1952 - 1962

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

180

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

kleermaker

Uitbater(s)

Ferdinand Somers

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

180

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1952

 

Naam van het bedrijf / Beroep

smid

schrijnwerker

Uitbater(s)

Charles Guily (x M. Gillis) (smid)

Lodewijk Van Campenhout (x Julia Guily) (schrijnwerker)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vraag: waren Charles Guily en Lodewijk Van Campenhout zelfstandige ondernemers, of werkten ze in loondienst?

Bron: KL-1952

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

180

Vroeger nummer:

-

Van

1952

Tot

1971

 

Naam van het bedrijf / Beroep

ketelmaker

Uitbater(s)

Henricus Tierens (x Leonia Van Muylder)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

In 1971 staat het echtpaar nog vermeld op hetzelfde adres, echter beiden als "zonder beroep".

Vraag: was Henricus een zelfstandige ketelmaker, of werkte hij in loondienst?

Bron: KL-1962, KL-1969

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste wijziging 14-07-2023 - Controle -Toevoegen bijkomende informatie
23-05-2021 - Creatie nieuwe pagina