Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
 
de markt
031
033
035 & 035A
037 & 037A
039
041
043 & 043bis
045
047
049
051
 
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de markt

WILAVLST_2_047

 

Periode

 

< 1901 - 1907

1922 - > 1954

1931 - 1940

1932 - nu

 

Huisnummer

Huidig nummer:

47

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

ketelmaker

Uitbater(s)

Jan De Ridder

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

47

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

> 1954

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Luxor, Vooruit, Cinex, cinema

Uitbater(s)

J. Wattez (1922 - 1931)

Martin Pardon (17 november 1931 - 29 juli 1954)

vzw Volksontwikkeling (30 juli 1954 - ?)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 346 (1938) - Federatie Werklieden Vakbond

Willebroek 352 (1938) - spijshuis, cinema, Vooruit

 

Informatie

De cinema wordt vermeld in de adressengids van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

Op 17 novemer 1931 krijgt Martin Pardon uit Korbeek-Lo de toelating van het schepencollege om cinema Vooruit uit te baten.

Tijdens WO II verandert de cinema van naam in Luxor, en wordt onder die naam uitgebaat tot op 29 juli 1954.

Vanaf 7 augustus 1954 opent cinema Cinex de deuren, in handen van de vzw Volksontwikkeling Willebroek.

Vraag: tot wanneer is cinema Cinex opengebleven?

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2), BK-CVDR, Telefoonlijst 1938

In het begin van de jaren 1930 werden in de schoot van de Socialistische Coöperatie in verschillende landelijke gemeenten cinemazalen opgericht, zo ook te Willebroek in de August Van Landeghemstraat vlak tegenover de markt, waar een nieuw volkshuis met annex een nieuwe cinema Voorui werd gebouwd.

Deze was nauw verbonden met de gelijknamige Puurse bioscoop, want ze vertoonden meestal dezelfde films, die tijdens de respectievelijke pauzes per moto overgebracht werden naar Puurs of omgekeerd naar Willebroek.

...

Wanneer op 17 februari 1932 het Volkshuis met bijhorende feestzaal aan de markt feestelijk en luisterrijk werd geopend, kwam er in Willebroek daardoor een derde cinema bij, namelijk cinema "Vooruit", later tijdelijk omgedoopt tot cinema "Luxor".

 

Tijdens WO II werd - na een periode van inactiviteit - cinema Vooruit terug opgestart onder de naam Luxor. Onder deze naam ward gedraaid tot in 1954 - toen werd hij wegens allerlei redenen terug gesloten.

...

 

Lees de volledige artikels in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, 2010 - nr. 3, "Cinemaverhalen uit Willebroek", Jean Merckx)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

47

Vroeger nummer:

-

Van

1931

Tot

1940

 

Naam van het bedrijf / Beroep

banketbakkerij

Uitbater(s)

Martin Pardon

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2)

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

47

Vroeger nummer:

-

Van

1932

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Volkshuis, herberg, feestzaal, vergaderlokaal

café Volkshuis & Zaal de Roos

Uitbater(s)

SM Vooruit

Petrus (Peer) Lamberts x Albertina Van Kerckhoven  (17 februari 1932 - 1956)

Jean Verreydt x Joanna Franssen (02-08-1956 - 1962)

Charel Van Broeckhoven x Rosa De Boeck

Eugeen Lenie x Liza Teugels (< 1969 - > 1971)

?

Vraag: wie heeft het Volkshuis / het café uitgebaat door de jaren heen?

Toenaam

-

Telefoonnummer

03 78 63 74, 031 86 63 74, 03 886 63 74

0489 91 19 71

 

Informatie

Het Volkshuis was voordien gevestigd in het vroegere "La Renaissance du Panama" in de Stationsstraat nr. 106.

Bijkomende informatie over de Socialistische Harmonie Vooruit vind je ook op die pagina.

Op 17 februari 1932 wordt het Volkshuis officieel geopend. Uitbater Peer Lamberts was voordien uitbater van het "Achturenhuis" (in de Nieuwstraat - waar daarvoor de Vreugdegalm werd uitgebaat door Stanne Bos). Voor die gelegenheid verschijnen ook de statuten van het Volkshuis van Willebroek in het Belgische Staatsblad.

In de periode van 1955-1956 is de herberg het lokaal voor biljartclub Vooruit.

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 2, 2010 - nr. 1 en nr. 3, 2011 - nr. 2), TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers, Jean Huyghe), KL-1952, KL-1962

Er werd een hele fotoserie aangemaakt over de Socialistische Arbeidersbeweging (SAB) in Willebroek.

De fotoserie is vrij omvangrijk en werd over meerdere pagina's verdeeld.

Deze foto's kan je hier bekijken: Socialistische Arbeiders Beweging.

Bron: PI-TB, GemBib Willebroek (Fa1338)

 

 

Afbeeldingen

 

 

 

1925 - 1926

Advertenties uit programmaboekjes de Rozeknop.

Vraag: weet iemand meer over deze banketbakkerij? Is dit dezelfde zaak als deze die later wordt uitgebaat door Martin Pardon, die ook genoemd wordt als één van de eerste uitbaters van het nieuwe Volkshuis?

Bron: programmaboekjes Toneelgezelschap de Rozeknop

 

 

 

 

februari 1932

Ook in de pers wordt aandacht besteed aan de inhuldiging van het nieuwe Volkshuis in Willebroek.

Bron: PI-TB, ABC

 

 

 

 

15 februari 1932

Ontwerp en "rendering" van het nieuwe Volkshuis aan de Louis De Naeyerplaats in Willebroek, door Fernand Brunfaut.

De gelijkenis met het gebouw van Dagblad Vooruit in Gent is heel groot.

Bron: PI-TB

17 februari 1932

Inhuldiging van het Volkshuis.

Bron: GemBib Willebroek (Fa1237)

 

meer informatie op Wikipedia over Fernand Brunfaut

 

Redactie en drukkerij Dagblad Vooruit (Inventaris Erfgoed Vlaanderen)

 

 

 

 

 

 

 

 

17 februari 1932

Inhuldiging van het Volkshuis aan de markt in Willebroek.

Bron: PI-TB

Op 17 februari 1932 had - ter gelegenheid van de inhuldiging van het nieuwe Volkshuis - in de feestzaal van dit aan de August Van Landeghemstraat gelegen "onthaalcentrum voor socialisten" een kunstconcert plaats, waaraan mejuffer Briffaux (eerste sopraan aan de Koninklijke Vlaamse Academie te Antwerpen), de heer Vercamer (tenor aan de Koninklijke Vlaamse Opera te Antwerpen), het socialistisch mannenkoor "Lassalle's Kring" onder leiding van de heer Karel Candael, alsmede de Socialistische Harmonie Vooruit onder leiding van de heer Jos Clymans stond, hun medewerking verleenden.

Daarnaast mogen wij meester Jef Schampaert niet vergeten, die de klavierbegeleiding van die aond in al zijn vingeren had.

Er stonden - buiten dit zeer muzikaal gestoffeerde programma - gelegenheidstoespraken van Gaston Fromont en van volksvertegenwoordigers Désiré Bouchery op de agenda. Want Willebroek was tijdens deze Volkshuis-verbonden dagen, een verzamelplaats van socialisten geweest, wat wij hervonden in de tientallen foto's die er van deze gans Willebroek overrompelende stoet werden genomen.

Op bijgaand tijdsbeeld zien we die geweldige massa, zoals de fotograaf die vanuit het venster van het in feeststemming verkerende Volkshuis op straat zag marcheren. Een "lichtdrukmaal" dat herinneringen oproept aan de tijd, toen men in de in dit Volkshuis ondergebrachte "Cinema Vooruit" nog denderende films kon bekijken, met van die vlugge beelden, die als voordeel hadden dat men die gemeenschappelijk kon beleven, met velen op één rijtje.

Dat steekt schril af tegen de door de televisie veroorzaakte malaise, die er de noodzaak van werd, dat diezelfde geweldige foto-massa veel later in vakjes werd verdeeld. Met ergens de vraag in het achterhoofd, of wij nu plots zoveel gelukkiger geworden zijn, in vergelijking met toentertijd...

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977), PI-TB

 

 

 

28 februari 1932

Bijeenkomst in de grote zaal van het Volkshuis, naar aanleiding van de officiële inhuldiging (één week vroeger).

Bron: ABCGW, 28-02-1932

 

 

 

februari 1932

Persartikel naar aanleiding van de inhuldiging van het nieuwe Volkshuis in Willebroek.

Bron: ?

 

 

 

oktober 1933

Zicht op de August Van Landeghemstraat van op het dak van het Volkshuis.

Rechts op de foto het begin van de Kloosterstraat met het gebouw van de Waag.

Bron: Nels

 

 

 

1939

Bekendmaking en uitnodiging voor de koers van "de Stoempers"

Bron: De Volksgazet (01-08-1939)

 

 

 

1940 - 1944

In cinema Luxor wordt de film Kora Terry vertoond, met Marika Rökk in de hoofdrol - muziek van Peter Kreuder.

De uithangborden van Volkshuis en cinema Vooruit zijn nog niet verwijderd of overschilderd.

Bron: PI-TB, Wikipedia

 

 

 

Tijdens de oorlogsjaren wordt de naam van cinema Luxor. Op het programma een film van de UFA GmbH (Wikipedia).

Die filmhuis was in de oorlogsjaren (en ervoor) gemonopoliseerd door de staat.

Bron: Gazet van Mechelen (06-06-1942)

 

 

 

1943

Publiciteit voor films in zaal Luxor.

Bron: Gazet van Mechelen (08-05-1943)

 

 

 

1954

Een oude foto van het Volkshuis, met het gangetje naar de Schoolweg.

Verderop in dat gangetje was de ingang van cinema Luxor / Cinex.

Bron: PI-TB

 

 

 

19 maart 1955

Aankondiging van een trekking van de "Koloniale Loterij" in de zaal van cinema Cinex.

Bron: DDK, 13-03-1955

 

 

 

19 maart 1955

Burgemeester Jan Van Winghe start de trekking van een winnend nummer voor de 4de tranche van de Koloniale Loterij van 1955.

Bron: PI-TB

 

 

 

Foto uit het Musée de la Loterie met de tekst "Les gens font la queue pour le tirage de la Loterie Coloniale devant la Maison du Peuple à Willebroek".

Vrij vertaling: Mensen staan in de rij voor de trekking van de Koloniale Loterij voor het Volkshuis in Willebroek.

Bron: Annemie Buffels, "l'Art du jeu - 75 ans de Loterie Nationale" - Fonds Mercator, 2009, p. 38

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

mei 1993

Het Volkshuis met op de gevel publiciteit voor de 1 mei-viering.

Bron: PI-TB

 

 

 

2001

Etiket van "het Bollemeiken", gebrouwen voor het Volkshuis in Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

2014

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

± 2015

Het vernieuwde Volkshuis. De ingang van het café is nu aan de linkerkant. Helemaal links op de foto ook het gangetje richting Schoolweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

Rechts op de foto het café van het Volkshuis.

Bron: PI-TB

 

 

 

najaar 2017

Volkshuis met zaal De Roos achteraan (in de oude cinemazaal).

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 27-06-2024 - Controle - Toevoegen telefoonnrs 1938
09-02-2024 - Toevoegen persartikels (1932) - Verwijzing naar informatiemateriaal in archief gemeentelijke bibliotheek
08-02-2024 - Toevoegen link naar SAB
07-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen
12-11-2023 - Toevoegen links naar Fernand Brunfaut (Wikipedia) en het gebouw van Dagblad Vooruit in Gent
03-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie en afbeeldingen
09-07-2023 - Controle
19-08-2022 - Toevoegen advertenties van toneelgezelschap de Rozeknop (1925 en 1926)
05-04-2022 - Toevoegen nieuwe informatie cinema Cinex (TS-VRTL)
28-03-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (TS-VRTL)
25-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982 en 2014
28-01-2022 - Toevoegen nieuwe afbeelding (Bollemeiken)
16-12-2021 - Toevoegen nieuw fotomateriaal van Tony Brems
12-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie (Gary Mantiers)
23-07-2021 - Toevoegen tekts bij foto inhulidiging Volkshuis in 1932
22-06-2021 - Toevoegen foto trekking Koloniale Loterij
21-06-2021 - Toevoegen nieuwe foto's - Toevoegen informatiekaders bij foto's
09-05-2021 - Creatie nieuwe pagina