Info Straat
 
gebeurtenissen
 
het pleintje
 
de markt
031
033
035 & 035A
037 & 037A
039
041
043 & 043bis
045
047
049
051
 
de Waag
het gemeentehuis
de kerk
de spoorweg
den Blijk
 

 

Straatnaam

Adrescode

August Van Landeghemstraat - sectie de markt

WILAVLST_2_039

 

Periode

 

< 1901 - 1907

1922 - 1923

< 1940 - > 1982

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

39

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

gemeenteontvanger

Uitbater(s)

Emiel Van den Bossche

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

39

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

metaalwaren, ijzerwinkel

Uitbater(s)

Pierre De Moor (x De Bruyn)

Toenaam

Piëjr de Moor

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de adressengids van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

De zaak wordt later verder gezet door Désiré De Moor (zie hieronder).

Bron: BK-CVDR

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

39

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

> 1982

 

Naam van het bedrijf / Beroep

De Moor pvba, ijzerwaren, bouwartikelen, gereedschappen, huishoudmateriaal

Uitbater(s)

Désiré De Moor x Gabriella Peeters

Toenaam

Dis

Telefoonnummer

03 78 61 36, 031 86 61 36

 

Informatie

De zaak wordt vermeld in de bedrijvengids van Willebroek van 1972 en in de carnavalsbrochure van 1982.

Publiciteit in Willebroek Digest (< 1965)

Het bedrijf is (waarschijn lijk) verhuisd naar het bedrijvenpark in Bornem.

Bron: GEM-PUB, FB-WV, KL-1952, KL-1962, Kon.Harm. Ste Cecilia, KL-1969

 

 

Afbeeldingen

 

 

1 januari 1895

Bewijs van betaling voor de rijwieltaks.

Tussen de vegeelde romsplompdie nu nog onder de Willebroekse dakpannen ligt, treft men de meest merkwaardige dingan aan. Zoals bovenstaand kwijtingsbewijs bijvoorbeeld, dat op 15 januari 1895 aan de genaamde Emiel Van den Bossche uit Willebroek werd uitgereikt en dat hem de toelating gaf om met het trapwiel het land rond te rijden.

De ontvanger van de rechtstreekse belastingen ontving hiervoor de zeer aanzienlijke som van ... vijftien franken, zijnde de taks voor dat jaar. Naar blijkt uit artikel vier van het reglement mochten de ambtenaren en de bedienden van de rechtstreekse belastingen, douanen en accijnzen, de dwagbevelsdragers, de burgemeesteres, de schepenen, de commissarissen, de ondercommissarissen, de agenten van de politie alsmede de veldwachters aan de heer trapwielrijder vragen om eventjes halt te houden om hetzij het bewijs van betaling van de taks, hetzij het bewijs dat hij niet in de provincie verbleef aan ieder van hen te tonen.

Dat Emiel Van den Bossche tot de eerste trapwielrijders van Willebroek behoorde, blijkt uit het feit dat hij de gelukkige eigenaar was van zo'n kwijtingsbewijs, dat in 1892 voor het eerst werd uitgereikt. Verteld wordt dat veearts Van Passen, die in de Kerkstraat woonde, de eerste Willebroekenaar was die per fiets de boeren bezocht.

Wie toentertijd zo'n fiets ofte wel loopmachine kon beheren, besturen en op de koop toe de vijftien frank taks betalen, behoorde tot de elite!

De geschiedenis van de fiets leert ons dat de loopmachine, via de meest diverse verbeteringen tot een mechanisme werd omgetoverd waarbij door pedalen (1853) en kettingaandrijving (1879) het menselijk arbeidsvermogen in snelheid werd omgezet. De na 1850 in trek gekomen vélocipèdes werden meestal door de dorpssmeden vervaardigd.

Dat zijn van die dingen die tot het verleden behoren.

Blijft de vraag waar Emiel Van den Bossche die fiets of dat trapwiel vandaan heeft gehaald. Was dat bij de lokale smid? Of speelde Jules Frateur, die een velowinkel in de Nieuwstraat had, toen al de rol van fietsenverkoper?

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

1912

Foto van de winkel van Piëjr De Moor.

Bron: ?

 

 

 

12 oktober 1922

Meer "officiële" postkaart van de winkel van Pierre De Moor - De Bruyn

Bron: ?

 

 

 

1922

Foto van de gebroeders Désiré (Dis) en Charles De Moor.

Bron: Archief Willy Mees - Albert Mees

 

 

 

 

 

Advertenties uit programmaboekjes van toneelgezelschap de Rozeknop (1925, 1926 en 1929)

Er wordt ook verwezen naar de winkel op de markt (nr. 30) met naam "de Koffietrommel"

Bron: programmaboekjes Toneelgezelschap de Rozeknop

 

 

 

 

1953

Enkele omslagen verstuurd door "ijzermagazijn" De Moor-De Bruyn (1931) en de opvolger Désiré De Moor-Peeters.

Bron: ijzerwaren De Moor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1957 - 1967

Advertenties uit jaarverslagen 1957-1967 Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

Er wordt ook verwezen naar de winkel in de August Van Landeghemstraat nr. 91, meer gespecialiseerd in huisraad.

Bron: Jaarverslag Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia

 

 

 

1965

Publiciteit in Willebroek Digest;

Bron: GEM-PUB

 

 

 

augustus 1971

Advertentie in de brochure van de Willebroek Stadfeesten.

Bron: WSF

 

 

 

1982

Publiciteit in de Carnavalsbrochure.

Bron: GEM-PUB

 

 

 

Laatste wijziging 16-08-2023 - Toevoegen advertentie Willebroek Stadfeesten augustus 1971
09-07-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
07-07-2023 - Toevoegen foto Dis en Charles De Moor (AWM)
19-08-2022 - Toevoegen advertenties in jaarverslagen Koninklijke Harmonie Sinte Cecilia en programmabrochures van toneelgezelschap de Rozeknop
01-04-2022 - Toevoegen advertentie uit 1965
25-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982
04-08-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
08-05-2021 - Creatie nieuwe pagina