Info Straat
 
001
002
003
006
007
008
009
011
013
014
015
016
017
019
020
021
027
028
029 (E/F/G)
030 & 030A
031
032 & 032A
033 & 033 3B
035
040
041
045
050
050 -
Spoorbrug
056
059
059 - familie
Rossaert
064
070
 

 

Straatnaam

Adrescode

Groene Laan

WILGROEN_050A

 

Periode

 

1869 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

50A - Spoorbrug

Vroeger nummer:

-

Van

-

Tot

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

spoorbrug

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

1869 - 1915

In deze periode is de spoorweg "gelijkgronds" en ligt de brug dus net boven het wateroppervlak van het kanaal. Later wordt de verhoogde spoorberm aangelegd.

1916

Men begint met de constructie van een nieuwe spoorbrug, aangepast aan de verhoogde spoorberm.

17 mei 1940

De spoorbrug over het kanaal wordt opgeblazen om het oprukkende Duitse leger tegen te houden.

1949

De vernieuwde spoorbrug over het kanaal wordt in gebruik genomen.

Bron: FB, Karel De Decker "Willebroek in Zicht" (1996)

17 mei 1940 wordt om 13:50 hr de spoorbrug opgeblazen, met de bedoeling de opmars van de Duitse Panzers te stuiten.

De ontploffing is zo sterk, dat de betonnen peiler in het midden van de brug helemaal barst. Ook de arbeiderswoningen van de Faubourg St. Antoine worden beschadigd waardoor de woningen onbewoonbaar werden.

Soldaten van het Belgische 3de Linie-regiment bestoken de Duitsers aan de ander kant van het kanaal, en dat van aan de spoorbrug tot aan de plaats van het vroegere sas van Willebroek. Zowel op de Groenelaan / Westdijk, als aan de andere kant van het kanaal (Fabriekstraat / Oostdijk) wordt veel schade aangericht.

De nieuwe spoorbrug wordt pas na 1946 in gebruik genomen.

Later - rond 16:00 hr wordt de brug aan de Dokter Persoonslaan opgeblazen.

Ook de spoorbrug over het kanaal bij Ruisbroek wordt opgeblazen (rond 16:45 hr), kort nadat de spoorbrug over de Rupel een kwartier eerder werd opgeblazen.  

Bron: TS-VRTL (2015 - nr.2, Eric Versluys, Eric Van Winghe) en TS-VRTL (2015 - nr. 3, Emiel Geens)

1990 - 1994

Een verzakking van de dijk aan kasteel De Kraag over meer dan 80 m verzwakt de vaartdijk.

Vermits op dat moment ook de werken aan de nieuwe zeesluis in Hingene aan de gang zijn, wordt - ook budgettair - daar een hogere prioriteit aan gegeven.

De herstellingswerken houden ook een verbetering en beveiliging in van de kabels die ter hoogte van de spoorwegbrug onder en over het kanaal gaan, wat de herstelprocedure aanzienlijk bemoeilijkt. In 1994 beslist de nv Zeekanaal dan toch om de nodige herstellingen uit te voeren.

De vernieuwing van de spoorbrug valt niet onder deze herstellingswerken, en is trouwens een bevoegdheid van de NMBS.

Uiteindelijk worden de dijken hersteld en verstevigd in 1995.

Bron: zie persartikels hieronder.

 

webpagina over spoorlijn 54 Mechelen-Terneuzen op Wikipedia

 

Vermeldingen in de pers

 Vernieuwing kan starten (Het Volk, 03-03-1992, mw)

 

Dijken aan spoorwegbrug in Willebroek voorlopig hersteld (Nieuwsblad, 06-04-1994, WSB)

 

Spoorwegkabels bezorgen Zeekanaal technische problemen (Gazet van Antwerpen, 07-04-1994)

 

Dijk wacht op herstelling (Gazet van Antwerpen, 12-04-1994, DDKW / DDKW)

 

Geen nieuwe dijken of spoorbrug voor Willebroek (Ons Klein Brabant Vaartland, 15-04-1994, ReM / D'Pille)

 

Herstelling van dijken uitgesteld (Het Volk, 15-04-1994, MW / Pol De Wilde)

 

Werken aan Zeekanaal (Nieuwsblad, 19-04-1995, WSB)

 

Dijkherstelling te Willebroek, eindelijk! (Ons Klein Brabant Vaartland, 21-04-1994, ReM / D'Pille)

 

Eindelijk dijkherstelling (Het Volk, 24-04-1995, MW) 

 

 

Afbeeldingen

 

 

De gelijkgrondse brug kort na de eeuwwisseling in 1900.

Rechts op de foto zie je de locomotief van "de Meutte" (korte uitspraak van M en T, Mechelen en Terneuzen). Deze trein spoorde vanaf 1870 tussen de twee plaatsen.

Bron: KonBibl. Albert I - Brussel, TS-VRTL (Eric Van Winghe, Kevin Polfliet)

De eerste spoorwegbrug op de spoorlijn Mechelen-Terneuzen werd voor de eeuwwisseling in gebruik genomen. Ze werd in augustus 1869 voor het eerst op haar stevigheid getest met een goederentrein die grond en bouwstoffen vervoerde, al zou het toch nog tot 1871 duren vooraleer ze officieel werd ingehuldigd.

Bovenstaande foto uit 1899 toont ons diezelfde spoorwegbrug met op de achtergrond tussen de bomen de boswachterswoning van de Kraag. En met vlak voor de brug een viertal spelende kinderen in de niet al te diepe vaart.

En met rechts de stoomlocomotief die op zijn dooie gemak van Mechelen naar Terneuzen dendert.

Opmerkelijk is dat de trein voor de ophaalbrug diende te stoppen telkens als er een schip passeerde.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

1910

De gelijkgrondse spoorbrug, dit keer een foto van aan de andere kant van het kanaal.

Op de achtergrond ziet men kasteel De Kraag.

Bron: SBP

Deze oude spoorbrug maakt deel uit van de lijn Mechelen-Terneuzen.

Ze werd in 1910 vervangen.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

Deze zeer oude kaart dateert van voor de eeuwwisseling (nvdr: ?).
Ze geeft ons een poëtisch beeld van de vaart, met centraal de vroegere en in 1910 afgebroken spoorwegbrug, die in augustus 1869 voor het eerst werd uitgeprobeerd via een trein die grond en bouwstoffen vervoerde.

In het hoge witte huis, het huidige kasteel de Kraag, woonde "de Rosschaert", die in likeuren deed. Hij verhuurde huizekens, die hij in eigendom had, en die hij vrijelijk tegen zijn eigen grote huis liet leunen.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

±1910

Zicht van aan de spoorbrug richting Kraagput.

Bron: ?

 

 

 

Voor 1916

De nieuwe spoorbrug over het kanaal tijdens of kort na de aanleg.

Links ziet men nog de gelijkgrondse overgang van de sporen over het kanaal.

Bron: ?

 

 

 

28 april 1920

De "nieuwe" spoorbrug die werd aangelegd vanaf 1916 in het kader van de verhoging van de spoorberm in Willebroek noord.

Bron: ?

Aan de spoorbrug werd er ook gezwommen in het kanaal (in de buurt van het kruisje op bovenstaande postkaart).

Zie voor meer informatie over de zwemdokken van Willebroek de pagina van Dokter Persoonslaan nr. 15.

Bron: "Bakkeske wordt groot" (Eugeen Adriaensens, pg. 80-85, eigen beheer), TS-VRTL ("Het wel en wee van de Willebroekse zwemdokken", Gust Van Auwenis)

 

 

 

1926

De "nieuwe spoorbrug" over het kanaal. Links op de foto het gebouw met de telefoonmast.

Draden voor telefonie liepen toen nog via luchtleidingen - aan het station was vroeger een gelijkaardige "telefoonmast".

Bron: ?

Dit is de nieuwe spoorbrug.

Om de scheepvaart te vergemakkelijken werd het niveau van de spoorbedding verhoogd.

Deze brug werd in 1940 door Belgische genietroepen opgeblazen. Honderden meters in de omtrek deed de luchtverplaatsing alle ruiten sneuvelen.

Bron: "Beelden van toen", Staf Willems, uitg. Het Streekboek, Nieuwkerken-Waas, 1987

 

 

 

1928

De Groene Laan (links) net voor de spoorbrug.

Bron: Nels

De witte spoorbrug (die we op een vorige afbeelding hebben gezien), werd later - ten jare 1910 - door een ijzeren spoorwegbrug vervangen.

Er zit geen greintje poëzie in dit beeld, als zijn er meer dan waarschijnlijk wel honderden paartjes per trein van Mechelen naar Sint Niklaas (en omgekeerd) met verliefde gevoelens over die brug gedenderd.

Natuurlijk werd die brug - op 17 mei 1940 - de lucht ingeblazen.

Al werd ze later door de lokale bruggenbouwers in ere hersteld!

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

augustus 1928

Het kanaal met zicht op de spoorbrug.

Aan de rechterkant ziet men de gebouwen van de Cité of de Faubourg Saint Antoine (het Sint Antonius Voorgeborchte). Deze woningen werden opgericht onder impuls van Louis De Naeyer in de periode van 1865 tot 1866, en afgebroken in 1953.

De gebouwen waren gelegen in de latere Fabriekstraat.

Bron: Nels, BK-KDD, BK-JDK

 

 

 

1929

De Groene Laan net voor de spoorbrug (net te zien aan de rechterkant van de foto).

De gebouwen links zijn waarschijnlijk van de brouwerij op de hoek van de Kasteelstraat en de Groene Laan.

Bron: ?

 

 

 

±1930

De spoorbrug. Rechts nog enkele huizen van de Faubourg St. Antoine.

Links op de spoorberm een telefoonmast.

Bron: Nels

 

 

 

juli 1931

Links de Groene Laan en de spoorbrug.

Bron: Nels

 

 

 

±1933

De spoorbrug over het kanaal en de Groene Laan.

Midden op de foto ziet men (vaag) "de villa" met nummer 50.

Bron: ?

 

 

 

±1935

De Groene Laan net voor de spoorbrug.

Bron: ?

 

 

 

mei 1940

De restanten van de spoorbrug, nadat die op 17 mei werd opgeblazen om te proberen de optocht van de Duitsers tegen te houden.

Zware schade werd aangericht, zowel aan de peiler waarop de brug rust, als aan de arbeiderswoningen van de Faubourg St. Antoine. Deze laatste werden onbewoonbaar.

Bron: TS-VRTL (2015 - #3, Emile Geens, foto Eric Sluis)

 

 

 

± 1960

De spoorbrug rond 1960.

Bron: FB-WV

 

 

 

±1960

De "nieuwe" spoorbrug die na 1946 in gebruik werd genomen.

Als je te voet of met de fiets via de brug het kanaal overstak, ging je via een trap in het gebouw rechts terug naar de weg naast het kanaal.

Bron: PI-TB

 

 

 

De Groenelaan met uiterst rechts de spoorbrug.

Bron: ?

 

 

 

1970-1980

Transport per schip van een grote (stoom-)ketel. Deze werd meer dan waarschijnlijk gemaakt in de fabrieken van Louis De Naeyer.

Bron: stadsarchief Antwerpen

 

 

 

±1995

Luchtfoto van de spoorbrug over het kanaal.

Ook herkenbaar is het kasteel De Kraag.

Bron: stadsarchief Antwerpen

 

 

 

±2010

De Groene Laan en de spoorbrug.

Bron: ?

 

 

 

±2010

Scheepvaart op het kanaal in de buurt van de spoorwegbrug.

Bron: ?

 

 

 

±2015

De spoorwegbrug en de Groene Laan (rechts) gezien vanaf kasteel De Kraag.

De spoorlijn werd in 1985 geëlektrificeerd, waardoor een extra constructie op de brug nodig is voor de stroomdraden.

Links op de foto is een extra "brug" voorzien om op de brug te komen, ook als deze open is voor het scheepvaartverkeer.

Bron: Wikipedia

 

 

 

±2015

Het kanaal met links de Groene Laan en rechts de Fabriekstraat.

De foto werd gemaakt van op de Vredebrug.

Bron: ?

 

 

 

december 2015

De spoorbrug over het kanaal met rechts de Groene Laan.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

 

 

20 november 2021

Sint Niklaas komt aan per boot aan de spoorbrug op de Groene Laan.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 05-11-2022 - Toevoegen foto 1960 (FB-WV)
16-07-2022 - Toevoegen persartikels (1992-1995
18-03-2022 - Toevoegen link naar zwemdok aan de Dokter Persoonslaan
11-03-2022 - Toevoegen nieuwe foto (1970)
28-11-2021 - Toevoegen foto's aankomst Sint Niklaar (20-11-2021)
28-09-2021 - Toevoegen nieuwe info over "zwemmen" aan de spoorbrug
22-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
09-08-2021 - Aanvulling met geciteerde teksten uit"Beelden van toen", Staf Willems
01-08-2021 - Toevoegen info eerste spoorwegbrug (KDD)
27-06-2021 - Toevoegen foto Eric Sluis van de vernielde spoorbrug
21-06-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
05-05-2021 - Updaten foto en bron
25-04-2021 - Creatie nieuwe pagina