Info Straat
 
001
002
003
004
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
024
025 & 025 A
027
028
029 (E/F/G)
030 & 030A
031
032 & 032A
033 & 033 3B
035
038
040
041
042
045
048
050
050 -
Spoorbrug
052
054
056
059
059 - familie
Rossaert
064
070
071
 

 

Straatnaam

Adrescode

Groene Laan

WILGROEN_050A

 

Spoorwegbrug - informatie, geschiedenis, persartikels


   

 

Pagina 1: informatie, geschiedenis, persartikels

Pagina 2: afbeeldingen tot en met 1939

Pagina 3: vanaf 1940 tot nu

 

 

Periode

 

1869 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

50 A - Spoorwegbrug

Vroeger nummer:

-

Van

-

Tot

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

spoorwegbrug

Uitbater(s)

Charles Joos (1938)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 319 (1938)

 

Informatie

1869 - 1915

In deze periode is de spoorweg "gelijkgronds" en ligt de brug dus net boven het wateroppervlak van het kanaal. Later wordt de verhoogde spoorberm aangelegd.

1916

Men begint met de constructie van een nieuwe spoorbrug, aangepast aan de verhoogde spoorberm.

17 mei 1940

De spoorbrug over het kanaal wordt opgeblazen om het oprukkende Duitse leger tegen te houden.

1949

De vernieuwde spoorbrug over het kanaal wordt in gebruik genomen.

Bron: FB, Karel De Decker "Willebroek in Zicht" (1996), Telefoonlijst 1938

17 mei 1940 wordt om 13:50 hr de spoorbrug opgeblazen, met de bedoeling de opmars van de Duitse Panzers te stuiten.

De ontploffing is zo sterk, dat de betonnen peiler in het midden van de brug helemaal barst. Ook de arbeiderswoningen van de Faubourg St. Antoine worden beschadigd waardoor de woningen onbewoonbaar werden.

Soldaten van het Belgische 3de Linie-regiment bestoken de Duitsers aan de ander kant van het kanaal, en dat van aan de spoorbrug tot aan de plaats van het vroegere sas van Willebroek. Zowel op de Groenelaan / Westdijk, als aan de andere kant van het kanaal (Fabriekstraat / Oostdijk) wordt veel schade aangericht.

De nieuwe spoorbrug wordt pas na 1946 in gebruik genomen.

Later - rond 16:00 hr wordt de brug aan de Dokter Persoonslaan opgeblazen.

Ook de spoorbrug over het kanaal bij Ruisbroek wordt opgeblazen (rond 16:45 hr), kort nadat de spoorbrug over de Rupel een kwartier eerder werd opgeblazen.  

Bron: TS-VRTL (2015 - nr.2, Eric Versluys, Eric Van Winghe) en TS-VRTL (2015 - nr. 3, Emiel Geens)

In ons vorige nummer publiceerden we op pagina 20 de texkt van een gemeentelijk ambtenaar over de situatie van de gemeente in 1940.

Hij vermeldt bij schade dat er "2 bruggen gesprongen zijn"!

Op 17 en 18 mei werden in Willebroek de 5 bruggen vernield!

Verder langs de Willebroekse Vaart, Zenne, Schelde en Rupel werden er nog eens zoveel opgeblasen.

Hieronder een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen en wat verdere toelichting bij de feiten die zich voordeen Ún de toen gevallen slachtoffers.

...

 • 10:10 hr - wegbrug Vilvoorde
 • 10:15 hr - Spoorbrug Kapelle op den Bos
 • 10:23 hr - wegbrug Humbeel
 • 12:10 hr - geniebrug op boten tussen Kapelle op den Bos en Humbeek
 • 12:20 hr - wegbrug Kapelle op den Bos
 • 13:00 hr - wegbrug Verbrande Brug
 • 13:50 hr - spoorwegbrug Willebroek
 • 14:00 hr - wegbrug Tisselt
 • 16:00 hr - wegbrug aan Dr. Persoonslaan
 • 16:30 hr - spoorbrug Rupel Boom
 • 16:45 hr - spoorbrug over kanaal Willebroek (Ruisbroek)
 • 18:00 hr - kleine wipbrug Klein Willebroek
 • 18:00 hr - het beweegbare brugdeel van de Weduwe Van Enschodtbrug
 • ▒ 12:20 hr - de bruggen van Hombeek, Leest en Heffen

 

... 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2015 - nr. 3, "Rechtzetting: niet twee maar vijf Willebroekse bruggen vernield in 1940", Emiel Geens)

1990 - 1994

Een verzakking van de dijk aan kasteel De Kraag over meer dan 80 m verzwakt de vaartdijk.

Vermits op dat moment ook de werken aan de nieuwe zeesluis in Hingene aan de gang zijn, wordt - ook budgettair - daar een hogere prioriteit aan gegeven.

De herstellingswerken houden ook een verbetering en beveiliging in van de kabels die ter hoogte van de spoorwegbrug onder en over het kanaal gaan, wat de herstelprocedure aanzienlijk bemoeilijkt. In 1994 beslist de nv Zeekanaal dan toch om de nodige herstellingen uit te voeren.

De vernieuwing van de spoorbrug valt niet onder deze herstellingswerken, en is trouwens een bevoegdheid van de NMBS.

Uiteindelijk worden de dijken hersteld en verstevigd in 1995.

Bron: zie persartikels hieronder.

 

webpagina over spoorlijn 54 Mechelen-Terneuzen op Wikipedia

 

Vermeldingen in de pers

 Vernieuwing kan starten (Het Volk, 03-03-1992, mw)

 

Dijken aan spoorwegbrug in Willebroek voorlopig hersteld (Nieuwsblad, 06-04-1994, WSB)

 

Spoorwegkabels bezorgen Zeekanaal technische problemen (Gazet van Antwerpen, 07-04-1994)

 

Dijk wacht op herstelling (Gazet van Antwerpen, 12-04-1994, DDKW / DDKW)

 

Geen nieuwe dijken of spoorbrug voor Willebroek (Ons Klein Brabant Vaartland, 15-04-1994, ReM / D'Pille)

 

Herstelling van dijken uitgesteld (Het Volk, 15-04-1994, MW / Pol De Wilde)

 

Werken aan Zeekanaal (Nieuwsblad, 19-04-1995, WSB)

 

Dijkherstelling te Willebroek, eindelijk! (Ons Klein Brabant Vaartland, 21-04-1994, ReM / D'Pille)

 

Eindelijk dijkherstelling (Het Volk, 24-04-1995, MW) 

 

 

 

1899 - 1900

De gelijkgrondse brug kort na de eeuwwisseling.

Rechts op de foto zie je de locomotief van "de Meutte" (korte uitspraak van M en T, Mechelen en Terneuzen). Deze trein spoorde vanaf 1870 tussen de twee plaatsen.

...

Slechts weinige weten dat de spoorlijn Mechelen - Sint-Niklaas ooit een onderdeel was van een internationale spoorlijn die Mechelen met Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen verbond, en dat deze private MT-lijn ooit mee in handen was van een Willebroekse dokter-burgemeester.

...

De eerste ontwerpen en verzoekschriften aangaande deze spoorweg werden in 1860 opgesteld door de Mechelse ingenieur en architect F.J. Bauwens.

...

Nog datzelfde jaar (16 juni 1868) werd de lijn nogmaals in concessie gegeven. De benaming van de maatschappij bleef gehandhaafd.

Concessiehouders werden Theodoor Janssens, August Wouters, Guillaume d'Hanens en de Willebroekse arts en burgemeester Henri Van Berchem.

...

Op 1 april 1869 werd het 5 km lange baanvak tussen Sluiskil en Terneuzen in gebruik genomen. Het gedeelte van Mechelen tot de Scheldebrug in Temse kwam op 28 juli 1870 in dienst voor reisigers en op 12 september voor goederen. Twee maanden later, op 11 november, kon de trein over de Scheldebrug. De spoorverbinding Mechelen - Sint-Niklaas werd een feit op 1 december (1870) en de internationale lijn Mechelen - Terneuzen werd op 26 augustus 1871 feestelijk ingereden.

...

De MT kruiste ook andere spoorlijnen in Mechelen, Hombeek, Willebroek, Puurs, Sint Gillis Waas, Sluiskil en Terneuzen.

...

De eerste brug van Willebroek kwam in 1870 gereed.

Zo'n 40 jaar later werden te Willebroek de sporen verhoogd voor de bouw van een nieuwe draaibrug over het zeekanaal. In 1940 werd die spoorbrug zwaar beschadigd en pas 10 jaar later kon ze opnieuw in dienst genomen worden.

...

De eerste Scheldebrug in Temse werd ontworpen door de Franse ingenieur Gustave Eiffel. Deze 343 m lange brug werd ingehuldigd op 30 november 1870.

...

In 1940 werd ze zelfs totaal vernietigd zodat er tot 1956 gewacht moest worden vooraleer er weer treinen over de Schelde te Temse konden rijden.

...

Op 21 januari 1948 werd de exploitatie van de lijn overgedragen aan de NMBS.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: KonBibl. Albert I - Brussel, TS-VRTL (Eric Van Winghe, Kevin Polfliet), TS-VRTL (2013 - nr. 1, "Het verhaal van een Willebroekse trein", Eric Van Winghe)

De eerste spoorwegbrug op de spoorlijn Mechelen-Terneuzen werd voor de eeuwwisseling in gebruik genomen. Ze werd in augustus 1869 voor het eerst op haar stevigheid getest met een goederentrein die grond en bouwstoffen vervoerde, al zou het toch nog tot 1871 duren vooraleer ze officieel werd ingehuldigd.

Bovenstaande foto uit 1899 toont ons diezelfde spoorwegbrug met op de achtergrond tussen de bomen de boswachterswoning van de Kraag. En met vlak voor de brug een viertal spelende kinderen in de niet al te diepe vaart.

En met rechts de stoomlocomotief die op zijn dooie gemak van Mechelen naar Terneuzen dendert.

Opmerkelijk is dat de trein voor de ophaalbrug diende te stoppen telkens als er een schip passeerde.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

Laatste wijziging 29-06-2024 - Toevoegen gegevens 1938 (telfoonnr, Charles Joos)
18-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen webpagina
21-10-2023 - Toevoegen afbeeldingen
15-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie
07-09-2023 - Controle
03-09-2023 - Toevoegen informatie over de spoorlijn Mechelen - Terneuzen (TS-VRTL)
17-07-2023 - Toevoegen 4 foto's spoorbrugj
05-11-2022 - Toevoegen foto 1960 (FB-WV)
16-07-2022 - Toevoegen persartikels (1992-1995
18-03-2022 - Toevoegen link naar zwemdok aan de Dokter Persoonslaan
11-03-2022 - Toevoegen nieuwe foto (1970)
28-11-2021 - Toevoegen foto's aankomst Sint Niklaar (20-11-2021)
28-09-2021 - Toevoegen nieuwe info over "zwemmen" aan de spoorbrug
22-08-2021 - Toevoegen nieuwe informatie
09-08-2021 - Aanvulling met geciteerde teksten uit"Beelden van toen", Staf Willems
01-08-2021 - Toevoegen info eerste spoorwegbrug (KDD)
27-06-2021 - Toevoegen foto Eric Sluis van de vernielde spoorbrug
21-06-2021 - Toevoegen infokader voor foto's
05-05-2021 - Updaten foto en bron
25-04-2021 - Creatie nieuwe pagina