Info Straat
 
001
002
003
004
006
007
008
009
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
024
025 & 025 A
027
028
029 (E/F/G)
030 & 030A
031
032 & 032A
033 & 033 3B
035
038
040
041
042
045
048
050
050 - Spoorbrug
052
054
056
059
059 - familie
Rossaert
064
070
071
 

 

Straatnaam

Adrescode

Groene Laan

WILGROEN_001

 

 

 

Pagina 1: tot 1950

Pagina 2: vanaf 1951

 

Groene Laan nr. 1 - tot 1950

 

3 april 1566

23 mei 1696

< 1901 - 1907

1922 - 1955

 

Huisnummer

Huidig nummer:

1

Vroeger nummer:

-

Van

3 april 1566

Tot

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

int Ghulden Vlies, herberg

Uitbater(s)

Jan Anthonis x Alexandrijne van Speelhove

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Anna Janssens, een kapitaalkrachtige brouwster uit Antwerpen en tevens lokaal grootgrondbezitster, heeft van de Kanaalbeheerders in 1564 een lap grond aan het sas gekocht en de toelating verkregen om er een brouwerij op te trekken. Sanderijne van Speelhove en haar man Jan Anthonis zijn in 1566 de allereerste uitbaters van haar brouwerij-met-herberg.

"Wij schepenen der banck van Willebroeck, saluyt met kennissen hoe dat op hede dathe deser, voir ons comen ende ghecompareert zijn in huerlieden properen persoonen Jan Anthonis, brouwer int Ghulden Vlies tot Willebroe"ck, ende Alexandrijne van Speelhove zijn wettighe huysvrouwe..."

Onder andere Wilem van Oranje, ex-heer van Willebroek, en zijn vriend graaf Egmont vieren er begin april 1567 enigszins in mineur hun afscheid aan de toog. Onder de druk van de oorlosomstandigheden houden Sanderije en hare Jan het aan het sasplein na een aantal jaren voor bekeken. Het koppel met dochter Maycken laat een berg schulden achter en wijkt uit naar Eikevliet om er een nieuw leven te beginnen, nou ja, om opnieuw een herberg open te houden.

Anna Janssens laat in juni 1577 haar brouwerij Het Gulden Vlies over aan Ghoris van de Perre, de meyer van Blaasveld.

Te Eikevliet i de toestand al niet rooskleuriger. Alexandrijne en haar man hebben er in 1580 problemen met onbetaald soldatenverteer en inkwartieringen. Zij krijgen het ditmaal aan de stok met onder andere de Puurse dijkgraaf Jan De Backere. Na een ellenlange procedureslag voor de wethouders van Antwerpen - waarbij Alexandrijne van Speelhover er alleen voorstond, Jan Anthonis was tussentijds overleden - haalt zij in 1585 toch haar groot gelijk.

Het volledige artikel is te lezen in het tijdschrift Vaertlinck (hieronder in bron vermeld)

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 3, "Een bewijs van goed gedrag en zeden anno 1573", Flor Cools)

Op 3 april 1566 komen graaf van Egmont en prins Willem van Oranje samen in de herberg int Ghulden Vlies.

Hier zouden de historische woorden "Vaarwel graaf zonder land - Vaarwel graaf zonder hoofd" zijn uitgesproken.

In een artikel in het tijdschrift Vaertlinck worden Jan Anthonis x Sanderije Van Speelhove vermeld.

Bron: WIL-INFO, Wikipedia "Lamoraal van Egmont", Universiteit Leiden "Dutch Revolt", TS-VRTL (2007 - nr.3)

 

Inventaris van Onroerend Erfgoed Vlaanderen

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

1

Vroeger nummer:

-

Van

23 mei 1696

Tot

mei 1696

 

Naam van het bedrijf / Beroep

het Gulden Vlies, huis, brouwerij, herberg

Uitbater(s)

Jacobus Boye x Joanna Van Rijmenant

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

23 mei 1696

Medeschepen van Gillis Verdickt, Jacobus Boye woont aan het sas van Groot Willebroek. Beiden zijn aanwezig (de dag voor Gillis Verdickt vermoord wordt teruggevonden op23 mei 1696) bij de overdracht van het eigendom van Jacobus Boye aan diens zoon Jacobus:

... voor sijne heere Jan van Hanswijck, Meyer, Gillis Verbrugghen en de Gillis Verdickt, Schepenen der Baronnie, vercocht te hebben aen Jacobus Boye hun comparanten sone ende Joanna van Rijmenant, sijne huysvrouwe sekeer huijs, brouwerije, alem, stallingen, schuere, hoff, gronde ende andere toebehoorten groot omtrent een half bunder gestaen ende gelegen alhier bij het sas, genaempt het Gulde Vlies, coomende ter eenre den dijk vande Schipvaert der Stadt Brussel, sHeerenstraete ter tweedre, etc...

Bron: TS-VRTL (2005 - nr. 1, p. 21-22, Flor Cools) "De moord op schepen Gillis Verdickt, een flikken-aflevering uit 1696"

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

1

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

l' Étoile, de Ster, brouwerij, herberg

Uitbater(s)

Edgard de Jonghe

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

 

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

1

Vroeger nummer:

-

Van

1922

Tot

1955

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Gulden Vlies, brouwerij, herberg

Uitbater(s)

Frans Vercammen

Joanna Van den Avont (weduwe Vercammen)

Toenaam

-

Telefoonnummer

Willebroek 27 (1938)

 

Informatie

De zaak komt voor in de adressenlijsts van de provincie Antwerpen van 1922-1923.

De herberg was toen het sportlokaal voor de KWSV.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 1), BK-CVDR, TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), Telefoonlijst 1938

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

1

Vroeger nummer:

-

Van

1936

Tot

1938

 

Naam van het bedrijf / Beroep

herberg, zangherberg

Uitbater(s)

Joanna Van den Avont

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De zangherberg is voorzien van een radio, ter ondersteuning van het gezang.

Meer dan waarschijnlijk is dit een verderzetting van de herberg vermeld in de periode 1922 - 1923 (zie hierboven)

De kans bestaat dat de herberg tot 1952 (of later) werd opengehouden door Joanna Van den Avont.

Bron: TS-VRTL (2012 - nr. 1), TS-VRTL (2006 - nr. 3 & 4, Gary Mantiers), KL-1952

 

 

Afbeeldingen (tot 1950)

 

 

Schoolplaat met een afbeelding van de ontmoeting van Egmont en Hoorne, prinsen van Oranje.

De afbeelding zou verwijzen naar 1567.

Bron: ?

 

 

 

 

1881

Een gravure en een schilderij met als onderwerp de ontmoeting van Egmont en Hoorne in het Gulden Vlies.

De werken zijn van de hand van Jan Meskens.

Bron: ?

 

 

 

september 1903

Het Gulden Vlies op de hoek van de Groene Laan en de Nieuwstraat.

Bron: uitg. Thomas-Baggerman

 

 

 

september 1904

Een postkaart met hetzelfde onderwerp, nl. de hoek van de Nieuwstraat en de Groene Laan. Op de hoek het Gulden Vlies.

Bron: ?

 

 

 

 

 

1906

Een later postkaart in drie vormen: zwart-wit en ingekleurd. De derde foto is een bewerking (van Jef Smet).

Ook hier de hoek van de Groene Laan en de Nieuwstraat.

Bron: SBP, Jef Smet

 

 

 

april 1908

De Groene Laan vlakbij de Nieuwstraat, met op de hoek het Gulden Vlies.

Let ook op de onverharde kanaalboorden.

Bron: ?

 

 

 

± 1929

Zicht op de Groene Laan en het kanaal. Links zie je café het Gulden Vlies en de ingang van de Nieuwstraat.

Bron: PI-TB

 

 

 

zomer 1935

Het begin van de Groene Laan, met gemotoriseerd vervoer en helemaal op de achtergrond de verhoogde spoorwegbrug.

Helemaal links op de foto de ingang van het Gulden Vlies.

Bron: ?

De Groene Laan, met links vooraan de herberg "het Gulden Vlies", heeft in de geschiedenis van Willebroek altijd een zeer speciale rol gespeeld.

Toen ten jare 1810 keizer Napoleon en keizerin Marie-Louise van Oostenrijk Willebroek met een bezoek vereerden, had men langs de ganse loop van de Groene Laan honderden afgezaagde bloeiende kriekelaars, laurierbomen, graanschoven in bakken, alsmede fantastisch veel vlas- en koolzaadbloemen - als zinnebeelden van landbouw en van nijverheid - langs de boord van de vaart opgesteld.

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

Laatste wijziging 29-06-2024 - Toevoegen telefoonnr 1938
17-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - Opsplitsen webpagina
20-09-2023 - Toevoegen foto 1929
06-09-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
18-07-2023 - Toevoegen afbeeldingen, persartikel van Karl Van Hoorick / Flor Cools - Foto's en persartikel april 2023 -
13-11-2022 - Toevoegen informatie brunchbar Coco Canal
27-03-2022 - Toevoegen advertentie uit 1982
13-03-2022 - Toevoegen informatie over hernoeming van het Gulden Vlies naar Canal (TS-VRTL)
07-10-2021 - Toevoegen nieuwe informatie (Flor Cools)
06-09-2021 - Toevoegen bijkomende informatie (mei 1696)
27-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
21-06-2021 - Toevoegen informatiekaders voor foto's
23-04-2021 - Creatie nieuwe pagina