Info Straat
 
Boomsesteenweg
001 - 055
002 - 064
 
Voetbalplein
057 - 119
066 - 120
057
059
061
063
065
066
067
068
070
071
072
073
074
076
077
080
082
085
087
090
091
095
101
102
104
105
106
110
116
118
 
Fabriek
121 - 179
122 - 180
 
Rijksweg
181 - 283
182 - 300
 
183
Ammoniak
 

 

Straatnaam

Adrescode

Appeldonkstraat

WILAPLDS_080

 

Periode

 

< 1901 - 1907

1931 - 1969

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

80

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

schrijnwerker

Uitbater(s)

Jan Miers

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Koninklijke Willebroekse Sport Vereniging - KWSV - 1

 

 

 

Pagina 1: algemene informatie, persartikels

Pagina 2: afbeeldingen

 

Huisnummer

Huidig nummer:

80

Vroeger nummer:

-

Van

1931

Tot

1969

 

Naam van het bedrijf / Beroep

voetbalterrein

Uitbater(s)

KWSV - Koninklijke Willebroekse Sportvereniging

Toenaam

Henri Pickery Stadion

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De eerste briefwisseling tussen Theo De Moor en het gemeentebestuur over de intentie van het oprichten van een voetbalvereniging in onze gemeente dateert van 29 november 1907.

Het niet vinden van een geschikt terrein zou één van de voornaamste oorzaken zijn geweest dat deze poging mislukte.

Maar een tweede poging zou meer succes kennen. Op 19 juni 1919 - dag van de eerste algemene vergadering - in zaal Roxy werden de voorstellen bekrachtigd en goedgekeurd, en werd het eerste bestuur verkozen:

 

 • voorzitter: Theo De Moor
 • ondervoorzitters: Henri Pickery, César De Moor, Henri Brocka
 • secretaris: Mon Vertongen
 • kassier: Richard Coenen
 • bestuursleden: Jules (Limonade) Vermeersch, Arthur Kerremans

 

Toch zou het opnieuw meer dan een jaar duren vooraleer men zou kunnen aansluiten bij de Belgische Voetbalbond.

...

Willebroekse SV kreeg van de Belgische Voetbalbond het stamnummer 85 toegewezen en behoort daarmee tot de 100 oudste clubs van het land.

Het volledige artikel kan men vinden in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 1, "Koninklijke Willebroekse Sportvereniging - het prille begin (1919), Gary Mantiers)

Op 11 januari 1931 speelt de KWSV zijn eerste thuiswedstrijd op het terrein in de Appeldonkstraat.

Op 17 en 18 mei 1969 wordt het 50-jarig bestaan van de KWSV gevierd. Vanaf dan zal het stadion "Henry Pickery stadion" worden genoemd.

In meer recente jaren is het oude voetbalterrein omgevormd tot verkagevling Gorrebroek.

Bron: TS-VRTL, PI-GB, PI-TB

De eerste briefwisseling tussen Theo De Moor en het gemeentebestuur over de intentie van het oprichten van een voetbalvereniging in onze gemeente dateert van 29-11-1907.

Het niet vinden van een geschikt terrein zou één van de voornaamste oorzaken zijn geweest dat deze poging mislukte.

Maar een tweede poging zou meer succes kennen.

Op 19 juni 1919 (dag van de eerste algemene vergadering) in zaal Roxy, werden de voorstellen bekrachtigd en goedgekeurd en werd het eerste bestuur verkozen:

 

 • Voorzitter: Theo De Moor
 • Ondervoorzitters: Henri Pickery, César De Moor, Henri Brocka
 • Secretaris: Mon Vertongen
 • Kassier: Richard Coenen
 • Bestuursleden: Jules "Limonade" Vermeersch, Arthur Kerremans

 

Toch zou het nog meer dan een jaar duren vooraleer men zou kunnen aansluiten bij de Belgische Voetbalbond.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Verder in het artikel over andere afdelingen binnen de Willebroekse Sportvereniging en hun toezichthouders, de indeling van de voetbalploegen in afdeling II - reeks A en reeks B, en afdeling III - reeks A en reeks B.

...

Willebroekse SV kreeg van de Belgische Boetbalbond het stamnummer 85 toegewezen, en behoort daarmee tot de 100 oudste clubs van ons land.

...

Spelers uit de periode 1922-1923: Celest Sprimont, Louis Van Rooy (doelman) Frans Reyniers, Frans De Maeyer, Edward Dierckx, Firmin Standaert (stopper), Odilon Van den Bossche, Emmanuel Dierickx, Staf De Prez, Alert Van den Bosch en Ernest De Prins.

 

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 1, "Koninklijke Willebroekse Sportvereniging - Het prille begin (1919), Gary Mantiers)

De 75-jarige Louis De Buyser speelde in de naoorlogse periode 600wedstrijden in het eerste elftal van de Koninklijke Willebroekse Sportvereniging.

Deze kwikzilveren linksbuiten heeft inderdaad meer dan 19 jaar de oranje-zwarte kleuren van het fanionelftal met veel aanleg en kunde verdedigd. Maar door zijn znedigheid en dribbelkunst om tegenstanders onverbiddelijkt uit te schakelen werd hij veelal erg hard en soms onverantwoord zeer erg aangepakt.

...

Louis De Buyser baatte ook een café uit op de markt in Willebroek (Louis De Naeyerplaats nr. 27).

Lees het volledige artikel in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 4, "Louis De Buyser speelde 19 seizoenen in het eerste elftal van de KWSV", Gary Mantiers)

Een gerenommeerd reporter - die zijn reportage ondertekende met Avis - op bezoek in de Appeldonkstraat anno 1935 voor de wedstrijd KWSV - Wezel Sport 0 - 0.

De reporter praat met meerdere leden van de Koninklijke Willebroekse Sportvereniging, waaronder "de heer Pickery, de heer De Moor, Gaston Mertens, de heer Van den Bossche, Marcel Baeyens, Jules Vermeersch, Gerard De Barbieux..."

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 3, "Een plezierige tweede divisiereize", Gary Mantiers)

Het Pickery-stadion wordt afgebroken en de terreinen van het vroegere KWSV-voetbalveld worden verkaveld.

Op het terrein worden nieuwe woningen opgetrokken. De bedoeling is om er sociale woningen & appartementen op te trekken, wat uiteindelijk niet lukt.

Een particulier bouwbedrijf zet vervolgens het project op voor het collectief bouwen van woningen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de tribunes te verhuizen naar Blaasveld. De staat van het beton was echter té slecht om hergebruik tet verantwoorden.

Bron: zie persartikels hieronder

Het prille begin (periode tot 1919)

Toen ik de gemeentelijke archieven even ging napluizen, kwam ik tot de ontdekking dat de roots van Willebroeks' oudste voetbalvereniging zich situeren in november 1907.

Ui deze geschriften blijkt dat enkele Willebroekse sportievelingen ijverig op zoek waren naar een geschikt terrein om hun geliefkoosde sport te beoefenen.

Toch zou het tot in mei 1919 duren vooraleer deze "mannen van het eerste uur" succes kenden.

...

Toen zij een eerste maal bijeenkwamen in café Harmonie, bij weduwe Van Herp in de Kloosterstraat, gaven deze sportieve kerels hun akkoord om zo spoedig mogelijk te kunnen overgaan tot de stichtin van een voetbalvereniging in de gemeente Willebroek.

Buiten boevengenoemde voetbalsport waren er ook nog afdelingen voorzien voor tennis, atletiek, handbal en schermen.

...

Na heel wat vergaderingen in bovengenoemde herberg, en later in het Molenhuis - dat in feite als eerste echt bestuurslokaal dienst deed - werd er uiteindelijk een Algemeen Reglement goedgekeurd.

Toen op 19 juni 1919 - de dag van de eerste Algemene Vergadering - in zaal Roxy de voorstellen werden bekrachtigd en goedgekeurd, werd volgend bestuur aangesteld:

 

 • Voorzitter: Theo De Moor
 • Ondervoorzitters: Henry Pickery, Cesar De Moor, Henri Brocka
 • Secretaris: Mon Vertongen
 • Kassier: Richard Coenen
 • Bestuursleden: Jules Vermeersch, Arthur Kerremans

 

...

Periode 1920 - 1930

De beginjaren van ORANJE-ZWART verliepen eerder moeizaam.

Het spelersmateriaal was beperkt en men beschikte eigenlijk maar over één eminente speler, namelijk Odilin Van den Bossche, een man die zijn voetbalstrepen bij A.C. Beerschot had verworden.

De pioniers die het allereerste elftal vormden waren o.a.: Frans Reyniers, Albert Van den Bossche, E. Dierickx, Firmin Standaert, Frans Van den Bossche, Mon De Maeyer, Frans Van Herp en enkele Mechelaars, waaronder Alexander Van Win.

...

Periode 1930 - 1940

In 1930 rezen er opnieuw moeilijkheden met de terreinen gelegen aan het sas.

Aan de door de eigenaars gestelde voorwaarden kon niet meer voldaan worden, zodat W.S.V. het terrein moest verlaten.

Voor het seizoen 1930-1931 zat men dus zonder accommodatie.

...

De leiders beslisten een V.Z.W. te stichten en de overname te doen van de financiële verplichtingen.

De akte van deze maatschappij werd verleden op 27 juni 1931 in het kantoor van wijlen notaris Robert Peeters, in aanwezigheid van 25 leden.

De statuten van deze V.Z.W. kunnen we terugvinden in het Belgisch Staatsblad van 25 juli 1931.

...

De eerste beheerraad werd als volgt samengesteld:

 

 • Voorzitter: Henri Pickery
 • Ondervoorzitter: Theo De Moor
 • Leden: Richard Coenen, Odilon Van den Bossche en Frans Van Herp

 

In augustus 1931 werd een zittribune gebouwd.

Mede daardoor kon de sportinrichting er op bogen één der modernste en mooiste te zijn van alle lagere afdelingen.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2016 - nr. 4, "Wel en wee van de K.W.S.V. (deel 1)", Gary Mantiers)

 

 

Periode tot 1940 - 1950

De mobilisatie en de tweede wereldoorlog traden in op een ogenblik dat W.S.V. alle troeven in handen had om met een gerust gemoed de toekomst in te gaan.

De vereniging bezat inderdaad een degelijk op elkaar ingesteld elftal.

...

Het elftal (...) is te situeren rond 1948 - 1949: verzorger Albert Toen, Desmedt (de Selder), Louis Van Neck, Kamiel Tack, Leon Lenaerts, Staf Spruyt, Antoine De Ron, afgevaardgde Marcel Baeyens, Frans Van Mol, Noeke Verbruggen, Marcel van Neck, Rieke Smets en Charles De Borger.

...

Periode tot 1950 - 1960

Roch haalden onze Oranje-Zwarten tijdens het seizoen 1952-1953 onder kundige leiding van oefenmeester Charles Baeté de langverwachte kampioenstitel binnen.

...

Het was ook tijdens deze periode dat de W.S.V. bouwde aan een ijzersterke thuisreputatie. Om te komen winnen in de Appeldonkstraat moest men immers van goeden huize zijn.

...

Periode tot 1960 - 1970

Met de komst van oud-internationaal en Antwerp-man Bob Maertens in 1963 beleefde W.S.V. het sportieve hoogtepunt uit zijn geschiedenis.

...

Gedurende de kampioenschappen 1964-1965 stond er geen maat op W.S.V., want vanaf de eerste speeldag namen zij de leiding stevig in handen om deze nooit meer af te staan, en om uiteindelijk kampioen te worden met 10 punten verschil op de tweede geklasseerde FC Roeselaere met Pierre Carteus.

Benevens spel-trainer Bob Maertens en fysiek trainer Louis Van Ighem gaven volgende spelers hun beste krachten: François Van Damme, Allard Verhasselt, Oscar De Groote, Guy Schallenberg, Rik Goossens, Paul Steenackers, Louis De Buyser, Eddy Aerts, Rik Van Goethem, André De Poorter, Willem De Boelpaep, Jean Roggeman, Paul Cools, Paul Van de Put en Martin Mertens.

...

Op 17 en 18 mei 1969 vierde onze voetbalvereniging zijn 50-jarig bestaan met onder andere een wedstrijd tegen 1ste klasser Beerschot.

Tijdens deze wedstrijd was er ook een viering voor Louis De Buyzer voor 600 wedstrijden in het Fanion-elftal. Ook het omdopen van het stadion tot Henri-Pickery Stadion deed bij deze pionier de nodige emoties loskomen.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 1, "Wel en wee van de K.W.S.V. (deel 2)", Gary Mantiers)

 

 

Periode tot 1970 - 1980

Het seizoen 1971-1972 eindigde dramatisch voor ORANJE-ZWART. De laatste thuiswedstrijd moest gewonnen worden wilde men in derde klasse blijven aantreden.

Pikant detail was dat de tegenstanders onze geburen uit Puurs waren, die in de Appeldonkstraat zouden uitmaken wie er zou degraderen.

...

Periode tot 1980 - 1985

Weinig sportieve hoogtepunten in deze periode.

...

Samenstelling van W.S.V.: Dendal, Martin Callaerts, Thomas, De Keersmaecker, De Backer, Huys, Nimmegeers, Gary Callaerts, Gillis, De Smedt, Theo Van den Bergh.

...

Een sportief hoogstandje kwam er dan toch met de plechtige inhuldiging van het voetbalstadion De Schalk op zaterdag 16 juni 1984.

Met deze verhuis kwam er een einde aan een roemrijke periode.

...

Periode tot 1985 - 1990

...

Periode tot 1990 - 1995

...

Periode tot 1995 - 2000

...

Periode tot 2000 - 2005

...

In dit (en andere artikels) vindt men ook een overzicht van de eindresultaten van de K.W.S.V. per speelseizoen.

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2017 - nr. 2, "Wel en wee van de K.W.S.V. (deel 3)", Gary Mantiers)

 

 

zie voor informatie over de nieuwe verkaveling de webpagina Gorrebroek

 

Vermeldingen in de pers

 VLABO koördineert Pickery - Bouwproject (Nieuwsblad, 17-03-1993, MTS)

 

Bouwen op 't voetbalveld (Het Laatste Nieuws, 18-03-1993, Karel De Decker)

 

Pickerytribunes niet meer bruikbaar (Nieuwsblad, 27-04-1993, WSB / FVR)

 

Sociale woningen op een oud voetbalplein (Het Volk, 19-05-1993, MW)

 

Pickery stadion wordt woongebied (Ons Klein Brabant Vaartland, 21-05-1993, ReM)

 

Voetbalveld verandert in woonerf (Het Laatste Nieuws, 19-08-1993, DDKW / DDKW)

 

Pickerystadion wordt ontmanteld (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 01-09-1993, Karel De Decker)

 

 

 

Laatste wijziging 03-02-2024 - Toevoegen afbeeldingen - opsplitsen pagina
26-09-2023 - Toevoegen bijkomende informatie K.W.S.V (TS-VRTL)
17-09-2023 - Toevoegen affiche 1954
20-08-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
01-07-2023 - Controle - Toevoegen foto (tribune)
13-11-2022 - Toevoegen persartikels (1993)
03-07-2022 - Toevoegen persartikels (1993) over het slopen van het Pickerystadion
18-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie
12-03-2022 - Toevoegen informatie over KWSV (TS-VRTL)
12-09-2021 - Toevoegen foto oude stadion (±1950) en bijhorende informatie
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
04-08-2021 - Toevoegen foto en informatie 1930 (KDD) en info over Jean Van Steen (KDD)
29-07-2021 - Opsplitsen pagina's Appeldinkstraat - Aanpassen menu's
18-07-2021 - Toevoegen foto 11 januari 1931 + info
04-04-2021 - Creatie nieuwe pagina