Info Straat
 
Boomsesteenweg
001 - 055
002 - 064
 
Voetbalplein
057 - 119
066 - 120
057
059
061
063
065
066
067
068
070
071
072
073
074
076
077
080
082
085
087
090
091
095
101
102
104
105
106
110
116
118
 
Fabriek
121 - 179
122 - 180
 
Rijksweg
181 - 283
182 - 300
 
183
Ammoniak
 

 

Straatnaam

Adrescode

Appeldonkstraat

WILAPLDS_080

 

Periode

 

< 1901 - 1907

1931 - 1969

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

80

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

schrijnwerker

Uitbater(s)

Jan Miers

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

80

Vroeger nummer:

-

Van

1931

Tot

1969

 

Naam van het bedrijf / Beroep

voetbalterrein

Uitbater(s)

KWSV - Koninklijke Willebroekse Sportvereniging

Toenaam

Henri Pickery Stadion

Telefoonnummer

-

 

Informatie

De eerste briefwisseling tussen Theo De Moor en het gemeentebestuur over de intentie van het oprichten van een voetbalvereniging in onze gemeente dateert van 29 november 1907.

Het niet vinden van een geschikt terrein zou één van de voornaamste oorzaken zijn geweest dat deze poging mislukte.

Maar een tweede poging zou meer succes kennen. Op 19 juni 1919 - dag van de eerste algemene vergadering - in zaal Roxy werden de voorstellen bekrachtigd en goedgekeurd, en werd het eerste bestuur verkozen:

 

  • voorzitter: Theo De Moor
  • ondervoorzitters: Henri Pickery, César De Moor, Henri Brocka
  • secretaris: Mon Vertongen
  • kassier: Richard Coenen
  • bestuursleden: Jules (Limonade) Vermeersch, Arthur Kerremans

 

Toch zou het opnieuw meer dan een jaar duren vooraleer men zou kunnen aansluiten bij de Belgische Voetbalbond.

...

Willebroekse SV kreeg van de Belgische Voetbalbond het stamnummer 85 toegewezen en behoort daarmee tot de 100 oudste clubs van het land.

Het volledige artikel kan men vinden in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 1, "Koninklijke Willebroekse Sportvereniging - het prille begin (1919), Gary Mantiers)

Op 11 januari 1931 speelt de KWSV zijn eerste thuiswedstrijd op het terrein in de Appeldonkstraat.

Op 17 en 18 mei 1969 wordt het 50-jarig bestaan van de KWSV gevierd. Vanaf dan zal het stadion "Henry Pickery stadion" worden genoemd.

In meer recente jaren is het oude voetbalterrein omgevormd tot verkagevling Gorrebroek.

Bron: TS-VRTL, PI-GB, PI-TB

De eerste briefwisseling tussen Theo De Moor en het gemeentebestuur over de intentie van het oprichten van een voetbalvereniging in onze gemeente dateert van 29-11-1907.

Het niet vinden van een geschikt terrein zou één van de voornaamste oorzaken zijn geweest dat deze poging mislukte.

Maar een tweede poging zou meer succes kennen.

Op 19 juni 1919 (dag van de eerste algemene vergadering) in zaal Roxy, werden de voorstellen bekrachtigd en goedgekeurd en werd het eerste bestuur verkozen:

 

  • Voorzitter: Theo De Moor
  • Ondervoorzitters: Henri Pickery, César De Moor, Henri Brocka
  • Secretaris: Mon Vertongen
  • Kassier: Richard Coenen
  • Bestuursleden: Jules "Limonade" Vermeersch, Arthur Kerremans

 

Toch zou het nog meer dan een jaar duren vooraleer men zou kunnen aansluiten bij de Belgische Voetbalbond.

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Verder in het artikel over andere afdelingen binnen de Willebroekse Sportvereniging en hun toezichthouders, de indeling van de voetbalploegen in afdeling II - reeks A en reeks B, en afdeling III - reeks A en reeks B.

...

Willebroekse SV kreeg van de Belgische Boetbalbond het stamnummer 85 toegewezen, en behoort daarmee tot de 100 oudste clubs van ons land.

...

Spelers uit de periode 1922-1923: Celest Sprimont, Louis Van Rooy (doelman) Frans Reyniers, Frans De Maeyer, Edward Dierckx, Firmin Standaert (stopper), Odilon Van den Bossche, Emmanuel Dierickx, Staf De Prez, Alert Van den Bosch en Ernest De Prins.

 

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 1, "Koninklijke Willebroekse Sportvereniging - Het prille begin (1919), Gary Mantiers)

De 75-jarige Louis De Buyser speelde in de naoorlogse periode 600wedstrijden in het eerste elftal van de Koninklijke Willebroekse Sportvereniging.

Deze kwikzilveren linksbuiten heeft inderdaad meer dan 19 jaar de oranje-zwarte kleuren van het fanionelftal met veel aanleg en kunde verdedigd. Maar door zijn znedigheid en dribbelkunst om tegenstanders onverbiddelijkt uit te schakelen werd hij veelal erg hard en soms onverantwoord zeer erg aangepakt.

...

Louis De Buyser baatte ook een café uit op de markt in Willebroek (Louis De Naeyerplaats nr. 27).

Lees het volledige artikel in tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 4, "Louis De Buyser speelde 19 seizoenen in het eerste elftal van de KWSV", Gary Mantiers)

Een gerenommeerd reporter - die zijn reportage ondertekende met Avis - op bezoek in de Appeldonkstraat anno 1935 voor de wedstrijd KWSV - Wezel Sport 0 - 0.

De reporter praat met meerdere leden van de Koninklijke Willebroekse Sportvereniging, waaronder "de heer Pickery, de heer De Moor, Gaston Mertens, de heer Van den Bossche, Marcel Baeyens, Jules Vermeersch, Gerard De Barbieux..."

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 3, "Een plezierige tweede divisiereize", Gary Mantiers)

Het Pickery-stadion wordt afgebroken en de terreinen van het vroegere KWSV-voetbalveld worden verkaveld.

Op het terrein worden nieuwe woningen opgetrokken. De bedoeling is om er sociale woningen & appartementen op te trekken, wat uiteindelijk niet lukt.

Een particulier bouwbedrijf zet vervolgens het project op voor het collectief bouwen van woningen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de tribunes te verhuizen naar Blaasveld. De staat van het beton was echter té slecht om hergebruik tet verantwoorden.

Bron: zie persartikels hieronder

 

zie voor informatie over de nieuwe verkaveling de webpagina Gorrebroek

 

Vermeldingen in de pers

 VLABO koördineert Pickery - Bouwproject (Nieuwsblad, 17-03-1993, MTS)

 

Bouwen op 't voetbalveld (Het Laatste Nieuws, 18-03-1993, Karel De Decker)

 

Pickerytribunes niet meer bruikbaar (Nieuwsblad, 27-04-1993, WSB / FVR)

 

Sociale woningen op een oud voetbalplein (Het Volk, 19-05-1993, MW)

 

Pickery stadion wordt woongebied (Ons Klein Brabant Vaartland, 21-05-1993, ReM)

 

Voetbalveld verandert in woonerf (Het Laatste Nieuws, 19-08-1993, DDKW / DDKW)

 

Pickerystadion wordt ontmanteld (Gazet van Willebroek, Puurs-Bornem en Londerzeel, 01-09-1993, Karel De Decker)

 

 

Afbeeldingen

 

 

De Koninklijke Willebroekse Sportvereniging, die tijdens de voetbalcompetitie 1919-1920 op een terrein in de buurt van het nieuwe sas van start ging, heeft tijdens de voorbije 75 jaar één en ander beleefd.

Dat blijkt uit het boek "Wel en wee van de K.W.S.V.", waarin Gary Mantiers in 1985 - met veel inzicht en met nog meer (voetbal-) kennis, de toen 65-jaar jonge geschiedenis van zijn club beschreef.

Op deze foto - die waarschijnlijk "boven het sas" werd genomen - zien we van links naar rechts: Jef Claessens, Jaak Van der Auwera, Rik Cuyt, Staf Deprez, Odillon Van den Bossche, Frans Vercammen, Jan Lamberts, Warre Dierickx, Mon Kerremans, Jan De Coninck, Frans Van Herp, Lois Spillemaekers en terreinafgevaardigde Verstrepen.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

1920

Op bijgaande van 1920 daterende foto, die Firmin Standaert al jaren als een relikwie op zich draagt, zien we de voetbalploeg van K.W.S.V., zoals die toen furore heeft weten te maken.

Met helemaal bovenaan van links naar rechts: Celest Sprimont uit Tisselt, Lowieke Van Rooy en Frans Reyntiens.

In het midden zien we Frans De Maeyer, Firmin Standaert en Edward Dierickx.

Helemaal vooraan kijken ons aan: Odilon Van den Bossche, Emmanuel Dierickx, Staf De Prez, Albert Van den Bosch en Ernest De Prins uit Tisselt.

Een stoere ploeg!

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten", Karel De Decker, Europese Bibliotheek, Zaltbommel (NL), 1976

 

 

 

11 januari 1931

Theo De Moor is de eerste Willebroekenaar die ervan droomde om zijn gemeente met een "voetbalmaatschappij" te begunstigen. Een idee dat lang in de ijskast bleef, totdat op een goeie dag in 1919, Theo De Moor, Richard Coenen, Jules Vermeersch, Mon Vertongen, Cesar De Moor, Arthur Kerremans, Henri Brocka en Henri Pickery tot de aanval overgingen, en onder hun achten een voetbalvereniging stichtten.

Na veel besprekoingen werd het ontwerp van een lang ingestudeerd reglement door de algemene vergadering van 19 juni 1919 goedgekeurd. De eerste voetbalsteen was gelegd. Men beschikte over knappe leiders en kundige spelers, al bleek later dat het voetbalveld ontbrak.

Na enkele met de bazen van "den IJzeren" gevoerde gesprekken kreeg men de achter de fabriek gelegen terreinen ter beschikking. Die moesten echter, vooraleer er tot baltrapperij kon worden overgegaan, van ijzer en steen worden ontdaan, wat prompt gebeurd, al zou er - juist op dat terrein - nooit mogen worden gevoetbald: de directie van de fabriek was inderdaad, in laatste instantie, op haar stappen teruggekeerd, met als motivering dat zij dat klaargekomen terrein broodnodig hadden; dit in het vooruitzicht van nieuwe werken die zopas hadden aangenomen.

Er werd naar een ander terrein uitgekeken. Men kwam in contact met de heer Van Wincxtenhoven, die de vereniging de aan het nieuwe sas gelegen gronden ter beschikking stelde.

De bal kon eindelijk rollen!

Men sloot zich bij de Koninklijke Belgische Voetbalbond aan. De kampioenschappen van het seizoen 1919 - 1920 werden ingezet met een Willebroek dat van leer trok met Odilon Van den Bossche, Albert Van den Bosch, Emmanuel Dierickx, Frans Reyniers, Frans Van den Bossche, Firmin Standaert, Mon De Maeyer, Frans Van Herp en enkele anderen.

De eerste voetbaljaren verliepen, met een Willebroek dat zich telkens in het midden klasseerde. Met de ontvangsten was het maar pover gesteld. Die schommelden tussen vijfentwintig en zestig frank per wedstrijd.

In 1930 kreeg men weer moeilijkheden, doordat aan de gestelde voorwaarden que huur niet werd voldaan, waardoor men werd verplicht het aan het sas gelegen terrein te verlaten.

In december 1930 werden gronden in de Appeldonkstraat aangekocht. In 10 dagen werd een voetbalinrichting opgebouwd, want op zondag 11 januari 1931 moest er worden gevoetbald! Dat deed men en dat hervinden wij op de foto.

Staand, van links naar rechts: de spelers Jaak Van der Auwera, Pierre Vermeersch, een onbekende, Jos De Coninck, Edward Dierickx en nog een onbekende.

Gehurkt: Louis Borghijs, Louis Spillemaeckers, Emiel De Boeck, Frans Van Herp en Ernest De Prins.

Verder herkennen wij Henri Pickery, als tweede van links, alsmede het trio Isidoor De Moor, Richard Coenen en Jules Vermeersch, dat rechts staat opgesteld.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

  

 

1935 - 1936

Na het seizoen 1931-1932 verbeterde het spelpeil geleidelijk. Er werden goede uitslagen behaald totdat plots - in 1935-1936 - de tweede plaats werd veroverd, wat met zich bracht dat het jaar nadien in Bevordering mocht worden gespeeld. Een puike prestatie die op het actief van de op de foto hierboven links geplaatste spelers mocht worden geschreven.

We herkennen, van links naar rechts: Jan Van Eetvelt, Jozef Van de Walle, René Thys, Frans Van Eetvelt, Edward Dierickx, Jan Lamberts, Ernest De Prins, François Van Mol, de Smier, Cyriel De Borger en Albert Toen.

Op de foto rechts zien we het reserveteam, zoals dat in 1936 op de grasmat stond.

Staand, van links naar rechts: Pierre Vermeersch, Louis Van Camp, Albert..., Petrus De Borger, Jan De Smedt, ... Bosmans en Louis Van Roy.

Zittend: Willem Van Breedam, Miel Van den Broeck, Emiel..., Jn Thys, Miel De Boeck en Maurice...

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

  

 

1936 - 1939

Op de foto links zien wij de ploeg waarmee men in Bevordering vertrok. De foto werd waarschijnlijk in 1936 gemaakt.

Staand, van links naar rechts: afgevaardigde Marcel Baeyens, Jan Lamberts, Willem Van Dijck, René Thys, Jef Van de Walle, Nest De Prins en Jan Van Eetvelt.

Zittend: Frans Van Eetvelt, Albert Toen, Cyriel De Borger en Frans Van Mol.

Op de foto rechts zien we twee ploegen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog.

Staand ontmoeten wij, van links naar rechts: Kamiel Tack, Louis Van Dijck, Pierre Vermeersch, Fons Lacourt, Gilbert Van Dijck, een onbekende, Albert Van Mol, Jef Van de Walle, Leon Lenaerts, René Thys, Albert Toen en ... Sleebus.
Zittend: een onbekende, Cyriel De Borger, Marcel Haentjens, Jef Vermeiren, Henri Smets, Constant Maas, twee onbekenden, ... Maes en nog een onbekende.

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

 

 

1950-1970

Het voetbalterrein waar de Koninklijke Willebroekse Sportvereniging (KWSV) zijn voetbalwedstrijden speelde.

Aan de westelijke kant was er een overdekte tribune, rondomrond alleen maar staanplaatsen, die in de jaren 1960 van "gradins" werden voorzien.

Helemaal links zie je" de geschilderde reclame van café de Arend (dokter Persoonslaan 2) waar Fons Coecke en Jeanne Vercammen het sportlokaal van de KWSV uitbaatten.

Tijdens de "half-time" van de wedstrijd was echter het café van Willem en Mariette (nr. 70) het toevluchtsoord voor de dorstige supporters.

Bron: stadsarchief Antwerpen, FB-WV

 

 

 

april 1954

Affiche voor de aankondiging van de wedstrijd Turkije - Verenigde Staten op het voetbalveld van KWSV in de Appeldonkstraat.

Bron: GAW, drukkerij Thomas

 

 

 

1955

Jean Van Steen - die op 2 juni 1926 geboren werd - kwam via oefenmeester Frans Vercammen K.W.S.V. versterken.

Hij speelde 5 jaar bij de kadetten, afwisselend als links- en rechtsbuiten.

Na gedurende 2 jaar furore te hebben gemaakt bij de scholieren, werd hij op 17-jarige leeftijd in het eerste elftal gedropt.

Zijn uitzonderlijke kwaliteiten werden ook buiten de eigen regio opgemerkt, met als gevolg dat hij tijdens het seizoen 1951-1952 voor een recordbedrag naar S.C. Anderlecht verhuisde.

Hij barcht het vijf maal tot internationaal (zittend links) met als hoogtepunt de in de Rotterdamse kuip betwiste interland Nederland - België, die op een 6-7 overwinning eindigde en waarin hij het zesde Belgische doelpunt had gescoord.

Bron: "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

Jean Van Steen woonde in de Appeldonkstraat (nr. 89).

Bron: PI-GB

 

 

 

1965

De overwinning van "onze" voetbalploeg maakte het mogelijk dat ze naar 2de afdeling konden stijgen.

Bron: G. Mantiers 

 

 

 

Laatste wijziging 17-09-2023 - Toevoegen affiche 1954
20-08-2023 - Toevoegen bijkomende informatie (TS-VRTL)
01-07-2023 - Controle - Toevoegen foto (tribune)
13-11-2022 - Toevoegen persartikels (1993)
03-07-2022 - Toevoegen persartikels (1993) over het slopen van het Pickerystadion
18-05-2022 - Toevoegen bijkomende informatie
12-03-2022 - Toevoegen informatie over KWSV (TS-VRTL)
12-09-2021 - Toevoegen foto oude stadion (±1950) en bijhorende informatie
28-08-2021 - Toevoegen bijkomende informatie
04-08-2021 - Toevoegen foto en informatie 1930 (KDD) en info over Jean Van Steen (KDD)
29-07-2021 - Opsplitsen pagina's Appeldinkstraat - Aanpassen menu's
18-07-2021 - Toevoegen foto 11 januari 1931 + info
04-04-2021 - Creatie nieuwe pagina