Info Straat
 
Begin
1 - 79
2 - 80
004
005
006 - 008
007
009
015
019
021
023
029
030 - 030 bis
036
037
045
046
050
054
056
062
066
071
077
080
 
Midden
81 - 155
82 - 136
 
Einde
161 - 265
136C - 188
 

 

Straatnaam

Adrescode

Vaartstraat

WILVAART_056

 

Periode

 

< 1940 - 1962

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

56

Vroeger nummer:

-

Van

< 1940

Tot

1962

 

Naam van het bedrijf / Beroep

letterzetter, linotypist

Uitbater(s)

Jan De Roye

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Jan was in de periode 1955-1956 correspondent voor de kring "de Plezante Sloebers".

Bron: TS-VRTL (2009 - nr. 4), KL-1952, KL-1962

De Plezante Sloebers

Hoeveel jaren hebben die in Willebroek rondgelopen?

Hoeveel keren kreeg deze zo carnavalesk geklede groep de belangstelling en het openbaar applaus van Jan Publiek?

...

Severin Gultens was de man die op dat "Sloebers"-idee was gekomen, hij had het kond gedoopt en het een naam gegeven.

Dat was nodig want de groep zou tot lang na die stoet in leven blijven en nog honderden keren in tientallen steden en dorpen van het lage langs de straten marcheren.

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("Karnaval te Willebroek", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Karel De Decker - Gaston Fromont, Willebroek, 1987, nr. 1)

 

 

Afbeeldingen

 

 

november 1939

Krantenartikel waarin melding wordt gemaakt van een schoorsteen (van de buurman) die naar beneden tuimelt en door een glazen dak valt.

Bron: krantenartikel

 

 

  

 

 

 

± 1950

De Plezante Sloebers.

De Plezante Sloebers, zoals wij die in uitgaansplunje, met hoge buizen en van muziek voorzien (op de foto boven links) danken hun toevallig ontstaan aan de gouden bruiloft van het echtpaar Van Kerckhoven - De Borger (rechts boven), die in 1935 de om en rond de Boomsesteenweg, de Vorsenpoel en de Vaartstraat gelegen buurt op stelten had weten te zetten. Want de gevierden waren zeer volksgeliefd.

Zij kenden de eigen buurt als hun broekzak. Zij leefden niet naast, maar mét de mensen. Zij kregen een gelegenheidsstoet, die te hunner ere in mekaar werd gestoken en zij zagen - juist in die stoet - diezelfde eigen buurt vlak voor hun deur marcheren. Severin Gultens was de man die op dat "Sloebers" idee was gekomen: hij had het kind gedoopt en het een naam gegeven. Dat was nodig, want de groep zou tot lang na die stoet in leven blijven en nog honderden keren in tientallen steden en dorpen van het lant langs de straten marcheren.

De Plezante Sloebers hadden, zoals dat serieuze groeperingen past, een even serieus bestuur, dat gedurende vele jaren de stevige basis van dat volksverbonden geheel zou zijn. Jan de Roye, die voorzitter werd, Kamiel Moens, die schrijver en Henri Schaerlaecken, die schatbewaarden en cafébaas zou worden, speelden samen met Karel Roelants en Stanne Van der Taelen, de commissarissen, elk op een eigen manier hun rol.

De Plezante Sloebers hebben tijdens hun zeer plezierig bestaan altijd veel hulp en inzet van hun oorzitter Jan De Roye (°1894) gehad, die wij op de onderste foto in gezelschap van zijn vrouw Maria Beckers (°1895) als een deskundig uitgedost huzaar zien poseren. De Plezante Sloebers zijn trouwens onder zijn leiding tot een plezante groep uitgegroeid en zij "stierven" op de dag dat diezelfde, niet jong blijvende Jan De Roye zijn ontslag als voorzitter gaf. Maar misschien kunnen zij - via bijgaande foto's - in de herinnering blijven?

Rest de vraag: "Waar is de tijd van de Plezante Sloebers"?

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

 

Laatste wijziging 17-11-2023 - Controle
15-08-2022 - Toevoegen krantenartikel (1939)
22-04-2022 - Toevoegen informatie over de Plezante Sloebers
12-12-2021 - Pagina inpassen in de straatstructuur van de Vaartstraat
26-07-2021 - Creatie nieuwe pagina