Info Straat
 
Begin
1 - 79
2 - 80
004
005
006 - 008
007
009
015
019
021
023
029
030 - 030 bis
036
037
045
046
050
054
056
062
066
071
077
080
 
Midden
81 - 155
82 - 136
 
Einde
161 - 265
136C - 188
 

 

Straatnaam

Adrescode

Vaartstraat

WILVAART_019

 

Periode

 

augustus 1958 - nu

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

19

Vroeger nummer:

-

Van

augustus 1958

Tot

nu

 

Naam van het bedrijf / Beroep

auteur, heliomonteur

Uitbater(s)

Karel De Decker (x Maria Goossens)

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Vermelding in de Infobrochures van Willebroek, en schrijver van tal van teksten in het tijdschrift 't Vaartland.

Op 13 mei 1958 gebruikt Karel De Decker bij de voorstelling van een boek over de geschiedenis van Tisselt de benaming Vaartland.

In 1979 is hij ondervoorzitter van 't Vaartland, en in de periode 1989-1990 is hij secretaris van deze organisatie.

Bij zijn bedrijvigheden horen ook die van persmedewerker van Het Laatste Nieuws en BRT-Radio 2.

Bron: GEM-PUB, VRTLND, KL-1962, zie krantenartikels hieronder, KL-1969

 

Literaire informatie over Karel De Decker vind je op deze pagina (informatie over Karel De Decker, boekenlijst)

 

Vermeldingen in de pers

Vader van het Vaartland gehuldigd - Karel De Decker introduceerde 35 jaar geleden de naam Vaartland (Het Laatste Nieuws, 10-05-1993, JGB / Aerts)

 

VVV-Prijs voor Vaartlander Karel De Decker (Willebroek Nu, juli 1997)

 

Bouwen voor Willebroek - door Karel De Decker (Willebroek Nu, april 1998)

 

Bouwen voor Willebroek - door Karel De Decker (Willebroek Nu, mei 1998)

 

Gemeentebestuur geeft "Heindonk en het kasteel 'Bergstein' van Karel De Decker uit (Willebroek Nu, oktober 2002)

 

Nieuw boek van Karel De Decker - Hoeve de Vleug te Willebroek (Willebroek Nu, september 2003)

 

We moeten chauvinistischer worden  (Het Laatste Nieuws, 24-04-2015, Karel De Decker / David Legreve)

 

 

Afbeeldingen

 

  

 

Inleiding bij het boek van Karel De Decker: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?"

Ik geloof niet, dat ik u nog meer moet vertellen dan dat wat ik in de inleiding van "Willebroek in oude prentkaarten" schreef. Dat is mijn liefde voor Willebroek en mijn eerbied voor de Willebroekenaars. Met vlak daarnaast mijn heimwee naar vroeger...

Karel Moeremans vertelt ons in zijn "Losse grepen ui de geschiedenis van Willebroek" (1943), dat de Willebroekenaars ... vrak en rondborstig van aard zijn, medelijdenden en dienstvaardig, vlug  en schrander van geest, bezield met de zucht naar onafhankelijkheid, doordrongen van het gevoel van eigenwaarde. Ze streven naar vooruitgang en verheffing door nijverheid en vernuft. Zij die getrouw bleven aan het geloof waarvoor hun vaderen leden en streden, getuigen van diepe en oprechte gehechtheid  aan hun godsdienst. En zelfs zij, die hun geloof niet meer openlijk belijden, dragen allen zonder uitzondering, diep in hun hart een onbestemd gevoel van godsdienstzin. Vandaar hun brede verdraagzaamheid voor de overtuiging en gedachten van anderen...

Ik heb getracht die sfeer, die eigenheid en dat eigengereide in nagaande bladzijden weer te geven. Ik ben geboeid geweest door de vele verhalen die me door al die foto's werden verteld. Ik heb in de bijna allemaal verbruinde documenten, die mij spontaan ter beschikking werden gesteld - waarvoor mijn openbare dank aan alle die me hebben geholpen! - de Willebroekenaar ontdekt, zoals die van 1895 tot 1945 leefde en zich amuseerde.

Ik heb aan dit boek graag, intens en maandenlang gewerkt, en ik hoop dat u er evenveel plezaier aan zult beleven als de auteur.

Op de foto links: ter gelegenheid van de plechtige communie van Karel De Decker.

Op de foto rechts: Karel De Decker, zoals hij in 1945 - vlak na de bevrijding in gezelschap van zijn moeder - op de Willebroekse markt werd "getrokken".

Bron: "Kent u ze nog... de Willebroekenaars?" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1977)

 

 

  

 

Karel De Decker aan het sashuis in Klein Willebroek.

Bron: foto Tieleman Van Rijnberk (Het Vrije Volk)

Inleiding bij het boek van Karel De Decker: "Willebroek in oude prentkaarten" en "Willebroek zoals het vroeger was"

Karel De Decker in 1944

Beknopte bibliografie van Karel De Decker ( Tisselt 20 juni 1932)

 • Simpel brevier, 1956
 • Tisselt, geschiedenis en folklore, 1958
 • De Maria Devotie te Willebroek, 1958
 • Brevier voor wijzen en dwazen, 1961
 • Het Willebroekse Vaartland, streek met karakter, 1963
 • Lachend Vlaanderen, 1966
 • De PILgrimstocht der Mensheid, 1967
 • Joz de Swerts, grondlegger van de spotprentkunst in Vlaanderen, 1969
 • Pol Heyns, archivaris ven de Vlaamse volkskunde, in samenwerking met Eugeen Van den Broeck, 1969
 • Jong lachend Vlaanderen, 1969
 • 20 jaar Salon van de Vlaamse humor - nr. 141, 1969
 • Slalom van de Vlaamse humor, 1972
 • Georges Van Raemdonck, ambassadeur van de Vlaamse spotprentkunst in Nederland, 1973
 • Willebroek in oude prentkaarten, 1976
 • Kent u ze nog... de Willebroekenaars, 1976
 • Nieuw Willebroek in oude prentkaarten, 1977
 • Eugeen Winters, de politieke prentenmaker, 1977
 • 100 jaar Gemeentelijke Lagere School te Willebroek, in samenwerking met Tony De Herdt, 1979
 • Willebroek 800, in samenwerking met Rony Van Mol, 1980
 • Willebroek, 800 jaar Vlaams gelaat, 1981
 • Wandelgids Willebroek, 1988
 • Geschiedenis van de Willebroekse straatnamen, 1989
 • Willebroek binnenstebuiten, toeristische gids voor het Vaartland, 1996

 

Bron: "Willebroek in oude prentkaarten" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1976), "Willebroek zoals het vroeger was" (Karel De Decker, Edit. Europese Bibliotheek - Zaltbommel, NL, 1996)

 

 

 

2010

Foto van Karel De Decker.

Bron: ?

 

 

 

Laatste wijziging 25-02-2024 - Toevoegen afbeelding
17-11-2023 - Controle - Toevoegen bijkomende informatie
07-05-2023 - Correctie
01-12-2022 - Toevoegen persartikels over boeken van Karel De Decker in Willebroek Nu
15-08-2022 - Toevoegen persartikel (1993)
09-04-2022 - Toevoegen link naar krantenartikel
12-12-2021 - Toevoegen nieuwe informatie en foto
30-07-2021 - Uitbreiden bibliografie
26-07-2021 - Creatie nieuwe pagina