Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
 
Veer
Rupelbrug
 

 

Straatnaam

Adrescode

Hoofd (Klein Willebroek)

KLWHOOFD_VEER

 

Periode

 

 

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

Veerdienst Klein Willebroek - Boom

Vroeger nummer:

-

Van

-

Tot

-

 

Naam van het bedrijf / Beroep

-

Uitbater(s)

-

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

Na voltooiing van de vaart (1561) werd de veerdienst tussen Klein Willebroek en Boom ingericht. Voordien was er enkel een overzet ter hoogte van Hellegat.

Eén van de eerste veerboten werd gemaakt in opdracht van Jan Helman (heer van Willebroek) en Joris Boschart (heer van Boom). De boot werd in pacht gegeven, samen met de veerdienst.

Er volgde een hele discussie over wie uiteindelijk een deel van de pachtgelden zou opstrijken: de heren of de staat.

Inwoners van Willebroek en Boom moesten maar de helft van de overzetprijs betalen, omdat zij de veerdienst dikwijls gebruikten. Om bestuurlijk redenen werd dit "voordeel" echter beperkt tot maar enkele dagen per week.

Het openen van de Van Enschodtbrug in 1853 had natuurlijk als gevolg dat de veerdienst iets minder populair werd.

Meer informatie over de verpachting van de veerdienst vind je in het hieronder vermelde artikel in het tijdschrift Vaertlinck.

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 4, Eric Van Winghe)

Volgende informatie werd gevonden op de informatieborden van de tentoonstelling over Klein Willebroek in het Sashuis in 2011:

Omwille van het groot aantal reizigers werd reeds in 1664 door de heren Jan Helman (heer van Willebroek) en Jan Bosschaert (heer van Boom) tussen Klein Willebroek en Boom een veerdienst ingelegd. De pachtsom voor de overzet werd tussen hen beiden verdeeld.

Deze overzetdienst bleef bestaan tot in 1853, het jaar waarin de Van Enschodtbrug werd voltooid.

Na het verdwijnen van deze brug na de 2de wereldoorlog, werd er door de Directie van Bruggen en Wegen opnieuw een veerdienst ingelegd. De eerste uitbatingsvergunning werd in 1947 verleen aan Hector Hofenboom. Martha Hofenboom helpt haar vader bij het overzetten van Boom naar Klein Willebroek en terug.

In 1956 werd hij opgevolgd door Frans De Pauw en zijn zoon Albert. Sinds 2000 werd de veerdienst tussen Klein Willebroek en Boom overgenomen door Peter Van den Berg.

De overzet wordt nog altijd heel veel gebruikt, dit ondanks dat de Rupelbrug de beide oevers verbindt. Vooral toeristen, fietsers en de Klein Willebroekenaars maken graag gebruik van deze gratis overzetdienst.

In de jaren 1920 - er waren dan herstellingswerken aan de sluis - werd ter hoogte van de Schoolstraat een veerdienst over het kanaal ingelegd.

De traditie van een veerdienst tussen Klein Willebroek en Boom wordt nog steeds - en dit na 300 jaar - voortgezet. Sinds 2000 wordt die veerdienst uitgebaat door Peter Van den Berg.

Bron: GEM-PUB, Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

Het veer over de Rupel tussen Boom en Klein Willebroek werd ingericht nadat de vaar van Brussel naar de Rupel in 1561 voltooid was. In het begin werd deze overzet gedaan ten nadele van het veer van Hellegat, dat vroeger het enige veer over de Rupel was.

De aartshertog trok een voordeel uit dit veer - hij genoot immers de helft van de verpachting. Daarom verbood hij op 20 augsutus 1616, om lieden of koopwaren tussen Boom en Kelin Willebroek over te zetten. In het jaaar 1647 werd het verbod hierop hernieuwd.

Uiteindelijk besloten de heer van Boom (Joris Boschart) en de heer van Willebroek (Jan Helman) om samen een overzetboot te laten bouowen, en deze boot samen met de toelating om een veer uit te baten, te verpachten, en aldus elk een deel van de opbrengst te innen (1664).

...

Het overvaren was niet altijd zonder gevaar. In de Rupel bevonden zich grote zandplaten die bij laag tij zelfs soms toelieten te voet over de bedding te gaan. De veerman was toen regelmatig verplicht een lange omweg te maken om aan de overkant van de rivier te geraken.

...

Bron: TS-VRTL (2006 - nr. 4, "Het veer over de Rupel tussen Boom en Klein Willebroek, Eric Van Winghe)

 

 

Afbeeldingen

 

 

21 november 1829

Aanplakbrief waarin sprake is van de openbare verpachting van het Rupelveer tussen Boom en Willebroek.

De verpachting zal beslecht worden voor notarie Hanegraaeff uit Antwerpen.

De uitbating van de veerdienst wordt dan vanaf 1 januari 1830 toegewezen aan de pachter.

Bron: GEM-PUB, Willebroekse Kronieken ("Willebroek-800 rede van gouverneur A. Kinsbergen")

 

 

 

juni 1947

De aanlegsteiger van de veerdienst Klein-Willebroek naar Boom, aan de kant van Boom.

Bron: ?

 

 

 

Martha Hofenboom die lange tijd de overzetdienst zal verzorgen.

Vraag: wanneer werd deze foto juist gemaakt? De foto hoorde bij een artikel dat in 1997 n.a.v. het 50-jarig bestaan van de veerdienst werd gepubliceerd (zie persartikel verder onderaan deze pagina).

Bron: PI-TB

 

 

 

1948

De 18-jarige Martha Hofenboom (°Willebroek 12 april 1930) zorgt voor de overvaart met de veerboot.

De foto werd gemaakt aan de rede van Boom - op de achtergrond ziet men van links naar rechts: het hoofd van de afgebroken Van Enschodtbrug, de ingang naar de sluis, en rechts de brouwerij Lamot en de woning van de familie Lamot op het Hoofd.

Achter Martha gaat het sashuis schuil.

Bron: ?

Van voor 1950 tot na 1970 woonde Martha (Sylvia Leon) Hofenboom op de Antwerpsesteenweg nr. 20.

Bron: KL-1962, KL-1969

 

 

 

 

1954

Zicht op de Rupel en de rede van Boom.

Op de bovenste foto maakt de veerboot net de oversteek in de richting van Klein Willebroek.

Vraag: wie zijn de mensen op de op de onderste foto?

Bron: PI-TB

 

 

 

1956

De schipper op de overzetboot.

Vraag: is dit Hector Hofenboom?

Bron: PI-TB

 

 

 

 

  

 

1970 - 1975

Een aantal foto's van de veerdienst Klein Willebroek - Boom. Op de achtergrond ziet men telkens de rede van Boom.

Intussen is de stuurcabine aan boord vergroot - daardoor hebben de reizigers de mogelijkheid om te schuilen bij slecht weer.

Bron: PI-TB

 

 

 

 periode 1970 - 1980

Nog een foto van "het veer", met Boom aan de overzijde van de Rupel.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

13 januari 1973

Krantenartikel over de veerdienst van Klein Willebroek naar Boom.

Albert De Pauw en François van de Malines worden in het artikel genoemd.

Onderaan een uitvergroting van de foto die in de krant werd gepubliceerd.

Bron: vraag: welke krant? wie zijn reporter CZw en fotograaf dt?

 

 

 

 

winter 1984

Twee sfeerbeelden van de verijsde Rupel met overzetboot.

Op de achtergrond de rede van Boom.

Bron: ?

 

 

 

 

In de winterperiode van 1990 dreigt de Rupel buiten de oevers te gaan.

Angstvallig wordt gewaakt en de hulpdiensten staan paraat om te helpen waar nodig.

Bron: PI-TB

Het waterpeil van de Rupel bereikte ook in 1990 een alarmniveau, gelukkig deze keer zonder schade.

Bron: Toeristische Dienst Gemeente Willebroek - Sashuis Klein Willebroek

 

 

 

augustus 1997

Krantenartikel ter gelegenheid van het 50-jarig uitbaten van de veerdienst Klein Willebroek - Boom door Hector Hofenboom.

De namen van de schippers in deze periode worden in het krantenartikel vermeld.

Bron: ?

 

 

 

 

2000 - 2005

Twee sfeerbeelden van de overzetdienst Klein Willebroek - Boom met de intussen moderne veerboten van het Vlaamse Gewest.

Bron: PI-TB

 

 

 

2004

Avondlijke opname van de Rupel - links is de zijde van Klein Willebroek, en rechts de zijde van Boom.

Op de voorgrond de aanlegsteiger van de veerboot (bij hoog water) - op de achtergrond de brug over de Rupel tussen Willebroek en Boom.

Bron: PI-TB

 

 

 

 

2005 - 2010

Twee sfeerbeelden van de veerdienst. De foto's werden gemaakt van op de rede in Boom en tonen Klein Willebroek aan de overzijde van de rivier.

Bron: PI-TB

 

 

 

augustus 2006

Drukke tijden voor de overzetdienst. Tal van wandelaars en fietsers wachten hun beurt af op de steiger aan de zijde van Boom.

Aan de overzijde ziet men de vroegere villa van de familie Lamot, op het Hoofd in Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

maart 2007

Een zonnige foto van de rede van Boom met de veerboot die net de overtocht naar Klein Willebroek maakt.

Bron: PI-TB

 

 

 

mei 2012

Luchtfoto van de aanlegsteiger van de veerdienst in Klein Willebroek.

Links vooraan de sluis van Klein Willebroek (met vernieuwde sluisdeur).

Bron: ?

 

 

 

 

 

2016 - 2017

Een aantal sfeerbeelden van de overzetdienst Klein Willebroek - Boom.

De foto's bieden een zicht op Klein Willebroek.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 26-01-2024 - Toevoegen afbeeldingen
16-09-2023 - Controle
29-06-2023 - Toevoegen nieuwe informatie
10-04-2022 - Bijkomende informatie over de verpachting van de veerdienst in 1829 (Willebroekse Kronieken)
11-03-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (TS-VRTL)
23-02-2022 - Toevoegen nieuwe informatie (overstroming)
23-01-2022 - Toevoegen menukeuze "Rupelbrug"
21-01-2022 - Toevoegen bijkomende informatie van de tentoonstelling in het sashuis
15-11-2021 - Toevoegen nieuwe foto's en bijhorende informatie
16-09-2021 - Creatie nieuwe pagina - Overbrengen informatie van de algemene pagina van het Hoofd - Toevoegen bijkomende informatie (Vaertlinck)