Info Straat
 
001
002
003
004
005
006
 
Veer
Rupelbrug
 

 

Straatnaam

Adrescode

Hoofd (Klein Willebroek)

KLWHOOFD_004

 

Periode

 

< 1901 - 1907

< 1910 - 1923

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

4

Vroeger nummer:

-

Van

< 1901

Tot

1907

 

Naam van het bedrijf / Beroep

loods

Uitbater(s)

Karel Cappaert

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

-

Bron: KL-1907

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

4

Vroeger nummer:

-

Van

< 1910

Tot

1923

 

Naam van het bedrijf / Beroep

In 't Schippershuis, herberg met zaal

Uitbater(s)

Frans Cool - Cappaert

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

In november 1923 wordt de zaal en het buffet opgemeten met een oppervlakte van 86,47 mē - zie plannetje hieronder

Bron: Flor Cools / Albert Mees, Hulde document Robert Peeters (1910)

Volgens overleverigen zou te Klein-Willebroek in 1802 de vereniging "Eendragt" zijn opgericht. Hun banier vertoont in het midden twee naar elkaar toegestoken handen als symbool voor de "Eendracht" en solidariteit onder de leden.

August Van Mol - de laatst gekende actieve voorzitter van "Eendrach" - schonk aan het gemeentebestuur dit vaandel als archiefstuk van de rond 1934 afgestorven schippersvereniging.

In 1916 was de voorzitter Celest Van Mol, Schoolstraat nr. 1 te Klein-Willebroek.

Het lokaal was gevestigd in het "Schippershuis" bij Frans Cool, aan het Hoofd nr. 4 te Klein-Willebroek, waar ook de Sint Michielsgilde vergaderde.

Bron: Hulde document Robert Peeters (1910)

 

 

 

Afbeeldingen

 

 

Grondplan van de zaal en het buffet van "In  't Schippershuis" in november 1923, ter gelegenheid van de feestelijkheden bij kermissen.

Volgens het plan bedraagt de oppervlakte in totaal 86,47 mē, verdeeld als volgt:

 

  • zaal: 85,03 mē (8,30 x 7,30 m) + (5,20 x 4,70 m)
  • buffet: 1,44 mē (1,20 x 1,20 m)

 

Bron: "Plannen der lokalen waarin met kermissen spel gehouden wordt", november 1923 (met dank aan Flor Cools en Albert Mees)

 

 

 

Laatste wijziging 08-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
06-07-2024 - Toevoegen bijkomende informatie studie Jean Huyghe (huwelijk Robert Peeters x Rita Coullier - 1910)
16-09-2023 - Controle
18-05-2022 - Creatie nieuwe pagina