Info Straat
 
Centraal - deel 1
8 - 68
31 - 69
 
Centraal - deel 2
70 - 132
71 - 129
072
073
075
078
079
080
082
090
091
092
093
095 (...)
099
102
Clement Croket
104
107
110
113
118
121
122
123 - kerk
Heilige Familie
125
127
128
129 - Don Bosco
132
 
Bosbeek
131 - 153
134 - 168
 
Rijksweg
155 - 309
168A - 220
 
Kerkhof
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dendermondsesteenweg

WILDENDS_127

 

Periode

 

< 1947 - 1971

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

127

Vroeger nummer:

89

Van

< 1947

Tot

1971

 

Naam van het bedrijf / Beroep

pastorij, woning van de pastoor

Uitbater(s)

pastoor Eugeen Hendrick

onderpastoor Georges Verheyden

Toenaam

-

Telefoonnummer

78 61 29

 

Informatie

-

Bron: KL-1962, KL-1969

 

 

K.A.V. - Heilige Familie (1934 - 1984)

De Kristelijke Arbeiders Vrouwengild (K.A.V.) heeft haar ontstaan te danken aan het sociaal denken en voelen van twee elkaars opponent zijnde jonge vrouwen, namelijk Maria Baers (dochter uit een gegoede familie te Antwerpen) en Victorine Cappe (dochter van een Luiks advocaat en vrijmetselaar).

...

De eerste 25 jaren (1934 - 1959)

K.A.V. Heilige Familie werd op 1 februari 1934 gesticht en telde 61 leden. Onder de bezielende leiding van de stichter en proost E.H. Hendrickx, werd het eerste bestuur gekozen. Maria De Ridder-Merten was daarin voorzitter en secretaris.

...

Later kregen we Fientje Vivijs en Julienne Goggeljoen als voorzitter.

...

Sinds 1959 tot op heden (sic) heeft K.A.V. Heilige Familie in de persoon van Julienne Goggeljoen, Francine Pintens en Maria Smets drie voorzitters gekend.

...

K.A.V. Heilige Familie belegde voordrachten, debat- of discussieavonden met sociale inslag, godsdienstige inslag en gezondheidszorg (als onderwerp).

...

De drang naar reizen, gevolgd door allerlei fabrieksbezoeken kwam plots tot groei, ook al stonden er af en toe ook extra-culturele bezoeken op het programma. Ondermeer aan Brussel, Kortrijk, Mechelen en Ingooigem, waar het Lijsternest van Stijn Streuvels werd bezocht.

...

 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

 

Afbeeldingen

 

 

1935

Het bestuur en de leden van de K.A.V. Heilige Familie in de beginperiode.

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

 

In 1959 werd het 25-jarig bestaan gevierd.

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

 

  

april 1977

Actie-advertenties van K.A.V. Heilige Familie. 

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

 

Het K.A. V. bestuur in 1984

Lees het volledige artikel in de Willebroekse Kronieken (zie brongegevens hieronder)

Bron: Willebroekse Kronieken ("4 uit het Vaartland", Werkgroep Heemkunde - Geschiedenis - Leefmilieu, Willebroek, 1985, nr. 3)

 

 

 

  2015

Links op de foto het gebouw waar vroeger de pastoor van de parochie van de Heilige Familie woonde.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 26-08-2023 - Controle
17-04-2022 - Toevoegen informatie over K.A.V. Heilige Familie
12-02-2022 - Creatie nieuwe pagina