Info Straat
 
Centraal - deel 1
8 - 68
31 - 69
 
Centraal - deel 2
70 - 132
71 - 129
072
073
075
078
079
080
082
090
091
092
093
095 (...)
099
102
Clement Croket
104
107
110
113
118
121
122
123 - kerk
Heilige Familie
125
127
128
129 - Don Bosco
132
 
Bosbeek
131 - 153
134 - 168
 
Rijksweg
155 - 309
168A - 220
 
Kerkhof
 

 

Straatnaam

Adrescode

Dendermondsesteenweg

WILDENDS_123

 

Periode

 

1932 - 2011

 

 

 

 

Huisnummer

Huidig nummer:

123 - kerk Heilige Familie

Vroeger nummer:

87 A

Van

1932

Tot

2011

 

Naam van het bedrijf / Beroep

Heilige Familie, parochiekerk

Uitbater(s)

parochie

Toenaam

-

Telefoonnummer

-

 

Informatie

"Onderstaand artikel is het werk van Fritz Verhelst (°1903) en is samen met zijn ouders in 1909 naar Willebroek afgezakt en verbleef er tot 1940, hij was werkzaam bij de firma Victor Dumon-Vander Vin nv, opgericht in 1896 (onderneming van constructiewerken, wegenis, zee- en rivierwerken).

Fritz Verhelst woonde samen met zijn ouders op de Dendermondsesteenwg. Hij volgde de evolutie en maakte een geschiedkundige schets van het ontstaan van de Parochie Heilige Familie.

Wij danken de familie Verhelst voor het ter beschikking stellen van deze waardevolle documenten."

...

In dit artikel vinden we onder andere:

 

  • Korte geschiedkundige schets van het ontstaan onzer parochie
  • De oprichting der parochie
  • Het bouwen van de voorlopige kerk
  • Het bouwen der kerk
  • Beschrijving van de kerk

 

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2022 - nr. 1, "Parochiekerk Heilige Familie in Willebroek", René Pattyn)

In augustus 1932 werd een noodkerk voor de parochie van de Heilige Familie in gebruik genomen. Deze noodkerk wordt ingezegend op 8 januari 1933.

Bron: TS-VRTL (2014 - nr. 3)

Vanaf einde 2011 is de Sint Niklaaskerk in Willebroek de enige parochiekerk waar nog vieringen plaats vinden.

De kerken van parochie de Heilige Familie en het Heilig Kruis (aan de Ringlaan) worden daardoor niet meer gebruikt.

Het kerkgebouw van de Heilige Familie zal worden afgebroken om meer parkeerplaatsen te bieden voor supermarkt Lidl.

Bron: krantenartikels (zie links hieronder)

Op intiatief van pastoor Eugeen Hendrickx en onderpastoor Vincent D'Heu word zowel een koorgroel als een toneelgroep opgericht.

Het gaat hem dan over Toneelgezelschap "Elck wat Wils". Meer informatie over dit toneelgezelschap vind je hier.

Bron: TS-VRTL (2007 - nr. 4)

In oktober laatstleden werd opnieuw een stukje Willebroeks verleden gesloopt.

De kerk van de Heilige Faqmilie, gelegen naast de bijhorende parochiezaal Familia en pastorie, ging tenge de vlakte om plaats te maken voor extra parkeerplaatsen voor een nabijgelegen supermarkt.

Hieronder staan we even stil bij de geschiedenis van dit voor vele Willebroekenaars vertrouwde gebouw.

...

Op 8 januari 1933 werd de nieuwe kerk - naar ontwerp van architect J. Van de Vondel - ... ingezegend door Mgr. Van Cauwenbergh.

Hetzelfde jaar werd Vincent D'Heu benoemd tot onderpastoor.

...

In 1938 vertrok onderpastoor D'Heu naar Ruisbroek om er als pastoor de Sint Carolusparochie te stichten.

E. H. Frans Peeters werd daarop benoemd tot onderpastoort in 1946.

...

E. H. Hugo Daniëls werd in 1960 benoemd tot onderpastoor. Hij vertrok in 1965 naar Wilsele als onderpastoor.

...

E.H. Karel Forton (°Antwerpen 30 juni 1936) kwam in 1965 toe en werd onderpastoor in de parochie.

Deken Eugeen Hendrickx overleed op 30 juli 1968, en een jaar later werd Karel Forton benoemd tot pastoor.

E.H. Toon Tautier werd in 1970 benoemd tot onderpastoor.

...

De zaal Familia werd ingezegend op 23 februari 1974.

...

Op 28 maart 2012 overleed pastoor Karel Forton.

Er werd kort daarna beslist om de kerk te sluiten (oktober 2013) en de kerk werd gesloopt.

...

Lees het volledige artikel in het tijdschrift Vaertlinck (zie brongegevens hieronder)

Bron: TS-VRTL (2014 - nr. 3, "Een stukje kerkgeschiedenis verdwijnt", René Pattyn)

 

Vermeldingen in de pers

Kerk Heilige Familie verdwijnt onder de sloophamer (het Nieuwblad, 12-10-2013, Kristof Lauwers / KLN)

 

Kerk H. Familie wordt parking voor LIDL (Gazet van Antwerpen, 09-10-2013, Jan Boey / JHS)

 

 

Afbeeldingen

 

 

periode 1950 - 1960

De kerk van de Heilige Familie aan de Dendermondsesteenweg en daarachter de pastoorswoning en de gebouwen van Don Bosco.

Het parochiecentrum was nog niet gebouwd.

Bron: drukkerij L. Thomas, Willebroek (foto Nels)

 

 

 

1957 - 1960

Foto uit een publicatie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de parochie van de Heilige Familie.

Bron: ?

 

 

 

 

 ± 1955

Voorgevel en interieur van de Heilige Familiekerk.

Bron: ?

 

 

  

 

Twee foto's van het kerkgebouw van de parochie van de Heilige Familie aan de Dendermondsesteenweg.

Bron: PI-TB

 

 

 

vroege jaren 1990

Het kerkgebouw.

Bron: PI-TB

 

 

 

 2008

Het kerkgebouw kort voor de geplande afbraak.

Bron: PI-TB

 

 

 

einde 2011

Datzelfde kerkgebouw voor de uiteindelijke afbraak.

Bron: PI-TB

 

 

 

Laatste wijziging 18-12-2023 - Toevoegen verwijzing naar artikel van Fritz Verhelst (in tijdschrift Vaertlinck) over het ontstaan van de parochie en de bouw van de kerk
03-09-2013 - Toevoegen informatie over de pastoors van de kerk (TS-VRTL)
26-08-2023 - Controle
20-08-2023 - Toevoegen bijkomende informatie - Toevoegen link naar "Elck Wat Wils"
13-02-2022 - Bijkomende informatie over eerste foto
12-02-2022 - Creatie nieuwe pagina