A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
SAA
SCHE
SCHI
SCHR
SE
SI
SJE
SL
SM
SN
SO
SP
STA
STI
STR
 U  V
 W  X
 Y  Z

soekel

zn (een), mv: soekels - verklw: soekeltsje

1. Sukkel, sukkelachtige vrouw.

Zodde die soekel s ni[j] llepe[n] ooversteeke? = Zou je die sukkelachtige vrouw niet helpen de straat over te steken?

 

soekele

ww, verv: soekel - soekelde - gesoekeld

1. Sukkelen.

Vrieger kost'ek da[d] allem zllef, n naa zitte'k ie te soekele. = Vroeger kon ik dat allemaal zelf doen, en nu zit ik hier te sukkelen.

 

Zie ook: sukkele

 

 

soekelejr

zn (ne), mv: soekelejrs - verklw: soekelrreke (e), vrwl: soekel (een) - verklw: soekeltsje (e)

1. Sukkelaar, sukkelachtige man.

'k m dij soekelejr agaa ne pot soep n wa petatte gn wgdoen. = Ik heb die arme man een pot soep en aardappelen gebracht.

 

soemechte

vnw

1. Sommige(n).

Soemechte mnse paaze da's alles meuge. = Sommige mensen denken dat ze zich alles kunnen veroorloven.

 

Zie ook: soemege

 

soemege

vnw

1. Sommige(n).

In soemege kaffeekes mme nog een xporreke krijge. = In sommige herbergen kan je nog exportbier bestellen.

 

Zie ook: soemechte

 

soempele

ww, verv: soempel - soempelde - gesoempeld

1. Struikelen, over iets vallen.

E[j] s oover den trotwaar gesoempeld. = Hij is over de stoep gestruikeld.

Zie m da'che ni[j] oover aa lip soempelt! = Wordt gezegd tegen iemand die pruilt, die een lang gezicht trekt. Men verwittigt deze persoon ervoor niet over zijn lange lip te struikelen. Het is dus duidelijk dat er iets niet naar de zin is van deze persoon.

Aave nstel s los - sebiet soempelde d'er oover! = De knoop van je veter is los - seffens struikel je erover!

 

 

soemtts / soemwijle

bijw

1. Soms, af en toe, toevallig.

Soemtts krij'k ik inijns zoon goesting in schp, h. M j! 'k Zal moete wachte tot m de jremt. = Nu en dan krijg ineens zin in schep. Maar ja, ik zal toch moeten wachten tot de jaarmarkt.

dde gij naa soemwijle gijn fftech frang? = Heb jij toevallig vijftig frank?

 

soepap

zn (een), mv: soepappe - verklw: soepappeke (e)

1. Ventiel van een luchtband. [>Fr. soupape]

Ik kost menen band nemij oeppoempe, want die smejrlappe aa men soepap platgeneepe. = Ik kon mijn band niet meer oppompen, want die schurken hadden het ventiel plat geneknepen.

 

Zie ook: sjepap

 

 

soeptarrin

zn (een), mv: soeptarrinne - verklw: soeptarrinneke (e)

1. Soepterrine, kom waarin de soep wordt opgediend en aan tafel wordt uitgeschept. [>Fr. terrine]

Mij servies s geschonne want 'k m men soeptarrin lte valle. = Mijn eetservies is niet meer volledig want ik heb mijn soepkom laten vallen.

 

soetjn / soetjn

zn (ne), mv: soetjns / soetjns - verklw: soetjnke / soetjnneke (e)

1. Bustehouder, BH. [>Fr. soutien-gorge]

Die paast m ne zwtte soetjn eure vnt te verlaa. = Zij denkt haar man te kunnen verleiden door een zwarte BH te dragen.

 

soetjnzwisser

zn (ne), mv: soetjnzwissers

1. Keukenwerktuig, bestaande uit 2 halve bollen in metaal- of plastiekdraad, dat wordt gebruikt om de (gewassen) sla in te doen en dan met de hand droog te zwieren.

De salt zit nog in de soetjnzwisser, m k'm'em al wl ojtgeklopt. = De sla zit nog in de sladroger, maar hij is al wel gedroogd.

 

 

 

sojkerenbakker

zn (de/ne), mv: sojkerenbakkers - verklw: sojkerenbakkertsje (e)

1. Banketbakker, pasteibakker, bakker die lekkere en eerder zoete dingen maakt, suikerbakker.

De mijst beknde sojkerenbakker va Willebroek n oemstreeke s Kovnt. = De bekendste pasteibakker van Willebroek en de omliggende regio is Convent.

 

sojkerloes

zn (een), mv: sojkerloeze - verklw: sojkerloezeke (e)

1. Ter vervanging van een fopspeen. In een doekje wordt suiker gedaan en de zakdoek wordt toegeknepen. Het builtje wordt in een suikerdrankje gedept, en dan in de mond van het kind gestopt, om het stil te houden.

Oort da kind naa blte! En e mankeert niks, znne. 'k Zal agaa e sojkerloezeke in ze montsje steeke. = Hoor die baby nu toch eens huilen! En er is nochtans niets mis. Ik zal vlug een sojkerloes (= fopspeen) in zijn mondje stoppen.

 

Zie ook: voddeloes

 

sol

zn (ne), mv: solle - verklw: solleke (e)

1. Schijf, meestal in koper, waarmee een aantal spellen worden gespeeld (zoals kallekeschiet, bakschiete). [>Fr. sou = oude koperen munt van 0,10 franc]

A[d] alle solle[n] oep zn s't spl gedn. = Als alle schijven gespeeld zijn, is de spelbeurt voorbij.

 

soldtekoek

zn (ne), mv: soldtekoeke - verklw: soldtekoekske (e)

1. Grote, meestal vierkantige koek die weinig zoet smaakt; kaak, komt voor in de soldatenrantsoenen, soldatenkoek.

A me gijn broot nemijr in ojs mme, pak'ek wl ne soldtekoek. = Als we geen brood meer hebben, eet ik een kaak in de plaats.

 

 

s

zn (de) (verzamelwoord), mv: -

1. Sajet, breiwol. [>Nl. sajet]

S oem m te braa. = Wol om te breien.

Twij bolle blaa s n ijnen bol root. = Twee kluwens blauwe wol en n kluwen rode wol.

 

 

soot

zn (de), mv: -

1. Soort.

Gft mij m van die grien soot projme. = Geef mij maar de groene pruimensoort.

 

2. Kroost.

Oe st m aa soot? = Hoe gaat het met je kroost? Hoe gaat het met jouw soort?

Alle klaan soot gn n de kakschool. = Kleine kinderen horen thuis in de kleutertuin. Deze zin wordt zowel letterlijk als figuurlijk bedoeld.

 

sosjalist

zn (ne), mv: sosjaliste - verklw: sosjalistsje (e)

1. Socialist.

Van alle sosjaliste[n] ejt Van Winghe 't langst berregemijster gewst. = Van alle socialistische burgemeesters, heeft Jan Van Winghe het langst het bewind gevoerd.

 

Zie ook: roo

 

 

 

sosjetijt

zn (een), mv: sosjetijte - verklw: sosjettsje (e)

1. Sociteit, soos, vereniging voor gezellig verkeer. [>Fr. socit]

De sosjetijt van d'armonie s gistere[n] een srnaade gn speele bij[j] eele veurzitter. = De sociteit van de harmonie heeft gisteren een serenade uitgevoerd aan de deur van het huis van hun voorzitter.

 

Zie ook: sjossetijt

sossis

zn (ne/de), mv: sossisse - verklw: sossiskee (e)

1. Worst, saucijs.

Bij Nante Pissee inge d'er altij sossisse[n] achter den toog. = Bij de beenhouwer Fernand Pisc hingen er gewoonlijk worsten in de winkel.

 

Zie ook: srresis

 

 

Laatste wijziging 06-07-2008 - Toevoegen afbeeldingen
10-05-2008 - Toevoegen afbeeldingen/> 24-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl