A  B
 C  D
 E  F
 G  H
 I  J
JA
 K  L
 M  N
 O  P
 Q  R
 S  T
 U  V
 W  X
 Y  Z

jaademenontsje

zegswijze, tussenwerpsel

1. Uitdrukking van verwondering (zowel positief als negatief).

Jaademenontsje! As ge zoo'n sleere verkept dn vrg[d] oem ambras! = Wel, wel, wel! Als je dergelijke slechte dingen verkoopt, dan vraag je om moeilijkheden.

 

janmenkloote

zn (ne), mv: janmenklootes

1. Lastig en vervelend iemand.

Zwiert dij janmenkloote[n] s m zen klikke[n] n klakke[n] oep strt, sch! = Smijt die nietsnut buiten, zorg dat ie uit je leven verdwijnt, zeg!

 

janmoeijal

zn (ne), mv: - verklw: jannekemoeijal (e)

1. Iemand die zich overal mee moeit, pottenkijker.

Sch, janmoeijal! Moej[d] aa s m[j] aa ijge[n] affejre! = Zeg pottenkijker, bemoei je met je eigen zaken.

 

jannekemn

uitdrukking

1. Woord dat men gebruikt om de maan aan te duiden als men hierover tegen kinderen praat.

Zie[d] s woie da d bojte st te wke[n] oover ons? Jannekemn! = Kijk eens wie er buiten over ons waakt? De maan!

 

jannekesnst

zn (ne), mv: - verklw: jannekesnsje (e)

1. Warboel, plaats waar alles overhoop ligt, hannekesnest.

Wadsmeda vne jannekesnst! = Wat een warboel is dat hier.

 

jannemker

zn (e), mv: jannemkers - verklw: jannemkerke (e)

1. Iemand die zich graag opvallend gedraagt, stoer doet en streken verkoopt. Pocher, bluffer, strekenmaker.

Zie da jannemkerke d naa van zenen tk stn mke! Persies of ij allijn wt da. = Zie die strekenmaker daar nu van zijn oren staan maken! Net of hij is de enige dit dat weet!

 

 

jr

zn (`t), verzamelnaam, mv: -

1. Grond, aarde.

Ijst ging'em wa[d] in't jr stn dabbere, n dn kwam em binne - zonder zen schoene[n] ojt te doen, natierlek! = Eerst stond hij wat in de modder rond te trappelen, en toen stapte hij het huis binnen - natuurlijk zonder zijn schoenen uit te trekken!

M[j] al die nattechijt krijge de boere[n] eele petatte nemij ojt'et jr. = Vanwege de overmatige regen, is het de landbouwers niet meer mogelijk om de aardappelen te rooien.

 

jtbees

zn (een), mv: jtbeeze - verklw: jtbeezeke (e)

1. Aardbei. [>Lat. Fragaria]

Jetbeeze m greezesojker. = Aardbeien met bruine suiker.

Een toertsje m jtbeeze en krmfrsj. = Een gebakje met aardbeien en slagroom.

 

 

jeksel

zn ('t), mv: -

1. Jeuk. [>gewestelijk Nl. jeuksel]

'k m jeksel onder men schaaverblre. = Ik heb jeuk onder de schouderbladen.

 

 

joeng / joenk

zn (e), mv: joengene - verklw: joenkske (e)

1. Jong, kind.

Een rreg joenk. = Een stout kind.

 

2. Kinderen, kroost.

Zie se d naa loope m[j] eur joeng(ene). = Zie ze daar gaan, met haar kroost.

 

3. Ook figuurlijk.

D vindt een kat eur joeng nog ni trug! = Daar heerst zo een erge wanorde dat zelfs een kat haar jong niet zou terugvinden.

Aaren of joeng! Wa[d] s't manneke? = Kiezen of delen! Wat wordt het kerel?

 

joengene

zn, =mv

1. Verzamelnaam voor meerdere kinderen.

Die joengene zn ni oepgevoed. = Die kinderen hebben een slechte opvoeding.

 

2. Ook gebruikt om iemands kroost aan te duiden.

D[r] dde ze m eur joengene. = Daar komt ze met haar kroost.

Gij t nogal staate joengene, zlle! = Jij hebt stoute kinderen.

 

joengesschool

zn (de), geen mv - geen verklw

1. Gemeentelijke jongensschool, waarvan de gebouwen gelegen zijn aan het park vlakbij het pleintje.

'k Weet nog goe as ek klijn was, da'k in de joengesschool zat... bij medam D'Herdt, n menijr Ms, menijr De Wrdt n menijr Vert. Ne plizanten tijd znne. = Ik herinner me nog goed de periode in het lager onderwijs in de gemeentelijke jongensschool... Mevrouw De Herdt, meneer Maes, meneer De Weerdt en meneer Vert.

 

joengeteef

zn (een), mv: joengeteeve - verklw: joenktfke (e)

1. Een jong meisje (zowel in positieve als in negatieve zin).

Da's een knappe joengeteef. = Dat is een mooi jong meisje.

Die joengeteeve paaze da's alles meege. = Die jonge meisjes denken dat ze zich alles kunnen veroorloven.

 

joengman

zn (ne), mv: joengmanne - verklw: joengmanneke (e)

1. Vrijgezel, ongehuwde man.

n dij joengman kund'cht een okkezje doen! = Als je die ongetrouwde man kan overhalen om in het huwelijk te treden dan doe je materiel gezien een heel goede zaak!

 

 

jonne

ww, verv: jon - jonde - gejond

1. Gunnen, iemand anders toewensen. [>verouderd Nl. jonnen]

Naa da'k ik de Lottoo gewonne[n] m, jonne'k et aa[j] ook. = Nu ik zelf de speelpot van de Lotto gewonnen heb, gun ik je dezelfde prijs.

'k Waa da'che de looterij zot winne - 'k jon et aa vandeeg. = Ik wou dat je won met de loterij - ik gun het je van harte.

 

jut

vnw

1. Gebruikt om een niet nader bepaalde plaats aan te duiden. [>nl. van hot naar haar]

Van jut n jr loope = Van hier naar ginder lopen. Overal naar toe lopen.

 

jutwg

uitdrukking

1. Bevel dat de koetsier of de wagenrijder aan het paard wordt gegeven om rechtsaf te draaien.

Jutwg! Max! Jutwg! Anders komme me noot ni[j] oep tijd! = Rechtsaf, Max, rechtsaf! Anders komen we nooit op de afgesproken tijd aan.

Zie ook: woerrie.

 

 

Laatste wijziging 10-05-2008 - Toevoegen afbeelding
23-02-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl