-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Grimbergen - Mechelen

Rond deze tijd overlijdt Wouter V van Grimbergen. Hij is een zoon van Wouter IV en vervult een rol met aanzien in Mechelen.

Antwerpen

Het oudst bewaarde privilege van Antwerpen dateert van 1221, waarin hertog Hendrik I de Antwerpse burgers vrijstelt van diensten.

Limburg - Walram III

Walram III wordt vorst van Limburg (tot 1226).
Hij is een zoon van Hendrik III.

1221

Frankrijk - Kathedraal van Reims

In Reims begint men te bouwen aan de Kathedraal.

Italië - Sicilië

Op Sicilië wordt het bestuur hervormd (tot 1231): Frederik II stopt de feodale en de stedelijke anarchie. Hij stelt ambtenaren aan, maakt wetten, en voert een stelsel van directe en indirecte belastingen in.

Hongarije - Elizabeth van Thüringen

Elizabeth van Thüringen (en van Hongarije) (°1207 Pressburg / Bratislava +1231) trouwt met Lodewijk IV van Thüringen. Ze hebben samen 3 kinderen.

Franciscus van Assisi

Franciscus van Assisi (eig. Bernardone) (°±1182 +1226) stelt de "Regula Bullata" op voor de orde die hij stichtte met toelating van Rome. Korte tijd daarna trekt hij zich uit de orde terug om een meer contemplatief leven te gaan leiden. Hier schrijft hij "Lofzang op de zon".

Midden Amerika (huidige Mexico)

Als Maya-koning Hunac Ceel van Mayapan het gebied van Chichén Itza verovert (Yucatan, Mexico), komt er een einde aan de heerschappij van de Tolteken.

Mongolenrijk - Indië

Dzjengis Khan rukt verder en verder op naar de Indus!

5de kruistocht

Aan het einde van de 5de kruistocht trekken de kruisvaarders naar Caïro, waar ze zullen proberen de Egyptenaren te overwinnen. Dit mislukt echter. De sultan laat hen vertrekken, op voorwaarde dat ze Dalmiate teruggeven aan Egypte.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Floris IV

Gravin Floris IV van Holland regeert (tot 1234). Hij is een zoon van graaf Willem I.

1222

Duitsland - Von Morungen

Heinrich von Morungen overlijdt. Hij is een Duits minnezanger, en zijn liederen zijn sterk provençaals beïnvloed.

Hongarije - Gouden Bul

Koning Andreas II van Hongarije geeft de "Gouden Bul" uit aan de hoge adel en aan de clerus. Hierdoor krijgen deze laatste partijen garanties tegen confiscaties van goederen, belastingen, gevangenneming; ze verkrijgen het vrije beschikkingsrecht over de lenen van de lage adel. Via de "resistentieclausule" krijgt de landvergadering het recht om zich te verzetten tegen beslissingen van de koning.

Italië - Universiteit van Padua

In Padua wordt de universiteit gesticht.

Zweden

De koninklijke familie van Sverker sterft uit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen

Margaretha van Constantinopel (°1202) trouwt met Willem van Dampierre.

1223

Denemarken

Koning Waldemar II de Overwinnaar wordt tot 1225 gevangengehouden door graaf Hendrik van Schwerin. In deze periode gaan alle veroverde gebieden voor Denemarken verloren.

Frankrijk - Lodewijk VIII

14 jul 1223: koning Filips II Augustus van Frankrijk overlijdt, en wordt begraven in de koninklijke abdij van Saint Denis in Parijs.

Lodewijk VIII de Leeuw (°1187 Parijs +1226 Montpensier) regeert (tot 1226). Hij wordt gekroond in Reims. Hij is een zoon van Filips II Augustus.

Heilig Duits-Roomse Rijk - Magnus

Albert Magnus (of Albert van Keulen) (°±1190 Lauingen +1280) treedt toe tot de orde van de Dominicanen.

Mongolenrijk - Rusland

De Mongolen winnen de slag bij Kalka tegen Rusland. Ze worden aangevoerd door veldheer Subutei, die een veldtocht rond de Kaspische Zee voltooit.

Orde van de Franciscanen

Honorius III erkent de orde van de Franciscanen (Franciscus van Assisi.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1224

Frankrijk - Engeland

Lodewijk VIII de Leeuw weet Poitou en Saintonge op de Engelsen te heroveren.

Frankrijk - Jean van Joinville

Jean heer van Joinville (°1224 - 1319), telg uit de adellijke familie Joinville van Champagne. Hij schrijft o.a. de "Geschiedenis van Lodewijk de Vrome" (rond 1309). Hij wordt hofmeester van Champagne (net als zijn vader) en bezit het kasteel van de familie, gelegen aan de Marne. Na zijn deelname aan de Kruistocht in 1248, raakt hij bevriend met koning Lodewijk IX. Frans schrijver van o.a. de "Mémoires" over Louis IX. Hij neemt deel aan de 7de kruistocht en ook daarover schrijft hij.

Epirus - Thessaloniki

Theodoris I van het despotaat Eporus verovert Thessaloniki.

Italië - Napels - Universiteit

Keizer Frederik II sticht in Napels de eerste universiteit.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Dendermonde

In een akte van Gerard Berthout en zijn vrouw Agnes van Beveren, doen beide afstand van het tolrecht, ten gunste van hun zuster Margareta van Dendermonde, om op die manier een schuld af te lossen.

  1225

Duitsland - Frederik II

Keizer Frederik II van Duitsland treedt in het huwelijk met de dochter van Jan van Brienne (koning van Akko). Ter gelegenheid van dit huwelijk belooft hij aan de paus om opnieuw een kruistocht te ondernemen (de 6de).

Bedoeling van de keizer is om met de islam een compromis af te sluiten, en op die manier de bezette plaatsen open te laten stellen voor de Christenen.

Hongarije - Bohemen

Koning Ottokar I van Bohemen hernoemt de nederzetting Pregel tot Koningsbergen, als teken van zijn steun aan de Duitsers.

Italië - Thomas van Aquino

Thomas van Aquino (°1225 Rocca, Italië +1274). Hij is één van de belangrijkste middeleeuwse theologen. Hij studeerde in Napels, en trad toe tot de orde van de Dominicanen (1244). Hij gaf les in Parijs en in Italië. Van hem o.a. de werken "Summa Contra Gentiles" en "Summa Theologica".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brussel - Sint Michielskathedraal

Begin van de bouwwerken aan de gotische Sint Michielskathedraal in Brussel. De noordertoren wordt afgewerkt in 1451, en de zuidertoren is klaar tussen 1475 en 1480. Het zuiderportaal wordt op het einde van de 15de eeuw toegevoegd.

Limburg - Hendrik IV

Hendrik IV wordt vorst van Limburg (tot 1246).
Hij is een zoon van Walram III.

1226

Frankrijk - Lodewijk IX

Lodewijk VIII de Leeuw herovert Avignon en de Languedoc. Hij overlijdt op een veldtocht tegen de Albigenzen.

Lodewijk IX de Heilige (of de Vrome) (°1214 Poissy +1270 Tunis) regeert (tot 1270). Hij is nog maar 12 jaar, en zijn moeder neemt het regentschap waar. Hij is een zoon van Lodewijk VIII de Leeuw en Blanca van Castilië (°1188 +1252), en wordt geboren in 1214. Hij bevordert het centraal bestuur door de oprichting van een parlement en een rekenkamer. Hij bemiddelt bij buitenlandse twisten. Onder hem wordt het systeem van de opperleenheer of suzerein ingevoerd. Hij voert de 5de kruistocht aan.

Karel van Anjou (°1226 +1284 Aragon) wordt geboren, en is de jongste broer van Lodewijk IX

Gouden bul van Rimini

Hiermee krijgt de Duitse Orde de opdracht om het heidense Pruisen te gaan veroveren. Grootmeester Hermann von Salza van Frederik II van het Duitse Rijk, krijgt Pruisen als ordeland toegewezen.

3 okt: Franciscus van Assisi (eig. Bernardone) overlijdt.

Mongolenrijk - Tibet

De Mongolen, aangevoerd door Dzjenghis Khan, veroveren het Tibetaanse Tangoetenrijk van Sihia.

Vaticaan - Roger Bacon

Paus Clemens IV geeft aan Roger Bacon (°1214 Ilchester, Somerset +1292) de opdracht om zijn ideeën te bundelen. Dit leidt tot een zevendelige encyclopedie "Opus Maius". Er volgen nog "Opus Minus" en "Opus Tertium".

5de Kruistocht

Frederik II komt met de paus overeen, dat hij op kruistocht zal trekken.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Zeger II - Hugo I

Zeger II schenkt jaarlijks een mud rogge aan de kerk tot heil van zijn ziel. De granen worden gemalen in de watermolen van de Cortelanden, gelegen op een waterloop die we nu kennen als de Oude Schelde. De molen verdwijnt nog vóór de indijking van de Oude Schelde door Robrecht van Cassel in ±1320.

Zeger II overlijdt en wordt - zoals de meeste heren van Bornem - begraven in de romaanse crypte onder het hoogkoor in de kerk van Bornem. Zijn zoon Hugo I, die aan Mariekerke de vrijheid verleent, volgt hem op als heer van Bornem (tot 1232).

Utrecht

28 jul: bisschop Otto II van Lippe van Utrecht strijdt in de venen van Drenthe tegen opstandige boeren. Hij sneuvelt in zijn tocht om de kastelein van Coevorden te onderwerpen, en op die manier het noorden weer onder zijn gezag te brengen.

Verdrag van Melun

Graaf Ferrand wordt vrijgelaten. Als echtgenoot van gravin Johanna van Vlaanderen berust hij in de onderworpenheid van Vlaanderen aan de Franse koning.

1227

Slag bij Bornhöved

Koning Waldemar II van Denemarken wordt verslagen door de noordduitse vorsten. Gevolg: de Oostzeehandel komt in handen van de Duitsers, en de Deense overmacht stort in mekaar.

Frankrijk - Kathedraal van Beauvais

In Beauvais begint men met de bouwwerken van de kathedraal.

Mongolenrijk

25 aug: Dzjengis Khan (°1167 Tsjita, Siberië +25 aug 1227 Gansu, China) overlijdt, aan het einde van de strijd om het Hsi-Hsia rijk te veroveren. Het Mongoolse rijk wordt verdeeld onder diens zonen Dsjöti, Toeloei, Tsjagatai en Ugedei. Karakoroem wordt de vaste verblijfplaats.

Rusland

Het gevolg van het overlijden van Dzjengiz-Khan is dat Rusland opnieuw greep krijgt op de gebieden die door de Mongolen bezet werden.

Paus Gregorius IX

Paus Gregorius IX (tot 1241) (°±1148). Hij is een neef van paus Innocentius III, studeert in Parijs en Bologna. Tijdens de hele ambtsperiode ligt hij in strijd met keizer Frederik II. Hij stelt de inquisitie in, uit te voeren door de dominicanen, en probeert op die manier de macht van de kerk op het wereldlijke bestuur te handhaven.

Toch steunde hij de dominicanen en de franciscanen. De Clarissen vormen de vrouwelijke tak van de bedelorde.

6de Kruistocht

Frederik II trekt op kruistocht tegen de heidense Pruisen, maar moet de aanval staken door het uitbreken van de pest. Hij keert terug, tot groot ongenoegen van de paus, die Frederik II excommuniceert.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mariekerke - Hugo I

Hugo I, burggraaf van Gent en heer van Bornem, verleent een vrijheidskeure aan de inwoners van Sint Maria Baasrode.

Latijnse Rijk - Boudewijn II van Courtenay

Robrecht van Courtenay sterft, en wordt opgevolgd door zijn broer Boudewijn II van Courtenay (°1217 +1272). Deze is pas 12, en regeert tot 1261. Tot 1237 (meerderjarigheid van Boudewijn II), is Jan van Brienne de keizer van het Latijnse Koninkrijk. Jan van Brienne doet de jonge Boudewijn II huwen met zijn dochter Maria van Brienne. Hij trouwt later met Yolanda van Henegouwen, die tevens markgravin van Namen is.

1228

Duitsland - Hendrik VII

In Duitsland wordt Hendrik VII tot koning gekroond. Hij ondersteunt uiteindelijk de keizerlijke macht.

Frankrijk - Parijs

Willem Van Auvergne (°±1180 +1249), ook gekend als Willem van Parijs, wordt bisschop van Parijs. Voordien doceerde hij theologie in Parijs. Hij schreef o.a. "Magisterium Divinale ac Sapientale".

Italië - Florence - Assisi

De republiek Florence wordt een democratische constitutie.

Men begint te bouwen aan de kerk van San Francisco in Assisi.

Spanje

De berberstammen Almohaden verlaten Spanje.

5de kruistocht

Bij de 5de kruistocht (tot 1229) trekt de geëxcommuniceerde keizer Frederik II van Duitsland naar Palestina.

11 feb: Frederik II van Duitsland sluit een verdrag met sultan Elkamil van Egypte. De bezetters van Jeruzalem geven zich over, en de steden Jeruzalem, Betlehem en Nazareth worden opnieuw opengesteld voor de Christenen.

Keizer Frederik II wordt meermalen in de ban geslagen vanwege conflicten met de paus. Hij houdt er een schitterend paleis op na in Palermo.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

In een charter van Arnold III Berthout wordt aan de abdij van Grimbergen gemeld, dat 4 bunder land van de abdij aan inwoners van Ruisbroek in cijns wordt gegeven.

Brussel

Brussel verwerft stadsrechten.

Gelre - Otto II

23 okt: Otto II volgt zijn overleden vader Gerard IV op als graaf van Gelre. Omdat Otto nog maar 14 is, treedt zijn grootvader Hendrik I van Brabant op als voogd.

1229

Verdrag van Parijs

- Raimond van Toulouse doet afstand van het gebied tussen de Tarn en de Agout in Albi, alsook van het hertogdom Narbonne en het noordelijke Quierzy.

- de overige gebieden in zijn bezit komen toe aan zijn dochter Johanna, die huwt met Alphonse de Poitiers, de derde zoon van koning Lodewijk VIII.

Duitsland - Jeruzalem

Keizer Frederik II van Duitsland laat zich tot koning van Jeruzalem kronen. Dat leidt tot groot ongenoegen van de Frankische heren, omdat de keizer nog altijd ge-excommuniceerd is.

Italië - Tusculum

Jacques de Vitry (°±1160 Vitry-sur-Seine +±1245), wordt kardinaal en bisschop van Tusculum (±25 km van Rome).

Mongolenrijk

Noord China wordt helemaal onderworpen door Groot-Khan Ugedei (strijd tot 1234). Hij is een zoon van Dzjenghis Khan. De strijd tegen Perzië duurt voort tot 1241.

Spanje - Balearen

Begin van de strijd om de Balearen, door koning Jacobus I de Veroveraar (tot 1235). Hij overwint de moslims, en neemt Mallorca in.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Leuven - Begijnhof

Rond deze tijd wordt het Groot Begijnhof van Leuven gesticht.

Zeger van Brabant

Siger of Zeger van Brabant (°±1230 Luik? +1283 Orvieto), averroïstisch filosoof. Hij verzet zich tegen de pogingen van de kerk om christendom en filosofie met mekaar te verzoenen. Hij schrijft o.a. "Tractatus de Anima Intellectiva" en "De Aeternitate Mundi". Om zijn krasse uitspraken wordt hij meerdere keren door de bisschop van Parijs aangevallen en voor de Franse inquisitie gedaagd. Waarschijnlijk werd hij in Orvieto vermoord door zijn eigen secretaris.

1230

Vrede van Ceprano

Keizer Frederik II van Duitsland wordt van de ban ontheven, en de paus krijgt bijzondere rechten op Sicilië.

Duitsland - Pruisen

Ridders van de Duitse Orde beginnen met de verovering van Pruisen.

Engeland - Wells

In Wells begint men te bouwen aan de gotische kathedraal.

Italië - Jacopone da Todi

Jacopone da Todi (°1230 +1306), Italiaans dichter en franciscaan. Hij dicht vooral godsdienstige gezangen, waaronder waarschijnlijk het "Stabat Mater".

Jacobus de Voragine (°±1230 +1298), Italiaans schrijver, dominicaan en aartsbisschop van Genua.

Spanje - Leon en Castilië

Leon wordt met Castilië één koninkrijk, als koning Ferdinand III van Castilië het erft na de dood van zijn vader (koning Alfonso IX).

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
22-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl