-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Gent - Damme

De "Lieve" wordt gegraven, een waterweg die Gent via Damme met de Noordzee verbindt.

1251

Mongoolse Rijk

Batu, de kleinzoon van Dzjengis-Khan, vestigt de Heerschappij van de Gulden Horde (het Kiptsjak rijk). Groot-Khan MŲngke stuurt twee legers naar het westen, die elk bestaan uit een half miljoen manschappen (tot 1259). De Mongool Hulagu valt met zijn legers PerziŽ binnen en zal er later het rijk van de IL-Khans vestigen (tot 1265).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem

In de kerk van Bornem wordt een muur opgetrokken, om de ruimte te verdelen in een kloosterkerk en een parochiekerk.

Hemiksem - Sint Bernaardsabdij

Abt Balduinus in de Sint Bernaardsabdij (tot 1257). Zijn wereldlijke familienaam is Van Gistel, en hij was monnik in de Duinenabdij. Na zijn dood wordt hij begraven in de kapitelzaal van het klooster.

  1252

Engeland - Van Montfort

Simon Van Montfort (įĪ1208 +1265), gehuwd met de zuster van Hendrik III, staat terecht voor zijn meedogenloze bestuur in Gascogne. Zijn schoonbroer noemt hem een verrader.

Mongoolse Rijk - China

De Mongolen beginnen aan de verovering van het in zuidelijk China gelegen Soeng rijk.

Rusland - Alexander I Newski

Alexander I Newski is grootvorst van Wladimir.

Spanje - Alfonso X

Koning Alfonso X de Geleerde / de Wijze / el Sabio (į1221 Burgos +1284 Sevilla) komt in Spanje op de troon (tot 1284), als opvolger van koning Fernando III. Hij is vooral bekend om zijn beschermende houding tegenover de kunst.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaardsabdij

Abt Gosuinus Dryeman van Sint Bernaards wordt weer als verkiesbaar abt gesteld.

Ruisbroek

Hoewel geen naam wordt genoemd, wordt voor de eerste keer gesproken over de eerste priester uit de abdij van Grimbergen.

Vlaanderen - Holland

Koning Willem II probeert om Vlaanderen (ten westen van de Schelde) in te palmen. Om dit te bereiken kiest hij de kant van het huis van de Avesnes tegen de Dampierres. Gwijde van Dampierre voert strijd op Walcheren, maar wordt verslagen door de troepen van Floris de Voogd (broer van Willem II).

1253

Frankrijk

Bernard van Clairvaux overlijdt.

Hongarije - Bohemen - Ottokar II

Ottokar II wordt koning van Bohemen (tot 1278). Hij sticht uiteindelijk meer dan 50 Duitse steden in zijn rijk.

ItaliŽ - Napels

De Duitse legers nemen Napels in.

Mongoolse Rijk - China

De Mongolen veroveren het Nan-Chao rijk van de Thai.

VenetiŽ - ItaliŽ

Er ontstaat handelsrivaliteit tussen Genua en VenetiŽ (tot 1299).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaardsabdij

Onder abt Balduinus begint de opbouw van de kerk van de Sint Bernaardsabdij.

Ruisbroek - Eikerbroek

Graaf Gwijde van Dampierre en Godfried van Perwez schenken voorrechten aan mensen die het Eikerbroek indijkten. Om hun ervaring worden een aantal van deze "indijkers" een jaar later in Moerzeke gevraagd om hulp en advies.

  1254

Duitsland - Rijnstedenbond - Magnus

21 mei: koning Koenraad IV van Duitsland sterft in ItaliŽ. Dit feit betekent de ondergang van de Hohenstaufens.

Stichting van de Rijnstedenbond, ter beveiliging van de landsvrede.

Albert Magnus (of Albert van Keulen) (įĪ1190 Lauingen +1280) wordt benoemd tot hoofd van de orde van de Dominicanen in Duitsland.

Frankrijk - 6de Kruistocht

Aan het einde van de 6de kruistocht keert Lodewijk IX terug naar Frankrijk.

ItaliŽ - SiciliŽ

De geestelijkheid draagt SiciliŽ over aan Karel van Anjou (de broer van Louis IX van Frankrijk, in de periode tot 1268.

Spanje - Alfonso X

Koning Alfonso X de Geleerde (į1221) van Spanje, ziet af van zijn plannen om Gascogne te annexeren.

VenetiŽ - Marco Polo

Geboorte van Marco Polo (į1254 VenetiŽ +1324 VenetiŽ), later Italiaans ontdekkinsreiziger. Zijn vader is koopman in VenetiŽ. Op zijn reizen naar het verre Oosten, maakt hij tal van beschrijvingen, o.a. in "Il milione". Hij is ťťn van de eerste bezoekers van het Mongoolse hof van de Koebla Khan. Deze reizen onderneemt hij met zijn vader en zijn oom.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1255

ItaliŽ - di Buoninsegna

Duccio di Buoninsegna (įĪ1255 +1319), wordt beschouwd als de vader van alle schilders van Siena. Hij heeft een heel kleurrijk palet. Van hem o.a. bekend zijn "Rucellai Madonna" en "Maestŗ". Het laatste werk hangt op het hoofdaltaar van de kathedraal van Siena.

Spanje - Leůn

In Leůn begint men te bouwen aan de kathedraal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaardsabdij

Abt Willem in de Sint Bernaardsabdij (tot 1261?). Hij was monnik in de Duinenabdij. Mogelijk was zijn wereldlijke naam Van Uytkerke. Na zijn dood wordt hij begraven in de kapitelzaal van het klooster.

Rumst - Mechelen

Het kapitel van Sint Rombouts in Mechelen staat de tienden van de kerk van Rumst af aan Godfried van Perwez, heer van Rumst. Hij moet op zijn beurt vanaf dan aan het kapitel een jaarlijkse cijns betalen.

Holland - Willem II - Floris V

Graaf Willem II zakt in de slag bij Hoogwoud door het ijs, en wordt door de Westfriese boeren om het leven gebracht. Zijn zoon, graaf Floris V, neemt het bewind over (tot 1296). Hij zal o.a. door het leggen van dijken bijdragen aan de ontwikkeling van de steden en het land.

Holland - Vlaanderen

13 okt: graaf-regent Floris de Voogd van Holland en gravin Margaretha van Constantinopel van Vlaanderen sluiten in Brussel een verdrag over het beheer van Zeeland.

1256

Duitsland - Interregnum

Begin van het Interregnum (tot 1273).

Duitsland - van Helfta

Gertrudis van Helfta (į1256 +1302), Duitse cisterciŽnzerin, bekend om haar openbaringen.

Engeland - Schandpaal - Bacon

Hendrik III voert de schandpaal in.

Rond deze tijd treedt Roger Bacon (į1214 Ilchester, Somerset +1292) toe tot de orde van de Franciscanen. Later zullen zijn theorieŽn echter door de Fraciscaanse leiders worden verworpen.

ItaliŽ - Dante Aleghieri

Dante Aleghieri (į1256 +1321), dichter. Bekendste werk "La Divina Commedia".

Mongoolse Rijk

De Mongolen vallen het oude Perzische rijk binnen. Leider Hoelagoe sticht er de Il-Chan dynastie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant

Alfons van CastiliŽ schenkt hertog Hendrik III van Brabant het protectoraat over alle rijksvazallen, die wonen tussen de Noordzee en Westfalen, omdat het hemzelf aan gezag ontbreekt. Hierdoor weet Hendrik III zijn macht te verstevigen en aanspraak te maken op het oude gebied van Neder-Lotharingen.

1257

Engeland - Van Cornwall

Richard van Cornwall wordt tegenkoning (tot 1272).

ItaliŽ

Bonaventura (įĪ1218 Bagnoreggio, Orvieto +1274) studeerde in Parijs bij Alexander van Hales, en wordt als gevolg benoemd tot minister-generaal van de orde van de Franciscanen.

Mongoolse Rijk - China - Cheng-Tu

Koeblai Chan (į1214 +1294 Peking) verplaatst zijn residentie naar Cheng-Tu. Hij is een kleinzoon van Dzjengiz Chan.

Spanje

Alfons van CastiliŽ wordt gekozen tot Roomse tegenkoning van Duitsland (tot 1272).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards - Oda

Oda, dochter van Beatrijs, schenkt haar goederen aan de abdij van Sint Bernaards. Daarbij hoort haar deel van de watermolen, die bestaat uit een roggemolen, een tarwemolen en een "scheursmeulen".

Brabant

Arnold III Berthout overlijdt (įvoor 1212 +1258). Hij is een broer van Oda.

Holland - Aledis

Floris de Voogd, die letterlijk optreedt in naam van de minderjarige Floris V, moet onderspit delven in een toernooi en sterft. De tante van Floris V, Aleidis (weduwe van Jan van Avesnes), neemt het regentschap over.

1258

Engeland - Opstand van de baronnen - Van Montfort

(tot 1265) koning Hendrik III van Engeland wordt verslagen door de adel en de burgerij. Simon Van Montfort (įĪ1208 +1265) sluit zich aan bij deze opstandige baronnen, ondanks dat hij een schoonbroer is van Hendrik III. Hij brengt het zelfs tot leider van het rebellenteam.

ItaliŽ - Manfred

Koning Manfred van Napels en SiciliŽ (tot 1266). Hij is een natuurlijke zoon van keizer Frederik II en sneuvelt bij Benevento in de strijd tegen Karel van Anjou. De laatste was door paus Urbanus IV met Napels en SiciliŽ beleend.

Mongoolse Rijk - China

Koeblai Khan (į1214 +1294 Peking) valt zuid China binnen, meer bepaald het Sung rijk (tot 1279). De Mongolen, aangevoerd door Hoelagoe, veroveren en verwoesten Bagdad, een stad met meer dan 1.000.000 inwoners. Dit betekent het einde van het rijk van de Abassiedenkalifaten. Ook nemen ze Aleppo en Damascus in.

Spanje - Alfons

Alfons de Wijze (tot 1284) (į1221).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek - Gerard

Gerard, een zoon van Godfried I van Perwez, schenkt een dotatie aan de kapelanij van Ruisbroek.

Rumst - Gerard

In privilegebrieven maakt heer Gerard van Grimbergen melding van "het kasteel van Gerard van Echoven" in Rumst. Het was opgebouwd vlakbij de Nete, en had een brede gracht rondom.

Dendermonde - Begijnhof

In deze periode wordt het Sint Alexiusbegijnhof gesticht.

1259

Byzantium - Michael VIII

Michael VIII Paleologus (įĪ1225 +1282 Pacomio) wordt medekeizer van Byzantium (tot 1282) naast de minderjarige keizer Johannes IV van Nicea. Hij weet een overwinning te behalen in de slag van Pelagonia, op de legers van de coalitie Epirus en SiciliŽ. Hij maakt Mistra, op de Griekse Peloponnesos, tot residentie van de keizerlijke familie. Van daar uit wordt de keizerlijke macht over Byzantium gedicteerd.

China

In China gebruiken de Soeng de eerste primitieve geweren - de loop wordt gemaakt van bamboestengels.

Denemarken - Erik V

Erik V, een zoon van Waldemar II de Veroveraar, wordt koning van Denemarken (tot 1286).

Vrede van Parijs

Simon de Montfort dwingt Hendrik III van Engeland bovendien om de Provisions van Oxford te tekenen: dit leidt ertoe dat een raad van 15 baronnen de koning zal adviseren bij zijn beslissingen, en een controlerende rol spelen.

Koning Hendrik III van Engeland moet afstand doen van Anjou, Maine, NormandiŽ en het hertogdom Guyenne (in AquitaniŽ), en de Franse koning als leenheer erkennen. Ook sluit Hendrik III een overeenkomst met de paus, die hem ontslaat van de Provisions van Oxford.

Mongoolse Rijk - China

Koeblai Chan (į1214 +1294 Peking) wordt tot Groot-Chan of keizer van MongoliŽ uitgeroepen, en regeert tot 1294. Dit gebeurt nadat groot chan MŲngke sterft bij de strijd in Chechuan, echter ten gevolge van een epidemie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1260

China - Kompas - Lanterna Magica

Marco Polo brengt het kompas mee uit China.

Natuurkundigen zoals Pierre Maricourt en Jean de Saint Amand proberen magnetisme te verklaren. De Lanterna Magica (Roger Bacon of A. Kirchner).

Duitsland - Magnus - Eckhart

Albert Magnus (of Albert van Keulen) (įĪ1190 Lauingen +1280) wordt bisschop van Regensburg (tot 1262).

Meister Eckhart (įĪ1260 +Ī1327), prediker en docent, alsook voorloper van Lutherse geloofsopvattingen. Hij stamt uit een adellijke familie uit Hochheim in ThŁringen. In 1277 studeert hij in Parijs, in 1303 krijgt hij een benoeming in Saksen, en in 1307 wordt hij vicaris-generaal in Bohemen. In 1322 wordt hij aangesteld als hoofd van de dominicaanse "Studium Generale".

Frankrijk - Toulouse

Rond deze tijd begint men met de bouw van de Dominicaner Kerk in Toulouse. De bouwwerken duren tot rond 1292.

ItaliŽ - Pisano

Nicola Pisano maakt het werk "de Verering der Wijzen" voor de doopkapel in Pisa.

Mongoolse Rijk - Egypte

De Mamelukkengarde slaat de aanval van de Mongolen op gebieden in Egypte af, in de buurt van Ain-Djaloet in Palestina. De Mamelukken zullen tot in het begin van de 16de eeuw het militair bewind voeren over Egypte.

Mongoolse Rijk - China

Koeblai-Khan (į1214 +1294 Peking) vindt zich de vertegenwoordiger van de Mongools Juan Dynastie, die tot 1368 aan de macht blijft. Na de verplaatsing van de hoofdstad van zijn rijk van Karakoroem naar Peking (Chan-Balik), regeert hij als keizer Shih-Tsu.

Van Keulen - Muzieknotatie

Rond deze tijd voert Franco van Keulen de mensurale muzieknotatie in, waarbij de tijdsduur van elke noot weergegeven wordt in de partituur.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
24-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl