-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1291 | 1292 | 1293 | 1294 | 1295 | 1296 | 1297 | 1298 | 1299 | 1300

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Huis van Nassau

Adolf van Nassau komt aan de macht (tot 1298) en vestigt de macht van het huis van Nassau. Dit valt echter niet in goede smaak, en in 1298 zal hij worden afgezet.

1291

Cyprus - Tempeliersorde

De Tempeliersorde vertrekt uit Jeruzalem en vestigt zich in Cyprus.

Palestina

De christenen verliezen al hun veroveringen in Palestina. De havenstad Akko is het laatste bolwerk dat ze moeten prijsgeven aan de Egyptische Mamelukken. Daarop ontruimen de Christenen de steden Tyrus, Beiroet en Sidon, en valt het koninkrijk Jeruzalem.

Zwitserland

Uri (UR), Nidwalden (NW), Obwalden (OW) en Schwyz (SZ) sluiten aan bij het Zwitsers eedgenootschap (Confederatio Helvetica - CH). Men noemt dit ook de "Eeuwige Bond" die zich zal blijven inzetten voor de verworven vrijheden.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs

Puurs krijgt een keure verleend door Filips II van Vianden en Broeder Jacobus Van Waelhem, abt van Sint Bernard. Hierin worden de wetten en verordeningen voor de dorpelingen vastgelegd, en blijkt de kerkelijke en de burgerlijke indeling.

  1292

Engeland - Schotland

Er ontstaat een strijd om de troon, en na het uitsterven van de Schotse koninklijke familie wordt Edward I als souverein erkend. Hij zet John Baliol (°1249 +1315 Normandië) als vorst op de troon (tot 1296).

Venetië - Marco Polo - Sumatra

Marco Polo bezoekt als eerste Europeaan Sumatra.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Jan van Ruusbroec

De geboorte van Jan van Ruusbroec (°1293 Ruysbroeck, Brussel +1381°) (of Jan van Ruysbroeck). Hij wordt mysticus, en sticht een augustijner gemeenschap in Groenendael. Hij is er prior. Rond 1350 schrijft hij "Die cierheit er gheesteliker brulocht".

1293

Mongoolse Rijk

Koeblai Khan (°1214 +1294 Peking) organiseert vlootexpedities naar Java. De aanvallen mislukken echter.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen

Melding van de Nieuwendijkmolen, gelegen aan de Capucienentoren in de Grote Nieuwendijkstraat. De molen wordt in de loop van de geschiedenis met andere namen bedacht. Men spreekt van de Corlebac(h)molen (naar Margriet en Jan Corlebac) in 1294 en 1347.

Ruisbroek - Keure

Keure van Ruisbroek, verleend door Filips II van Vianden, heer van Rumst, en zijn vrouw Sofie van Schoorisse. Om de grenzen van de gemeente aan te duiden, wordt in de keure gesproken over de Molenbrug, een stenen brug over de Zielbeek. Het gebied loopt langs die grens tot aan de afsluiting op de Eikevliet bij Goossens Willemszoon. Vandaar vormt de Vliet de grens, dan de Rupel, tot aan de sluis van de Zielbeek.

Brabant - Jan II

Hertog Jan van Brabant II aan de macht (tot 1312). Hij steunt de patriciërsfamilies tegen de gilden.

Vlaanderen - Frankrijk - Engeland

Graaf Gwijde van Dampierre van Vlaanderen zoekt steun bij de Engelse koning. Dit leidt tot groot ongenoegen van zijn leenheer koning Filips IV van Frankrijk. Graaf Floris V van Holland staat ook aan de Engelse kant, maar heeft toch problemen met graaf Gwijde van Vlaanderen, vooral door geschillen om Zeeland en de Westerschelde. De Franse koning nodigt Graaf Gwijde naar Frankrijk en zet hem een hele tijd gevangen.

1294

Frankrijk - Engeland

Frankrijk en Engeland voeren strijd om Guyenne (tot 1297). Philips IV de Schone van Frankrijk komt in oorlog met Engeland doordat hij Gascogne annexeert. Uiteindelijk zal hij het gebied toch moeten afstaan.

Rusland - Andrei

Andrei (tot 1304).

Paus Celestinus V - Paus Bonifatius VIII

Paus Celestinus V.

Paus Bonifatius VIII (tot 1303). Hij werd geboren als Benedictus Caetani (°±1234) in Anagni, en volgde een opleiding in de kerkwetenschappen in Bologna. Hij eist belastingvrijheid voor de kerk, en verkondigt wereldlijke souvereniteit met een absolute, pauselijke macht. Over de regeling van de kerkelijke belastingen komt hij in onenigheid met de de koningen van Frankrijk en van Engeland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen - Bruynecruysmolen

Jan van Berthout, heer van Mechelen (+1305) neemt de bestuurlijke functies waar na de dood van zijn vader Wouter VIII.

Melding van de Bruynecruysmolen, op de plaats van de huidige Neerheide. De molen wordt in de loop van de geschiedenis ook wel Bruunho(e)ysmolen genoemd.

  1295

Frankrijk - Buridan - Giles de Rome

Jean Buridan (°±1295 Arras +1358), Frans filosoof. Hij studeerde bij William van Ockham in Parijs. Hij was verbonden aan de universiteit van Parijs, en schreef o.a. de werken "Compendium Logicae"en "Summulae de Dialectica".

Giles de Rome (of Aegidius Romanus, of Egidius Colonna) (°±1247 Rome +1316), wordt bisschop van Bourges.

Engeland - Model Parliament

Eduard I richt het "Model Parliament" in. De koning heeft nl. toestemming nodig om belastingen in te voeren, die door de "gentry" of lage adel gevorderd wordt. Vanaf nu vergaderen de "Commons" (of vertegenwoordigers van de gemeenten) samen met de baronnen.

Engeland - Bradwardine

Thomas Bradwardine (°±1295 Hartfield, Sussex? +1349 Canterbury) is vooral bekend om zijn bijdragen aan de wiskunde en de theologie. Hij studeerde in Oxford. Hij was kapelaan bij de bisschop van Durham (in 1335) en kanselier van St Paul's Cathedral in Londen (1337). In zijn ambt, wordt hij biechtvader van koning Edward III. Uiteindelijk wordt hij in 1349 tot aartsbisschop van Canterbury gewijd - nog geen maand later sterft hij ten gevolge van de pest.

Polen - Przemysl II

Hertog Przemysl II van Groot Polen, tracht om de eenheid van Polen te herstellen, door zijn kroning in Gnesen.

Spanje - Vrede van Anagni

Jakob II van Aragon komt tot een vergelijk met de Paus. Dit leidt tot de vrede van Anagni.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Engeland

Als Edward I van Engeland de hand vraagt van de dochter van graaf Gwijde van Vlaanderen, en nadat de wolstapel van Dordrecht naar Brugge en dan naar Mechelen wordt verplaatst, sluit Floris V van Holland een verbond met Philips IV van Frankrijk (op aanraden van zjin neef Jan van Avesnes).

De Engelse Wolstapel verhuist terug van Dordrecht via Brugge naar Mechelen, vanwege een groter afzetgebied. Floris V schrijft dit toe aan manipulatie en trouweloosheid van de Engelsen. Hij neemt de lagere klassen in bescherming tegen de adel. Deze laatsten staan tegen hem op en verbinden zich met de Vlaamsgezinde partij. Ze willen Floris V naar Engeland ontvoeren, maar het volk komt hem ter hulp.

27 jun: Floris V, "der Keerlen God", wordt door Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen vermoord in het Muiderslot. Dit is het gevolg van een complot van de edelen, in gang gezet door Eduard I van Engeland en Gwijde van Dampierre van Vlaanderen.

Zijn in Engeland opgegroeide zoon graaf Jan I van Holland neemt voor 3 jaar de regering over (tot 1299).

1296

Engeland - Schotland

Koning Edward II onderwerpt de Schotten, en maakt zelf aanspraak op de Schotse kroon. De onafhankelijkheidsstrijd van Schotland zal tot 1328 duren.

Indië - Mongoolse Rijk

Aladin Khalji weert de Mongoolse invallen af in het noordwesten van Indië. Hij begint de dynastie van de Khalji's (tot 1320).

Polen - Przemysl II

Koning / hertog Przemysl II van Groot Polen wordt vermoord.

Vaticaan - Decreet

Paus Bonifatius VIII vaardigt een decreet uit, waarin hij de wereldlijke heersers verbiedt om aan geestelijken een belasting op te leggen, zonder dat de paus zelf daarvoor toestemming heeft gegeven.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Zeeland

Jan Van Renesse wordt ten val gebracht door Wolfert van Borselen uit Zeeland, als hij terugkeert van een reis naar Engeland.

Vlaanderen - Engeland

9 jan: graaf Gwijde van Dampierre van Vlaanderen neemt afstand als leenman van koning Filips IV van Frankrijk. De Franse koning Filips IV en de Engelse koning Edward I komen vechten op het grondgebied Vlaanderen. De strijd loopt uit op een wapenstilstand. Toch komt het tot een verbond tussen Gwijde van Dampierre en koning Edward I van Engeland voor wat betreft de wolhandel, nadat Gwijde van Dampierre zijn feodale band met Frankrijk opzegt. De Brugse hanze verkrijgt speciale handelsrechten op de Britse wol.

1297

Engeland - Schotland - Wallace - Bruce

Er ontstaat een volksopstand en William Wallace (°±1272 Paisley, Renfrewshire? +1305 Westminster) en Robert Bruce (°1274 Turnberry +1329 Cardross) overwinnen in de slag bij Stirling de legers van Edward I, als de soldaten de Forth rivier proberen over te steken. De opstandelingen nemen Stirling Castle in. Zij worden nationale volkshelden. Wallace wordt geridderd en tot "guardian of Scotland" benoemd.

In Engeland wordt het belastings- en tolbewilligingsrecht goedgekeurd en van kracht.
Petities of wetsinitiatieven die door de koning worden toegestaan, worden wet.

Zwitserland - Van Nassau

Adolf van Nassau erkent het Zwitserse eedgenootschap (als tegenstander van de Habsburgers).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

Schepenbrief van Ruisbroek, waarin Elisabeth van Brussel aan de H. Geest van Sint Rombouts 4 spaden land in Ruisbroek.

  1298

Duitsland - Slag bij Göllheim

Omdat Adolf van Nassau zijn beleid niet in de smaak valt, wordt hij afgezet.

Dan volgt de slag bij Göllheim tegen Albrecht I van Habsburg (zoon van Rudolf I van Habsburg).

Albrecht I van Habsburg regeert (tot 1308). Hij rekent af met de oppositie van keurvorsten en zal ook Bohemen opnieuw inlijven.

Engeland - Schotland

Edward I valt Schotland binnen en verslaat de Schotten in de slag bij Falkirk. Dit betekent een nederlaag voor William Wallace.

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Henegouwen

Jan II van Avesnes (van Henegouwen) trouwt met Aleidis van Holland. Hij erft het graafschap Holland en Zeeland. Als graaf Jan II van Holland regeert hij tot 1304. Hij is een kleinzoon van graaf Floris IV. Met hem komt het huis van Henegouwen op de troon.

1299

Verdrag van Montreuil

De Vlaamse graaf wordt geďsoleerd.

Venetië - Marco Polo

Marco Polo (°1254 Venetië +1324 Venetië) keert terug naar Venetië. Rustichello van Pisa tekent de verhalen van Marco Polo op in "Le Livre des merveilles du Monde". Het werk wordt een groot succes.

Servië - Byzantium

Stefan VI Milutin (+1321) sluit een vredesverdrag met de Byzantijnse keizer Andronicus II. Hij huwt daarna met de dochter van Andronicus (nadat hij zijn eerste vrouw verjaagd heeft).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Mechelen

Jan van Berthout, heer van Mechelen (+1305) wordt door prins-bisschop Jan van Luik beschuldigd om de rechten van de Luikse kerk in Mechelen wederrechtelijk uit te oefenen. Jan van Berthout gooit het echter op een akkoordje met hertog Jan II van Brabant.

Leuven - Lakenhalle

Bouwen van de Lakenhalle in Leuven (tot 1350).
Het gebouw komt later toe aan de universiteit. In aug 1914 wordt het gebouw volledig door brand verwoest, waarbij de bibliotheek met handschriften en wiegedrukken verloren gaat. In 1922 wordt de Lakenhalle heropgebouwd.

Vlaanderen - Frankrijk

jun: omdat graaf Gwijde van Dampierre van Vlaanderen en zijn zoon Robrecht van Bethune zich niet langer kunnen verdedigen, komen ze in de gevangenis van Compičgne terecht (onder koning Filips IV van Frankrijk). De Franse koning lijft Vlaanderen in, en vaardigt Jacques de St. Pol (of Jacques de Châtillon) af als Frans gouverneur van Vlaanderen. De aristocratie - de Leliaerts - staan achter het nieuwe bewind. De Klauwaerts (ambachtsgilden) voelen zich echter niet zo goed met het nieuwe bestuur en staan samen met de edelen en de plattelandsbewoners tégen de Fransen.

Overlijden van Jacob van Maerlant.
1300

Amerika

Door aanhoudende droogte raken de landbouwculturen van de Anasazi indianen in verval.

Duitsland - Rijksdag van Nijmegen

Koning Albrecht van Duitsland houdt een Rijksdag in Nijmegen. Hij wil een onderzoek naar de opvolging van het beheer van Holland en Zeeland, en is vastbesloten de Fransgezinde Jan van Avesnes NIET op de troon te hebben.

Engeland - Parlement

In Engeland ontstaat rond deze tijd het Engelse parlement.

Europa - Universiteiten

Rond de eeuwwisseling worden in Europa een aantal belangrijke middeleeuwse universiteiten gesticht: in Bologna, in Parijs en in Oxford. Er worden 4 faculteiten ingericht: artes liberales, theologie, rechten en medicijnen.

Frankrijk - de Chauliac

In Frankrijk wordt Guy de Chauliac geboren (°±1300 +1368), later Frans chirurg van meerdere pausen. Hij schreef o.a. "Chirurgia magna" (1363).

Oceanië - Nieuw Zeeland

Polynesiërs bereiken met hun kano's de eilanden van Nieuw Zeeland.

Polen - Wenzel II

Wenzel II van Bohemen wordt koning gekroond dank zij de steun van de kerk en van de Duitse burgerij. Hij regeert tot  1305.

Paus Bonifatius VIII

Paus Bonifatius VIII roept 1300 als heilig jaar uit.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
27-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl