-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1261 | 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaardsabdij

Abt Arnolfus Van Ghestele (+2 mar 1270) in de Sint Bernaardsabdij (tot 1264?). Hij was daarvoor monnik in de abdij van Villers. Waarschijnlijk wordt hij in 1264 afgezet, waarmee hij prior wordt van de abdij.

Grimbergen - Mechelen

Hertog Hendrik III van Brabant overlijdt. Wouter VII van Grimbergen, de Grote (+1296) wordt voogd van zijn kinderen Hendrik en Jan. In zijn functie van "mederegent"  steunt hij hertogin Aleidis van Bourgondië in een opstand van de Leuvenaars en Arnold Van Wezemaal.

Holland - Van Helen / Van Heelu

Jan Van Helen / Van Heelu maakt rond deze tijd een rijmkroniek over de slag bij Woeringen. Hij is waarschijnlijk geboren in Helen-Bos, en lid van de Duitse Orde in Bekkevoort.

Vlaanderen - Boudewijn II

Boudewijn II van Courtenay (°1217 +1272) keert terug uit Constantinopel.

1261

Bohemen - Slag bij Kroissenbrunn

Na een veldslag met overwinning bij Kroissenbrunn, verwerft Bohemen bezit over Steiermarken. Ook grote delen van Slowakije, Karinthië en Krain komen in hun bezit.

Frankrijk - Troyes

In Troyes begint men te bouwen aan de Saint Urbain kerk.

IJsland - Groenland - Noorwegen - Håkon IV

Koning Håkon IV van Noorwegen verovert IJsland en Groenland. Daardoor worden beide landen bij Noorwegen ingelijfd.

Italië - di Buoninsegna

Duccio di Buoninsegna (°±1261 +1381), schilder. Hij schildert het grootste retabel in de kathedraal van Siena, en breekt met de Byzantijnse traditie.

Latijnse Koninkrijk - Michael VIII

25 jul: keizer Michael VIII Palaeologus van Nicea (°±1225 +1282 Pacomio) brengt het Latijnse Keizerrijk van Constantinopel en Boudewijn II van Courtenay (°1217 +1272) ten val. Het Latijnse Koninkrijk wordt hiermee ontbonden. Hij laat de minderjarige keizer Johannes IV van Nicea blind maken, en zet hem af. Met de hulp van Genua herovert hij Constantinopel.

Venetië - Handel met Levant

Venetië richt zijn handel op de Levant, in bondgenootschap met het koninkrijk Nicea.

Paus Urbanus IV

Paus Urbanus IV (tot 1264).

    1261  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek - Sint Bernaards

11 mar: paus Urbanus IV bevestigt de Sint Bernardusabdij, met alle goederen en bezittingen, rechten en voorrechten, inclusief de gebieden in "Rusebruc".

  1262  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Kasteel van Bornem

Gwijde van Dampierre neemt de heerschappij over het kasteel van Bornem over van zijn moeder Margareta van Vlaanderen, en wordt heer van Bornem (tot 1305). Hij huwt met Mathilde de Béthune.

Vlaanderen - Namen

Boudewijn II van Courtenay (°1217 +1272) verkoopt Namen aan de Vlaamse graaf Gwijde van Dampierre.

Holland - Gelre

De Hollandse edelen roepen op tot opstand tegen gravin Aleidis van Avesnes. Graaf Otto II van Gelre komt te hulp (nadat Hendrik III van Brabant overleden is, wordt hij de machtigste vorst in de Nederlanden). De legers van Aleidis worden verslagen, en Otto wordt regent voor Floris V.

1263

Noorwegen - Magnus Lagaboetir

Koning Håkon IV Håkonsson van Noorwegen sneuvelt in de strijd om de Hebriden eilanden, ten noorden van Schotland.

Magnus Lagaboetir (de wetsverbeteraar) wordt de nieuwe koning van Noorwegen (tot 1280). Hij verkoopt uiteindelijk de Hebriden aan Schotland.

Rusland - Jaroslav II

Jaroslav II (tot 1272).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Abt Willem Van Diepenbeke (+9 mar 1272) in de abdij Sint Bernaards.

Mechelen - Sint Bernaards

Heer Walter Berthout van Mechelen (1251 - 1286) verleent vrijheid van tol aan de Sint Bernaardsabdij van Hemiksem.

  1264

Engeland - Slag van Lewes - Mise van Amiens

Graaf Simon de Montfort van Leicester (°±1208 +1265) - leider van de adel en de steden (de opstandige baronnen) - verslaat koning Hendrik III van Engeland. Hij wordt een tijd gevangen gehouden.

De Franse koning Lodewijk IX treedt op als scheidsrechter en verklaart in de Mise van Amiens dat de Provisions van Oxford ongeldig zijn. Er wordt een regentschapsraad gevormd en een Parlement.

8ste Kruistocht

Albert Magnus (of Albert van Keulen) (°±1190 Lauingen +1280) roept in 8 Duitstalige landen op tot de 8ste Kruistocht.

Mongolenrijk - China

Koeblai Khan (°1214 +1294 Peking) verplaatst zijn residentie naar Khan-Balik (Peking).

Paus Clemens IV

Paus Clemens IV (tot 1268).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Brabant - Godfried II van Perwez

Godfried II van Perwez overlijdt. Hij is een zoon van Godfried I van Perwez, en is gehuwd met Felicitas van Traynel. Felicitas overlijdt in 1283.

Hemiksem - Sint Bernaards

Abt Willem Van Diepenbeke (+9 mar 1272) heeft een conflict met de Sint Baafsabdij van Gent, over de tienden in Vremde.

Vlaanderen - Oostende

De nederzetting Oostende verwerft rond deze tijd stadsrechten van Margaretha van Constantinopel.

1265

Engeland - Slag bij Evesham

Eduard, de zoon van koning Hendrik III van Engeland, verslaagt Simon de Montfort (°±1208 +1265) in de slag bij Evesham, die sneuvelt in de strijd. Hij wordt begraven in Evesham Abbey.

Simon van Montfort zorgt voor de uitbreiding van de "Raad der Baronnen" met 2 ridders per graafschap en 2 burgers per stad. Dit is de aanzet tot het eerste Engelse Parlement.

Italië - Dante

Dante Alighieri (°1265 Firenze +1321 Ravenna). Zoon van een Florentijns rechtsgeleerde. Aanvankelijk schrijft hij Occitaanse romans, vooral bedoeld voor de Florentijnse bourgeoisie.
Hij schrijft o.a. "Divina commedia" en wordt ook wel eens beschouwd als de schepper van de Italiaanse taal.

Judea - Cesarea - Arsuf

Cesarea en Arsuf vallen in handen van de Islam.

Mongolen - Bulgarije

Nogai-Khan steunt de Bulgaren in hun strijd tegen Byzantium.

Schotland - Scotus

Johannes Duns Scotus (°±1265 Maxton, Schotland +1308), filosoof en theoloog. Hij studeerde bji de Franciscanen in Dumfries. Later doceert hij er zelf, en ook in Cambridge. Uiteindelijk aanvaardt hij een Franciscaanse leerstoel in Parijs.

Paus Clemens IV - Roger Bacon

Paus Clemens IV nodigt filosoof en verdediger van de experimentele wetenschap Roger Bacon (°1210/1215 Ilchester +±1292) uit om zijn ideële geschriften naar Rome te sturen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Sint Amands

Met de keure van 1266, ontstaat de vrijheid Sint Amands. Deze keure wordt verleend door de abt van Sint Bernards en de heer van Dendermonde aan de inwoners van Sint Amands.

Holland - Leiden

Leiden krijgt stadsrechten.

Vlaanderen - Jacob van Maerlant

Jacob van Maerlant (°±1235 +±1300), Zuid-Nederlands schrijver, wordt schepenklerk of gemeentesecretaris in Damme.

1266

Italië - Slag bij Benevento

Karel van Anjou (°1226 +1285 Foggia) overwint de Duitse legers die worden aangevoerd door Manfred (de zoon van Frederik II). Hij levert de slag op verzoek van de paus, die hem aanmoedigt om Manfred van Sicilië te verjagen.

Judea - Jaffa

De stad Jaffa valt in handen van de Islam.

Napels & Sicilië - Karel I

Karel I van Anjou (°1226 +1285 Foggia) wordt koning van Napels en Sicilië (tot 1285).

Italië - Giotto

Giotto di Bondone (°1266 +1337), Italiaans schilder en grondlegger van de Italiaanse frescoschilderingen. Bekend van hem zijn o.a. "Het leven van Christus" (Padua), "De Madonna" (Florence) en "De Kruisiging".

Mongolenrijk - Dadu

Onder Khan Mangu Timur (tot 1280) wordt het mongoolse Kiptsjak khanaat zelfstandig. Dadu (nu: Beijing) wordt de hoofstad van het Mongoolse rijk onder Koeblai Khan. Deze gaat verder met de verovering van het zuid-Chinese Soeng-rijk (tot 1279).

Schotland - Noorwegen

Noorwegen staat de Hebriden af aan Schotland.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Rumst

Vermelding van "pastoor Simon" in de parochie Rumst (kapitel van Sint Rombouts, Mechelen).

Brabant - Jan I

Hertog Jan I neemt het bestuur van Brabant over (tot 1294).

1267

Engeland - Verdrag van Montgomery - Wales

Koning Hendrik III schenkt zijn tweede zoon Edmond de titel van "Earl of Lancaster". Hierdoor ontstaat het geslacht van de Lancasters, dat in de 15de eeuw zal strijden tegen het huis van de Yorks (de Rozenoorlog).

Met het verdrag van Montgomery erkent Llywelyn ab Gruffydd (de Laatste) als heerser over Noordwest Wales (tot 1282). Llywelyn wordt de eerste prins van Wales (tot 1269).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Humbeek

Gillis Berthout noemt zich heer van Humbeek.

Holland - Floris V

Floris van Holland V huwt met Beatrix, de dochter van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen. Hij onderwerpt de Westfriezen.

Vlaanderen - Brabant - Jan I

Hertog Jan van Brabant I de Overwinnaar aan de macht (tot 1294). Hij huwt een eerste keer met een dochter van koning Lodewijk IX van Frankrijk. Later huwt hij met een dochter van Gwijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen.

1268

Antiochië

Antiochië valt in handen van de Islam.

Slag bij Tagliacozzo

Karel I van Anjou overwint een veldslag tegen Konradijn (een zoon van Koenraad IV). Konradijn wordt terechtgesteld in Napels. Hij levert de slag op verzoek van de paus.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1269  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Hadewijch

Hadewijch (°± 1200 +±1270) overlijdt.

Mechanisch uurwerk

Rond deze tijd wordt de mechanische klok uitgevonden, die al gauw over heel Europa wordt gebruikt.

1270

8ste Kruistocht

Bij de 8ste (en laatste) kruistocht tegen Tunis, trekt koning Lodewijk IX de Heilige van Frankrijk (°1214 Poissy +1270 Tunis) nog eens ten strijde. Zijn broer, Karel van Anjou (°1226 +1284 Aragon) en koning van Napels, stelt hem voor naar Tunis te varen.

4 juli: vertrek van Lodewijk IX in gezelschap van Gwijde van Dampierre uit Aigues Mortes.

aug: koning Lodewijk IX sneuvelt bij het beleg van Tunis. Kroonprins Eduard van Engeland trekt echter verder naar Palestina.

Frankrijk - Philips III - de Meun

Koning Philips III de Stoute van Frankrijk (°1245 +1285 Perpignan) regeert (tot 1285). Hij is een zoon van Lodewijk IX de Heilige.

Jean de Meun (Jean de Meung, Jean Chopinel ) (°Orléans +±1303), geleerde en dichter, zet het werk aan de "Roman de Rou" verder. Hij studeerde aan de universiteit van Parijs. Andere werken van hem zijn "Testamenta", "Codicil" en meerdere vertalingen.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
27-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl