-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1231 | 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Lippelo

Walterus ten Damme houdt kasteel ten Damme in leen, van de heren van Bergues uit Grimbergen.

Ruisbroek

mei: rond deze tijd wordt de kapelanij van Ruisbroek gesticht, en naast Sint Jan de Doper wordt er een tweede patroonheilige gekozen: Sinte Catharina. Dit gebeurt n.a.v. een charter van Arnold III van Grimbergen ten voordele van de abdij van Affligem. Het is een bloedverwant van hem die de kapelanij sticht.

Kruistocht tegen Pruisen

Vanuit Thorn vertrekt de eerste kruistocht tegen de Pruisen.

1231

Hofdag van Worms

Koning Hendrik VII moet op de hofdag van Worms aan de wereldlijke vorsten dezelfde territoriale rechten toestaan als aan de geestelijke macht. Dit wordt vastgelegd in de "Statutum in favorem principum".

Constitutiones van Melfi

Frederik II legt de wetten voor Sicilië vast in de "Constitutiones van Melfi".

Mongolenrijk - Korea

Mongoolse invasies in Korea.

Pauselijk Inquisitie

Paus Gregorius IX (tot 1231) stelt rond deze tijd de pauselijk inquisitie in. Het is een geloofsrechtbank die ketters opspoort en straft. Gelijktijdig wordt zowel in Frankrijk als in Duitsland beslist dat ketters tot de doodstraf zullen worden veroordeeld.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Bornem - Hugo II

Hugo II, zoon van Zeger II, volgt zijn broer Hugo I op als heer van Bornem (tot 1246). Hij spreekt de inwoners van Bornem vrij van alle geldelijke en natuurlijke lasten. Hij huwt met Marie de Grave.

Ruisbroek - Grimbergen

Via een charter van Arnold van Grimbergen wordt er voor het eerst gesproken over een kasteel in Ruisbroek. De kans is groot dat het hier gaat over het latere kasteel Hof ter Zielbeek.

  1232

Engeland - Simon van Montfort

Simon Van Montfort (°±1208 +1265) huwt met de zuster van Hendrik III.

Duitsland

Keizer Frederik II bekrachtigt de statuten die koning Hendrik VII het vorige jaar heeft afgekondigd. Toch komt koning Hendrik VII in opstand tegen de keizer, en maakt een unie met de Lombardische steden. Ex-koning Hendrik VII overlijdt in gevangenschap in Apulië.

Spanje - Granada

Granada wordt geregeerd door Mohammed I (1232-1273) en wordt een koninkrijk.

Spanje - Raymundus Lullus

Raymundus Lullus (°±1232 +1316 Mallorca), theoloog. Zijn ouders hielpen bij de verovering van Mallorca in 1229 (door koning Jacobus I van Aragón). Hij wordt hoofd van de hofhouding van prins Jacobus (latere koning Jacobus II van Mallorca). Hij studeert ni Mallorca Arabisch, Latijnse grammatica, christelijke filosofie en theologie. Van hem bekend zijn o.a. "As compendiosa inveniendi veritatem" en "Ars brevis et ars generalis ultima", alsook het "Boek van de minnende en de beminde".

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Dendermonde

Dendermonde verwerft zijn stadskeure.

1233

Kruistocht tegen Pruisen

Vanuit Kulm sluit een leger aan in de kruistocht tegen de Pruisen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Willem II

Graaf Willem II regeert over het graafschap Holland (tot 1256). Hij is een zoon van graaf Floris IV.

Gelre - Duitsland - Floris IV

mei: Graaf Floris IV vaart met een vloot van 300 schepen de monding van de Weser in. Hij krijgt de steun van de graven van Gelre en van Kleef, en slaagt er in om de Stedingers te verslaan.

1234

Engeland - Hendrik III

Begin van de feitelijke regering van koning Hendrik III van Engeland (°1207). Hij regeert (tot 1272).

Korea - Drukpersen

In Korea worden de eerste metalen drukpersen gebruikt.

Mongolenrijk - China

De Mongolen bezetten Kai Feng, hoofdstad van de Tsj'in Dynastie. Ze veroveren het hele noordelijke rijk en vallen in het zuiden zelfs de Soeng aan.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Willem van Perwez

Willem van Perwez overlijdt. Hij is een zoon van Godfried I van Perwez.

Liezele - Lippelo - Hof ten Damme

Walterus ten Damme verkoopt de tienden van zijn bezittingen in Liezele en Lippelo aan de abdij van Affligem. De familie van Marselaer is leenman van het goed Ten Damme.

Hertog Hendrik

Hertog Hendrik van Brabant II de Edelmoedige (tot 1248) (°1207). Hij is een zoon van Hendrik van Brabant I, en heeft veel invloed op de politiekers.

Lier - Cisterciënzerabdij

Stichting van de Cisterciënzerinnenabdij van Nazareth in Lier. Beatrijs van Nazareth is één van de zusters.

Vlaanderen: Jacob van Maerlant

Geboorte van Jacob van Maerlant (ongeveer) in het Brugse Vrije of Damme.

1235

Bulgarije

In Bulgarije wordt het Bulgaars Patriarchaat gesticht.

Engeland - Grosseteste

Robert Grosseteste (°±1168 Suffolk +1253) wordt bisschop van Lincoln.

Frankrijk - Engeland

Alexander van Hales (°±1186 Hales, Shropshire +1245) neemt deel aan de onderhandelingen tussen Hendrik III en Lodewijk IX.

Bouwmeester Villard de Honnecourt maakt zijn beroemde schetsboek.

Grote Landvrede van Mainz

Welf Otto het Kind verzoent zich met keizer Frederik II. Hij is een kleinzoon van Hendrik de Leeuw, en krijgt de titel van hertog van Brunswijk en Lüneburg.

De Duitsers lijden een nederlaag tegen de Litauers en de Semgallen, in de buurt van Bauske.

Italië - Lombardije

Keizer Frederik II roept op om oorlog te voeren tegen de (opstandige) Lombardische steden.

Mongolenrijk - Hoofdstad

Groot Khan Ögedei vestigt de hoofdstad van de Mongolen in Karakoroem.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Familie Berthout

Wouter van Aa overlijdt. Hij is gehuwd met Oda, een dochter van Arnold II van Berthout. Zij hertrouwt met Zeger van Gent. Oda heeft nog een broer: Arnold III. Die is geboren voor 1212 en overlijdt in 1258.

  1236

Engeland - Alexander van Hales

Alexander van Hales (°±1186 Hales, Shropshire +1245) treedt toe tot de orde van de Franciscanen, en geeft daarbij alle wereldlijk bezit op. Hij wordt beschouwd als de grondleger van de Franciscaanse theologie, en maakt een onderscheid tussen filosofie en theologie.

Matthew Paris (°±1200 +1259) krijgt de leiding over het scriptorium van de abdij van Saint Albans.

Heilig Duits-Roomse Rijk

Keizer Frederik II van het Heilig Roomse Rijk, noemt de Joden "servi camerae nostrae" (of kamerknechten). De Roomse kerk speelt graag in op het "knechtschap" van de Joden, en voert de gedachte in als juridische regel.

Mongolenrijk - Bulgarije

De kleinzoon van Dzjengiz-Khan, Batu, rukt verder op naar het westen (tot 1241). Hij vernietigt de Kama Bulgaren.

Spanje - Toledo - Córdoba - Valencia

De christenen veroveren Toledo.

Koning Ferdinand III van Castilië de Heilige (°1199 +1252 Sevilla) verovert Cordoba en het zuiden van Spanje.

Koning Jacob I de Veroveraar neemt Valencia in. Dit betekent het einde van de Reconquista.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Vlaanderen - Henegouwen

Graaf Ferrand overlijdt / is overleden, en Johanna van Castilië hertrouwt met Thomas van Savooie.

Villers-la-Ville - Abdij

20 aug: onder leiding van abt Hugo van Bierbeke vertrekt uit de Cisterciënzerabdij van Villers-la-Ville een groep monniken naar Vremde om daar een nieuwe kloostergemeenschap te vormen onder de naam "Locus Sancti Bernardi". Monniken van de abdi van Villers verhuizen naar de Sint Bernardsabdij van Vremde. Onder de stichters: hertog Hendrik II van Brabant en Egidius van Berthout (heer van Berlaar).

1237

Duitsland - Litauen

De Duitsers en de Litauers komen tot een vergelijk met de Duitse Orde, en sluiten zich aan.

Frankrijk - Roman de la Rose

In Frankrijk wordt het eerste deel geschreven van de "Roman de la Rose".

Italië - Slag van Cortenuova

Keizer Frederik II verslaat de Lombardische steden in de slag van Cortenuova. Landgraaf Hendrik Raspe van Thüringen en graaf Willem van Holland worden tot tegenkoning uitgeroepen.

Spanje - Slag bij Puig

Een christelijk leger dat wordt aangevoerd door Jacobus I van Aragon, verslaat de Moren in de slag bij Puig. Deze Jacobus I wordt later heilig verklaard, en uitgeroepen tot "Sint Jacobus de Morendoder". Hij wordt zelfs de patroonheilige van de Reconquista. Van hem vind je o.a. afbeeldingen ni de kathedraal van Santiago de Compostela.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1238

Italië - Franciscanenorde

Salimbene d'Adam (°1220 Parma +±1288) sluit zich aan bij de Franciscanen. Hij wordt kroniekschrijver van de orde, en leeft als een bedelmonnik. In zijn werken verdedigt hij de franciscanen en Parma, maar doet de Florentijnen af als bedriegers.

Rusland - Slag aan de Oka

Rusland wint de slag aan de Oka rivier.
Alexander I Newskij is heerser van Nowgorod (tot 1252).

Spanje - Valencia - Alhambra

Jacob I lijft Valencia in.

Men begint te bouwen aan het Alhambra van Granada.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Brabant - Duitsland

Hertog Hendrik II van Brabant strijdt tegen Koenraad van Hochstaden (aartsbisschop van Keulen) (tot 1244). De hertog kiest duidelijk kant van de keizer, terwijl de bisschop voor de macht van de paus kiest. Door zijn verzet, weet hertog Hendrik II van Brabant te voorkomen dat de Keulse bisschop zijn terrein uitbreidt naar het westen.

1239

Latijnse Koninkrijk

Boudewijn II van Courtenay (°1217 +1272) wordt bij zijn terugkeer in Constantinopel tot keizer van het Latijnse Koninkrijk gekroond.

Statuten van Oxford

Onder Hendrik III, de opstand van de baronnen, met als gevolg de statuten van Oxford.

Heilig Duits-Roomse Rijk

Keizer Frederik II wordt door de paus opnieuw in de ban geslagen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Weert - Gent

De Sint Baafsabdij van Gent verwerft van Wouter en Gillis Van Coudenborch de "Grote en Kleine Wert".

Europa - Watermolens

In heel Europa worden meer en meer watermolens gebruikt om houtzagerijen aan te drijven.

1240

Italië - Cimabua - Apulië

Cimabua (of Cenne di Pepi) (°±1240 +±1302), Italiaans schilder uit Florence. Hij wordt wel eens genoemd als de stichter van de Italiaanse schilderkunst. Bekend van hem is een groot paneel van de kruisiging in de kerk van San Domenico in Arezzo. Ook schilderde hij fresco's in de basiliek van San Francisco in Assisi.

Frederik II laat het gotische Castel del Monte bouwen in Apulie.

Mongolenrijk - Rusland

Batu, de kleinzoon van Dzjengiz-Khan, valt de Russen aan en zorgt voor de val van Kiew. Hij trekt verder en valt Polen binnen.

Rusland - Zweden

Alexander Nevski verslaagt de Zweden bij Neva.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
22-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl