-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1281 | 1282 | 1283 | 1284 | 1285 | 1286 | 1287 | 1288 | 1289 | 1290

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Luxemburg

Graaf Hendrik VI van Luxemburg regeert (tot 1288).

Vlaanderen - Grote Moerlemaaie

Graaf Gwijde van Dampierre doet zijn uiterste best om de grote Vlaamse steden onder zijn controle te krijgen, wat echter niet helemaal lukt, en eerder tot verzet leidt. Het verzet manifesteert zich in de "Grote Moerlemaaie", een opstand in Brugge.

1281

Engeland - Hanze

In Londen wordt een Hanze gevormd van Keulse en Westfaalse kooplui.

Mongolenrijk - China

Koeblai Khan (į1214 +1294 Peking) organiseert vlootexpedities naar Japan. Weer weten de Samurai (of legers van de ridders) de aanval af te slagen.

Osmaanse Rijk - Osman I

Emir Osman I werkt zich op de voorgrond. Hij roept zich later uit tot sultan en sticht in 1301 het Osmaanse Turkse Rijk.

VenetiŽ - Bondgenootschap van Orvieto

VenetiŽ en Karel van Anjou komen overeen om de heerschappij van het Latijnse Koninkrijk te herstellen.

Paus Martinus IV

Paus Martinus IV (tot 1285).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

8 mei: oudst gekende schepenbrief van Ruisbroek. Hierin geeft Elisabeth van Brussel aan het O.L.V. Gasthuis van Mechelen "een spade grond in het Grootbroek en twee spaden grond in het Kleinbroek in Ruisbroek".

Limburgse Successieoorlog

(tot 1288): erfdochter Irmgard van Limburg overlijdt, en haar echtgenoot Reinoud I van Gelre krijgt levenslang het vruchtgebruik over de gebieden van Limburg van zijn overleden echtgenote.

Hertog Jan I van Brabant verzet zich hiertegen.
Voor deze strijd ontstaan 2 coalities:

1. Gelre en de aartsbisschop van Keulen, samen met Vlaanderen, Luxemburg en Adolf van Nassau

2. Brabant met de burgers van Keulen en Aken, Gulik, Kleef en Holland.

1282

Byzantium - Andronicos II

Andronicos II komt aan de macht (tot 1328). De invloed van de orthodoxe kerk op de staat neemt toe.

Engeland - Wales

Llywelyn ab Gruffydd (de Laatste) van Wales sneuvelt bij Builth, in de buurt van Radnorshire.
David, de broer van Llywelyn, wordt geŽxecuteerd en Wales wordt ingelijfd bij Engeland door koning Edward I. Dit betekent het einde van de onafhankelijkheid van Wales.

ItaliŽ - Siciliaanse Vespers

Karel van Anjou (į1226 +1284 Aragon) wordt gedwongen SiciliŽ te verlaten, bij een opstand op SiciliŽ die door al zijn vijanden geleverd wordt. Het gebied komt nu toe aan Aragon (onder Peter III).

Denemarken - Magna Charta

Koning Erik V van Denemarken wordt door het Deense Magna Charta verplicht om elk jaar het Danehof bijeen te roepen. Dit is een vergadering van prelaten, baronnen en dragers van hofambten, waar de wetten worden besproken, gestemd en uitgevaardigd. De macht van de koning zelf wordt hierdoor drastisch beperkt.

Duitsland - Habsburgers

De grondslag voor de macht van de Habsburgers wordt gelegd: de zonen van Rudolf I van Habsburg worden beleend met Oostenrijk, Steiermark en Krain. Meinhard van Tirol wordt beleend met KarinthiŽ (dat in 1335 aan de Habsburgers zal toekomen).

ServiŽ - Stefan VI

Stefan VI Milutin (+1321) wordt de nieuwe koning van ServiŽ. In zijn regeerperiode bestrijdt hij het Byzantijnse rijk, en herovert Skopje.

VenetiŽ - Mongoolse Rijk

De Mongolen laten Marco Polo (į1254 VenetiŽ +1324 VenetiŽ) en zijn familie gaan. Bij zijn terugkeer in VenetiŽ, treedt Marco Polo in dienst van de marine. Later wordt hij gevangen genomen, en in gevangenschap schrijft hij over zijn reizen in "Divisment dou Monde". Het is de voorloper van de Michelin gids, in die zin dat het een praktische gids is over de handelsroutes en de producten van AziŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

3 aug: Walter Van Ruisbroek en zijn vrouw Elisabeth maken hun testament bekend. Eťn van de getuigen is Gerardus "priester van Rusebroec".

Willebroek

Pastoor Godefridus van Willebroek wordt genoemd als getuige in het testament van Wouter vn Ruysbroek en zijn vrouw Elisabeth.

Brabant - Felicitas van Traynel

Felicitas van Traynel overlijdt. Zij is gehuwd met Godfried II van Perwez, die in 1265 overleden is.

1283

Duitsland - Pruisen

De Duitse Orde verovert Pruisen.

Engeland - Wales

In Engeland wordt gebouwd aan Caernarvon Castle (tot 1323).

Portugal

Koning Dionysius van Portugal huwt met Elizabeth van Portugal.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Maastricht: de Oude Caerte

Overeenkomst die de rechten regelt voor Maastricht, met betrekking tot de macht van de bisschop van Luik en van de hertog van Brabant. Aan de burgers van de stad worden een aantal toegevingen gedaan. Op die manier wordt de stad "tweeherig", wat blijft duren tot het einde van het Ancien Rťgime.

1284

Engeland - Wales

Koning Edward II van Engeland onderwerpt Wales. Het wordt later een vorstendom voor de kroonprins.

Frankrijk

Karel van Anjou (į1226 +1284 Aragon) heeft zich teruggetrokken in Aragon, en plant een tegenoffensief om SiciliŽ te heroveren. Hij overlijdt echter, voor de slag nog maar begint.

Van de kathedraal van Beauvais stort het hoogste middeleeuwse gewelf in. De vrije hoogte bedroeg 48 m. Later wordt het gewelf herbouwd, met extra steunberen.

ItaliŽ - Corsica - Elba - SardiniŽ

Corsica, Elba en SardiniŽ komen wat handel betreft toe aan Genua, dť concurrent van VenetiŽ.

ItaliŽ - Martini

Simone Martini (Simone de Martino, Simone Memmi) (įĪ1284 Siena +1344 Avignon), schilder uit Siena. Heel waarschijnlijk werd hij beÔnvloed door Giotto. Hij dient in zijn latere leven aan het pauselijk hof van Avignon.

VenetiŽ

In VenetiŽ beginnen de adellijke families Doria, Fieschi, Grimaldi en Spinola ruzie te maken. Vanaf 1339 worden ze definitief uitgesloten van het dogenambt.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Antwerpen - Van Boendale

Jan van Boendale (įĪ1285 +1350 Antwerpen), Vlaams schrijver, stadssecretaris van Antwerpen.

Frankrijk - Vlaanderen

Philips IV de Schone van Frankrijk laat graaf Gwijde van Dampierre gevangennemen en trekt de grafelijke macht over Vlaanderen naar zich toe.

1285

Frankrijk - Philips IV

Philips IV de Schone van Frankrijk (į1268 Fontainebleau +1314 Fontainebleau) wordt koning (tot 1314), en volgt daarmee zijn vader Filips III de Stoute op. Hij breidt het centrale bestuur uit in Parijs, maar komt in botsing met de koning van Engeland en de graaf van Vlaanderen.

Hij installeert een tegenpaus in Avignon, vervolgt de Joden en onderdrukt de Tempeliers.

Hij krijgt het koninkrijk Navarra (ES) in handen (verdeeld in de 16de eeuw tussen Frankrijk en Spanje).

ItaliŽ - Pisano

Giovanni Pisano (įĪ1250 Pisa +na 1314), Italiaans beeldhouwer en architect, verzorgt de decoratie van de dom van Siena (tot 1299). Hij is de zoon van Nicola Pisano de Apulia, en werkt lange tijd met zijn vader, o.a. aan de kansel van de dom van Siena en aan een fontein in Perugia. Later maakt hij de kansel van de dom van Pisa (1301 - 1310).

Paus Honorius IV

Paus Honorius IV (tot 1287).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Jacobus Van Waelhem wordt in de akten vermeld als abt van Sint Bernaards. Een jaar later zal paus Honorius het bezit van de goederen van de abdij bevestigen.

Holland - Overstromingen

Grote overstromingen in Noord Nederland.

1286

Spanje - Aragon - Jacob II

Jacob II komt aan de macht in Aragon (tot 1327).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Klein Brabant - Sint Nicasiusvloed

Overstromingen in het Scheldebekken.

Ruisbroek - Willebroek

24 feb: paus Honorius bevestigt de bezittingen van de abdij van Grimbergen, waaronder de parochies Ruisbroek en Willebroek vallen.

  1287

Rijksdag van WŁrzburg

De algemene vrede in het Duitse rijk wordt afgekondigd.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Slag bij Woeringen

5 jun: (aan de Rijn - omgeving Keulen) Hertog Jan van Brabant I de Overwinnaar moet de adel weerstaan, en lijft daardoor Limburg bij Brabant in. De slag betekent het einde van de Limburgse Successieoorlog.

Graaf Reinoud I van Gelre wordt gevangen genomen. Om het losgeld te kunnen betalen, verpandt hij zijn land voor 5 jaar aan de graaf van Vlaanderen. Dit betekent ook het einde van de expansiedrang van Gelre naar het zuiden toe.

Luxemburg - Hendrik VII

Graaf Hendrik VI van Luxemburg sneuvelt. Zijn zoon graaf Hendrik VII van Luxemburg regeert (tot 1308). Hij bevordert de uitbreiding van het Luxemburgs geslacht door het huwelijk van zijn zoon Jan met Elizabeth (erfgename van Bohemen).

1288

Paus Nicolaas IV

Paus Nicolaas IV (tot 1292).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Friesland - Van Brederode

Onder bevel van graaf Floris V van Holland vertrekt Dirk van Brederode met een vloot naar West Friesland. Het gebied is overstroomd, waardoor de Friezen niet veel weerstand kunnen bieden. Ze onderwerpen zich aan het gezag van graaf Floris V.

1289  

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Boom - Terhagen - Laathof

De eerste heer van Immerseel bouwt een kasteel in de buurt van Wommelgem / Deurne. Een tijd later sticht hij het Laathof, gelegen op de hogere gronden in de buurt van Boom of het gehucht Ten Hoek bij Terhagen.

Hemiksem - Sint Bernaards

Abt Jacobus Van Waelhem van Sint Bernaards treedt op in een geschil tussen de abdijen van Roosendael en Nazareth.

Rumst

Rumst wordt afgescheiden van het land van Grimbergen, waarschijnlijk bij de intrede van Filips van Vianden in de gemeente. De inwoners krijgen hiermee bepaalde vrijheden.

Brabant - Kasteel van Boechout

Rond deze tijd verbouwt Daniel van Boechout het kasteel van Boechout tot een waterslot, en voorziet het van een 20 m hoge donjon.

Holland - Utrecht

Jan Van Sierck wordt door de paus benoemd tot bisschop van Utrecht.

Vlaanderen - Jacob van Artevelde

De geboorte van Jacob Van Artevelde in Gent. Hij is lakenkoopman en wordt tot hoofdman van Gent gekozen, nadat Edward III de woluitvoer verbiedt.

Vlaanderen - Walcheren

Gwijde van Dampierre neemt bij een succesvolle veldtocht in Walcheren Floris V gevangen, in de buurt van Biervliet. De laatste moet concessies doen voor wat betreft de Westerschelde. Nadat Floris V wordt vrijgelaten, weigert hij echter de toegestane concessies te ratificeren.

1290

Duitsland - Habsburgers

In Duitsland begint rond deze tijd de bloei van de minnezang: Heinrich van Morungen (tot Ī1200) en Walther von der Vogelweide (tot Ī1230)

Engeland

Eleanora van CastiliŽ - de vrouw van koning Edward I - overlijdt. Edward laat ter nagedachtenis 12 kruisen oprichten tussen Lincoln en Westminster, om de plaatsen aan te geven waar de doodskist van Eleanora langskwam. O.a. Charring Cross is ťťn van de gedenkplaatsen.

De Joden worden uit Engeland verdreven.

Buitenlandse kooplui - meer bepaald de hanzen - krijgen privileges. Het eiland Man komt nu onder heerschappij van de Engelse koning.

Hongarije - Andreas III

In Hongarije komt Andreas III aan de macht (tot 1301).

Osmaanse Rijk

Osman I begint met een reeks aanvallen op Byzantijnse vestingen rond de steden Bursa en Nicea. Met succes.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
27-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl