-30.. -25.. -20.. -19.. -18.. -17.. -16.. -15.. -14.. -13.. -12.. -11.. -10.. - 9.. - 8.. - 7.. - 6.. - 5.. - 4.. - 3.. - 2.. - 1.. - 0..
    0..  1..  2..  3..  4..  5..  6..  7..  8..  9.. 10.. 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.. 17.. 18.. 19.. 20..  
- 10 jaar   + 10 jaar 
 1201 1211  1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291

 

1271 | 1272 | 1273 | 1274 | 1275 | 1276 | 1277 | 1278 | 1279 | 1280

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1271

AlbaniŽ

Ontstaan van Midden-AlbaniŽ onder toezicht van de koningen van Napels (tot 1368).

Frankrijk

De gebieden in bezit van Johanna - gehuwd met Alphonse de Poitiers, de derde zoon van koning Lodewijk VIII - komen toe aan de Franse kroon. Hierdoor strekt Frankrijk zich nu uit tot aan de Middellandse Zee.

VenetiŽ - Marco Polo

Marco Polo (į1254 VenetiŽ +1324 VenetiŽ) vergezelt zijn vader en oom op een verre reis, en maakt hiervan uitgebreid aantekeningen. Hij treedt in dienst van de Koeblai-Khan, die zich uitroept tot keizer van de Mongools-Chinese Juan dynastie.

Portugal - Elizabeth

Elizabeth van Portugal (į1271 +1336), achternicht van Elizabeth van ThŁringen. Ze trouwt in 1283 met koning Dionysius van Portugal. Na diens dood, trekt ze zicht terug in een Clarissenklooster.

Paus Gregorius X

Paus Gregorius X (tot 1276).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Hemiksem - Sint Bernaards

Abt Henricus Van Melbroec (+Ī1283) neemt zijn ambt op in de Sint Bernaardsabdij in Hemiksem. Voordien was hij prior in de abdij van Villers. Onder hem zal de abdij een grote expansie kennen.

  1272

Frankrijk - Beauvais

Wijding van de gotische kathedraal van Beauvais. Het koor is 48 m hoog.

Engeland - 8ste Kruistocht

De 8ste (en laatste) kruistocht eindigt met een vredesbestand, dat kroonprins Eduard van Engeland weet af te sluiten met de bezetters van Palestina.

Engeland - Edward I

Koning Edward I van Engeland (į1239 Westminster +7 jul 1307 Schotland) regeert (tot 1307). Hij is een zoon van koning Hendrik III. Hij voltooit de verovering van Wales (1284) en onderwerpt de Schotten (1296). Hij ordent de wetgeving en de rechtspraak. Door deze hervormingen, verstevigt hij de macht van de koning. Hij levert grote bijdragen met zijn concepten voor de grondwet, zoals de statuten van Westminster, het statuut van Gloucester, de "Quo Warranto" en de "Quia Emptores". Hij huwde met Eleanora van CastiliŽ.

Rusland - Wasili

Wasili (tot 1276).

VenetiŽ - Marco Polo - China

Marco Polo bezoekt China.

 - HABSBURGERS

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1273

Duitsland - Habsburgers - Rudolf I

Rudolf I van Habsburg (į1218 Breisgau +1291 Speyer) regeert (tot 1291), en wordt hiermee de machtigste man in zuidwest Duitsland. Hij had een tegenkandidaat: Ottokar II van Bohemen. Deze legt de leeneed t.o.v. de Duitse vorst af, maar weigert om de rijkgebieden die hem in leen zijn gegeven terug af te staan. Hij wordt om die reden in de ban geslagen. Rudolf I leidt daarmee later de periode van de Habsburgers in, die tot 1918 over Oostenrijk - Hongarije regeren. Ook in Spanje komt deze familie aan de macht van 1516 tot 1700.

ItaliŽ - Thomas Van Aquino

Thomas van Aquino (į1224/1225 Aquino +7 mar 1274 Fossanuova), Italiaans theoloog en filosoof, voltooit "Summa Theologiae" (Verhandeling over Theologie). Hierin komen 5 godsbewijzen voor.

Bonaventura (įĪ1218 Bagnoreggio, Orvieto +1274) wordt benoemd tot kardinaal-bisschop van Albano.

PerziŽ - Dansende derwisjen

Djalal al-Din Roemi (į30 sep 1207 Balch +18 dec 1273 Konya, Turkije), Perzisch dichter en mysticus, overlijdt. Zijn volgelingen stichten de orde van de dansende Mewlevi derwisjen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Kennemer Boeren

De Kennemer boeren komen in opstand. Ze verenigen zich met de ambachtsgilden van Utrecht, en met edelman Gijsbrecht van Amstel, en keren zich tegen Floris V en Jan van Nassau. Doordat Floris V aan de strijders een handvest toestaat, wordt de opstand onderdrukt.

1274

Mongolenrijk - Japan

Koeblai Khan (į1214 +1294 Peking) organiseert vlootexpedities naar Japan. De Mongolen vallen Japan binnen, maar de Samurai (of legers van de ridders) slagen de aanval af. Bovendien worden de eilanden gered door een taifun.

Concilie van Lyon

De ordes van de karmelieten en de heremieten worden erkend. Bonaventura speelt een leidende rol op dit concilie.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

    1275

VenetiŽ - Marco Polo - Mongolen

Marco Polo (į1254 VenetiŽ +1324 VenetiŽ) komt op zijn reizen aan bij de Koeblai Khan, en treedt in dienst van de Khan. In opdracht van de Khan onderneemt hij reizen door China

Zweden - Magnus Ladulaas

Magnus Ladulaas wordt koning van Zweden (tot 1290). Zijn naam betekent "schuurslot" - hiermee bedoelt men dat hij de boeren beschermt tegen de adel. Uiteindelijk worden de grote hereboeren zelf adellijk.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - de Traynel

De abt van Kornelimunster verkoopt de heerlijkheid Puurs aan Felicitas de Traynel.

Holland - Jan van Nassau

Jan van Nassau keert terug naar zijn residentie om over Utrecht te heersen, nadat Zweder van Beusichem de stad heeft heroverd.

1276

ItaliŽ

Guido Guinizelli (įĪ1235 +1276), Italiaans dichter en grondlegger van de "dolce stil nuovo".

Rusland - Dimitri I

Dimitri I (tot Ī1294).

Spanje - Aragon - Peter III

Peter III komt aan de macht in Aragon (tot 1285). Hij zal een veldtocht ondernemen naar ItaliŽ.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Breendonk - Standaardmolen

Vermelding van de standaardmolen op de Reyweg (nu Schaafstraat) in Breendonk.

Puurs - Sauvegarde - Kalfort - Molens

Vermelding van de Kimpelbergmolen, een banmolen dieaanvankelijk van de abdij van Cornelimunster is en later aan de Sint Bernaardsabdij zal toebehoren.

Vermelding van de Koutermolen of Sauvegardemolen op het Eikerveld in Sauvegarde.

Vermelding van de Calfortmolen.

Ruisbroek - Sint Bernaards

De Sint Bernardsabdij koopt in het Grootbroek in Ruisbroek, het gebied dat wordt aangeduid met de naam "Monnickenblock".

  1277

Engeland - Wales

Koning Edward I verwerpt de Welshe onafhankelijkheid, wat officiŽel het einde betekent van de heerschappij van Llywelyn ab Gruffydd.

Duitsland - Thomas van Aquino

Albert Magnus (of Albert van Keulen) (įĪ1190 Lauingen +1280) verdedigt in Parijs de opvattingen van zijn leerling Thomas van Aquino.

Noorwegen

Koning Magnus Lagaboetir van Noorwegen maakt een einde aan de strijd met de kerk. Ze krijgen een eigen rechtsbevoegdheid, en kunnen zelf bepalen wie de kerkelijke ambten bezet.

Paus Nicolaas III

Paus Nicolaas III (tot 1280).

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Puurs - Sint Bernaards

Felicitas de Traynel - vrouw van Hoboken en weduwe van Godfried II van Perwez - verkoopt de heerlijkheid Puurs en het hele domein van Cornelimunster aan de abdij van Sint Bernaards in Hemiksem. Felicitas van Traynel overlijdt. Zij is gehuwd met Godfried II van Perwez, die in 1265 overleden is.

Vlaanderen - Henegouwen - Gwijde van Dampierre

De unie tussen Vlaanderen en Henegouwen wordt verbroken.

Gwijde van Dampierre graaf van Vlaanderen (tot 1305). Zijn dochter Philippine huwt met de oudste zoon van de koning van Engeland, waardoor de relatie met Filips de Schone van Frankrijk verzuurt.  De laatste laat de goederen van Gwijde van Dampierre verbeurd verklaren, en laat Vlaanderen door een leger bezetten.

1278

Bohemen - Slag op het Marchveld

(in de buurt van Wenen): Ottokar II sneuvelt. Bohemen en MoraviŽ komen toe aan Wenzel II (tot 1306).

Zwitserland - Schwyz - Uri

De Habsburgers stoten op verzoek van de boeren het kanton Schwyz af. Het was ingelijfd sinds 1231. Ook Uri wordt afgestoten, ingelijfd sinds 1240.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

 

Holland - Utrecht - Floris V

Floris V ontneemt Gijsbrecht Van Amstel en Herman Van Woerden het gezag over de gebieden rond Utrecht. Deze laatsten zullen zich in 1287 onderwerpen aan Floris.

1279

Mongoolse Rijk - China

Koeblai Chan (į1214 +1294 Peking), Mongools heerser verovert in China het hele Soeng rijk. Hij is een kleinzoon van Dzjengis Khan.

Portugal - Dinis I

Dinis I van Portugal regeert (tot 1325). Hij bevordert de opbouw van het land en stimuleert houtvesterij, mijnbouw, handel en zeevaart.

Zweden - Statuut van AlsnŲ

Strijders te paard worden vrijgesteld van belastingen.

 

Vaartland, Klein Brabant...

Onze gewesten...

 

De wereld...

Ruisbroek

Maria van Perwez is gehuwd met Filips van Vianden (+1285); ze is een dochter van Godfried I van Perwez. Als gravin van Vianden en vrouw van Grimbergen, Ninove en Perwez bevestigt ze de giften van de heren van Grimbergen aan de kapelanij van Ruisbroek. Filips van Vianden is leenman van zowel de hertogen van Brabant (Grimbergen), van de hertogen van Vlaanderen (Ninove) en Luxemburg (Vianden). Het gezin heeft twee zonen:

- Godfried, heer van Vianden en gehuwd met vrouw Alice van Oudenaarde. Na het overlijden van zijn ouders wordt hij in 1290 heer van Grimbergen.

- Filips II, heer van Vianden (+1320) en gehuwd met Sofie van Schoorisse. Na het overlijden van zijn ouders wordt hij in 1290 heer van Rumst. Het gebied omvat Rumst, Boom, Willebroek, Heindonk en Ruisbroek.

Henegouwen - Holland - Jan van Avesnes / Jan II

Graaf Jan van Avesnes van Henegouwen regeert (tot 1304). Hij is ook Jan II van Holland en Zeeland.

Limburg - Irmingard

Irmingard, gehuwd met Reinoud van Gelder en dochter van Walram IV, wordt vorstin van Limburg.

Vlaanderen - De Kokerulle

In Ieper is er een gewapend conflict tussen de patriciŽrs en de gilden van de ambachten, die te maken hebben met de textielindustrie. De bevolking steunt de ambachten in de strijd tegen het bestuur van de stad. Ook in andere Vlaamse steden onstaan er volksopstanden.

1280

Frankrijk - Roman de la Rose

In Frankrijk wordt de "Roman de la Rose" afgewerkt.

ItaliŽ - Marsilius van Padua

Marsilius van Padua (Marsiglio dei Mainardini) (įĪ1280 +1343), geneeskundige. Hij studeert geneeskunde aan de universiteit van Padua en Parijs.

Laatste wijziging 26-05-2007 - Nieuwe iconen
27-04-2007 - Omzetting naar nieuwe stijl